Nieuws over de ontwikkelingen van de Nieuwe Lelie

Beste buurtbewoners, vrijwilligers, gebruikers en alle andere betrokkenen van de kleine Lelie,

De ontwikkeling van het nieuwe buurthuis de Lelie heeft een tijdje stilgelegen wegens de Corona. Maar er zijn inmiddels nieuwe ontwikkelingen geweest. Woensdag 17 juni is er een overleg geweest op het raadhuis tussen de gemeente, Buurtpost Zuid en Versa Welzijn over de plannen van de ontwikkeling van de Nieuwe Lelie. Hieronder staan de belangrijkste punten.

Aanwezig bij dit gesprek zijn:

Gemeente (Trude van de Ven, Alfons Simons, Arno Scheepers (wethouder)

Buurtpost Zuid (Jacqueline van Oostveen, Yvonne)

Versa Welzijn (Anita Keita, directeur Versa Welzijn, Jaco van der Velden)

De gemeente wil één duidelijk aanspreekpunt voor het buurthuis binnen de MFA (Multi Functionele Accommodatie).  Met name Versa Welzijn en Buurtpost Zuid denken daar verschillend over. Na een goed gesprek is er het volgende uitgekomen:

Er komt GEEN gedeeld beheer. Óf Versa Welzijn óf Buurtpost Zuid gaat het volledige beheer doen. De gemeente is er in principe voor dat buurtbewoners zelf het beheer en de exploitatie doen en zelfbestuur vormen. Maar dan moet dit een zeer gedegen partij zijn met veel kennis van zaken en het moet gedragen worden door de hele buurt waar iedereen achter kan staan.  

Buurtpost Zuid krijgt deze zomer de tijd om een gedetailleerd ondernemingsplan te schrijven, waarin al hun plannen voor de organisatie en de financiering staan. Het ondernemingsplan moet op 1 oktober af zijn. Daarin moet o.a. duidelijk staan wat de mening is van iedereen die betrokken is bij het project. Betrokkenen zijn bv. de buurtbewoners, de vrijwilligers, de gebruikers, de klankbordgroep, het Versa Welzijn team van de kleine Lelie, de ondernemers en de Buurtpost zelf.

Buurtpost Zuid mag hulp vragen om dit ondernemingsplan uit te werken. De LSA ( https://www.lsabewoners.nl/ ) kan Buurtpost Zuid hierbij ook ondersteunen. De gemeente betaalt de kosten hiervoor.

De gemeente gaat na 1 oktober het plan beoordelen en als de gemeente akkoord is gaat Buurtpost Zuid het gehele beheer doen. Als de gemeente niet voldoende vertrouwen heeft in het plan, dan gaat Versa Welzijn het beheer doen.

Ondertussen wordt er weer een vervolgstap gezet rond het plan van eisen.

 Voor vragen of opmerkingen kun je altijd contact opnemen met het Opbouwwerk van Hilversum Zuid.


Met vriendelijke groet,

Jaco van der Velden
Opbouwwerk Hilversum Zuid Versa Welzijn
jvelden@versawelzijn.nl
06-13966530