lelie nieuwsbrief

NIEUWSBRIEF VRIJWILLIGERS DE LELIE – 20 maart 2020

20-03-2020, Gert, gbos@versawelzijn.nl

Hallo allen 

CORONA in De Kleine Lelie? Voor zover wij weten is dit nog steeds niet het geval. En we blijven maar hopen dat het zo blijft. Maar wat is het snel gegaan. Wat staat de wereld op zn kop. Wat is het onzeker hoe het morgen zal zijn. Wie of wat gaat er ook bij ons gebeuren?  Tegenhouden is moeilijk, maar het vermijden van contact is de belangrijkste manier om risico’s te verminderen. Daar doen wij dus ook aan mee. Hopelijk kunnen we een lockdown voorkomen.

Jullie weten al dat ALLE bijeenkomsten, cursussen, activiteiten, inlopen zijn stilgelegd. Ook de Kleine Lelie ligt helemaal plat. Dat is vervelend, maar verstandig. Wij volgen hierin de richtlijnen vanuit de overheid. Dus ook de spreekuren en inlopen ?? allemaal dicht.

Wat doen we dan wel ? 

Wij proberen, net als overal gebeurt, iets te betekenen voor mensen die doordat ze thuis moeten blijven, het niet makkelijk krijgen of zelfs in de problemen komen.

Mensen die zich nog goed konden redden, zijn beter af dan degenen die al te maken hadden met een kwetsbare gezondheid of met eenzaamheid in hun leven. Door alle maatregelen is deze groep nog meer op zichzelf aangewezen, en afhankelijk van anderen. Er wordt ook niet voor niets gesproken over het “eenzaamheids-virus”. Als je de deur niet meer uit kunt of durft, wie vraagt dan aan je hoe het met je gaat? wie helpt je met de boodschappen of het koken? En wat moet je doen als men niet weet dat je eigenlijk even iets nodig hebt ? al is het maar even een praatje en de vraag hoe het met je gaat. Dan ben je toch blij als iemand aan je vraagt of men iets voor je kan betekenen?

Vrijwilligerswerk in de Lelie , doe je niet alleen voor jezelf. Ook voor een ander. Het geeft als vrijwilliger een goed gevoel als de deelnemers het naar de zin hebben en waardering hebben voor wat je doet. Ook is het erg belangrijk om te vragen: hoe gaat het met? Wij vragen altijd van al onze vrijwilligers om hun deelnemers te een beetje in de gaten te houden en alert te zijn om signalen als er iets niet goed lijkt te zijn. Vooral bij kwetsbare ouderen, is dit belangrijk. 

Nu liggen jullie activiteiten stil, maar toch gaan we aan jullie een aantal dingen vragen.

Willen jullie ons helpen om vanuit de Kleine Lelie iets te betekenen voor jullie eigen deelnemers en voor de mensen in de buurt ?

-1- Zouden jullie in de komende week al jullie eigen deelnemers willen bellen, hoe het met ze gaat en of ze het redden? en of het in hun eigen omgeving goed gaat. En zouden jullie dit dan om de week willen herhalen of soms een telefooncirkel kunnen opzetten per activiteit.  Wij kunnen hierbij helpen. Mochten je het idee krijgen dat er iets niet goed zit, kun je met ons contact opnemen.

-2- Op de Kleine Lelie hebben we flyers gemaakt waarin je zelf aan kunt geven wat je voor iemand zou kunnen betekenen : een belletje, hond uitlaten, een keer koken, boodschappen doen of medicijnen ophalen bv.  Zouden jullie allemaal 10 of 15 flyers mee willen nemen en dit samen met je buren of anderen door de bus willen gooien bij mensen waar jij denkt : goh misschien kan ik voor die persoon wat betekenen. Jullie weten dat mensen het moeilijk vinden om hulp te vragen, daarom kan dit voor mensen juist een extra stimulans zijn om toch te zeggen: ja, ik heb het niet makkelijk, en ik ben blij dat je iets voor mij wil betekenen.

