Rijbewijskeuring Hilversum

 www.rijbewijskeuringen.info 

&  tel. 085 065 0005
In verband met de virusuitbraak worden er op dit moment geen keuringen verricht. Als u een email met uw naam en telefoonnummer stuurt naar: windgassen123@kpnmail.nl, bellen wij u zodra er weer mag worden gekeurd.

Rijbewijskeuringen in Hilversum, Baarn en Loosdrecht


Wie voor verlenging van het rijbewijs moet worden gekeurd kan daarvoor maandelijks terecht in Hilversum, Baarn of Loosdrecht. 

Hilversum

In Hilversum zijn de keuringen in Wijkcentrum Sint Joseph aan de Minckelersstraat 71. De keuringsarts is aanwezig op donderdag 13 februari, 12 maart, 9 april, 14 mei en 11 juni. 

Baarn

De keuringen in Baarn zijn in welzijnscentrum De Leuning, Oranjestraat 8, en wel op dinsdag 11 en 25 februari, 24 maart, 28 april, 26 mei en 23 juni.

Loosdrecht

 In Loosdrecht zit de keuringsarts in het Gemeentehuis, Rading 1. De data zijn: vrijdag 21 februari, 20 maart, 17 april, 15 mei en woensdag 24 juni. 

Voor alle drie locaties kunt u zelf online een afspraak maken via www.rijbewijskeuringen.info.

Of telefonisch via 085 065 0005.De seniorenkeuring kost € 45 (in Baarn € 50), de keuring voor het groot rijbewijs (CDE) € 70 en voor de taxipas € 75. 

Voor de rijbewijskeuring heeft u nodig: 


1) De keuringsformulier(en) van CBR, inclusief de brieven. Voor de taxipas de formulieren van het KIWA.

 2) Rijbewijs of andere legitimatie

3) Kleine hoeveelheid urine, maximaal 2 uur oud (niet noodzakelijk nuchter)

4) Bril voor in de auto / tv. Als u contactlenzen draagt, zorg dan dat u weet hoe sterk ze zijn. Neem de verpakking of het recept mee. 

5) Een actueel medicatie-overzicht van de apotheek, ook als u op dit moment geen medicijnen gebruikt.

Welkom op Hilversumzuid.nl. Deze wijkkrant bevat veel informatie over wijkcentrum de Lelie, tijdelijk de Kleine Lelie. Verder veel aanknopingspunten voor wat er te doen is in Hilversum Zuid. Ook adressen voor als u informatie zoekt. Veel plezier bij het bekijken van deze website.