Vredesweek Hilversum neemt actief deel.

Gemeente Hilversum neemt actief deel aan de Vredesweek (18-24 september)

De landelijke Vredesweek (18-24 september) is hét moment om in actie te komen voor het thema vrede. Iedereen kent de beelden van vluchtelingen en verwoestingen, maar wat doen wij zelf om het leefbaar te houden in onze gemeente? De gemeente Hilversum houdt tijdens de landelijke Vredesweek van 18-24 september voor de eerste keer een Hilversumse Vredesweek en neemt hieraan actief deel met een programma voor jong en oud.

Burgemeester Pieter Broertjes: “Wij leven in een land waar al ruim zeventig jaar geen oorlog meer is. Wij denken dat dit vanzelf gaat, maar dat is niet zo. Hiermee laten wij zien dat Hilversum niet alleen een gemeente is die stenen versjouwt en rotondes aanlegt, maar dat wij ook morele aspecten in de samenleving belangrijk vinden.”

Op maandag 18 september trapt de gemeente Hilversum de Vredesweek af met een vredesles bij de Hilversumse Scholenvereniging aan de Frans Halslaan samen met de wethouder onderwijs, Eric van der Want. “Wij vinden het belangrijk dat scholen lessen over vrede aanbieden. Het gaat eenvoudigweg om anders omgaan met elkaar,  respect hebben en open staan voor andere perspectieven en meningen.”, zegt Van der Want. Er liggen daarnaast veel kansen in de buurt. Van der Want: “Durf contact te maken. Elkaar kennen kan veel problemen voorkomen.”

Op woensdag 20 september houdt de gemeente Hilversum een scholierendebat in het Raadhuis vanaf 15:00 uur. Yes-R is juryvoorzitter tijdens dit debat en geeft een kort optreden. Op donderdag 21 september wordt de Vredespaal bij de Gooise Dalton School in De Meent onthuld in het bijzijn van de burgemeester.

Halverwege de Vredesweek is er de Hilversumse Vredeswandeling op 22 september vanaf Bibliotheek Hilversum.  Burgemeester Pieter Broertjes is hierbij aanwezig. Tijdens deze week heeft de gemeente Hilversum diverse vredesambassadeurs: Angela Koot (rector Ronald Holst College), Tom Rijken (predikant bij de vrijzinnige geloofsgemeenschap Hilversum) en Monica Tijdink (Top 2000, Stichting Muziekids). Op het programma staan naast de wandeling allerlei workshops.

De Gemeente Hilversum is vanwege haar actieve betrokkenheid met de Vredesweek Hilversum één van de negen genomineerden voor “de Pax Duif”, een geldprijs van PAX. Tot en met 20 september kan iedereen hierop stemmen via de website van PAX.  Op 21 september is de prijsuitreiking in Amsterdam. De Gemeente Hilversum zou de aanmoedigingsprijs van €1000,- besteden aan het initiatief om ook in Hilversum een vredesvlam te hebben.

Meer informatie is te vinden op www.hilversum.nl/vredesweek

Kapellezing over Meister Eckhart

Persbericht

Interview Tom Rijken

De Kapel plaatst Vredespaal als brug naar de samenleving

Tom Rijken“Vrede kun je leren”, is de mening van Tom Rijken. Als predikant is hij verbonden aan de vrijzinnige geloofsgemeenschap Hilversum, die samenkomt in de Kapel aan de ’s-Gravelandseweg. De Kapel speelt een grote rol in de Vredesweek.

“De vredespaal is in 1955 in Japan ontstaan. Masahisa Goi bedacht het peace pole project als een internationaal symbool van vrede. Hiermee wilde hij een ommekeer in de wereld zien te krijgen. Vanuit dat project staan er nu wereldwijd 200.000 palen waarvan drie in Hilversum. Tijdens de Vredesweek wordt de vierde Vredespaal geplaatst bij de Gooise Daltonschool in de Hilversumse Meent.”

