Geschiedenis Clemenskerk, De Lelie en de Paulusschool

De Clemenskerk – voluit de kerk van ‘De Parochie van de Heilige Clemens Maria Hofbauer’ – was vanaf 1914 tot en met 1996 het kloppend Rooms Katholieke hart van de Bloemenbuurt in Hilversum.

Op 2 mei 1912…

kocht het kerkbestuur het perceel in de hoek van de Bosdrift en de Irisstraat voor f 23.619,90 gulden en je vraagt je anno nu dan toch af waar die 90 cent voor nodig was…of waarom het niet 10 cent meer mocht zijn. De bloemenbuurt was er nog niet geheel en de plek waar later de Clemenskerk zou komen lag aan de korenvelden.

In 1996 sloot de kerk en de parochie ging op in de R.K. Parochie Emmaus-Paulus Hilversum en Loosdrecht.

Sint-Clemenskerk (Hilversum) – Wikipedia

De organisatie BOEi is de huidige eigenaar van de Clemenskerk en verhuurt de kerk aan Flight Deck 53. BOEi heeft verhalen en foto’s over de Clemenskerk verzameld. Zie onderstaande website.

https://www.boei.nl/mensen-vertellen/?_sfm_project_category_reference=24945

Al vlug kwamen er na de bouw van de Clemenskerk ook katholieke scholen bij. Als eerste was dat in 1917 de St. Clemensschool aan de Leliestraat.

En al heel snel….

kwam er aan de Irisstraat een dubbele school bij: De Gerardus Majellaschool voor lager onderwijs en de St. Theresiaschool voor de kleuters. In 1970 fuseerden beide lagere scholen tot een nieuwe school : de Paulusschool. In 1978 lag het eerste nieuwbouwplan op tafel. Het was een plan voor een geïntegreerde kleuter- en lagere school. Pas in  augustus 1979 kon met de bouw van het nieuwe onderkomen worden gestart. ​​In 1980 werd het schoolgebouw zoals dat nu nog bestaat opgeleverd. De hele geschiedenis met mooie foto’s staat op de website van de Paulusschool.

https://www.paulusschoolhilversum.nl/over-paulusschool/geschiedenis

De jeugdvereniging van de RK kerk St. Clemens Maria Hofbauer had een eigen onderkomen nodig.

Het pas nieuwe houten gebouw….

van De Werkliedenvereniging aan de Bosdrift 100 was bij het vertonen van een film in 1934 afgebrand. Gezamenlijk lieten zij een dubbel gebouw ontwerpen, met een deel voor de jeugd en een deel voor de werklieden. Dat gebouw aan de Leliestraat was klaar in 1936  en heet nu De Lelie. Het gebouw werd in latere jaren verhuurd aan de Centrale Stichting Sociaal Cultureel Werk en nog weer later aan Versa Welzijn.

In 1977 stond in een personeelsadvertentie voor een cultureel werker de volgende omschrijving:

Buurthuis De Lelie ligt in Hilversum Zuid in een wat oudere wijk. Het accent van de activiteiten ligt -naast recreatie en creativiteit-  op het stimuleren van initiatieven en verantwoordelijkheid voor bezoekers en buurtbewoners. De staf van het buurthuis bestaat uit twee parttime peuterspeelzaalleidsters en drie cultureel werkers.

Foto van hilversum2.clubs.nl