Gemeente Hilversum

Gemeente start vrijwilligerscampagne

Vandaag start de gemeente Hilversum een publiekscampagne om aandacht te vragen voor vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk is vaak leuk, simpel en heel divers: van gastvrouw in het theater tot het trainen van de voetbal pupillen of een boodschap doen voor de buurman. Met deze campagne wil de gemeente Hilversummers inspireren om ook vrijwilligerswerk te doen. Want vrijwilligerswerk verbindt en maakt een buurt leefbaar en gezond. Vrijwilligers zijn onmisbaar, zonder hen loopt de samenleving vast. En met de groeiende zorgvraag in het vooruitzicht wordt vrijwilligerswerk steeds belangrijker. De gemeente gaat vrijwilligerswerk daarom komende jaren een nieuwe impuls geven.

Vrijwilligerswerk maakt gelukkig

Tijdens de campagne staan vijf koppels centraal. In interviews vertellen zij wat ze voor elkaar betekenen. De verhalen laten zien dat iedereen vrijwilligerswerk kan doen: eenmalig, of heel vaak en op verschillende tijden. En hoe vrijwilligerswerk zorgt voor verbinding met mensen die je anders misschien nooit had ontmoet. Uit onderzoek blijkt dat vrijwilligerswerk niet alleen goed is voor de ander maar ook voor jezelf, vrijwilligerswerk maakt gelukkig.

Wethouder Gerben van Voorden (Zorg en Samenleving): “Vrijwilligers zijn de stille doeners die niet snel de spotlight opzoeken. Daarom is het belangrijk hun verhaal te delen. Om andere Hilversummers te inspireren en enthousiasmeren. Neem de koppels die hun verhaal vertellen met deze campagne: Sander oefent rekensommen met Massa, Kevin doet de boodschappen oma Harmke en Sandra gaat met Thea wandelen in het Coversbos. Allemaal vertellen ze hoe iets doen voor een ander hun wereld vergroot en hen wederzijds zoveel brengt. Dat is de paradox van vrijwilligerswerk: je wordt er zelf ook beter en gelukkiger van.”

Lange termijn

De campagne staat niet op zichzelf. Komend voorjaar komt de gemeente met een Uitvoeringsagenda Vrijwillige inzet. De gemeente wil vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties ondersteunen in hun werk, ze faciliteren waar dat kan, met bijvoorbeeld het bieden van scholing en training van vrijwilligers.

Van Voorden: “Ook de aard van het vrijwilligerswerk verandert. Vrijwilligerswerk hoeft niet structureel te zijn, of elke week op hetzelfde tijdstip. Ook daarin willen we organisaties faciliteren: maak waar het kan de inzet van vrijwilligerswerk flexibel. Veel mensen, jong en oud, willen graag vrijwilligerswerk doen maar zich niet wekelijks vastleggen.”

De Uitvoeringsagenda Vrijwillige inzet sluit aan op de visie op het sociaal domein ‘Wij zijn Hilversum 2023 – 2033’: een sociaal en sterk Hilversum, met voldoende inkomsten voor iedereen om van rond te komen, gelijke kansen in het onderwijs en buurten waar inwoners elkaar kennen en helpen als dat nodig is. Een stad waar iedereen mee kan doen en grip heeft op zijn eigen leven.  

Sterrengala voor alle vrijwilligers in Hilversum

Ter afsluiting van de campagne organiseert de gemeente op 7 december, de dag van de vrijwilliger, het Sterrengala in het Muziekcentrum van de Omroep. Vrijwilligers worden op deze avond in het zonnetje gezet en bedankt voor hun tomeloze inzet. Burgemeester Gerhard van den Top maakt bekend wie de vrijwilliger van het jaar wordt en wie de vrijwilligersorganisatie van het jaar. De vakjury bestaat verder uit de winnaars van de afgelopen jaren en de vrijwilligerscentrale.