Op de paal staat de wens ‘Moge vrede heersen op aarde’ in het Nederlands, Engels, Arabisch en Hebreeuws. De Kapel biedt de Hilversumse samenleving sinds 2013 jaarlijks een Vredespaal. Vorig jaar ging hij naar welzijnswerker Tukkie Tuk, die dit jaar de Gooise Daltonschool nomineerde omdat het een vreedzame school is. “Als Kapel willen wij met de Vredespaal een brug naar de samenleving leggen zonder vrome woorden te spreken”, legt Rijken uit. “De kosten brengen we met elkaar op, we zetten hem neer en onderhouden de paal. Het belang voor ons is dat we vrede bouwen in de samenleving. Vrede klinkt soms gezapig, maar dat is het niet.”

Vrede leren is een proces

Volgens Rijken is vrede niet iets dat er zomaar is. “Vrede leren is een proces, net zoals je Engels of wiskunde leert. Je moet er op school mee beginnen en in gezinnen oefenen. Het gaat niet om oorlog. Het gaat over in verbinding zijn met de ander en van betekenis zijn voor die ander. Door die verbinding ervaar je vreugde en vervolgens geluk. We leven in een individualistische samenleving waarin ons ego maakt dat we vaak uit verbinding raken.”

Rijken denkt dat ieder mens kan bijdragen aan vrede, als hij zich maar bewust is van die verbinding. “Dat begint op het moment dat ik naar de winkel loop en de mens groet die ik tegenkom of ik maak een praatje met degene die ik toevallig ontmoet. Doen we dat niet, dan wordt onze wereld ‘gekokerd’ en dat is dodelijk. Daar moeten we ons van bewust worden. Kinderen moeten we daarin voorleven, maar ook elkaar.”

Niet communiceren als een jakhals

In de Vredesweek kunnen Hilversummers aan allerlei activiteiten deelnemen. Zo geeft de Kapel de gratis workshop geweldloos communiceren. “Waarom communiceer ik soms als een jakhals, terwijl ik ook een giraf kan zijn?”, geeft Rijken de workshop weer. “We leren om minder te oordelen en meer compassievol te zijn. De ander kunnen toelaten zonder direct een oordeel over diegene te hebben. Mensen kunnen ook meelopen in de walk of peace. Dit is een wandeling van twee uur waarin we langs monumenten van vrede in de binnenstad lopen.”

Rijken waardeert het zeer dat de gemeente Hilversum de Vredesweek in september organiseert. “Jezus van Nazareth heeft mij heel duidelijk de weg naar geweldloosheid gewezen, daarom zijn wij al jaren bezig met de Vredesweek. Ik vind het helemaal top dat het gemeentehuis de Vredesweek van Pax – die eigenlijk uit de christelijke traditie komt – heeft opgepakt.”

cool jazz in de Kapel

We hebben een nog interessanter programma voor u in petto dan in vorige jaren en we vinden het ontzettend spannend of u onze concerten ook in dit nieuwe seizoen in grote getale zult komen bezoeken. Wij heten u weer van harte welkom!!

Mondharmonica en Jazz; van de weinigen die het aandurfden om van het bespelen van de harmonica hun vak te maken, is Jan Verwey wellicht de enige die erin geslaagd is om op dit karakteristieke instrument een volstrekt eigen geluid te ontwikkelen. Op jazzgebied is hij zeker de enige die, ook in zijn improvisaties, octaven speelt.

Dat Jan Verwey ook internationaal een belangrijke bijdrage aan de Cool Jazz levert, bewijzen zijn vele buitenlandse optredens.

Het programma bestaat uit original standards, zoals werken van Miles Davis en Duke Ellington, alsmede iets minder bekende jazz stukken, die daarom niet zo vaak gespeeld worden. Het trio hoopt dat door hun muziek meer aandacht wordt gevestigd op de lange lijst van geweldige instrumentalisten uit de jaren ’50 to ’90, die de wereld hebben verrijkt en ons de Cool Jazz hebben geleerd. Deze traditie moet blijven, zodat we weer begrijpen dat deze muzieksoort in stand moet worden gehouden, zoals dat ook gebeurt met Beethoven, Mahler en Bach.