Deze flyers liggen op de tafel in de Kleine Lelie. Je kunt met de sleutel zo de voordeur opendoen, er een aantal meenemen, en dan het pand weer verlaten. Mocht je het te eng vinden om binnen te komen, willen wij wel aan anderen vragen om een envelop met flyers door jouw brievenbus te gooien. Maar het is echt niet eng om even 5 stappen in de Kleine Lelie te zetten. Als men maar niet blijft hangen, koffie gaat zetten, en even uitgebreid gaat bijpraten. Dat kan dus niet.

Wij hopen dat jullie samen met ons, vanuit de Kleine Lelie, zelf een steentje bij willen dragen in de buurt. Wij blijven het ook zeggen:“let een beetje op elkaar!”. Kijk niet de andere kant op, of zoek een reden waarom jij dit niet zou kunnen doen. Misschien ben je over een poosje zelf in de positie dat je blij bent als iemand aan je vraagt, of hij/zij wat voor je kan betekenen. Niets doen is geen optie.

Let er op : alle signalen die je oppikt kun je met ons delen.

Wij hebben zelf vanuit Versa het advies gekregen om vaker thuis te gaan werken. Daarentegen zijn we wel gewoon digitaal bereikbaar op onze reguliere werkdagen.  Het nummer van de Kleine Lelie heeft een voicemail die iedere dag wordt afgeluisterd!! Willen jullie ons een berichtje geven als je een stapel flyers hebt afgehaald ??  

In de bijlages zien jullie de digitale versie van beide zijdes van de flyer.

Let ook op onze nieuwe Facebook pagina : de Kleine Lelie – samen in zuid (onder regie van Leslie)en natuurlijk de buurtwebsitehilversumzuid.nl die zo mooi door Frederike wordt bijgehouden. 

Onze contactgegevens :

Leslie van Thiel                 06-82901233      lthiel@versawelzijn.nl                  (kinderwerk) 

Robin Hessels                   06-13052159      rhessels@versawelzijn.nl             (financien) 

Hassan Oumhamed        06- 50632927     houmhamed@versawelzijn.nl   (jongeren) 

Aniel Siriram                      06-13965864      aniel.amwzuid@versawelzijn.nl (maatschappelijk werk) 

Charly Filet                         06-11079113      cfilet@versawelzijn.nl                  (beheer kleine lelie) 

Gert Bos                              06-19227082      gbos@versawelzijn.nl                   (buurtopbouwwerk) 

De Kleine Lelie                  035-7504123  

Trude van de Ven            06-10060411      t.vandeven@hilversum.nl           (buurtcoordinator)

Tot zover een update. 

Hassan, Leslie, Robin, Aniel, Charly, Trude en Gert 

Gert Bos    gbos@versawelzijn.nl  –  06-19227082

NIEUWSBRIEF VRIJWILLIGERS DE LELIE – 13 maart 2020

13-03-2020, Gert, gbos@versawelzijn.nl

Hallo allen

CORONA IN DE KLEINE LELIE ???

Voor zover wij weten is dit nog niet het geval. En laten we hopen dat het zo blijft. Maar wat is de stand van zaken nu, en hoe zal het morgen zijn. We volgen de ontwikkelingen en de informatie van oa het RIVM op de voet, plus ook richtlijnen vanuit Versa. Wij willen geen paniekvoetbal, maar nemen het wel serieus. “BIJ TWIJFEL NIET OVERSTEKEN” is ons (= het team van de Lelie) motto. 

De volgende stappen zijn door ons gezet :

 • Alle activiteiten voor mensen met een beperking worden gestopt. Dit geldt voor de activiteiten in de Kleine Lelie, maar ook voor onze activiteiten op andere locaties. Dit besluit is door ouders en groepsleiding goed ontvangen. Het advies van Sherpa was ook : afblazen. Diverse deelnemers hadden al laten weten dat ze geen toestemming kregen om naar de activiteiten af te reizen.
 • Alle bijeenkomsten, inlopen, activiteiten, cursussen in de Kleine Lelie worden tot 31 maart stilgelegd. Op basis van signalen van vrijwilligers en bezoekers merken we dat deze stap door de meesten wordt gedeeld. Sommigen zeggen zich desondanks geen zorgen te maken. Maar we ontvingen ook diverse signalen van mensen die aangeven voorlopig niet naar de Kleine Lelie te komen. Men wil geen risico lopen. Dus we trekken hierin een lijn.
 • Lelie-activiteiten die elders plaatsvinden, dienen zich te houden aan de voorschriften van de betreffende locatie. Externe organisaties in de Lelie moeten zich aan onze richtlijnen houden.
 • Activiteiten van NL-Doet en de Landelijke Pannenkoekendag gaan nu niet door.