Nomineren kan nog tot 23 november. Ga naar: vrijwilliger.hilversum.nl/nomineren

Campagnemateriaal is te bestellen via: J.weski@hilversum.nl

Ook graag vrijwilligerswerk doen? Kijk voor de echte verhalen op: vrijwilliger.hilversum.nl

Meer informatie

Voor meer informatie: pers@hilversum.nl/ 06 – 34 34 20 75Hilversum verhoogt opnieuw inkomensgrens energietoeslag

De inkomensgrens voor de eenmalige compensatie energietoeslag wordt in Hilversum opnieuw 130% van het wettelijk sociaal minimum, in plaats van de landelijke norm van 120%. Zo kunnen meer inwoners de energietoeslag ontvangen. Dat heeft het college van B en W vandaag besloten. Hilversummers die vorig jaar ook energietoeslag ontvingen, krijgen die dit jaar automatisch uitgekeerd. De gemeente roept inwoners die in aanmerking denken te komen op om de energietoeslag aan te vragen via het aanvraagformulier dat medio december beschikbaar is, zodat ook zij ondersteuning kunnen krijgen in de gestegen energierekening.

Door de gestegen energieprijzen leven meer huishoudens in energiearmoede. Het kabinet heeft besloten huishoudens in 2023 tegemoet te komen en hen te ondersteunen met een eenmalige compensatie: de energietoeslag. Gemeenten voeren deze regeling uit en mogen hier lokale keuzes in maken.

Duidelijke lokale aanpak

De gemeente Hilversum heeft er net als vorig jaar voor gekozen om een ruimhartiger beleid te voeren dan het Rijk voorschrijft en de inkomensgrens voor de energietoeslag te verhogen naar 130% van het wettelijk sociaal minimum. Landelijk is de inkomensgrens vastgesteld op 120% van het wettelijk sociaal minimum. Dit besluit sluit aan bij het lokale minimabeleid van Hilversum.

Automatische toekenning

De gemeente kent de energietoeslag toe aan inwoners die vorig jaar al energietoeslag ontvingen en nog steeds in Hilversum wonen. Hierdoor hoeven deze inwoners zelf geen aanvraag in te dienen. De gemeente zorgt hiermee voor een eenvoudige regeling. Inwoners die vorig jaar geen recht hadden op energietoeslag, maar dit jaar wel of deze vorig jaar niet hebben aangevraagd, kunnen medio december online of schriftelijk een aanvraag doen.

Studenten die vorig jaar als uitzondering energietoeslag ontvingen, ontvangen dit jaar geen energietoeslag. Rechthebbende studenten ontvangen in 2024 een tegemoetkoming van € 400,- van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Welke studenten hier recht op hebben staat op www.duo.nl/energie.

Toegankelijke brief

Nieuwe bijstandsgerechtigden, en inwoners die dit jaar automatisch krijgen uitgekeerd, ontvangen een brief die ondersteund wordt met pictogrammen. Een primeur voor de gemeente Hilversum met als doel toegankelijker te zijn voor laaggeletterden. 

Energietoeslag aanvragen

Hoewel eerder is gecommuniceerd om op 17 november te beginnen met uitbetalen, blijkt nu dat de automatische betalingen meer tijd nodig hebben. De gemeente gaat zo snel mogelijk over op uitbetalen. Uiterlijk 1 december 2023 ontvangen inwoners die vorig jaar energietoeslag ontvingen de automatische uitbetaling van de eenmalige energietoeslag 2023. Vanaf medio december 2023 kunnen rechthebbende inwoners die geen energietoeslag hebben ontvangen een aanvraag indienen. Dat kan tot en met 30 juni 2024. Complete aanvragen worden binnen acht weken behandeld.

De regels, voorwaarden en details worden binnenkort gepubliceerd op de website van de gemeente Hilversum hilversum.nl/energietoeslag

Meer informatie Voor meer informatie: pers@hilversum.nl/ 06 – 34 34 20 75


Isoleren? Vraag nu subsidie aan! 

Goed nieuws! Heeft u uw huis geïsoleerd of gaat u in de toekomst isoleren? Dan kunt u subsidie aanvragen vanuit het Hilversums Isolatie Programma (HIP). Het HIP is een programma van de gemeente en ondersteunt de komende 4 jaar woningeigenaren met het isoleren van hun woning. Door te isoleren bespaart u energie en gaat de energierekening omlaag.

Heeft u na 1 januari 2023 isolatiemaatregelen uitgevoerd? Dan kunt u de subsidie gelijk aanvragen. Gaat u in de toekomst isoleren? Dan kunt u subsidie aanvragen wanneer de maatregelen zijn uitgevoerd. 

