De Koepel

Wijkcentrum De Koepel

Kapittelweg 399a
1216 JC Hilversum
035- 624 88 15

BINGO

Dit jaar vindt op de volgende data weer een gezellige bingo plaats te weten op de zondagen;

13 oktober, 10 november, 8 december 2019.

De eerste data in 2020 zijn; 12 januari, 9 februari en 8 maart.

KOM GEZELLIG MEEDOEN!!

 

GEZELLIGHEIDSSOOS

Vanaf vrijdag 4 oktober is er iedere week een GEZELLIGHEIDSSOOS. Dit is een gezellige ontmoetingsochtend voor koffie, praatje en een spelletje. Het is vrijdagochtend van 10.00-12.00 uur. Bijdrage is 3 euro per maand. Wijkcentrum de Koepel, Kapittelweg 399a, Hilversum

De Lelie in de Koepel !!

55 plus gezelligheidsclub

Elke week op vrijdagochtend tussen 10.00 en 12.00: koffie en een praatje en daarna tijd voor een spelletje. Kosten 3 euro per maand. Aanmelden bij Lucia van Meenen.

KOERSBAL

Op maandag is er koersbal van 14.00 uur tot 16.00 uur in de Koepel, uitgezonderd elke derde maandag van de maand.
De kosten zijn € 27,00 per half jaar.
Heeft u interesse, kom dan gerust langs om een keer mee te spelen.

 

ALZHEIMER CAFE

 Datum :          de  2e woensdag van de maand 

Tijd :                19.30–21.00 uur (zaal open vanaf 19.00 uur).

Plaats :           Wijkcentrum de Koepel, Kapittelweg 399a, Hilversum

(parkeren, entree en het eerste kopje koffie/thee zijn gratis)

Informatie :     alzheimercafe.hilversum@gmail.com          

06-2095.1875 

In de Koepel

Woensdag 13 november

Zingeving

Wat is dat precies en wat kun je er mee? En hoe geef iemand zin aan het leven als men dementie heeft? Is het dan moeilijker? Er wordt zo veel gezegd en geschreven over leven met dementie! Op onderzoekende manier gaan we met elkaar kijken naar wat zingeving precies is en hoe we het tegenkomen in ons leven. Ook in het leven van iemand met dementie. Een avond met veel voorbeelden uit het alledaagse leven die mogelijk aan het denken zetten. Gastspreker: Foekje Damstra, geestelijk verzorger bij Amaris. 

Woensdag 11 december

De Kerst tegemoet

Een sfeervolle avond waarin we met elkaar genieten van een mooi voorgelezen verhaal, een gedicht en accordeonmuziek gespeeld door Anneke Woning.  In de pauze gaan we rond met een glas warme Glühwein. Komt u ook om samen het Alzheimercafé-jaar af te sluiten?

Woensdag 8 januari

Wat kan een casemanager voor u betekenen?

Voor iemand met dementie en zijn familieleden is het krijgen van informatie, praktische hulp en begeleiding erg belangrijk. Een casemanager is een onafhankelijke en vaste begeleider, die iemand met dementie en zijn/haar naasten met raad en daad ter zijde staat. Op welke wijze u een beroep op de casemanager kan doen en wat zij voor u kan betekenen daarover wordt u deze avond geïnformeerd. Gastspreker : Kerina Boelema ( casemanager dementie Amaris Zorggroep, netwerk Dementie Gooi en Vechtstreek).

Woensdag 12 februari

Wonen in een dementievriendelijke gemeente.

Steeds meer mensen in uw eigen woonomgeving krijgen te maken met dementie. ‘Samen dementievriendelijk’ is een project wat door Alzheimer Nederland, PGGM en het ministerie van VWS samen wordt uitgevoerd. Vanavond krijgt u informatie over: wat is dementievriendelijk? wanneer is de gemeente dementievriendelijk? en welk gedrag vertoont een dementievriendelijk persoon? Ook wordt de methode ‘GOED’ toegelicht die mensen helpt zich dementievriendelijk op te stellen. Het gaat over ons allen. Gastspreker: Cees Croes, voorzitter van Alzheimer Nederland, Gooi en Omstreken en trainer bij Samen Dementievriendelijk.

Woensdag 11 maart

Vragen rondom het levenseinde

De laatste tijd is er weer veel belangstelling in de media voor het onderwerp dementie en levenseinde. Op veel plekken wordt een open discussie over euthanasie bij dementie gevoerd. Maar het blijft een gevoelig onderwerp. Wat is nu de stand van zaken? Wat zijn eigenlijk de mogelijkheden? Wat zegt de wet hierover en hoe is de beroepspraktijk?

Gastspreker: Mevrouw N C. Heerema, specialist ouderengeneeskunde.

Doppen sparen

zak met doppen

Wist u dat u de meeste doppen van verpakkingen kunt sparen voor het goede doel? Als u de schoongemaakte doppen inlevert in de Koepel dan worden ze naar een inzamelpunt in Baarn gebracht. De emmer voor de doppen (graag in plastic zakken) staat direct achter de deur/ ingang van de Koepel.

De opbrengst van de actie is voor de geleidehond. Dank je wel voor het sparen!

plastic doppen

Doppen sparen in de Lelie

2015

Welkom op Hilversumzuid.nl. Deze wijkkrant bevat veel informatie over wijkcentrum de Lelie, tijdelijk de Kleine Lelie. Verder veel aanknopingspunten voor wat er te doen is in Hilversum Zuid. Ook adressen voor als u informatie zoekt. Veel plezier bij het bekijken van deze website.