Plaats: De Kapel

’s Gravelandseweg 144

1217 GA  Hilversum

Aanvang: 15.30 uur, zaal open 15.00 uur

Toegang: € 10,-, inclusief drankje na afloop, samen met de musici

Kinderen hebben gratis toegang

Kaarten: Aan de zaal of reserveren via koster@dekapel.nu

Computer Inloop-de Lelie (SeniorWeb)

Computer Inloop – de Lelie (Seniorweb)

Helaas kunnen we door een grote brand in maart 2017 Buurtcentrum de Lelie niet meer gebruiken. Het is nog niet duidelijk wat er in de toekomst met de Lelie gaat gebeuren.

Gelukkig heeft Woonzorgcentrum St. Carolus (Carolushuis – Hilverzorg) ons tot de zomervakantie onderdak verleend. Eind dit jaar gaat de bestemming van het Carolus huis veranderen en komt er een verbouwing/renovatie.

Wij zij erg blij dat we voor het seizoen 2017/2018 plek hebben gekregen bij Hilverzorg in Woonzorgcentrum de Egelantier. Gelukkig weer in de wijk.

Elke dinsdag en donderdag -ochtend zijn we daar aanwezig om u te helpen met computervragen, smartphone vragen, tablet vragen of vragen op het gebied van overheidformulieren.

Adres:
Egelantierstraat 194, 1214 EH Hilversum
Lokatie: Erker op verdieping 1. Via trap of lift gaat u naar verdieping 1. Dan linksaf en na ca. 15 meter ziet u de erker aan de linkerkant vlak naast de ontmoetingsruimte.
Computerinloop van 09:30 tot 11.00

===================

Hilversum 100 Challenge officieel van start

Hoe maken we Hilversum Groener en Gezonder?

Hilversum 100 Challenge officieel van start

Met de lancering van de website www.hilversum100.nl is de Hilversum 100 Challenge een feit. De Hilversum 100 Challenge is een oproep voor dame ideeën en concrete plannen om Hilversum groener en gezonder te maken.

Waarom de Hilversum 100 Challenge?

Tijdens de klimaattop in Parijs hebben 193 wereldleiders – waaronder Mark Rutte –toegezegd zich in te zetten voor het behalen van de klimaatdoelen. Zo spraken ze af dat de aarde met niet meer dan 2 graden mag opwarmen. Nederland sloot daarop het Nationale Energieakkoord waarin werd afgesproken in 2020 14% van onze energie duurzaam op te wekken en in 2050 klimaatneutraal te zijn.

Wethouder Nicolien van Vroonhoven: “Een akkoord waar Hilversum graag aan bij wil dragen, vandaar de ambitie om in 100 weken, dus vóór 2020, 100 kiloton CO2-uitstoot te besparen. Om dit doel te bereiken, willen we alle krachten bundelen. Vorig jaar hebben we als gemeente het initiatief genomen om de Hilversum 100 te beginnen. De Hilversum 100 is een netwerk van Hilversummers die werk maken van de energietransitie in hun stad. Het is een steeds groter groeiende groep van ondernemers, bewoners, bedrijven, scholen en sportverenigingen en andere organisaties die samen met de gemeente Hilversum werk willen maken van de energietransitie. Vandaag start de Hilversum 100 Challenge waar alles en iedereen met een groen plan voor Hilversum aan mee kan doen.”

Om een idee te geven hoeveel 100 kiloton CO2 is ….

Als we alle Hilversumse autokilometers weten te halveren halen we het. Of als een derde van alle huizen in Hilversum zo goed worden geïsoleerd dat ze van het gasnet af kunnen. Dat lukt natuurlijk niet van vandaag op morgen.