De subsidie aanvragen kan tot en met 31 december 2026. De gemeente maakt het subsidiebudget jaarlijks bekend. Heeft u een aanvraag ingediend en is het budget voor dit jaar op? Dan komt u op de wachtlijst voor volgend jaar. 

Meer weten of gelijk de subsidie aanvragen?

Kijk op hilversum.nl/hip 

Meer Hilversummers zien vooruitgang

Slachtoffers MH17-ramp herdacht

Afspraken over betaalbaar, prettig en duurzaam wonen

Persbericht

Visie Sociaal Domein vertrekpunt voor
zorgzaam en gezond Hilversum

Persbericht 1 miljoen extra beschikbaar voor verduurzaming woningen

Een schone kans voor een groene buurt

Persbericht gemeente Hilversum
Sherpa opent drie steunpunten voor inwoners met een licht verstandelijke beperking

Per 1 juli 2022 zijn drie Hilversumse steunpunten van Sherpa toegankelijk voor inwoners met een lichte verstandelijke beperking. Hiermee voorziet Sherpa in de specifieke behoeften aan contact met gelijkgestemden en activiteitenbegeleiding van deze doelgroep. Omdat het gaat om een algemene voorziening dagbesteding, kunnen inwoners hier terecht zonder een beschikking ‘Wmo dagbesteding licht’. Het gaat om de steunpunten Koningshof, Kerkelanden en Jan van der Heijdenstraat.

Steunpunt sluit beter aan op specifieke behoeften
Inwoners met een licht verstandelijke beperking vinden op dit moment onvoldoende aansluiting bij een gewoon buurthuis. Dit komt doordat zij voelen dat daar geen ruimte is voor hun specifieke problemen. Hierdoor haken deze inwoners vaak af. De steunpunten sluiten beter aan op hun specifieke behoeften.
 
Steunpunten zijn voor deze inwoners waardevolle ontmoetingsplekken waar zij elkaar kunnen zien en samen activiteiten ondernemen, zoals koken, eten en koffiedrinken. Ook zijn er thema-avonden over onder andere social media, brandveiligheid, voetbal, creatieve onderwerpen, en spellen. Daarnaast biedt het in gesprek zijn met gelijkgestemden een zekere mate van veiligheid. De groep wordt begeleid door een activiteitenbegeleider die problemen kan signalen en bespreken.

Van dagbesteding licht naar algemene voorziening
Sherpa bood de steunpunten voorheen aan op basis van een maatwerkindicatie Wmo dagbesteding. Het aanbieden van dagbesteding licht als algemene voorziening is onderdeel van de pilot ‘Meedoen en Meewerken’ en in lijn met het raadsbesluit ‘Naar een financieel gezond sociaal domein’ van 10 november 2021. Daarbij werd de maatregel om een algemene voorziening dagbesteding te creëren vastgesteld. Voor de uitvoering van de activiteiten binnen deze pilot is door de gemeente een subsidie aan Sherpa verleend van €35.850 voor de periode 1 juli tot en met 31 december 2022.

Meer informatie
Voor meer informatie: pers@hilversum.nl/ 06 – 34 34 20 75
Eenmalige energietoeslag beschikbaar voor volgende groep

De gemeente Hilversum heeft op vrijdag 13 mei de eenmalige energietoeslag voor uitkeringsgerechtigde inwoners uitbetaald.
Nu zijn de inwoners met een (gezamenlijk) besteedbaar inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimumloon aan de beurt. Zij kunnen vanaf vandaag gedurende twee weken zelf de eenmalige energietoeslag van € 800,- aanvragen. 

De kosten voor energie zijn de afgelopen tijd enorm gestegen. Om de huishoudens met een laag inkomen te helpen, heeft het Rijk geld vrijgemaakt voor een eenmalige toeslag. Wethouder Annette Wolthers is blij met de uitkering: “De energieprijzen zijn de afgelopen maanden hard gestegen. Hierdoor is de energierekening van veel huishoudens honderden euro’s duurder geworden. Dat ziet iedereen terug op de energierekening. Huishoudens met een laag inkomen hebben het extra lastig door de hoge energieprijzen. Ik ben blij dat het Rijk een eenmalige toeslag heeft afgesproken, en ik vind het belangrijk dat wij zo snel mogelijk starten met de uitkering ervan. Ik roep iedereen in Hilversum dringend op die denkt voor deze toeslag in aanmerking te komen, om vanaf 16 mei onze website te bezoeken en de energietoeslag aan te vragen.” 

