Categoriearchief: Uitnodiging

ALZHEIMERCAFE

Alzheimer Cafe Hilversum en Wijdemeren

Het Alzheimer Café Hilversum is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Naast de onderlinge contacten en gesprekken staat er ook iedere keer een thema centraal, wat door een deskundige inleider wordt verzorgd. Voor informatie en vragen zijn er deskundigen aanwezig, alsook een uitgebreide informatietafel. 

 Wijkcentrum de Koepel, Kapittelweg 399a, Hilversum

19.30–21.00 uur (zaal open vanaf 19.00 uur).

(parkeren, entree en het eerste kopje koffie/thee zijn gratis)

Informatie :     alzheimercafe.hilversum@gmail.com           06-2095.1875   

PROGRAMMA Woensdag 10 juli

Hoe om te gaan met veranderend gedrag bij dementie.

Bij dementie denkt men vaak aan een achteruitgang van het geheugen. Echter, ook het gedrag of het karakter van iemand met dementie kan door de ziekte veranderen. Hoe ontstaan deze veranderingen en hoe ga je om met bv. tegendraads zijn, boosheid, achterdocht, lusteloosheid of ontremming. Of het gedrag een probleem is, wisselt en hangt sterk af van de draagkracht van de mantelzorger. Gastspreker: Psycholoog Babette van Lieshout.

Lees verder op de pagina van de Koepel (onder locaties)