  Er zijn een aantal zaken die we nog (!!) niet stil leggen, hoewel dit dus morgen anders kan liggen :
 • De kinderactiviteiten in de Paulusschool kunnen doorgaan, zolang de Paulusschool open blijft en zo lang de vrijwilligers en Leslie dit verantwoord vinden.
 • Het jongerenwerk vindt vooral buiten plaats, en kan doorgaan zolang Hassan dit verantwoord vindt.
 • Het Wijkspreekuur en het Spreekuur Weg&Wijzer gaan door op de dinsdagmiddag in de Kleine Lelie. Ook dit zolang Robin en haar vrijwilligers, en Marry van MEE, en Aniel dit verantwoord vinden.
 • De individuele gesprekken van het Algemeen Maatschappelijk Werk (Aniel) kunnen doorgaan, of worden in overleg met de betrokkene uitgesteld. Dat kan dus verschillen.
 • Grotere vergaderingen kunnen worden uitgesteld of verplaatst naar elders.
 • Het doorgaan van individuele afspraken is van geval tot geval apart, en wordt bepaald in overleg tussen de collega en de betreffende persoon. 

  Het team van de Lelie is en voelt zich verantwoordelijk door de situatie in de Kleine Lelie en voor de risico-beheersing rondom het Corona-virus. Maar omdat het ingrijpend is hebben we vandaag met zoveel mogelijk activiteiten-vrijwilligers contact gehad en onze stappen toelicht. We waren blij dat we vrijwel unanieme bijval en begrip kregen. We gaan er van uit dat jullie jezelf ook in de gaten houden, en bij twijfel of zorgwekkende signalen contacten uit de weg gaan. Sociale onthouding dus. 
  Wij hebben zelf vanuit Versa het advies gekregen om vaker thuis te gaan werken. Zeker als we bij onszelf griepachtige signalen ontdekken. Dus we houden ons hieraan, en zijn dus niet zo aanwezig in de Kleine Lelie als dat jullie van ons gewend zijn. Daarentegen zijn we wel gewoon digitaal bereikbaar op onze reguliere werkdagen. 

  Leslie van Thiel                  06-82901233                      lthiel@versawelzijn.nl                   (kinderwerk)
  Robin Hessels                    06-13052159                      rhessels@versawelzijn.nl             (soc juridische dienst)
  Hassan Oumhamed        06-50632927                      houmhamed@versawelzijn.nl    (tieners/jongeren)
  Aniel Siriram                      06-13965864                      aniel.amwzuid@versawelzijn.nl (maatsch werk)
  Charly Filet                         06-11079113                      cfilet@versawelzijn.nl                   (beheer kleine lelie)
  Gert Bos                              06-19227082                      gbos@versawelzijn.nl                   (buurtopbouwwerk)

  Tot zover een update.

  Hassan, Leslie, Robin, Aniel, Charly en Gert 

NIEUWSBRIEF VRIJWILLIGERS DE LELIE – februari 2020

12-02-2020, Gert, gbos@versawelzijn.nl

Hallo allen

Even bijpraten op deze mooie dag tussen 2 stormen in. Welkom Dennis.

In de vorige Nieuwsbrief heb ik een uitnodiging gedaan aan vrijwilligers om zich vanuit betrokkenheid, deskundigheid en ervaringen, aan te melden voor de Klankbordgroep. Het gaat om het kritisch reageren op bouwtekeningen, meedenken bij (on)mogelijkheden, inrichten van ruimtes, gevraagd en ongevraagd voorstellen doen, meedenken over het al of niet delen van voorzieningen met school en Bink. Dit is dan een eigen geluid vanuit de vrijwilligers, wat als input door Versa Welzijn en Buurtpost meegenomen moeten worden in de onderhandelingen.  Dus een steun voor het Lelie-team.

