Categoriearchief: Buurtnieuws

Gemeente Hilversum investeert extra in duurzaamheid bij MFA Hilversum-Zuid

De gemeente investeert € 400.000,- extra in de duurzaamheidsambities van de multifunctionele accommodatie (MFA) in Hilversum-Zuid. De focus bij deze investering ligt op circulair bouwen. Het college van B en W legt dit besluit voor aan de gemeenteraad ter besluitvorming in september. Het streven is om de multifunctionele accommodatie in april 2023 op te leveren.

Het investeringskrediet dat in maart 2022 door de gemeenteraad is vastgesteld, is gebaseerd op een duurzaamheidsniveau dat aansluit bij de eisen uit het bouwbesluit. De ambities zijn echter aangescherpt door het huidige college B en W. De aanvullende investering in energiereductie, natuur inclusief bouwen en klimaat adaptief bouwen wordt bij de behandeling van de begroting in december aan de gemeenteraad voorgelegd en kan dan zonder vertraging aan het project worden toegevoegd.

Urgentie groter

De focus op CO2-reductie staat wereldwijd, maar zeker ook in Nederland, hoog op de agenda. Deze ambitie is ook vastgelegd in gemeentelijk beleid. Bij ruimtelijke ontwikkelingen worden met projectontwikkelaars afspraken gemaakt om deze doelen zoveel mogelijk te behalen. Met de bouw van de grotendeels openbare multifunctionele accommodatie op eigen grond, en het eigen bouwbeheer, levert de gemeente zo een bijdrage aan verduurzaming en geeft zij het goede voorbeeld aan bedrijven en inwoners.

Circulair bouwen

Het streven is om binnen het budgettaire kader van €400.000,- zoveel mogelijk bestaande of bio-based materialen te gebruiken. Of, materialen zo toe te passen dat ze aan het eind van de levensduur van het gebouw weer uit elkaar gehaald kunnen worden en een volgend leven krijgen. Met de extra investering worden alle toegepaste materialen in een ‘materialenpaspoort’ vastgelegd. Zo wordt inzichtelijk welke materialen op welke wijze zijn verwerkt. Verder wordt bekeken wat van traditionele toepassing naar een circulaire toepassing omgezet kan worden.

Meer informatie Voor meer informatie: pers@hilversum.nl/ 06 – 34 34 20 75

In Gooi en Vechtstreek zijn 12.000 mensen onvoldoende taalvaardig

Cursus ‘Voel je goed!’

In Gooi en Vechtstreek zijn 12.000 mensen onvoldoende taalvaardig. Voor deze mensen is het vaak lastig om informatie over gezonde voeding te kunnen vinden en begrijpen. Laat staan dat zij deze informatie kunnen beoordelen en toepassen in hun dagelijkse leven. Zeker als je bedenkt welke grote rol de (verleidelijke) eetomgeving daarbij speelt. Daardoor hebben zij grote kans op overgewicht en aandoeningen die daarvan het gevolg zijn. Om deze reden wordt in onze regio de gratis cursus ‘Voel je goed!’ georganiseerd.

Schaamte

Je vraagt niet zomaar aan iemand of hij/zij moeite heeft met lezen en schrijven. Iemand kan zich ook schamen om het zelf te zeggen. Daardoor heeft de begeleiding van de huisarts of een diëtist niet altijd het gewenste effect, de informatie wordt niet begrepen. Gezondheidsklachten verergeren, met alle gevolgen van dien.

Voel je goed!

De gratis cursus ‘Voel je goed!’ is een cursus in makkelijke taal. De cursus start bij voldoende aanmeldingen. Het is een cursus van 10 bijeenkomsten. ‘Voel je goed!’ gaat over gezond eten en bewegen. Het is een cursus voor volwassenen die willen werken aan een gezonde leefwijze. De cursisten worden professioneel begeleid door een voedingsdeskundige en een taaldocent.

Iets voor jou of voor iemand die je kent? Meer informatie over de cursus ‘Voel je goed!’ is te vinden op de website www.rblgv.nl/voel-je-goed/ of bel naar 035 692 66 20.