Redactieprotocol

De website www.hilversumzuid.nl  heeft in de eerste plaats een informatieve functie voor de wijk Hilversum Zuid.

 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij de schrijvers van de desbetreffende stukken; voor de plaatsing is de redactie verantwoordelijk.

Door middel van www.hilversumzuid.nl  worden de bewoners ge├»nformeerd over wat er gaande is in de wijk en u kunt op de website makkelijk informatie vinden die van belang kan zijn voor u als buurtbewoner.

De website  is niet bedoeld om ingezonden brieven of promotie publicaties te publiceren van zowel particulieren als bedrijven.

De leden van de redactie bepalen wie er in de redactie zit/komt en doet dit in overleg met de Versa Welzijn opbouwwerker.

Mocht er twijfel bestaan over het plaatsen van publicaties dan is er consensus nodig van alle redactieleden voordat er tot plaatsing wordt overgegaan. Mochten berichten al geplaatst zijn dan worden ze verwijderd als er geen consensus bestaat.

De redactie is verantwoordelijk voor de lay-out van de website.

Redactie: Inez Hammer-Baartwijk & Harry Schrijver (met ondersteuning van Ronnie van Wijk van Versa Welzijn- De Kleine Lelie)

Beheer: Harry Schrijver en Regina Hoornenborg

Suggesties naar info@hilversumzuid.nl.