Foodkitchen

Welkom !!

Elke derde vrijdag van de maand is er in de Kleine Lelie Foodkitchen. Iedereen is welkom voor een gratis maaltijd. Sommigen kennen elkaar. Anderen leren elkaar kennen. Het was vandaag ook weer erg gezellig en iedereen heeft heerlijk gegeten. In augustus is vrijdag de 16 e weer Foodkitchen. Kom gerust een keer kijken of je het leuk vindt.

Voorgerechtjes
In de Kleine Lelie

De Nieuwe Lelie gaat door!!

Wethouder Arno Scheepers

Vanochtend was er in de Kleine Lelie een belangrijke bijeenkomst met de Wethouder (Arno Scheepers) over de Nieuwe Lelie. Hij vertelde dat er een nieuw buurthuis komt! Het is alleen een enorme puzzel hoe of wat. Er wordt veel gesproken over de kinderopvang en de basisschool de Paulusschool. Veel stemmen gaan op voor herbouw. Zelf hoop ik op een mooi samengaan van de Oude Lelie naar de Nieuwe Lelie waar sowieso iedereen van klein tot groot welkom is. Het oude gebouw was best wel groot en gaf ruimte voor grote groepen uit de buurt. Al die groepen wachten nu op andere locaties in Hilversum om snel terug te keren.

Donderdag 11 juli 2019

Na de zomer wordt er een besluit genomen. De mening van de buurtbewoners is daarbij erg belangrijk. Stichting Buurtpost Zuid vertegenwoordigd deze groep.

Ik ben erg blij met het positieve voornemen iets nieuws te realiseren in de buurt. Neem wel het oude mee naar het nieuwe!

in de Kleine Lelie

donderdag in de kleine Lelie: uitnodiging

DE NIEUWE LELIE ??? Wat is de stand van zaken ????

Het duurt allemaal heel erg lang, en het is ook erg ingewikkeld.

De gemeente heeft beloofd dat er een Nieuwe Lelie komt. Dat gaat ook gebeuren.

Maar …….. er zijn door de gemeente afspraken gemaakt dat dit moet gebeuren ism. de renovatie/verbouw/nieuwbouw van de Paulusschool. Plus dat men de Kinderopvang van BINK een plek wil geven op het terrein. In plaats van een “zelfstandig” buurthuis, wordt het dus een MultiFunctioneleAccommodatie, MFA.

Dat maakt het wel ingewikkeld, en het lijkt voor de Lelie niet helemaal gunstig uit te pakken.

Daarom een ingelaste INFORMATIEBIJEENKOMST op DONDERDAG 11 JULI, 10.00-11.00 uur, in de Kleine Lelie, Hilvertsweg 89-91.

De wethouder Arno Scheepers, komt persoonlijk langs om dingen uit te leggen en vragen te beantwoorden. Ook Floor en Gonny, van Buurtpost Zuid zullen hierbij aanwezig zijn.

Jullie zijn van harte (!!!) uitgenodigd om even aan te schuiven. Door jullie aanwezigheid laat je je betrokkenheid zien, wordt uit de eerste hand geïnformeerd en geven jullie ook steun aan de Buurtpost Zuid. 

Dus…… tot donderdag !!

Groeten Gert

Opening QR-codes in de Costerustuin

De opening van de QR codes
Paaltje met QR-code
Veel buurtbewones en belangstelllenden

Vanmiddag was de opening van de QR-code-paaltjes in de Costerustuin. Onder grote belangstelling opende de burgemeester het systeem. Door de hele tuin staan paaltjes met een QR-code. Door met een mobiele telefoon een scan te maken, krijgt u via het internet de informatie over de plant. Zo leert u veel in de tuin

Op dit moment bloeit er een bijzondere zonnebloem!!

Op de speciale pagina van de Costerustuin op de website ziet u meer.

Inez BLOG

Er is weer een nieuwe Inez Blog!! Lees het blog van Inez en volg haar bevindingen over de kleine en grote dingen van alledag. Inez woont in Hilversum Zuid en is redacteur van de Bloembak. De wijkkrant die vier keer per jaar bij u thuis wordt bezorgd. Op de pagina van de Lelie kunt u de allernieuwste Bloembak lezen. Door op de groene link te klikken, verschijnt de krant geheel digitaal. Veel leesplezier!