“100 kiloton CO2 is zo veel, dat kunnen we alleen maar samen bereiken. We hebben méér en nieuwe plannen nodig. Daarom vragen we iedereen mee te denken en vooral mee te doen met de Hilversum 100 Challenge. Heb jij een goed idee? Doe dan mee met de Hilversum 100 Challenge en maak kans op € 30.000 aan prijzengeld én adviesuren om jouw plan een vliegende start te geven. Je kunt je plan indienen tot en met 30 september! Kijk op de website  www.hilversum100.nl hoe je mee kunt doen,” aldus de wethouder.

Zonnebloemen voor slachtoffers MH17

Zonnebloemen voor slachtoffers MH17 

Op maandag 17 juli is het drie jaar geleden dat de wereld werd opgeschrikt door de MH17 ramp. Vijftien Hilversummers kwamen hierbij om het leven.

Zonnebloemen

Op woensdag 12 juli worden op diverse plaatsen in de stad, ter nagedachtenis aan de slachtoffers, 35 bakken met zonnebloemen geplaatst (net als de afgelopen 2 jaar).

De bakken met zonnebloemen worden neergezet op verschillende rotondes (Gooilandplein, Utrechtseweg/Noodweg, Vreelandseweg, Utrechtseweg/Diependaalselaan), op het J. den Uijlplein en bij het centraal station.

Landelijke herdenking

Op maandag 17 juli wordt het Nationaal Monument MH17 officieel in Vijfhuizen onthuld. Ook nabestaanden van Hilversumse slachtoffers zijn hierbij aanwezig. Daarom zal in Hilversum geen aparte herdenking plaatsvinden. Uiteraard kan iedereen op 17 juli ter nagedachtenis aan de slachtoffers een zonnebloem neerleggen bij het Hilversumse monument in het Dudokpark. Burgemeester Pieter Broertjes zal om 9.30 uur vijftien zonnebloemen neerleggen bij het monument.

 

Smart city Hilversum blaast burgerparticipatie nieuw leven in

Smart city Hilversum blaast burgerparticipatie nieuw leven in

‘We gaan weer met elkaar praten’

Met de lancering van de app Locali en de website virtuele-stad.nl virtuele-stad.nl gaat Hilversum burger en politiek dichter bij elkaar brengen. Binnenkort mag Hilversum Mediastad zich met recht smart city noemen waarbij democratie 2.0 wordt ge

03-02 HILVERSUM ANNE DULLEMOND EN FRANK DU MOSCH [RECHTS]
ïmplementeerd. Naast de gemeente zijn ook de ondernemingen achter de schermen mediabedrijf The Broadcaster van Frank du Mosch en Anne Dullemond van IT-bedrijf StrateGis verantwoordelijk voor respectievelijk de app en de website. virtuele-stad.nl

Anderhalf jaar geleden kwam Du Mosch – Hilversummer en voormalig journalist en presentator van het nieuwsprogramma Netwerk – in contact met Wimar Jaeger, wethouder media van de gemeente Hilversum. Hij legde zijn plannen aan hem voor. “Ik wilde mijn ervaring als journalist inzetten om de dialoog tussen burgers en gemeente op gang te brengen via een app. Er is nu een informatiekloof. Als er vroeger wat in de straat gebeurde, las je dat de volgende dag in de lokale krant of hoorde je het via de regionale omroep. Die media zijn minder belangrijk geworden, zijn uitgekleed. Met als gevolg dat mensen niet meer goed worden geïnformeerd. Inwoners voelen zich daardoor soms overvallen, hebben het idee dat er niet naar ze wordt geluisterd. Ineens wordt er een boom voor hun deur gekapt of is de weg opgebroken. Dat moet anders en dat kan nu ook. Informatie was eerst moeilijk vindbaar, maar wordt vanaf nu goed zichtbaar in onze interactieve app. Eigenlijk is de app Locali een beweging. Het is democratie 2.0 waarbij burgers op een laagdrempelige en gebruiksvriendelijke manier een burgerinitiatief kunnen starten en in dialoog gaan met de gemeente.”

