Beeldbellen

Advies BITS OF FREEDOM

Je leven staat op z’n kop. Iedereen maakt zich nieuwe gewoontes én nieuw gereedschap eigen. De afgelopen week hebben we veel vragen gekregen over diensten waarmee je kunt videobellen. We doen momenteel uitgebreid onderzoek naar een aantal populaire opties. Daarmee willen we mensen helpen een geïnformeerde beslissing te maken over welke dienst het best bij hun past. Tot die tijd hebben we alvast één tip: Jitsi.

(Zie kolom Tips voor Thuis op deze website)

Beste bezoekers van de wijkwebsite HilversumZuid.

Fijn dat u onze website bezoekt en gebruikt voor het vinden van informatie. Onze vaste redacteur Frederike kan wegens omstandigheden haar taken tijdelijk niet vervullen. Haar werkzaamheden worden waargenomen door 3 andere betrokken vrijwilligers : Harry, Inez en Henk.  

Met de vriendelijke groeten,

Gert Bos buurtwerker Versa Welzijn

Beren zijn buurthuis de Kleine Lelie binnengedrongen

Misschien heb je het al gezien en vol verbazing gekeken……..

Nu het zo stil is in buurthuis de Kleine Lelie is een enorme hoeveelheid beren neergestreken in deze ruimte om daar met z’n alle gezellig te picknicken. Er zijn gezinnetjes, ook een stoere vriendengroep, natuurlijk ook een verliefd stelletje en  een waaghals die in een boom is geklommen ontbreekt niet. Ook een eenzame witte beer die op het kleedje twee glaasjes heeft staan, want je weet maar nooit, toch? En als je daar staat te kijken kan je de QR code scannen met je telefoon en kun je luisteren naar het lied van Henri Hall over The Teddybears picnic.

(WILLEMIEN BELLAART)

Inez BLOG

Er is weer een nieuwe Inez Blog!! Lees het blog op de pagina: Inez Blog en volg haar bevindingen over de kleine en grote dingen van alledag. Inez woont in Hilversum Zuid en is redacteur van de Bloembak. Veel leesplezier!

voor buurtbewoners

Het is op dit moment een verwarrende tijd in Nederland. De Kleine Lelie is daarom gesloten. Mocht u toch vragen hebben, bel dan op met de Kleine Lelie en spreek een bericht in. Dit bericht wordt via de email verwerkt. Vragen kunnen gaan over hulp, boodschappen of andere zorgen bij u in de buurt. Het telefoonnummer van de Kleine Lelie is 035-7504123.

brand in de Lelie

Het is vandaag 3 jaar geleden dat Buurthuis de Lelie door brand werd verwoest. We hadden er toen ongelooflijk veel vertrouwen in dat, samen met andere partijen, het binnen 2 jaar zou lukken om een Nieuwe Lelie te realiseren. Okay, maak er 3 jaar van. Maar dat er nu na 3 jaar nog geen nieuwe steen op de andere staat hadden we absoluut niet verwacht. Ook niet dat de kinderen van de Paulusschool nog steeds tegen de ruïne aankijken. Er zijn nu eindelijk politieke en financiële stappen gezet. En politiek gezien moet ik nu braaf “hoera” roepen. Maar mensen, wat baal ik want wat duurt het lang. Ik had de hoop de opening hiervan zelf al georganiseerd te hebben. Maar dit staat nog op stapel, en omdat ik binnenkort met pensioen ga, zal deze taak door iemand anders worden opgepakt. Ik wil echt de actievelingen uit Buurtpost-jaren bedanken dat ze blijven knokken en dit knokken heeft de Nieuwe Lelie steeds hoog op de politieke agenda gehouden. Ook komt er nu ook een Klankbordgroep vanuit de vrijwilligers bij die, zoals toegezegd in 2017, mee kunnen denken over de concrete wederopbouw van de Nieuwe Lelie. En in die fase lijken we te zijn gekomen. De vrijwilligers worden binnenkort hier verder over geïnformeerd.  Ik wil alle vrijwilligers, bezoekers en buurtbewoners bedanken die zijn blijven geloven in de Nieuwe Lelie, en die ons en elkaar steunen om de hoop op een goed nieuw wijkcentrum vast te houden. Groeten Gert.

Drie jaar na de brand

Bordjes
Entree
Oude Lelie

Morgen is het drie jaar geleden dat wijkcentrum de Lelie is afgebrand.

Buiten is het koud maar de bloesem bloeit weer.

Door het Corona virus stonden vandaag weer mensen voor een dicht wijkcentrum.

Nu de tijdelijke Kleine Lelie.

Ik denk dat het erg belangrijk is dat je als inwoner van Hilversum naar een wijkcentrum kan gaan met een warm welkom en goede informatie. Maar ook voor contact en bezig kunnen zijn. Voor jezelf of voor anderen.

