oproep: tips en meedenken afscheidsfeest Gert bos

Er is een klein organisatiecomité, dat in goed overleg met Gert Bos (en familie) er voor heeft gekozen om het afscheid van Gert van de wijkbewoners, vrijwilligers, relaties en vele anderen op vrijdag 25 september 2020  op meer locaties in de wijk te laten plaats vinden. Het comité is nu doende met het maken van een programma voor die dag. De naaste familie van Gert mag daarbij niet ontbreken. Van de zijde van Versa en de gemeente is alle medewerking toegezegd.

Reacties voor tips en aanbiedingen van overige actieve ondersteuning kunnen aan Jacqueline van Oostveen oostveen69@kpnmail.nl of Jan Slingerland jac_slingerland@kpnmail.nl worden doorgegeven. In de loop van de tijd zal het definitieve programma, rekening houdend met alle mogelijke Corona-beperkingen, tijdig worden bekend gemaakt.

Namens het organisatiecomité,

Jacqueline van Oostveen en Jan Slingerland