Virtueel weergeven van buurtinitiatieven

Anne Dullemond stapte iets later in het project. Dullemond legt uit: “In gesprek met de gemeente en Frank kwamen we gelijk tot de conclusie dat we elkaar goed aanvullen. Wij zijn gespecialiseerd in het ontsluiten van geografische informatie voor gemeentes én nu ook voor burgers. virtuelestad.nl  is een verdieping van de smart city. We bieden nu buurt- en wijkinformatie en geven de bestaande WhatsApp groepen weer. Via de kaart op virtuele-stad.nl kan er doorgelinkt worden naar Locali. Een volgende stap is het weergeven van buurtinitiatieven en projecten die vanuit de bewoners ontstaan. Daarnaast kan ook gereageerd worden op informatie van de gemeente over bijvoorbeeld de ontwikkeling van het Stationsplein. Via de app kan de burger reageren, commentaar leveren én meedenken. Die combinatie is spannend én leuk.” Du Mosch vult aan: “Stel: de buurt wil een kruispunt veiliger maken of een groentetuin beginnen, dan is overleg met de gemeente nu heel eenvoudig.”

Stof tot discussie

De app en de site geven handen en voeten aan Hilversum Mediastad als smart city. Du Mosch: “Wij doen dat vanuit democratisch perspectief en StrateGis vanuit kennisperspectief. De informatie inzichtelijk maken voor de burgers gaat stof opleveren voor discussie en zal burgerinitiatieven op gang brengen. De kennis bij de ambtenaren wordt gecombineerd met de kennis en ideeën van de burgers. Er kan via de app draagvlak bij de burgers worden gecreëerd. Gemeentes raken nu vaak hun boodschap niet meer kwijt. Niemand luistert meer, iedereen is boos. Dat zeggen medewerkers van de gemeente letterlijk tegen ons. Inwoners voelen zich niet meer serieus genomen. De bevolking is hoger opgeleid dan ooit, maar heeft ook het idee dat er minder dan ooit naar hen geluisterd wordt. Dit wordt nu in Hilversum opgelost.”

Wetgeving

Dullemond legt uit dat alle gemeentes in Nederland te maken krijgen met de Omgevingswet en de bijbehorende publicatieplicht. Alle data waarover gemeentes beschikken moet openbaar worden gemaakt. ‘Ze kunnen niets meer onder de pet houden. Burgers maar ook bedrijven hebben daar voordeel bij. Het op een inzichtelijke en gebruiksvriendelijke manier delen van informatie biedt tal van mogelijkheden.’ Du Mosch: ‘Een aantal wetten dwingt gemeentes om inwoners serieus te nemen en ze te betrekken bij projecten en ingrepen in de omgeving. De app Locali is daar de oplossing voor, net als de website. Hilversum is de eerste gemeente die op dit hyper-lokale niveau gaat doen. Er is overigens ook al belangstelling getoond vanuit de regio Gooi- en Vechtstreek.’ Du Mosch en Dullemond zijn het erover eens. Locali en virtuele-stad.nl kunnen sowieso landelijk uitgerold worden.

Toekomst

Fantaserend over de toekomst hebben Du Mosch en Dullemand Lees verder Smart city Hilversum blaast burgerparticipatie nieuw leven in

Opening Wijkinformatiepunt in Zuid

Dinsdag 25 april 2017

Opening Wijkinformatiepunt in Zuid

woensdagmiddag, 26 april om 12.15 uur werd het Wijkinformatiepunt Zuid geopend door bewoners, gebruikers en ex-wethouder Klamer. Het Wijkinformatiepunt is (tijdelijk) gehuisvest in een door de Albert Heijn beschikbaar gestelde ruimte aan de Hilvertsweg 131.