Voorwaarden aanvragen toeslag
Om in aanmerking te komen voor de toeslag zijn er voorwaarden. De aanvragende inwoners horen aan alle onderstaande voorwaarden te voldoen:
21 jaar of ouder zijn.
In gemeente Hilversum staan ingeschreven.
Een (gezamenlijk) besteedbaar inkomen hebben dat niet meer is dan 120% van het wettelijk sociaal minimumloon.
Een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning hebben. 
Een energiecontract hebben dat op hun naam staat. Of een huurovereenkomst hebben waar staat dat kosten worden gemaakt voor energie (all-in huurovereenkomst). 
Inwoners die een schuldregeling hebben op basis van de Wet Schuldsanering voldoen aan de inkomensgrens. Daarom kunnen zij ook in aanmerking komen voor de energietoeslag.
Inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum
Een inkomen tot een netto (gezamenlijk) maandinkomen inclusief vakantiegeld dat niet meer is dan:€ 1.310 voor alleenstaande vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd.€ 1.455 voor alleenstaande vanaf AOW-leeftijd.€ 1.871 voor gehuwden/samenwonenden vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd.€ 1.971 voor gehuwden/samenwonenden vanaf AOW-leeftijd.

Uitkeringsgerechtigde inwoners uitbetaald
Inwoners die op 31 maart 2022 een uitkering hebben ontvangen op basis van de Participatiewet, de wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW, IOAZ of BBZ) hebben het bedrag van € 800,-  al op hun rekening ontvangen. Inwoners die een uitkering hebben op basis van de kostendelersnorm hebben nog geen toeslag gekregen. Zij kunnen zelf de energietoeslag aanvragen.
Aanvragen kan via de website hilversum.nl/energietoeslag of door het aanvraagformulier op te halen bij de receptie van het Sociaal Plein aan de Wilhelminastraat. 
Meer informatie
hilversum.nl/energietoeslag
Voor meer informatie: pers@hilversum.nl/ 06 – 34 34 20 75
Geldfit.nl nu ook voor Hilversummers met geldzorgen
Steeds meer mensen zoeken hulp bij geldzorgen. Ruim één op de vijf huishoudens in Nederland heeft in deze tijd moeite om de rekeningen te betalen. Team Schuldhulpverlening van gemeente Hilversum helpt inwoners met geldzorgen. Daarbij werkt zij samen met verschillende partijen, en nu dus ook met geldfit.nl. 

Hilversummers kunnen vanaf nu gebruikmaken van de online test op geldfit.nl. Zo kunnen ze zien hoe ze er financieel voor staan en krijgen ze meteen een overzicht waar ze in Hilversum terecht kunnen voor hulp. Wethouder Annette Wolthers is positief over deze nieuwe tool  om inwoners van Hilversum met geldzorgen te ondersteunen: “Hulp bij schulden is een belangrijk thema. Voor veel mensen is niet altijd duidelijk waar je terecht kunt voor hulp bij geldzorgen. Inwoners van de gemeente Hilversum kunnen door allerlei redenen moeite hebben met het betalen van rekeningen. Het is fijn als je er niet alleen voor staat, maar hulp kan vragen. De gemeente biedt dit. Nu hebben we er met deze tool geldfit.nl een goed hulpmiddel bij gekregen.”

Hoe het werkt
Door korte vragen te beantwoorden, krijg je inzicht in jouw financiële situatie. De uitslag van de test bevat een persoonlijk advies. Vanaf nu ontvang je ook een overzicht van de hulp die beschikbaar is in jouw gemeente. Denk aan lokale vrijwilligersorganisaties of medewerkers van de gemeentelijke schuldhulpverlening. Wil je liever bellen, dan kun je gebruikmaken van het gratis telefoonnummer van geldfit.nl: 0800-8115. Een medewerker denkt mee en verwijst eventueel door naar passende hulp bij jou in de buurt. 

