1 augustus 2020
Verbouwing aula begraafplaats De
Bosdrift van start
De verbouwing van de aula op de gemeentelijke begraafplaats De Bosdrift wordt
concreet en visueel met het eerste schetsontwerp dat op vrijdag 21 augustus is
gepresenteerd door Buro Stiel aan wethouder Arno Scheepers (vastgoed) en
Uitvaartstichting Hilversum. Hiermee is de eerste stap gezet in het in ere herstellen van
het Rijksmonument. Uitvaartstichting Hilversum (USH) zal dit gebouw, dat bij de
begraafplaats ligt en al meer dan 60 jaar niet gebruikt is voor uitvaarten, huren van de
gemeente Hilversum. Het zal worden gebruikt als hoofdkantoor en voor het aanbieden
van kleinschalige uitvaartdiensten. In maart werd door de Hilversumse gemeenteraad
een investeringskrediet van €483.000 beschikbaar gesteld voor de verbouwing.
Arno Scheepers: “Het eerste ontwerp van Buro Stiel is enorm veelbelovend en laat zien dat
met aandacht is geluisterd naar de ideeën van de USH en de gemeente. We wilden dat er
extra functies toegevoegd zouden worden zonder afbreuk te doen aan de ziel en de unieke
architectuur van het pand. Deze eerste schetsen en beelden laten zien dat het prachtig wordt
en een bijzondere aanwinst voor Hilversum zal zijn.“
Ontwerp
In het schetsontwerp is rekening gehouden met alle besproken wensen. De Uitvaartstichting
zal in het pand kantoor houden, maar ook kleinschalige uitvaartdiensten aanbieden. Er komt
een klein mortuarium en een afscheidskamer (24u per dag toegankelijk), waar voor
nabestaanden gelegenheid is om een samenkomst of plechtigheid te organiseren. Met de
verbouwing wordt een kwaliteitsimpuls gegeven aan de aula en begraafplaats. Omdat ook de
begraafplaats zelf gerenoveerd zal worden, wordt de Bosdrift een groene oase en een
aantrekkelijkere ontmoetingsplek.
Anita van Loon (directeur Uitvaartstichting): “Mede dankzij het feit dat wij dit pand weer in ere
gaan herstellen endat hier zoveel nieuwe functies komen, geven wij het leven weer terug aan
deze unieke begraafplaats. Straks kun je hier samenzijn, mijmeren, herdenken, een afscheid
organiseren en ook zomaar binnenwandelen bij Uitvaartstichting Hilversum. Dit alles
gecombineerd met het geleidelijk aan renoveren van deze bijzondere begraafplaats en
natuurbegraven, maakt dat Hilversum er weer een prachtige nieuwe plek bij krijgt."
Natuurbegraven
Naast het opknappen van het wandelpark en de groen- en padenstructuur is gestart met het
aanleggen van een bosstrook voor natuurbegraven. Een natuurgraf heeft een eeuwigdurend
grafrecht en hiermee wordt voor Hilversum en omgeving een nieuwe dienst aangeboden. Er
zullen slechts 53 van deze plekken worden uitgegeven.
In de eerste fase van het project zijn 25 natuurbegraafplaatsen gemaakt. Naast de ontwikkeling
van de 25 graven is gewerkt aan het versterken van de groenstructuur en de afscheiding
tussen de Bosdrift en de omliggende percelen. Dit alles om het besloten en natuurlijke karakter
van de natuurbegraafplaats te versterken. Er zijn al meerdere plekken gereserveerd en op dit
moment hebben er al twee natuurbegrafenissen plaatsgevonden.
Urban Forest management heeft ieder graf voorzien van een boom en het identificatiesysteem
van Treecollective. De bomen zijn allen voorzien van een chip. De chips hebben een unieke
code en kunnen uitgelezen worden met een reader. Hierdoor is identificatie van het graf
mogelijk. De eerste keer dat de chip uitgelezen wordt, verstuurt de reader een signaal en wordt
het graf gelogd. De unieke code van de chip, de grafrichting en de gps-coördinaten worden
vastgelegd op een website. De nabestaanden krijgen de code en kunnen dan via de website
de boom terugvinden. Thuis achter het computerscherm, maar ook op de begraafplaats op hun
mobiele telefoon.
Meer informatie:
Voor meer informatie: pers@hilversum.nl/ 035- 629 2598 - 06- 2355 5329. Voor meer
informatie over natuurbegraven en uitvaarten: Uitvaartstichting
Hilversum: info@uitvaartstichting.nl / tel. 035-6210960.
Voor de schetsontwerpen kunt u terecht
op: https://www.dropbox.com/s/p23xd8q5511qs23/20200821%20beelden%20pers.pdf?dl=0