Wijkinformatiepunt  Zuid

Met het uitvallen van wijkcentrum De Lelie, zijn de meeste activiteiten wel ondergebracht op andere locaties in de buurt, maar ontbrak het nog aan een centraal buurtpunt waar buurtbewoners terecht kunnen voor vragen, zorgen, ideeën of informatie. Hier is nu ook dankzij buurtondernemer Albert Heijn een nieuwe locatie voor gevonden. In het Wijkinformatiepunt zijn onder andere de spreekuren van de buurtwerker, de buurtcoördinator, de kinderwerker en de jeugdwerker.

Buurtpeiling over een ontmoetingsplaats in Zuid

Vanuit het Wijkinformatiepunt Zuid wordt de buurt tevens opgeroepen mee te denken over een nieuwe ontmoetingsplaats in de wijk. Door middel van een buurtpeiling in een huis-aan-huis enquête die eind mei op ieders deurmat valt, worden alle bewoners opgeroepen aan te geven of, en waarom zij toegevoegde waarde zien voor een wijkcentrum

Nog vóór de zomervakantie organiseren de gemeente en Versa Welzijn wijkbijeenkomsten over de ingediende ideeën. (foto’s Frederike en Ben)

 

Afgiftepunt Voedselbank geinstalleerd en geopend

 

Adres : Heelo Oosterengweg  44 Hilversum. Direkt voor of na de Spoorwegovergang. Een prachtige lokatie, makkelijk bereikbaar voor fiets, lopend en per auto. Het geheel is gehuisvest in pand van Heelo, goed ingericht. Bijna 20 vrijwilligers staan cliënten bij om ieder van het nodige te voorzien. Kortom een prettige plek.

Professionalsf zorg en ondersteuning kijken bij elkaar in de ‘keuken’

Persbericht – 5 april 2017

Professionalsf zorg en ondersteuning kijken bij elkaar in de ‘keuken’
Jaarlijkse ronde werkbezoeken sociaal domein Hilversum van start
Vanaf donderdag 6 april gaan er in Hilversum weer honderden professionals op het gebied van zorg en ondersteuning bij elkaar op werkbezoek. Dit unieke initiatief staat binnen het Hilversumse sociaal domein beter bekend als de ‘Kijkjes in de keuken’. Net als vorig jaar zetten tal van organisaties hun deuren open voor collega’s van andere organisaties die zorg en ondersteuning bieden aan Hilversummers.
Sherpa en De Jeugd- & Gezinbeschermers (DJGB) bijten op 6 april het spits af met de werkbezoeken ‘GeWoon op jezelf’ en ‘Complexe scheidingen en uithuisplaatsingen’. Bij Sherpa bezoeken de deelnemers de woonvoorziening aan de Otto’slaan waar jongeren met een licht verstandelijke beperking zelfstandig leren wonen. DJGB biedt een kijkje in de complexe wereld van de jeugdzorg. De vorige ronde werkbezoeken werd hoog gewaardeerd door de deelnemers en vrijwel allemaal riepen ze om een herhaling. “Een zeer goed initiatief, ik hoop dat we dit voor elkaar kunnen blijven doen.” aldus een deelnemer. Een oproep waar de Taskforce Nieuwe Zorgtaken Hilversum als initiatiefnemer graag gehoor aan geeft.
Taskforce Nieuwe Zorgtaken
De Taskforce Nieuwe Zorgtaken Hilversum is een informeel samenwerkingsverband van woningcorporatie De Alliantie, Gemeente Hilversum, GGD Gooi en Vechtstreek, GGz Centraal, HilverZorg, huisartsen, RIBW, Sherpa, SWV Unita, Tergooi en Versa Welzijn. Taskforcelid en wethouder Eric van der Want over het doel van de samenwerking: “We zijn samen altijd op zoek naar betere manieren om onze inwoners te ondersteunen. Elkaar en elkaars organisatie kennen is voor een goede samenwerking natuurlijk essentieel. Als Taskforce faciliteren we die noodzakelijke verbinding onder andere met deze ‘Kijkjes in de keuken’. Als collega’s binnen het sociaal domein elkaar beter leren kennen en van elkaar leren, hebben onze inwoners daar straks profijt van.“
Informatie en inschrijven
Ruim tweehonderd professionals hebben zich al ingeschreven, het overgrote deel voor meerdere ‘Kijkjes’. En de inschrijving loopt voorlopig nog door. Tot eind mei staan er inmiddels zestien ‘Kijkjes’ gepland, georganiseerd door het Binnenstad Service Team, De Jeugd- & Gezinsbeschermers, De Paarse Pelikaan, De Regenboog (onderwijs-zorgcombinatie). DigiTaalhuis, GGz Centraal, Leger des Heils, Sherpa, Sociaal Plein, Tabitha Ruiter, Veilig Thuis en Youké. En er zijn nog nieuwe werkbezoeken in voorbereiding. Een overzicht van alle ‘Kijkjes in de keuken’ is te vinden via https://nl.surveymonkey.com/r/kijkjes2017. Professionals kunnen zich via deze link ook direct inschrijven.