Geldfit Zakelijk voor ondernemers
Ondernemers lopen andere financiële risico’s dan consumenten. Daarom is specifieke hulp hard nodig. Ben je ondernemer of ZZP’er? Dan kun je nu terecht bij geldfitzakelijk.nl. Via de gratis test op geldfitzakelijk.nl krijg je binnen enkele minuten een beeld van hoe je er financieel voor staat en waar je in Hilversum terecht kunt voor hulp. Daarnaast staan er op geldfitzakelijk.nl ondernemersgerichte tips. 

Martin Suithoff, directeur Nederlandse Schuldhulproute: “Iedereen kan te maken krijgen met financiële problemen. Ontslag, relatieproblemen en ziekte zijn bijvoorbeeld situaties waardoor iemand te maken krijgt met zorgen om geldzaken. Deze zorgen kunnen snel oplopen in schulden. Dit willen we met Geldfit.nl en 0800-8115 voorkomen. Dat doen we niet alleen, maar samen met gemeenten, banken, verzekeraars en andere bedrijven.” 

Meer informatie

Voor meer informatie: pers@hilversum.nl/ 06 – 34 34 20 75
Voor vragen over de Nederlandse Schuldhulproute kunt u contact opnemen met persteam via: pers@schuldhulproute.nl 
Foto: https://schuldhulproute.nl/persfoto


Kom op 12 mei naar het stadsgesprek in
De Vorstin

Lees verder Persbericht:

x

Lees verder Persbericht:

Opvang 120 Oekraïense vluchtelingen in Hilversum

In Hilversum verblijven nu ongeveer 120 Oekraïense vluchtelingen in gemeentelijke opvangplaatsen. Hilversum heeft op dit moment zo’n 900 opvangplaatsen beschikbaar. Het Rijk coördineert de spreiding van de vluchtelingen over de regio’s. De gemeente Hilversum wil en moet daar zijn steentje aan bijdragen.
Voor de eerste opvang zijn 225 hotelbedden beschikbaar in verschillende hotels in Hilversum. Het oude VARA-gebouw aan de Heuvellaan 50 is gereed gemaakt om voor langere periode onderdak te bieden aan 600 à 700 oorlogsvluchtelingen. Buurtbewoners zijn hierover afgelopen weekend per brief geïnformeerd. Morgen nemen de eerste vluchtelingen hier hun intrek. Samen met het Rode Kruis helpt de gemeente de vluchtelingen bij hun eerste (levens)behoeften. Door de onzekere situatie in Oekraïne is op dit moment geen zekerheid te geven over hoelang de vluchtelingen hier blijven.

Meehelpen of meer informatie
Op www.hilversum.nl/oekraine staat informatie over hoe inwoners, instellingen of bedrijven hulp kunnen aanbieden aan de vluchtelingen. Ook staan hier antwoorden op veelgestelde vragen. Voor overige vragen heeft de gemeente Hilversum het Coördinatiepunt Oekraïne geopend. Het Coördinatiepunt Oekraïne is bereikbaar via oekraine@hilversum.nl 
Beeldmateriaal
Beeldmateriaal Heuvellaan te gebruiken onder vermelding van Studio Kastermans:
Foto 1 Heuvellaan
Foto 2 Heuvellaan
Foto 3 Heuvellaan
Foto 4 Heuvellaan
Foto 5 Heuvellaan

College brief Oekraïne

Resultaten enquête: Hilversummers vinden een groener Hilversum belangrijk
Ruim 1.300 Hilversummers hebben eind 2021 hun mening gegeven in een enquête over groen in Hilversum. De resultaten van deze enquête zijn nu bekend. Zo vindt 95% van de Hilversummers een groener Hilversum belangrijk en is een derde van de inwoners al bezig met het vergroenen van hun tuin. De resultaten van deze enquête helpen bij het kiezen van groene projecten waarmee gemeente Hilversum aan de slag gaat. 

Wethouder Bart Heller: “Uit deze resultaten blijkt opnieuw dat onze inwoners ontzettend begaan zijn met groen en ook zelf actief bezig zijn om hun omgeving groener te maken. Er is grote steun voor de inzet van de gemeente voor meer groen in de stad. We gaan hier dan ook zeker mee door en komen later dit jaar met nieuwe, concrete plannen.” 

