versa

NIEUWS VERSA WELZIJN

Klik op de groene link voor de laatste nieuwsbrief van Versa Welzijn.

https://mailchi.mp/265c73c319ff/maatschappelijke-vraagstukken-vragen-om-samenspraak?e=4052306a99

Huisbezoeken 75plussers

Prettig en lang zelfstandig wonen

De gemeente Hilversum voert graag een actief ouderenbeleid. Doelstelling is ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen in de eigen vertrouwde omgeving. Zij wil ouderen zelf graag hierbij betrekken en proberen om het beleid zo goed mogelijk af te stemmen op deze vragen en wensen. 

Daarom biedt de gemeente Hilversum, in samenwerking met Versa Welzijn, inwoners die 75 jaar of ouder zijn een huisbezoek aan. Doel van het bezoek is om hen te informeren over het bestaande aanbod van voorzieningen op het gebied van wonen, zorg en welzijn en de wensen in kaart te brengen. Daarnaast is het gesprek aangaan over ouder worden in deze samenleving belangrijk om mogelijke problemen tijdig te kunnen voorkomen. Er wordt niet gekeken naar de problemen en drempels, maar juist naar krachten, talenten en mogelijkheden die er al zijn. Zo kan iedereen op zijn eigen manier actief blijven en prettig ouder worden. De informatie uit de huisbezoeken is van groot belang voor de gemeente en zal meegenomen worden in het opstellen van het ouderenbeleid voor de komende jaren.

Heeft u vragen over de huisbezoeken, interesse in een bezoek door een van onze hiervoor opgeleide vrijwilligers óf lijkt het u leuk om zelf vrijwilliger te worden in Hilversum Zuid? Neem dan contact op met stedelijk coördinator Julie Janssen: jljanssen@versawelzijn.nl of via  (035) 623 11 00 

BUUR ZOEKT BUUR

Versa Vrijwillige Thuishulp (VTH) en Buur Zoekt Buur

Mensen die graag thuis hulp van een vrijwilliger willen, kunnen vrijwilligershulp aanvragen bij Versa Vrijwillige Thuishulp (VTH), wanneer ze niet kunnen terugvallen op hulp van iemand in hun omgeving en andere hulp niet haalbaar of betaalbaar voor hen is. 

Bij VTH zijn vrijwilligers die graag hun hulp willen bieden en VTH heeft contacten met een heel netwerk van organisaties in Hilversum, die vrijwilligershulp aan huis bieden.

Daarbij kan het eenmalige hulp betreffen, zoals een klusje in huis of tuin, of een vraag om vervoer naar een instelling of vrienden/familie.

Maar het kan ook een langer durende vraag om hulp zijn, waarbij een vrijwilliger langere tijd regelmatig komt, bijvoorbeeld voor een bezoekje of wekelijks boodschappen, als maatje,  om aanwezig te zijn bij iemand zodat diens mantelzorger er even uit kan, om te wandelen met iemand in een rolstoel, als  maatje om Nederlandse taal te oefenen of voor administratieve ondersteuning. 

De vrijwilligershulp is kosteloos, alleen voor vervoer, tuinhulp en klusjes wordt een kleine onkostenvergoeding gevraagd. 

Naast VTH is er ook de mogelijkheid van hulp vragen via Buur Zoekt Buur. Hiervoor kan iedere Hilversummer zich inschrijven, om hulp aan te bieden, hulp te vragen of een gezellige activiteit te ondernemen. Vraag en aanbod binnen dezelfde postcode worden dan met elkaar in contact gebracht, dit is dus meer een soort van burenhulp en burencontact.

Mocht u meer informatie of een folder willen of vrijwilligershulp willen aanvragen, dan kunt u elke werkdag bellen van 10.00-13.00 uur naar telnr 035-6250000. 

U kunt ook uw vraag per e-mail naar VTHHilversum@versawelzijn.nl stellen.

Heeft u belangstelling om als vrijwilliger bij VTH aan de slag te gaan, dan kunt u contact opnemen met Anneke Bijleveld, telnr 06 49377171   e-mail abijleveld@versawelzijn.nl voor een afspraak voor kennismaking en inschrijving als vrijwilliger.

vrijwilligerscentrale

Vrijwilligerscentrale Hilversum 
Eemnesserweg 109 , 1223 GD Hilversum. 
T. 06 – 13 13 29 87 (ook voor app berichten) 
E. vacaturebankhilversum@versawelzijn.nl
W. www.versavrijwilligerscentrale.nl

Inloop (afspraak maken niet nodig) 
maandag van 10.00-13.00 uur,
woensdag van 13.00-16.00 uur
donderdag van 13.00-16.00 uur

Buiten deze tijden bij voorkeur op afspraak. 

Gratis hulp bij uw administratie, financiën en juridische vragen 

Heb jij een probleem waar ingewikkelde wetten en regels bij komen kijken? Een sociaal juridisch dienstverlener van Versa Welzijn wijst jou de weg!  

Een conflict op het werk. Een huurverhoging die niet meer betaald kan worden. Een betalingsachterstand die oploopt. Een lastige brief. Wat doe je als dit gebeurt? Het is niet altijd duidelijk waar je recht op hebt. Daarom is het verstandig om informatie en advies in te winnen bij een deskundige. Met de juiste informatie kun je veel zelf oplossen. En als het nodig is helpt de sociaal juridisch dienstverlener bij het opstellen van een brief of bezwaarschrift en belt samen met jou met instanties.  

Tijdens de gratis inloopspreekuren ‘Weg en Wijzer’ staat een team van vrijwilligers (en sociaal werkers) klaar om je op weg te helpen bij alle vragen over je administratie, formulieren, inkomen, toeslagen, voorzieningen, werk en meer… Kom op dinsdagmiddag langs in de Kleine Lelie of bel voor meer informatie met sociaal juridisch dienstverlener Robin Hessels (035 623 11 00 / 06 130 521 59). 

Achterkant informatiekrant Versa

Welkom op Hilversumzuid.nl. Deze wijkkrant bevat veel informatie over wijkcentrum de Lelie, tijdelijk de Kleine Lelie. Verder veel aanknopingspunten voor wat er te doen is in Hilversum Zuid. Ook adressen voor als u informatie zoekt. Veel plezier bij het bekijken van deze website.