lelie nieuwsbrief

NIEUWSBRIEF VRIJWILLIGERS DE LELIE – januari 2020

01-01-2020, Gert, gbos@versawelzijn.nl

Hallo allen

Ik wil jullie namens de collega’s de ALLERBESTE WENSEN VOOR 2020 overbrengen. We hopen dat jullie hebben kunnen genieten van een paar fijne dagen. Nogmaals ontzettend bedankt voor jullie inzet en betrokkenheid bij initiatieven van en vanuit de Kleine Lelie, en de vele goede dingen van de Oude Lelie, voor de Nieuwe Lelie en voor de bewoners van Hilversum Zuid. Ik hoop dat we samen met jullie in het nieuwe jaar weer verdere stappen kunnen zetten. Op naar een GOED 2020.

KERSTDINER VRIJWILLIGERS 16 DECEMBER 2019.

Het was weer een ontzettend gezellige avond met meer dan 60 medewerkers die aanwezig konden zijn. Goede sfeer, mooie ruimte, lekker eten. Wij hebben genoten. Ook goed om te zien dat vrijwilligers die elkaar in de Lelie vaker tegenkwamen op deze manier weer even konden bijpraten. De onderlinge band blijft bestaan. Vrijwilligers die er voor het eerst bij waren, gaven aan dat ze het als een warm bad hebben ervaren. Fijn om te horen. Op naar de volgende editie van 2020.

Op de site van Hilversum Zuid kunnen jullie impressies van deze avond vinden. Leuk om te zien:  https://hilversumzuid.nl/de-lelie/

Daarnaast was het heel mooi om te zien hoe de Koffietafel van de Levende Adventskalender, het Foodkitchen Kerstdiner, de KerstKoffietafel, de Kerstbingo, de BuurtKerstmarkt (met een opbrengst van 400 euro voor het Dierenasiel Crailo),  de Kerstavond gehandicapten, allemaal hele mooie activiteiten waren, in een ontzettend sfeervolle Kleine Lelie. Hulde aan jullie, de vrijwilligers !

NIEUWE LELIE : van 2019 naar 2020.

Het is goed om te bemerken dat het nieuws door de meesten goed wordt gevold, en dat de diverse ontwikkelingen bij velen al bekend zijn.

Even “kort” het laatste nieuws uit 2019 :

De gemeente wil de terugbouw van de Lelie koppelen aan nieuwbouw van de naastgelegen Paulusschool, plus het creëren van een locatie van Bink Kinderopvang. De gemeente ziet dat als een win-win situatie, en dit wordt ook een MFA genoemd : een Multi Functionele Accommodatie. Dus samen onder 1 dak in een grote accommodatie.

Over deze MFA zijn in de afgelopen jaren (zo lijkt het onderwijl) veel gesprekken gevoerd. Hierbij heeft mn. de Buurtpost zich steeds hard gemaakt voor het terugbouwen van een herkenbaar eigen buurthuis. De gesprekken nav de 1e inventarisatie van een MFA leken echter wel diverse kansen en mogelijkheden te bieden. Helaas ging daarna de financiële bodem onder het plan wankelen : minder beschikbaar budget en gestegen bouwkosten waren  volgens  de gemeente hier de oorzaak van.

In de gesprekken met de gemeente werd dus aangegeven dat er financieel minder ruimte was, en dat er minder gerealiseerd kon worden van de beoogde plannen. Dit kon worden opgelost, volgens de gemeente, door minder ambities te hebben en door meer ruimtes samen met de school en de kinderopvang te delen. Maar in het geheel leek de het buurthuis de dupe te worden, terwijl de andere partijen weinig te vrezen hadden. De Buurtpost stond op z’n achterste benen en besloot een, door Versa ondersteund, voorstel in te dienen. Niet een met z’n allen gaan trouwen en een gezamenlijke huishouding voeren (MFA), maar als hele goede buren samen te gaan werken op hetzelfde terrein (MFT : Multi Functioneel Terrein, oftewel een LAT-relatie) . De wethouder Arno Schepers zelf heeft op een bijeenkomst in juli in de Kleine Lelie, 2 dingen aangegeven: ga niet trouwen als er geen wederzijdse liefde is.  En wat hem betreft komt het wel goed met alle speerpunten en doelstellingen vanuit de Lelie (en de buurt) over hoe een Nieuwe Lelie er uit zou moeten zien. Hij gaf ook aan dat er, hoe dan ook, een Nieuwe Lelie zou komen.

In de zomerperiode werd er door de Buurtpost geen “wederzijdse liefde” ervaren vanuit de andere partijen. Het wantrouwen werd alleen maar versterkt (ondanks de woorden van de wethouder) en men zag het aankomen dat men uiteindelijk in het MFA-overleg altijd een minderheidsstandpunt zou innemen. Men bleef het ook onrechtvaardig vinden dat er 1,5 miljoen beschikbaar zou zijn voor een Nieuwe Lelie, als men deel uit gaat maken van de MFA. Terwijl als de buurt, Buurtpost, Versa zouden kiezen om zelfstandig te blijven, zou er maar 750.00 euro beschikbaar komen. Volgens sommige medewerkers is dit financiele chantage, vooral als je kijkt wat andere bouwprojecten gaan kosten.

