Gemeente Hilversum investeert extra in duurzaamheid bij MFA Hilversum-Zuid

De gemeente investeert € 400.000,- extra in de duurzaamheidsambities van de multifunctionele accommodatie (MFA) in Hilversum-Zuid. De focus bij deze investering ligt op circulair bouwen. Het college van B en W legt dit besluit voor aan de gemeenteraad ter besluitvorming in september. Het streven is om de multifunctionele accommodatie in april 2023 op te leveren.

Het investeringskrediet dat in maart 2022 door de gemeenteraad is vastgesteld, is gebaseerd op een duurzaamheidsniveau dat aansluit bij de eisen uit het bouwbesluit. De ambities zijn echter aangescherpt door het huidige college B en W. De aanvullende investering in energiereductie, natuur inclusief bouwen en klimaat adaptief bouwen wordt bij de behandeling van de begroting in december aan de gemeenteraad voorgelegd en kan dan zonder vertraging aan het project worden toegevoegd.

Urgentie groter

De focus op CO2-reductie staat wereldwijd, maar zeker ook in Nederland, hoog op de agenda. Deze ambitie is ook vastgelegd in gemeentelijk beleid. Bij ruimtelijke ontwikkelingen worden met projectontwikkelaars afspraken gemaakt om deze doelen zoveel mogelijk te behalen. Met de bouw van de grotendeels openbare multifunctionele accommodatie op eigen grond, en het eigen bouwbeheer, levert de gemeente zo een bijdrage aan verduurzaming en geeft zij het goede voorbeeld aan bedrijven en inwoners.

Circulair bouwen

Het streven is om binnen het budgettaire kader van €400.000,- zoveel mogelijk bestaande of bio-based materialen te gebruiken. Of, materialen zo toe te passen dat ze aan het eind van de levensduur van het gebouw weer uit elkaar gehaald kunnen worden en een volgend leven krijgen. Met de extra investering worden alle toegepaste materialen in een ‘materialenpaspoort’ vastgelegd. Zo wordt inzichtelijk welke materialen op welke wijze zijn verwerkt. Verder wordt bekeken wat van traditionele toepassing naar een circulaire toepassing omgezet kan worden.

Meer informatie Voor meer informatie: pers@hilversum.nl/ 06 – 34 34 20 75