Hilversum 100 challenge

Aankondiging: start Hilversum100 Challenge

1 juli 2019 gaat de Hilversum100 Challenge van start. Hiermee is de zoektocht naar actieplannen om onze mooie stad groener, gezonder en duurzamer te maken geopend. Wethouder Jan Kastje: “Ik ben er trots op dat ik mag aankondigen dat voor de derde keer de Hilversum100 Challenge wordt georganiseerd. Streven is een CO2 neutrale gemeente in 2050. Daarvoor moeten we nog grote stappen maken. De Hilversum100 Challenge helpt bij het maken van deze stappen en daagt Hilversummers uit. Dus bent u een duurzame doener en heeft u een idee? Werk dat uit in een actieplan en doe mee. Maak kans op financiële ondersteuning en advies voor het daadwerkelijk uitvoeren van het plan.

Verschillende winnaars van vorig jaar hebben dankzij hun prijs afgelopen maanden hun project tot uitvoer gebracht. Bijvoorbeeld het wormenhotel en de energieavonden van HET. Ik zie dat steeds meer Hilversummers zich inzetten voor een duurzame en groene toekomst. Dat is mooi om te zien want om de CO2 uitstoot naar beneden te krijgen moeten we met elkaar samenwerken, tot creatieve ideeën komen en elkaar inspireren.”

https://www.hilversum100.nl/challenge/

wijkkranten

De wijkkranten De Bloembak en 1215 geven veel informatie over uw buurt. Op deze website staan de wijkkranten gepubliceerd in de in de vorm van een link. Door op de groene link te klikken, kunt u de hele krant digitaal lezen. De Bloembak staat op de pagina van de Lelie en 1215 op de pagina Heikracht. Veel leesplezier.

ALZHEIMERCAFE

Alzheimer Cafe Hilversum en Wijdemeren

Het Alzheimer Café Hilversum is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Naast de onderlinge contacten en gesprekken staat er ook iedere keer een thema centraal, wat door een deskundige inleider wordt verzorgd. Voor informatie en vragen zijn er deskundigen aanwezig, alsook een uitgebreide informatietafel. 

 Wijkcentrum de Koepel, Kapittelweg 399a, Hilversum

19.30–21.00 uur (zaal open vanaf 19.00 uur).

(parkeren, entree en het eerste kopje koffie/thee zijn gratis)

Informatie :     alzheimercafe.hilversum@gmail.com           06-2095.1875   

PROGRAMMA Woensdag 10 juli

Hoe om te gaan met veranderend gedrag bij dementie.

Bij dementie denkt men vaak aan een achteruitgang van het geheugen. Echter, ook het gedrag of het karakter van iemand met dementie kan door de ziekte veranderen. Hoe ontstaan deze veranderingen en hoe ga je om met bv. tegendraads zijn, boosheid, achterdocht, lusteloosheid of ontremming. Of het gedrag een probleem is, wisselt en hangt sterk af van de draagkracht van de mantelzorger. Gastspreker: Psycholoog Babette van Lieshout.

Lees verder op de pagina van de Koepel (onder locaties)

Buur zoekt Buur – Hilversum

We hebben onlangs een algemene vraag om hulp gekregen:

Zoals u misschien wel weet worden in de Bloemenbuurt in Hilversum-Zuid honderden huizen in etappes gerenoveerd en geïsoleerd.

Veel mensen, vooral ouderen, zien erg op tegen alle rompslomp van huisraad verplaatsen om de werkmensen de ruimte te geven hun werk te doen.  

We  willen vragen of u hierin hulp zou willen bieden aan de oudere bewoners die hun woning moeten voorbereiden op de komende werkzaamheden en die in eigen kring geen hulp hebben.

Lelies bloeien bij de Lelie

Lelies
bij de Oude Lelie in de Leliestraat.

Heeft u tijd of bent u in de buurt? Loop dan even langs de Oude Lelie. Want daar bloeien op dit moment de Lelies!

In het voorjaar zijn de bollen door de kinderen geplant en

tussen alle andere planten zijn de bloemen tevoorschijn gekomen.

Zolang de Lelie nog niet is herbouwd, kunt u terecht in de Kleine Lelie aan de Hilvertsweg 89-91. Kijk op de pagina van de Lelie voor actuele informatie over activiteiten.

Gezellig als u langskomt !!

Welkom op Hilversumzuid.nl. Deze site bevat veel informatie over wijkcentrum de Lelie, tijdelijk de Kleine Lelie. Verder veel aanknopingspunten voor wat er te doen is in Hilversum Zuid. Ook adressen voor als u informatie zoekt. Veel plezier bij het bekijken van deze website.