Dus op een cruciaal overleg begin september besloot de Buurtpost uit het overleg te stappen.

Buurtpost en Versa kiezen voor de herontwikkeling van een MFT met herkenbare eigenheid voor alle partijen. De gemeente wil doorzetten met de MFA. De school en kinderopvang lijken het aan de gemeente over te laten om dit “gedwongen huwelijk” verder af te handelen.   

De stap om uit het overleg te stappen werd door velen betreurd. Ook intern. Het werd niet door iedereen gedeeld, ook bij vrijwilligers niet, omdat men de mening heeft dat je dit pas kunt doen aan de hand van tekeningen van de architect.  Ook de Buurtpost is (gelukkig) democratisch en bleek niet unaniem te zijn: Floor Potters stapte uit de Buurtpost om te voorkomen dat de Buurtpost 2 verschillende geluiden zou laten horen. Dat zou de zaak niet ten goede komen. De wethouder kwam later met de input dat een MFA echt ook ruimte kan bieden voor herkenbare eigen voorzieningen.

Onder invloed van verschillende geluiden (ook van politieke medestanders) besloot de Buurtpost weer terug te keren naar het overleg.  Hierbij heeft de wethouder veel inzet gepleegd om het wantrouwen weg te nemen. Hij heeft ook toegezegd dat de optie om (gedeelte van) de Oude Lelie te integreren in de nieuwbouw serieus te onderzoeken. Dit is een wens/eis vanuit een deel van de Buurtpost. Zelfs de optie om de Oude Lelie los te koppelen uit gehele MFA-plan en in zelfbeheer van Buurtpost te geven, kwam op tafel te liggen.

Dit alles heeft ertoe geleid dat de wethouder dinsdag 10 december nieuws had te vertellen. Het college van B&W gaat aan de gemeenteraad voorstellen om 1,5 miljoen euro te reserveren voor de Nieuwe Lelie, als onderdeel van een MFA. Dit voorstel komt in maart in de raad. Op de persconferentie werd aangegeven dat er een grote mate van autonomie is van het “eigen deel” voor alle partijen gegarandeerd is. Plus dat de ruimtes van de partijen primair bedoeld zijn voor het eigen gebruik. Plus dat hij aangaf dat de Nieuwe Lelie voor de buurt is, en niet ondergeschikt is aan het onderwijs en kinderopvang.

NIEUWE LELIE 2020 : KLANKBORDGROEP DE LELIE

Het lijkt er dus op dat we in maart (3 jaar na de brand) er een politieke klap op krijgen. Het is goed om ons te realiseren dat dit resultaat bovenal bereikt is door grote inzet vanuit de Buurtpost. We gaan een volgende fase in. De Buurtpost en Versa zitten aan de onderhandelingstafel, maar de vormgeving van de Nieuwe Lelie is ook een zaak van vrijwilligers en andere directe betrokkenen.

Ik wil teruggrijpen op de eerste vrijwilligersbijeenkomst na de brand, juni 2017. Daar is geïnventariseerd wat er in de Nieuwe Lelie zou moeten terugkeren. Daar is ook afgesproken en toegezegd (!) dat vrijwilligers op basis van ervaring, betrokkenheid en deskundigheid in een Klankbordgroep mee actief kunnen denken, zodra er begonnen gaat worden met het tekenen. Hun stem gaat zwaar wegen. Sommigen van degenen die toen hun hand opstaken zijn nu niet meer betrokken bij de Lelie. Daarom nu de vraag aan de huidige groep vrijwilligers:

Wie wil er meedoen in de Klankbordgroep? Het gaat om het kritisch reageren op bouwtekeningen, meedenken bij (on)mogelijkheden, inrichten van ruimtes, gevraagd en ongevraagd voorstellen doen, meedenken over het delen van voorzieningen met school en Bink. Dit is dan een eigen geluid van de vrijwilligers, wat als input door Versa Welzijn en Buurtpost meegenomen moeten worden in de onderhandelingen.  Ben je misschien beschikbaar? Of heb je vragen?  Wil je dan contact met me opnemen! Let wel: de werkwijze van de Klankbordgroep is nog open. Daar komen we wel uit.

We hopen dat 2020 een mooi jaar mag worden met een mooi toekomstbeeld voor de Nieuwe Lelie.

Groeten Gert, 01-01-2020

Welkom op Hilversumzuid.nl. Deze wijkkrant bevat veel informatie over wijkcentrum de Lelie, tijdelijk de Kleine Lelie. Verder veel aanknopingspunten voor wat er te doen is in Hilversum Zuid. Ook adressen voor als u informatie zoekt. Veel plezier bij het bekijken van deze website.