Drie jaar na de brand

Bordjes
Entree
Oude Lelie

Morgen is het drie jaar geleden dat wijkcentrum de Lelie is afgebrand.

Buiten is het koud maar de bloesem bloeit weer.

Door het Corona virus stonden vandaag weer mensen voor een dicht wijkcentrum.

Nu de tijdelijke Kleine Lelie.

Ik denk dat het erg belangrijk is dat je als inwoner van Hilversum naar een wijkcentrum kan gaan met een warm welkom en goede informatie. Maar ook voor contact en bezig kunnen zijn. Voor jezelf of voor anderen.

Deze website is actueel. Dus lees de nieuwsbrieven van Gert Bos en je blijft op de hoogte van het actuele nieuws.

Neem morgen vooral even een kijkje bij de Oude Lelie en zie de bloemen bloeien. Buurtpost Zuid heeft deze geplant.

Dank je wel Jacqueline!

lelie nieuwsbrief

Gert Bos heeft een nieuwsbrief over de Lelie geschreven. In deze nieuwsbrief van vrijdag 20 maart 2020 lees je de maatregelen betreffende het Corona virus. De nieuwsbrief staat onder de pagina van de Kleine Lelie. Lees en doe mee!

De nieuwe Lelie update

Beste buurtbewoners, Ik zal proberen kort en simpel iets te zeggen over de stand van zaken met betrekking tot de nieuwe Lelie.

Morgen 4 maart beslist de raad tijdens de raadvergadering over het toekennen van een voorbereidingskrediet voor de start van het verder ontwikkelen. Het staat als agendapunt 13 gepland, indien gewenst kan men gaan kijken. De publiekstribune is openbaar toegankelijk.
Het totale budget wat op dit moment ter beschikking is gesteld staat op 4,8 miljoen, waarvan 1,5 miljoen voor een nieuwe Lelie. Dit lijkt veel geld maar als je het omrekent dan kan je daar net het oude buurthuis voor terugbouwen zonder extra voorzieningen. Van een bruisende buurtvoorziening is dan echt geen sprake.
Het oude buurthuis had: 
1) Grote deelbare zaal met podium en bar (240m2) 
2) En activiteitenruimte met keuken erin (65m2) 
3) Een huiskamer (35m2) was echt te klein! 
4) Kantoor (25m2) 
5) Vergaderruimte (15m2) 

De afgelopen 3 jaar hebben zowel de buurtpost als versa duidelijk aangegeven dat de buurt en organisaties behoefte hebben aan aanvullende voorzieningen in de wijk. Deze voorzieningen zijn gewenst maar niet financieel haalbaar binnen het huidige budget. Daarom hebben we een aantal keren het verzoek aan de raad gedaan om met de behoefte van de buurt rekening te houden. Omdat er vooralsnog niet veel mee lijkt te worden gedaan hebben we het gevoel dat de wensen van de buurt niet worden meegenomen in het geheel.
Dan hebben we het over de volgende aanvullende voorzieningen: 

1] Grote buurtkeuken voor gezamenlijke koken als het koken van buurtmaaltijden (80m2) 
2]  Wijkinformatiepunt voor organisaties, gemeente en bewoners om hulp te bieden dicht bij de mensen in de buurt. Met vergaderruimte maar ook juist spreekruimtes.(45m2) 
3] Een Jongeren ruimte voor jongeren zodat ze niet op straat hoeven te hangen en ze een chillplek hebben in de buurt, maar waar ook juist mogelijkheden zijn op verdere ontwikkeling op sociaal, fysiek en emotioneel vlak en lekker activiteiten ondernemen met elkaar. (90m2) 
4] Atelier of Vieze activiteitenruimte. Er was 1 activiteitenruimte in de lelie voor schoon en vieze werkjes, dit is niet heel praktisch vandaar dat we graag hiervoor een extra ruimte willen. (45m2) 

Al met al willen we graag ongeveer 250m2 extra voor de buurtvoorziening. In totaal kom je dan voor de buurtvoorziening op 750m2 voor het buurthuis, rond de 1000 voor de school en rond de 450 voor de kinderopvang. Voor een goeie buurtvoorziening is 750m2 echt een normale grootte. 

Als kers op de taartDaarnaast hebben we aangegeven dat we ook heel graag een gymzaal zouden willen. Dit is haalbaar en er is ook 20-30% subsidie op te krijgen vanuit het rijk. Niet alleen voor de school maar juist ook voor de buurt!! In onze wijk zijn amper tot geen sportvoorzieningen voor jong en oud. Juist een sport locatie op korte afstand kan een grote meerwaarde zijn voor onze buurt voor zowel jong als oud! 

Verder komt gelukkig de lente eraan en de voorjaarsbloemen laten hun gezicht zien in de plantenbakken van de oude Lelie. Ook hebben sommige bloemen de zachte winter overleeft. 
Het is 22 maart 2020 alweer 3 jaar geleden dat de lelie voor de helft verwoest is, laten we hopen dat er snel iets moois weer terug komt.

Groetjes Jacqueline van Oostveen

namens BUURTPOST ZUID de Lelie

 KUNSTKOFFER

Jacqueline van Oostveen

De bloembak en 1215

Wijkkrant “De Bloembak” heeft een nieuwe editie uitgebracht. Deze kunt u geheel digitaal lezen door op de groene link te klikken. Deze link kunt u vinden op de pagina van de Lelie. Bij Heikracht staat de laatste editie van de wijkkrant 1215. Veel leesplezier!!

nieuws van de wethouder

Een grote stap naar een nieuwe Lelie!

In maart dit jaar is het al weer 3 jaar geleden dat buurthuis De Lelie is afgebrand, nog altijd een droevige dag voor de Bloemenbuurt. Hoewel de Kleine Lelie het afgelopen jaar gelukkig een goede plek is gebleken als tijdelijke vervanger, heb ik gemerkt dat veel mensen in de Bloemenbuurt heel graag een echte, nieuwe Lelie terug zouden willen zien. De gemeente is al een tijdje bezig te onderzoeken hoe de nieuwe Lelie vorm moet krijgen. Samen met de Paulusschool, Bink Kinderopvang, Buurtpost Zuid en Versa Welzijn proberen we een gebouw te ontwerpen waar straks een nieuwe school, kinderopvang en ‘last but nog least’ een Nieuwe Lelie samen een levendig nieuw hart van de bloemenbuurt gaan vormen. Ik heb in de buurt de nodige zorgen gehoord of er wel daadwerkelijk een nieuwe Lelie gaat komen. Ik begrijp dat goed, we zijn immers al een tijdje bezig. Er is echter goed nieuws! In december heeft het college ingestemd met een belangrijke stap naar een nieuwe Lelie: we gaan de gemeenteraad vragen om een budget dat gebruikt gaat worden op het nieuwe gebouw met daarin de school, de kinderopvang en natuurlijk de nieuwe Lelie te ontwerpen. Heel belangrijk: bij het ontwerp gaan we de architect vragen ervoor te zorgen dat het buurthuis een eigen, herkenbaar karakter heeft én te proberen een zo groot mogelijk deel van de oude Lelie te betrekken. Als de gemeenteraad dit budget goedkeurt, kunnen we aan de slag! Tot nu toe hebben we met alle betrokken partijen heel plezierig samengewerkt. We zijn het niet altijd eens geweest, maar zijn uiteindelijk samen tot deze belangrijke nieuwe stap gekomen. Daar ben ik ontzettend blij mee, ik kijk dan ook erg uit naar het vervolg!

Arno Scheepers

Wijkwethouder Hilversum Zuid

Suggesties naar info@hilversumzuid.nl.