Deze website is actueel. Dus lees de nieuwsbrieven van Gert Bos en je blijft op de hoogte van het actuele nieuws.

Neem morgen vooral even een kijkje bij de Oude Lelie en zie de bloemen bloeien. Buurtpost Zuid heeft deze geplant.

Dank je wel Jacqueline!

lelie nieuwsbrief

Gert Bos heeft een nieuwsbrief over de Lelie geschreven. In deze nieuwsbrief van vrijdag 20 maart 2020 lees je de maatregelen betreffende het Corona virus. De nieuwsbrief staat onder de pagina van de Kleine Lelie. Lees en doe mee!

De nieuwe Lelie update

Beste buurtbewoners, Ik zal proberen kort en simpel iets te zeggen over de stand van zaken met betrekking tot de nieuwe Lelie.

Morgen 4 maart beslist de raad tijdens de raadvergadering over het toekennen van een voorbereidingskrediet voor de start van het verder ontwikkelen. Het staat als agendapunt 13 gepland, indien gewenst kan men gaan kijken. De publiekstribune is openbaar toegankelijk.
Het totale budget wat op dit moment ter beschikking is gesteld staat op 4,8 miljoen, waarvan 1,5 miljoen voor een nieuwe Lelie. Dit lijkt veel geld maar als je het omrekent dan kan je daar net het oude buurthuis voor terugbouwen zonder extra voorzieningen. Van een bruisende buurtvoorziening is dan echt geen sprake.
Het oude buurthuis had: 
1) Grote deelbare zaal met podium en bar (240m2) 
2) En activiteitenruimte met keuken erin (65m2) 
3) Een huiskamer (35m2) was echt te klein! 
4) Kantoor (25m2) 
5) Vergaderruimte (15m2) 

De afgelopen 3 jaar hebben zowel de buurtpost als versa duidelijk aangegeven dat de buurt en organisaties behoefte hebben aan aanvullende voorzieningen in de wijk. Deze voorzieningen zijn gewenst maar niet financieel haalbaar binnen het huidige budget. Daarom hebben we een aantal keren het verzoek aan de raad gedaan om met de behoefte van de buurt rekening te houden. Omdat er vooralsnog niet veel mee lijkt te worden gedaan hebben we het gevoel dat de wensen van de buurt niet worden meegenomen in het geheel.
Dan hebben we het over de volgende aanvullende voorzieningen: 

1] Grote buurtkeuken voor gezamenlijke koken als het koken van buurtmaaltijden (80m2) 
2]  Wijkinformatiepunt voor organisaties, gemeente en bewoners om hulp te bieden dicht bij de mensen in de buurt. Met vergaderruimte maar ook juist spreekruimtes.(45m2) 
3] Een Jongeren ruimte voor jongeren zodat ze niet op straat hoeven te hangen en ze een chillplek hebben in de buurt, maar waar ook juist mogelijkheden zijn op verdere ontwikkeling op sociaal, fysiek en emotioneel vlak en lekker activiteiten ondernemen met elkaar. (90m2) 
4] Atelier of Vieze activiteitenruimte. Er was 1 activiteitenruimte in de lelie voor schoon en vieze werkjes, dit is niet heel praktisch vandaar dat we graag hiervoor een extra ruimte willen. (45m2) 

Al met al willen we graag ongeveer 250m2 extra voor de buurtvoorziening. In totaal kom je dan voor de buurtvoorziening op 750m2 voor het buurthuis, rond de 1000 voor de school en rond de 450 voor de kinderopvang. Voor een goeie buurtvoorziening is 750m2 echt een normale grootte. 

Als kers op de taartDaarnaast hebben we aangegeven dat we ook heel graag een gymzaal zouden willen. Dit is haalbaar en er is ook 20-30% subsidie op te krijgen vanuit het rijk. Niet alleen voor de school maar juist ook voor de buurt!! In onze wijk zijn amper tot geen sportvoorzieningen voor jong en oud. Juist een sport locatie op korte afstand kan een grote meerwaarde zijn voor onze buurt voor zowel jong als oud! 

Verder komt gelukkig de lente eraan en de voorjaarsbloemen laten hun gezicht zien in de plantenbakken van de oude Lelie. Ook hebben sommige bloemen de zachte winter overleeft. 
Het is 22 maart 2020 alweer 3 jaar geleden dat de lelie voor de helft verwoest is, laten we hopen dat er snel iets moois weer terug komt.

Groetjes Jacqueline van Oostveen

namens BUURTPOST ZUID de Lelie

 KUNSTKOFFER

Jacqueline van Oostveen

Suggesties naar info@hilversumzuid.nl.