Toewerken naar een groene en gezonde stadIn Hilversum is veel groen te vinden, maar ook hier merken we de effecten van klimaatverandering: hevigere buien, warmer weer (hittestress) en een dalende biodiversiteit. Verbetering van groen is dus hard nodig. Daarom werkt gemeente Hilversum aan een vernieuwd groenbeleidsplan: programma Groen. Onder dit programma vallen alle projecten en acties die te maken hebben met biodiversiteit, aanpassen aan het veranderende klimaat en vitaliteit (bewegen en gezondheid). Op die manier werken we samen toe naar een groene en gezonde stad. Maar wat vinden Hilversummers hierbij het belangrijkste? wat doen zij zelf al om hun omgeving groener te maken? En in hoeverre maken ze gebruik van het groen in hun omgeving? Om daarachter te komen, is inwoners gevraagd naar hun mening. 

Resultaten

In totaal hebben 1.367 Hilversummers de enquête ingevuld. Een paar opvallende resultaten: 95% vindt het groener maken van Hilversum (heel) belangrijk. De belangrijkste redenen om te vergroenen zijn volgens hen het klimaatbestendiger maken van Hilversum en de biodiversiteit in Hilversum te stimuleren. De helft van de inwoners (52%) heeft enige overlast van de hitte tijdens warme zomerdagen, met name in het centrum. Hier hebben ook beduidend minder inwoners een koele plek dichtbij huis dan inwoners van andere wijken. Eén op de drie Hilversummers is actief bezig om hun tuin te vergroenen en bijna alle inwoners (97%) vinden het belangrijk om kwetsbare natuurgebieden in en rondom Hilversum te beschermen.  

Meer informatieAlle resultaten van de enquête zijn te vinden op: bouwenaanhilversum.nl/groen Hier staat ook meer informatie over programma Groen. 
Voor meer informatie: pers@hilversum.nl/ 06 – 34 34 20 75

Beste Hilversummer,

In september is de participatie voor de Omgevingsvisie 2040 weer gestart. We zien al veel goede ideeën binnenkomen voor de toekomst van Hilversum. Meedoen kan nog steeds. Ook in november worden verschillende activiteiten georganiseerd.

Lees verder en click op de link hieronder:

Participatie voor de toekomst van Hilversum is in volle gang

MEER BLOEMEN EN BIJEN IN DE BERMEN VAN HILVERSUM

De gemeente Hilversum wil de biodiversiteit in het openbaar groen vergroten en start hiervoor dit voorjaar een tweede proef. Door minder te maaien, krijgen planten meer de ruimte om tot bloei te komen. Insecten als de wilde bij en roofinsecten die de eikenprocessierups opeten hebben hier baat bij, maar ook vogels. Hilversum is sinds 2019 een bijvriendelijke gemeente.   Wethouder Arno Scheepers (Openbare Ruimte): “Dit betekent dat we in de openbare ruimte meer bloemen en planten krijgen en minder gras. Een belangrijke proef, zeker nu het seizoen van de eikenprocessierups er weer aankomt. Op deze manier stimuleren we de aanwezigheid van natuurlijke vijanden van de rups zoals roofinsecten, mussen en mezen.”   Wethouder Bart Heller (Natuur): “Biodiversiteit is zo belangrijk om onze natuur in stand te houden. De wilde bij, die met uitsterven bedreigd wordt, is essentieel voor ons hele voedselsysteem. Zonder bestuiving geen bevruchting van planten. De bij staat aan het begin van onze voedselketen.”   Een bloeiende proeftuin Na een succesvolle pilot uit 2019, waarbij er op drie plaatsen minder gemaaid werd en waar nodig extra gezaaid, breidt de gemeente de pilot uit tot 30 hectare aan openbare bermen en grasvelden. Dat is een oppervlakte van 60 voetbalvelden. In deze gebieden zal twee keer per jaar gemaaid worden in plaats van vier tot acht keer per jaar. Ook wordt niet alles tegelijk gemaaid, zodat bloemenzaden kunnen rijpen en zich verspreiden en insecten een schuilplaats houden. Dit betekent dat deze bermen en grasvelden er anders uit gaan zien: er komt meer variatie in soorten en in hoogte.   Door minder te maaien, verwacht de gemeente dat er meer variatie komt aan wilde bijen en andere insecten. Dat is weer gunstig voor vogels en vleermuizen. De beplanting in de proefgebieden zal ook worden onderzocht.   Natuurlijke bermen verwelkomen natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups Het uitbreiden van het bijvriendelijk maaibeheer is ook nuttig in de bestrijding en beheersing van de eikenprocessierups. Dit biedt meer plaats aan de natuurlijke vijanden, zoals roofinsecten, mussen, mezen en vleermuizen. Daarnaast komt er op een aantal plekken in de stad ook nestkasten te hangen voor mezen. Hiermee zal het aantal natuurlijke vijanden van deze rups toenemen en na een aantal jaren de overlast van de rups afnemen.   De overlast helemaal wegnemen is niet mogelijk, maar het ecologisch systeem van de stad moet beter in balans worden gebracht. Hiermee is Hilversum ook beter bestand tegen mogelijke toekomstige plaagsoorten.   Naast het verbeteren van het leefgebied van natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups blijft het wegzuigen van nesten van deze rups noodzakelijk om overlast te voorkomen. In 2021 worden daarom, net als in 2020, risicobomen vroegtijdig geïnspecteerd, zodat de gemeente snel kan ingrijpen.   Bijlage Overzicht locaties aangepast maaibeheer 2021   Meer informatie Voor meer informatie: pers@hilversum.nl/ 06 – 34 34 20 75