Bewust bewegen, juist bij kanker

Bewust bewegen, juist bij kanker

Het belang van voldoende beweging is bij iedereen wel bekend. Maar wist u dat uit onderzoek blijkt dat regelmatig bewegen juist van belang is voor het herstel tijdens en na kanker. Daarom organiseert Viore op zaterdag 8 april een middag die helemaal in het teken van bewegen staat: ‘Bewust Bewegen bij Viore’.

Op deze middag kunt u kennismaken met verschillende vormen van beweging (onder deskundige begeleiding). In twee rondes kunt u zich aanmelden voor diverse workshops. U kunt een workshop Pilates volgen, nordic walking, tai chi, intuïtieve dans, wandelen met een wandelcoach, u kunt Jeu de Boules komen spelen en er is een informatieve workshop over de bewegingsmogelijkheden in de regio. De middag gaat om 13.30 uur van start met een paar enthousiaste sprekers die iedereen graag aan het bewegen zetten.
Bent u geïnteresseerd in deelname, of wilt u meer informatie, mail ons dan via programma@viore.org. Bellen kan ook: 035 685 35 32. U kunt zich tot 31 maart opgeven voor deze middag. Deelname is gratis. Lees verder Bewust bewegen, juist bij kanker

Bill Minco-lezing door Jolande Withuis op 4 mei herdenking Hilversum

De zesde Bill Minco-lezing wordt dit jaar gehouden door dr. Jolande Withuis.
Withuis (1949) was tot 2014 als onderzoekster verbonden aan het NIOD Instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies. Ze was jarenlang columniste voor Opzij en schrijft voor NRC Handelsblad, Trouw en de Volkskrant.
De Bill Minco-lezing, genoemd naar de bekende verzetsstrijder en oud Hilversums gemeenteraadslid en wethouder, is een vast onderdeel van de 4 mei herdenking in Hilversum.

Withuis beschrijft in haar aangrijpende lezing het verzetsverleden, de arrestatie, de gevangenschap en het naoorlogse politieke werk van de Hilversumse Rie Lips-Odinot. Een schokkend levensverhaal van een vrouw die na haar bevrijding door de Russen uit Ravensbrück eerst zweeg over haar ervaringen en tien jaar later haar politieke illusies verloor. Maakt ideologie blind? Na de meeslepende lezing van Jolande Withuis kunnen mensen hier zelf over oordelen.

Thema en programma 4 mei 2017
Ieder jaar kiest het Nationaal Comité 4 en 5 mei een thema dat als rode draad door de activiteiten op 4 en 5 mei loopt. Het jaarthema inspireert om herdenken en vieren aan elkaar te verbinden en om de historis Lees verder Bill Minco-lezing door Jolande Withuis op 4 mei herdenking Hilversum