Klankbordgroep wijkcentrum de ‘nieuwe’ lelie

De Nieuwe Lelie, komt er nog wat van?

Dat zou je soms wel denken. Na meer dan drie jaar lijkt het of er maar niets gebeurt. Maar niets is minder waar. Na de brand in 2017 is direct gesteld dat er weer een nieuw buurthuis zou moeten komen. Dat was gemakkelijker gezegd dan gedaan, want wàt moet er dan komen te staan voor een goed toekomstig gebruik? Het oude gebouw was eigenlijk aan de kleine kant en miste best wat mogelijkheden.

Versa Welzijn krijgt het beheer
Inmiddels zijn we al vele stappen verder en gebeurt er veel achter de schermen. Nadat Versa Welzijn in oktober 2020 officieel het beheer op zich heeft gekregen van de gemeente Hilversum zit de vaart erin. Er is een enthousiaste groep bewoners ontstaan die Versa Welzijn helpen en adviseren om tot een goed gedragen buurthuis te komen voor de hele buurt, de klankbordgroep. Dit doen zij vanuit haar kennis van de wijk, de ervaring met de oude Lelie, kennis van wijkcentra en betrokkenheid bij het werk van de Lelie.

Plan van eisen
De 1e opdracht was om een gedegen plan van eisen te maken waarin de ruimtes benoemd worden, welke functies deze ruimtes krijgen, hoe deze eruit moeten zien en hoe groot deze ruimtes dan moeten zijn. De basis is hetzelfde aantal m2 als de oude Lelie, dus niet veel groter maar wordt wel aangepast aan de eisen van deze tijd en zal wel groter ogen. Alle opgehaalde informatie van de afgelopen jaren is verzameld en na een aantal pittige werksessies met de klankbordgroep is er een plan van eisen uitgekomen waarbij de meeste wensen uit de buurt en activiteiten die er al waren in de oude Lelie een plekje kunnen krijgen.

Multifunctionele Accomodatie
Naast het buurthuis komen ook de Paulusschool en Bink kinderopvang in het gebouw. Omdat het een multifunctioneel gebouw gaat worden (MFA), worden ook het plan van eisen van de school en Bink samengevoegd. Nu worden deze door de projectgroep aan elkaar gekoppeld en wordt gekeken hoe we elkaars ruimte kunnen benutten of delen.

De toekomst?
De komende periode wordt het plan van eisen voor de gehele multifunctionele accommodatie samengevoegd als alle partijen het daarmee eens zijn. Daarna gaat dit hele plan naar de Raad en daar wordt besloten wat kan en niet kan. Daarna gaat een architect aan de gang om een mooi, in de omgeving passend, gebouw te realiseren waar voldoende ruimte is om elkaar te ontmoeten, te leren, ontwikkelen en recreëren. 

Bedankt
Hartelijk dank aan al die vrijwilligers die na de brand de draad hebben opgepakt en dóór zijn gegaan. Zonder jullie was het na de brand moeilijk geworden! Zo gaan we dus door en hopen dat we in 2022 een mooie nieuw gebouw hebben, dus nog even volhouden er is genoeg te doen!

Vragen?
Heb je vragen? Wil je graag meedenken of op de hoogte gehouden worden? Neem dan even contact op met de klankbordgroep kbgdenieuwelelie@gmail.com of Jaco van der Velden van Versa Welzijn, jvelden@versawelzijn.nl / 06-13 96 65 30

Welkom op Hilversumzuid.nl, de website voor en door bewoners van Hilversum Zuid. Met daarin activiteiten, nieuwtjes en informatie speciaal gericht op Hilversum Zuid. Suggesties kunt u mailen naar info@hilversumzuid.nl.