brand in de Lelie

Het is vandaag 3 jaar geleden dat Buurthuis de Lelie door brand werd verwoest. We hadden er toen ongelooflijk veel vertrouwen in dat, samen met andere partijen, het binnen 2 jaar zou lukken om een Nieuwe Lelie te realiseren. Okay, maak er 3 jaar van. Maar dat er nu na 3 jaar nog geen nieuwe steen op de andere staat hadden we absoluut niet verwacht. Ook niet dat de kinderen van de Paulusschool nog steeds tegen de ruïne aankijken. Er zijn nu eindelijk politieke en financiële stappen gezet. En politiek gezien moet ik nu braaf “hoera” roepen. Maar mensen, wat baal ik want wat duurt het lang. Ik had de hoop de opening hiervan zelf al georganiseerd te hebben. Maar dit staat nog op stapel, en omdat ik binnenkort met pensioen ga, zal deze taak door iemand anders worden opgepakt. Ik wil echt de actievelingen uit Buurtpost-jaren bedanken dat ze blijven knokken en dit knokken heeft de Nieuwe Lelie steeds hoog op de politieke agenda gehouden. Ook komt er nu ook een Klankbordgroep vanuit de vrijwilligers bij die, zoals toegezegd in 2017, mee kunnen denken over de concrete wederopbouw van de Nieuwe Lelie. En in die fase lijken we te zijn gekomen. De vrijwilligers worden binnenkort hier verder over geïnformeerd.  Ik wil alle vrijwilligers, bezoekers en buurtbewoners bedanken die zijn blijven geloven in de Nieuwe Lelie, en die ons en elkaar steunen om de hoop op een goed nieuw wijkcentrum vast te houden. Groeten Gert.