Klankbordgroep wijkcentrum de ‘nieuwe’ lelie

Nieuws van de klankbordgroep de Nieuwe Lelie (22-07-2021)

De klankbordgroep is aangevuld met 3 nieuwe leden! Francis Carrière gaat de secretaris functie vervullen, Ben Noordermeer is buurtbewoner en woont direct aangrenzend aan de oude Lelie en Gert-Jan Hesseling is ook buurtbewoner en heeft  bouwkundige ervaring. We wensen hen van harte welkom en zo is de buurt nog beter vertegenwoordigt in de klankbordgroep!

Zo vlak voor de zomer hebben we nog wat werk gehad. Onze bouwkundigen hebben hun handen vol gehad aan het voorbereiden van de keuze voor een architect. Omdat het een groot project is moet dat via Europese regels worden gedaan. Dat betekent wel meer werk voor ons, maar dan gebeurt het ook goed en komt daar later geen gedoe over. Na de zomer presenteren de gekozen architecten hun ideeën. Dan gaat de Klankbordgroep goed kijken wie onze wensen het beste invult en waar we het meeste vertrouwen in hebben. Dit doen we samen met de andere partners (BINK, De Paulusschool, Jeugd en Gezin en de gemeente Hilversum). De architect start daarna met het maken van ontwerpen. Als die klaar zijn, nodigen we  de buurt uit om over de ontwerpen mee te kunnen denken.

Wij zijn begonnen met het extra informeren van de bewoners rondom de Lelie door huis aan huis aan te bellen en gesprekken te voeren. Niet iedereen was thuis, maar de gesprekken die we gevoerd hebben waren fijne en leuke gesprekken. Daar zijn ook weer punten uitgekomen die we mee kunnen nemen in de projectgroep. Parkeren is een belangrijk speerpunt om rekening mee te houden voor de bewoners van de Leliestraat en Irisstraat.

De Wethouders en de Raad hebben groen licht gegeven voor de verdere ontwikkeling van de plannen. De projectgroep kan dus officieel starten met de keuze van een architect en daarna op zoek gaan naar een goede aannemer. Volgend jaar zal de Raad een definitief oordeel geven. Dan zal veel meer duidelijk zijn wat betreft kosten en mogelijkheden. We zijn blij dat de architect als opdracht mee krijgt  om als optie ook naar een jongerencentrum te kijken. Dat is een mooi resultaat van alle gesprekken met de wethouder, de ambtenaren en de politiek. De Klankbordgroep gaat er in ieder geval voor! Vanuit de gesprekken met de jongerenwerkers, de jongeren en de werkers in de buurt zien we dat een jongerencentrum veel kan betekenen voor de jongeren!

Heb je nog vragen of ideeën voor ons? Laat het ons dan weten via kbgdenieuwelelie@gmail.com


De Nieuwe Lelie, komt er nog wat van?

Dat zou je soms wel denken. Na meer dan drie jaar lijkt het of er maar niets gebeurt. Maar niets is minder waar. Na de brand in 2017 is direct gesteld dat er weer een nieuw buurthuis zou moeten komen. Dat was gemakkelijker gezegd dan gedaan, want wàt moet er dan komen te staan voor een goed toekomstig gebruik? Het oude gebouw was eigenlijk aan de kleine kant en miste best wat mogelijkheden.

Versa Welzijn krijgt het beheer
Inmiddels zijn we al vele stappen verder en gebeurt er veel achter de schermen. Nadat Versa Welzijn in oktober 2020 officieel het beheer op zich heeft gekregen van de gemeente Hilversum zit de vaart erin. Er is een enthousiaste groep bewoners ontstaan die Versa Welzijn helpen en adviseren om tot een goed gedragen buurthuis te komen voor de hele buurt, de klankbordgroep. Dit doen zij vanuit haar kennis van de wijk, de ervaring met de oude Lelie, kennis van wijkcentra en betrokkenheid bij het werk van de Lelie.

Plan van eisen
De 1e opdracht was om een gedegen plan van eisen te maken waarin de ruimtes benoemd worden, welke functies deze ruimtes krijgen, hoe deze eruit moeten zien en hoe groot deze ruimtes dan moeten zijn. De basis is hetzelfde aantal m2 als de oude Lelie, dus niet veel groter maar wordt wel aangepast aan de eisen van deze tijd en zal wel groter ogen. Alle opgehaalde informatie van de afgelopen jaren is verzameld en na een aantal pittige werksessies met de klankbordgroep is er een plan van eisen uitgekomen waarbij de meeste wensen uit de buurt en activiteiten die er al waren in de oude Lelie een plekje kunnen krijgen.

Multifunctionele Accomodatie
Naast het buurthuis komen ook de Paulusschool en Bink kinderopvang in het gebouw. Omdat het een multifunctioneel gebouw gaat worden (MFA), worden ook het plan van eisen van de school en Bink samengevoegd. Nu worden deze door de projectgroep aan elkaar gekoppeld en wordt gekeken hoe we elkaars ruimte kunnen benutten of delen.

De toekomst?
De komende periode wordt het plan van eisen voor de gehele multifunctionele accommodatie samengevoegd als alle partijen het daarmee eens zijn. Daarna gaat dit hele plan naar de Raad en daar wordt besloten wat kan en niet kan. Daarna gaat een architect aan de gang om een mooi, in de omgeving passend, gebouw te realiseren waar voldoende ruimte is om elkaar te ontmoeten, te leren, ontwikkelen en recreëren. 

Bedankt
Hartelijk dank aan al die vrijwilligers die na de brand de draad hebben opgepakt en dóór zijn gegaan. Zonder jullie was het na de brand moeilijk geworden! Zo gaan we dus door en hopen dat we in 2022 een mooie nieuw gebouw hebben, dus nog even volhouden er is genoeg te doen!

Vragen?
Heb je vragen? Wil je graag meedenken of op de hoogte gehouden worden? Neem dan even contact op met de klankbordgroep kbgdenieuwelelie@gmail.com of Jaco van der Velden van Versa Welzijn, jvelden@versawelzijn.nl / 06-13 96 65 30

Welkom op Hilversumzuid.nl, de website voor en door bewoners van Hilversum Zuid. Met daarin activiteiten, nieuwtjes en informatie speciaal gericht op Hilversum Zuid. Suggesties kunt u mailen naar info@hilversumzuid.nl.