Gijsbrecht van Amstel ontwerp

Definitief ontwerp Gijsbrecht van Amstelstraat vastgesteld

Het College van B en W heeft op 19 december 2023 ingestemd met het definitieve ontwerp voor de herinrichting van de Gijsbrecht van Amstelstraat tussen de Gladiolusstraat en de Neuweg. De uitvoering start naar verwachting vanaf de zomer van 2024.
 
Arno Scheepers, Projectwethouder herinrichting Gijsbrecht van Amstelstraat: “Ik ben enorm blij met het uiteindelijke ontwerp voor de vernieuwde Gijsbrecht, waar ondernemers, omwonenden, bezoekers en de gemeente samen keihard aan gewerkt hebben. Het wordt een warme, sfeervolle straat, met terrassen, meer ruimte voor fietsers en fietsparkeren, ruimere parkeervakken, een veel bredere stoep maar ook fijne plekken om gewoon even te zitten. De Gijsbrecht van de toekomst!

Participatieproces

Er is massaal gehoor gegeven aan de oproep aan omwonenden, ondernemers en bezoekers van de Gijsbrecht om mee te denken over het verbeteren van de buitenruimte. Er waren bijna 1400 reacties op de enquête, precies een jaar geleden, waarin iedereen zijn wensen kon aangeven. Ook bij de inloopbijeenkomsten over het schetsontwerp en het voorlopig ontwerp was er veel betrokkenheid.

In twee co creatie sessies is gewerkt aan het bepalen van de gewenste identiteit en een ontwerp met veilige oversteekplekken en verblijfsplekken die passen bij de sfeer van de Gijsbrecht. Samen met een groep bewoners, een afvaardiging van Platform Gehandicapten en Chronisch Zieken Hilversum (Platform G&CZ),vastgoedeigenaren en ondernemers.

Veilig oversteken

In het nieuwe ontwerp kunnen voetgangers overal oversteken. Voor kwetsbare doelgroepen komen er speciale doorsteekplekken. Op die plekken worden noppentegels aangebracht en wordt er ruim zicht gecreëerd door er geen parkeerplaatsen of andere elementen naast te plaatsen. Het principe blijft dat er ook buiten deze plekken veilig overgestoken kan worden. De weggebruiker moet hier alert op blijven.

Sfeervol verblijfsgebied

In het definitief ontwerp zijn plantvakken en openbare zitplekken opgenomen rondom de bestaande bomen. Hierdoor gaat de Gijsbrecht meer voelen als een verblijfsgebied. Het nieuwe straatmeubilair heeft een uitstraling die past bij het authentieke karakter van de Gijsbrecht.

Meer ruimte voor fietsparkeren

In het ontwerp komen ten opzichte van de huidige situatie meer dan twee keer zoveel fietsparkeerplekken. Het oppervlak gaat van 193 m2 naar 436m2 stallingsruimte.

Dubbelgebruik laad- en losplaatsen

Door de ondernemers is aangegeven dat het mogelijk is om tot kortere venstertijden te komen voor het laden en lossen door leveranciers. Dit heeft bij een aantal plekken geleid tot aanpassing van de venstertijden naar maandag t/m vrijdag van 7.00 -14.00 uur (in plaats van tot 18.00 uur). Daardoor kunnen deze plekken na 14.00 uur gebruikt worden voor regulier parkeren. Het definitief ontwerp bevat 108 parkeerplaatsen, met dubbelgebruik van laad- en losplaatsen is dit aantal 120.