wijkbrandweer

Kom voor vragen en advies betreffende de brandveiligheid van uw woonsituatie naar het spreekuur in de Kleine Lelie. Ter preventie kan er ook gratis woningcheck plaats vinden. Denk ook aan de risico’s van koolmonoxide.

Het spreekuur in de Kleine Lelie is steeds elke 3e maandag tussen 10.00-11.00 uur.

EVEN VOORSTELLEN: 

WIJKBRANDWEERMAN JEROEN WIEGERS

Heeft u vragen over (brand)veiligheid?

Hoe kun je brand voorkomen? Waar hang ik de rook- en koolmonoxidemelder het best op? Is mijn huis wel veilig?

De brandweer kent u natuurlijk van de rode auto’s, die zich met veel lawaai spoeden naar een brand of ongeval. Maar wij doen meer!

Voorlichting geven over boven gestelde vragen  bijvoorbeeld.

Daarom wil ik mij graag aan u voorstellen:

Na 20 jaar in de uitrukdienst ben ik sinds kort werkzaam binnen de afdeling risicobeheersing en brandveilig leven binnen de brandweer Gooi en Vechtstreek.  Naast mijn dagelijkse werkzaamheden binnen deze afdeling ben ik ook actief als wijkbrandweerman voor de postcode gebieden 1214 en 1215. Het geeft mij veel voldoening om samen met mijn collega’s in de andere wijken, het risico op brand te verminderen door het geven van voorlichting.

De wijkbrandweer 

Samen met de gemeenten is er afgesproken dat er in elke wijk een brandweermens m/v voor een aantal uren per week beschikbaar is.  Deze is makkelijk te bezoeken, laagdrempelig, en geeft gevraagd, maar ook ongevraagd, informatie over brandveiligheid. 

Ik zal vaak aanwezig zijn op buurtbijeenkomsten (u herkent mij aan het brandweeruniform) en heb ook regelmatig spreekuren in deze wijken. Wij hebben veel folders over heel veel brandweervragen en zelfs sommige in meerdere talen. Als de taal een probleem is, zorgen we voor een oplossing.

Soms zullen we ook bij u in de buurt speciale voorlichtingsbijeenkomsten geven over brandveiligheid. Dat zullen we dan ruim van te voren aankondigen in de wijkkranten, websites en spreekuren. Als u voor uw groep (van kinderdagverblijf, VVE  tot en met bejaardensoos) een voorlichting wilt ontvangen, kunt u mij natuurlijk bellen, mailen of bereiken via social media!

We kunnen samen met u uw woning bekijken en adviseren op het gebied van brandveiligheid. Er is een lijst van punten die we dan met u langslopen. Deze woning-check is geregeld met een afspraak en net als alle informatie: Helemaal gratis!!

Waar vindt u mij?

U vindt mij iedere eerste donderdag van de maand in winkelcentrum De Heigalerij van 17:00-18:00.

Als u een (brandende) vraag heeft kunt u mij ook op de volgende manieren bereiken:                                 

Email: Wijkbrandweer-Hilversum@brandweergooivecht.nl                                                                                      

Mobiel: 06-830 80 223

Centraal telefoonnummer: 035-6885555.

Social media:

Facebook: Wijkbrandweerman Hilversum

Twitter: @WBW_Hilversum

Welkom op Hilversumzuid.nl. Deze wijkkrant bevat veel informatie over wijkcentrum de Lelie, tijdelijk de Kleine Lelie. Verder veel aanknopingspunten voor wat er te doen is in Hilversum Zuid. Ook adressen voor als u informatie zoekt. Veel plezier bij het bekijken van deze website.