Op basis van deze oproep hebben Gonny van Reede, Otti van Diermen, Roelie de Reus, Harry Schrijver en Floor Potters hun hand opgestoken. Harstikke mooi. De 1ebijeenkomst is geweest en men gaf al direct aan dat als je als Versa/Lelie een stem wilt laten horen over de mening van je achterban, dat dan een formele toetsing van deze mening voor de hand ligt. Met andere woorden: in de volgende fase gaan we diverse standpunten middels een peiling voorleggen aan de vrijwilligers om op deze manier ook zeker te weten dat de stem van de vrijwilligers dus doorklinkt in hetgeen wij aan de onderhandelingstafel roepen.

Oproep : we zoeken contact met iemand met bouwtechnische achtergrond, om ons te helpen om de (on-) mogelijkheden helder te krijgen. Wie o wie: graag contact met h.schrijver@chello.nl uit de Klankbordgroep.

Zoals aangegeven heeft B&W het voorstel aan de gemeenteraad gedaan om 350.000 euro beschikbaar te stellen om het project van de MFA (Nieuwe lelie, Nieuwe Paulusschool en Kinderopvang, met alle toeters en bellen) te kunnen starten. Vanavond gaat de Raadscommissie zich buigen over het voorstel. Er gaat ingesproken worden door de Buurtpost. Dit is afgestemd met elkaar. Er staan diverse onjuistheden in het voorstel. In het voorstel geeft de gemeente zichzelf een compliment dat zij zich zo goed en betrokken opstelt. Terwijl iedereen die vanaf het begin is betrokken, weet dat de gemeente de Lelie in het begin heeft laten barsten. Er staan nog steeds onrechtmatigheden in. Maar je komt op een moment dat je vooruit wilt en niet wilt blijven hangen. Dus er is de neiging om te wachten op het financiele startgeld, en dan de inzet te richten tot de architect aan de slag gaat. Maar, het is afwachten hoe het vanavond gaat.

Jullie zijn welkom om vanavond in het Raadhuis deze discussie te volgen. Het staat geagendeerd voor 20.30 – 21.30 uur.  Op 4 maart staat het weer op de agenda van de Gemeenteraad. Maar vanavond lijkt het eigenlijk belangrijker te zijn. Dus …. Weest welkom.

Ik ben de komende tijd afwezig. Een beetje oefenen voor mijn pensionering, zogezegd. Vanaf 5 maart ben ik er weer. Aniel (aniel.amwzuid@versawelzijn.nl ) is jullie contactpersoon met betrekking tot de Nieuwe Lelie en de MFA. Voor de rest kennen jullie de teamleden allemaal al. Toch ?

Omdat niet iedere vrijwilliger de wijkkrant krijgt, doe ik hier onderaan belangrijke informatie aan jullie toekomen. Let wel : voor 2020 staat het Tegengaan en Voorkomen van Eenzaamheid centraal voor ons. Dus als je mensen kent, weet je wat we vanuit de Kleine Lelie samen te bieden hebben.

Groeten Gert en tot binnenkort.

 12-02-2020

NIEUWSBRIEF VRIJWILLIGERS DE LELIE – januari 2020

01-01-2020, Gert, gbos@versawelzijn.nl

Hallo allen

Ik wil jullie namens de collega’s de ALLERBESTE WENSEN VOOR 2020 overbrengen. We hopen dat jullie hebben kunnen genieten van een paar fijne dagen. Nogmaals ontzettend bedankt voor jullie inzet en betrokkenheid bij initiatieven van en vanuit de Kleine Lelie, en de vele goede dingen van de Oude Lelie, voor de Nieuwe Lelie en voor de bewoners van Hilversum Zuid. Ik hoop dat we samen met jullie in het nieuwe jaar weer verdere stappen kunnen zetten. Op naar een GOED 2020.

KERSTDINER VRIJWILLIGERS 16 DECEMBER 2019.

Het was weer een ontzettend gezellige avond met meer dan 60 medewerkers die aanwezig konden zijn. Goede sfeer, mooie ruimte, lekker eten. Wij hebben genoten. Ook goed om te zien dat vrijwilligers die elkaar in de Lelie vaker tegenkwamen op deze manier weer even konden bijpraten. De onderlinge band blijft bestaan. Vrijwilligers die er voor het eerst bij waren, gaven aan dat ze het als een warm bad hebben ervaren. Fijn om te horen. Op naar de volgende editie van 2020.