Enquête energie besparen en aardgasvrij wonen

Heeft u al nagedacht over energie besparen? Wat heeft u nodig om u huis duurzaam te maken? En voor te bereiden op een aardgasvrije toekomst? De gemeente Hilversum roept iedereen op hun mening te geven over verduurzamen van de woning. Hiervoor heeft zij een enquête uitgezet. Deze staat op www.startvragenlijst.nl/hilversum

De enquête kan tot 11 april ingevuld worden. De resultaten van deze enquête gebruikt de gemeente voor het opstellen van de Transitievisie Warmte. In dit plan komt te staan wat er nodig is om huizen te verduurzamen en om in de toekomst de overgang naar aardgasvrij het beste te kunnen maken. Dit plan kan de gemeente niet maken zonder inbreng van bewoners. Energie besparen en aardgasvrij gaat over uw woning en uw wooncomfort. Voor een goed plan is het essentieel te weten wat u belangrijk vindt, wat uw zorgen zijn en hoe u ondersteund en betrokken wilt worden.  Lees hier meer over op www.bouwenaanhilversum.nl/transitievisiewarmte

Opruiing? Wat kunt u doen?

Flyer politie: Wat is opruiming?

Trude van de Ven, uw buurtcoördinator:

Elke wijk in Hilversum heeft een buurtcoördinator, die voor ideeën, initiatieven en knelpunten het gemeentelijke aanspreekpunt voor de wijk is. Concreet gaat het hierbij over leefbaarheid in de wijk (schoon, heel, veilig, sociaal). De buurtcoördinator is de verbindende schakel tussen inwoners, de gemeente en andere partijen.

De inloopspreekuren van de buurtcoördinator in de buurtkamer aan de Resedastraat, kleine Lelie en Heigalerij komen vanwege COVID19 helaas te vervallen. Ik ben echter goed bereikbaar, zowel telefonisch, via de mail, als via what’s app.

Trude van de Ven | Buurtcoördinator Hilversum Zuid | 06-100 60 411 | t.vandeven@hilversum.nl | Gemeente Hilversum |  Postbus 9900  | 1201 GM Hilversum | https://www.hilversum.nl/Home/Inwoner/Nieuws/Nieuwsitems/Corona_in_Hilversum

Heeft u last van problemen in de openbare ruimte? Dan kunt u een online ‘melding openbare ruimte’ doen’ www.hilversum.nl/Home/Inwoner/Openbare_ruimte_en_Milieu/Melding_doen ).

U kunt ook bellen met 14 035.

De buurtkamer in de Resedastraat is gesloten i.v.m. het Corona virus.

Fietsenstalling Zeedijk

MELDING OPENBARE RUIMTE

flyer gemeente
achterkant flyer

Straatpoëzie in de wijk

op de markt

cultuur@hilversum.nl

Suggesties naar info@hilversumzuid.nl.