Contacten

Alarmnummer 112, Brandweer Gooi en Vechtstreek 035-6885555, Sociaal Plein 035-6292700, Ziekenhuis Tergooi 088-7531753, GAD 035-6991888, Dierenambulance Gooi en Vechtstreek 035-6830300, Wijkbrandweer 06-83080223

WhatsApp Buurtpreventie: Er zijn in de buurt diverse Whatsapp Buurtpreventie-groepen die per straat een oogje in het zeil houden. U kunt zich aansluiten of zelf een groep met uw buren beginnen. Kijk op www.wabp.nl en zoek contact in uw eigen buurt. Er is echt aangetoond dat waakzaamheid de kleine criminaliteit tegengaat.

Nextdoor: deze site wordt veel gebruikt voor onderling contact in de buurt. www.nextdoor.nl

Wijkagent bereikbaar via 0900-8844. Postcodegebied 1214 Linda de Jong mail: linda.de.jong.1@politie.nl en postcodegebied 1215 René ten Teije rene.ten.teije@politie.nl

Medewerkers Versa Welzijn: 

Gemeente Hilversum:

Trude van de Ven, Wijkregisseur: t.vandeven@hilversum.nl   06-100 60 411

Klantcontact De Egelantier 035-7608002 (van 10:00 tot 16:00uur)

Jeugd en Gezin: voor vragen over je gezin. Tel: 035-6926350 of info@jggv.nl of www.jggv.nll

Maatjesproject Gooi en Vechtstreek, 035-6400061 of www.maatjesprojectgooi.nl

Sociaal Plein:

Voor alle inwoners van Hilversum en voor elke hulpvraag op het gebied van werk, inkomen, (jeugd)zorg, en ondersteuning. Info: 035-6292700

WEG EN WIJZER: informatie over alle thuisadministratie, alleen op afspraak op dinsdagmiddag in De Kleine Lelie: 035-6231100

Medisch Centrum De Eedenburgh: Huisartsen: 035-6256144, apotheek: 035-6246363.Info: www.eedenburgh.nl

Huisartsenpraktijk De Egelantier: Huisartsen: 035-6248381 apotheek: 035-6214914 Info: huisartsenpraktijkdeegelantier.uwartsonline.nl

GGZ regio Gooi en Vechtstreek. Volwassenen en Ouderen: 035-6557555 en Kinderen en Jeugd: 036-5383250

Contact met de website hilversumzuid.nl

Voor kopij, bezwaar tegen publicatie en informatie kunt u mailen naar: info@hilversumzuid.nl

 

TELEFOONCIRKEL IN HilVERSUM ZUID

TELEFOON CONTACTCIRKEL, ook in Hilversum Zuid.

Wonen uw kinderen of naaste familie niet in de buurt? Dan is een Contactcirkel een prettige en veilige manier om dagelijks toch even telefoon-contact te hebben met anderen die in dezelfde situatie verkeren. Een cirkel bestaat uit 5 personen. Men belt dagelijks tussen 9.00-9.30 uur een paar minuutjes met iemand uit de cirkel. Aan het einde van het schema is de cirkel rond. Voor familie (en voor uzelf) is het prettig om te weten dat er dagelijks even contact met u is. Interesse voor uzelf of een bekende? U wordt uitgenodigd om contact op te nemen met: Mw Steinvoort (035-6241670), Mw Fennis (035-6424729) of Mw Hilhorst (035-6237844).

 
Zo

Welkom op Hilversumzuid.nl, de website voor en door bewoners van Hilversum Zuid. Met daarin activiteiten, nieuwtjes en informatie speciaal gericht op Hilversum Zuid. Suggesties kunt u mailen naar info@hilversumzuid.nl.