Op de site van Hilversum Zuid kunnen jullie impressies van deze avond vinden. Leuk om te zien:  https://hilversumzuid.nl/de-lelie/

Daarnaast was het heel mooi om te zien hoe de Koffietafel van de Levende Adventskalender, het Foodkitchen Kerstdiner, de KerstKoffietafel, de Kerstbingo, de BuurtKerstmarkt (met een opbrengst van 400 euro voor het Dierenasiel Crailo),  de Kerstavond gehandicapten, allemaal hele mooie activiteiten waren, in een ontzettend sfeervolle Kleine Lelie. Hulde aan jullie, de vrijwilligers !

NIEUWE LELIE : van 2019 naar 2020.

Het is goed om te bemerken dat het nieuws door de meesten goed wordt gevold, en dat de diverse ontwikkelingen bij velen al bekend zijn.

Even “kort” het laatste nieuws uit 2019 :

De gemeente wil de terugbouw van de Lelie koppelen aan nieuwbouw van de naastgelegen Paulusschool, plus het creëren van een locatie van Bink Kinderopvang. De gemeente ziet dat als een win-win situatie, en dit wordt ook een MFA genoemd : een Multi Functionele Accommodatie. Dus samen onder 1 dak in een grote accommodatie.

Over deze MFA zijn in de afgelopen jaren (zo lijkt het onderwijl) veel gesprekken gevoerd. Hierbij heeft mn. de Buurtpost zich steeds hard gemaakt voor het terugbouwen van een herkenbaar eigen buurthuis. De gesprekken nav de 1e inventarisatie van een MFA leken echter wel diverse kansen en mogelijkheden te bieden. Helaas ging daarna de financiële bodem onder het plan wankelen : minder beschikbaar budget en gestegen bouwkosten waren  volgens  de gemeente hier de oorzaak van.

In de gesprekken met de gemeente werd dus aangegeven dat er financieel minder ruimte was, en dat er minder gerealiseerd kon worden van de beoogde plannen. Dit kon worden opgelost, volgens de gemeente, door minder ambities te hebben en door meer ruimtes samen met de school en de kinderopvang te delen. Maar in het geheel leek de het buurthuis de dupe te worden, terwijl de andere partijen weinig te vrezen hadden. De Buurtpost stond op z’n achterste benen en besloot een, door Versa ondersteund, voorstel in te dienen. Niet een met z’n allen gaan trouwen en een gezamenlijke huishouding voeren (MFA), maar als hele goede buren samen te gaan werken op hetzelfde terrein (MFT : Multi Functioneel Terrein, oftewel een LAT-relatie) . De wethouder Arno Schepers zelf heeft op een bijeenkomst in juli in de Kleine Lelie, 2 dingen aangegeven: ga niet trouwen als er geen wederzijdse liefde is.  En wat hem betreft komt het wel goed met alle speerpunten en doelstellingen vanuit de Lelie (en de buurt) over hoe een Nieuwe Lelie er uit zou moeten zien. Hij gaf ook aan dat er, hoe dan ook, een Nieuwe Lelie zou komen.

In de zomerperiode werd er door de Buurtpost geen “wederzijdse liefde” ervaren vanuit de andere partijen. Het wantrouwen werd alleen maar versterkt (ondanks de woorden van de wethouder) en men zag het aankomen dat men uiteindelijk in het MFA-overleg altijd een minderheidsstandpunt zou innemen. Men bleef het ook onrechtvaardig vinden dat er 1,5 miljoen beschikbaar zou zijn voor een Nieuwe Lelie, als men deel uit gaat maken van de MFA. Terwijl als de buurt, Buurtpost, Versa zouden kiezen om zelfstandig te blijven, zou er maar 750.00 euro beschikbaar komen. Volgens sommige medewerkers is dit financiele chantage, vooral als je kijkt wat andere bouwprojecten gaan kosten.

Dus op een cruciaal overleg begin september besloot de Buurtpost uit het overleg te stappen.

Buurtpost en Versa kiezen voor de herontwikkeling van een MFT met herkenbare eigenheid voor alle partijen. De gemeente wil doorzetten met de MFA. De school en kinderopvang lijken het aan de gemeente over te laten om dit “gedwongen huwelijk” verder af te handelen.   

De stap om uit het overleg te stappen werd door velen betreurd. Ook intern. Het werd niet door iedereen gedeeld, ook bij vrijwilligers niet, omdat men de mening heeft dat je dit pas kunt doen aan de hand van tekeningen van de architect.  Ook de Buurtpost is (gelukkig) democratisch en bleek niet unaniem te zijn: Floor Potters stapte uit de Buurtpost om te voorkomen dat de Buurtpost 2 verschillende geluiden zou laten horen. Dat zou de zaak niet ten goede komen. De wethouder kwam later met de input dat een MFA echt ook ruimte kan bieden voor herkenbare eigen voorzieningen.

Onder invloed van verschillende geluiden (ook van politieke medestanders) besloot de Buurtpost weer terug te keren naar het overleg.  Hierbij heeft de wethouder veel inzet gepleegd om het wantrouwen weg te nemen. Hij heeft ook toegezegd dat de optie om (gedeelte van) de Oude Lelie te integreren in de nieuwbouw serieus te onderzoeken. Dit is een wens/eis vanuit een deel van de Buurtpost. Zelfs de optie om de Oude Lelie los te koppelen uit gehele MFA-plan en in zelfbeheer van Buurtpost te geven, kwam op tafel te liggen.

Dit alles heeft ertoe geleid dat de wethouder dinsdag 10 december nieuws had te vertellen. Het college van B&W gaat aan de gemeenteraad voorstellen om 1,5 miljoen euro te reserveren voor de Nieuwe Lelie, als onderdeel van een MFA. Dit voorstel komt in maart in de raad. Op de persconferentie werd aangegeven dat er een grote mate van autonomie is van het “eigen deel” voor alle partijen gegarandeerd is. Plus dat de ruimtes van de partijen primair bedoeld zijn voor het eigen gebruik. Plus dat hij aangaf dat de Nieuwe Lelie voor de buurt is, en niet ondergeschikt is aan het onderwijs en kinderopvang.

NIEUWE LELIE 2020 : KLANKBORDGROEP DE LELIE

Het lijkt er dus op dat we in maart (3 jaar na de brand) er een politieke klap op krijgen. Het is goed om ons te realiseren dat dit resultaat bovenal bereikt is door grote inzet vanuit de Buurtpost. We gaan een volgende fase in. De Buurtpost en Versa zitten aan de onderhandelingstafel, maar de vormgeving van de Nieuwe Lelie is ook een zaak van vrijwilligers en andere directe betrokkenen.

Ik wil teruggrijpen op de eerste vrijwilligersbijeenkomst na de brand, juni 2017. Daar is geïnventariseerd wat er in de Nieuwe Lelie zou moeten terugkeren. Daar is ook afgesproken en toegezegd (!) dat vrijwilligers op basis van ervaring, betrokkenheid en deskundigheid in een Klankbordgroep mee actief kunnen denken, zodra er begonnen gaat worden met het tekenen. Hun stem gaat zwaar wegen. Sommigen van degenen die toen hun hand opstaken zijn nu niet meer betrokken bij de Lelie. Daarom nu de vraag aan de huidige groep vrijwilligers:

Wie wil er meedoen in de Klankbordgroep? Het gaat om het kritisch reageren op bouwtekeningen, meedenken bij (on)mogelijkheden, inrichten van ruimtes, gevraagd en ongevraagd voorstellen doen, meedenken over het delen van voorzieningen met school en Bink. Dit is dan een eigen geluid van de vrijwilligers, wat als input door Versa Welzijn en Buurtpost meegenomen moeten worden in de onderhandelingen.  Ben je misschien beschikbaar? Of heb je vragen?  Wil je dan contact met me opnemen! Let wel: de werkwijze van de Klankbordgroep is nog open. Daar komen we wel uit.

We hopen dat 2020 een mooi jaar mag worden met een mooi toekomstbeeld voor de Nieuwe Lelie.

Groeten Gert, 01-01-2020

Suggesties naar info@hilversumzuid.nl.