De Koepel

GEZELLIGHEIDSSOOS

Vanaf vrijdag 29 maart is er iedere week een GEZELLIGHEIDSSOOS. Dit is een gezellige ontmoetingsochtend voor koffie, praatje en een spelletje. Het is van 10.00-12.00 uur. Bijdrage is  3 euro per maand. Wijkcentrum de Koepel, Kapittelweg 399a, Hilversum. Informatie Gert Bos 06-19227082.

WERK IN JE EIGEN WIJK

“Wim van Oudheusden en zijn team helpen u verder bij het vinden van werk. Elke dinsdagochtend tussen 9.00 en 12.00  is er in de Koepel spreekuur.

Informatie: https://www.werkinjeeigenwijk.nl/contact-opnemen

informatie Wim van Oudheusden: info@werkinjeeigenwijk.nl

KOERSBAL

Op maandag is er koersbal van 14.00 uur tot 16.00 uur in de Koepel, uitgezonderd elke derde maandag van de maand.
De kosten zijn € 27,00 per half jaar.
Hebt u interesse, kom dan gerust langs om een keer mee te spelen.

 

ALZHEIMER CAFE

 Datum :          de  2e woensdag van de maand 

Tijd :                19.30–21.00 uur (zaal open vanaf 19.00 uur).

Plaats :           Wijkcentrum de Koepel, Kapittelweg 399a, Hilversum

(parkeren, entree en het eerste kopje koffie/thee zijn gratis)

Informatie :     alzheimercafe.hilversum@gmail.com          

06-2095.1875 

Woensdag 10 juli

Hoe om te gaan met veranderend gedrag bij dementie.

Bij dementie denkt men vaak aan een achteruitgang van het geheugen. Echter, ook het gedrag of het karakter van iemand met dementie kan door de ziekte veranderen. Zo kan er bijv. sprake zijn van impulsiviteit of juist moeizaam in actie komen, somberheid, angst, achterdocht, onrust of agressie. Het vraagt van de omgeving vaak een andere manier van omgaan met iemand met dementie. Hoe ontstaan deze veranderingen in gedrag of karakter en hoe ga je daar mee om? Bij mensen met dementie kunnen we allerlei gedrags- en stemmingsveranderingen zien. Dit kan door de dementie ontstaan of bijvoorbeeld door de manier waarop de omgeving van de persoon met dementie, omgaat met de ziekte. Voorbeelden zijn tegendraads zijn, boosheid, achterdocht, lusteloosheid of ontremming. Of het gedrag een probleem is, wisselt en hangt sterk af van de draagkracht van de mantelzorger. Gastspreker: Lisette Westrik, psycholoog Hilverzorg

 Woensdag 14 augustus

Dementie en Bewegen.

Uit onderzoek blijkt dat bewegen voor mensen met dementie goed is. Met bewegen kun je de dementie niet stoppen, maar wel lijkt het de dementie te vertragen. Zo verbetert het denkvermogen en verloopt het doen van alledaagse activiteiten beter. Hoe werkt dit? En wat kun je doen om fit te blijven bij dementie? Gastspreker : Marloes van Riemsdijk, MPT, Geriatriefysiotherapeut, ParkinsonNettherapeut

Woensdag 11 september

Verschillende vormen van dementie.

Dementie is een verzamelnaam voor ziektebeelden waarbij geheugenproblemen meestal op de voorgrond staan. Afhankelijk van de oorzaak zijn er verschillende vormen van dementie te onderscheiden. Naast de ziekte van Alzheimer komt ook Front Temporale Dementie, vasculaire dementie en Lewy Body dementie vaak voor. Vanavond zal een geriater dieper ingaan op deze verschillende vormen van dementie en de veranderingen waarmee u in het algemeen te maken krijgt. Daarnaast is er aandacht voor uw individuele vragen, want het verloop van het dementieproces is voor iedereen verschillend.  Gastspreker : Nienke Golüke, geriater.

Woensdag 9 oktober                      

Niet pluis gevoel 

Dementie is een sluipend proces, dat vrijwel ongemerkt je leven binnenkomt. De eerste signalen zijn vaak een gevoel dat er iets mis. Dit gevoel kun je het beste omschrijven als een ‘niet-pluisgevoel’. Wat is er aan de hand? Hoe ga je nu het beste te werk in deze fase? Is het goed om een beetje struisvogelpolitiek te bedrijven of moet je juist aan de bel gaan trekken? Gastspreker : Dr Brinkers en Hatice Huisarts en POH Loosdrecht

Woensdag 13 november

Zingeving

Wat is dat precies en wat kun je er mee? En hoe geef iemand zin aan het leven als men dementie heeft? Is het dan moeilijker? Er wordt zo veel gezegd en geschreven over leven met dementie! Op onderzoekende manier gaan we met elkaar kijken naar wat zingeving precies is en hoe we het tegenkomen in ons leven. Ook in het leven van iemand met dementie. Een avond met veel voorbeelden uit het alledaagse leven die mogelijk aan het denken zetten. Gastspreker: Foekje Damstra, geestelijk verzorger bij Amaris. 

Welkom op Hilversumzuid.nl. Deze site bevat veel informatie over wijkcentrum de Lelie, tijdelijk de Kleine Lelie. Verder veel aanknopingspunten voor wat er te doen is in Hilversum Zuid. Ook adressen voor als u informatie zoekt. Veel plezier bij het bekijken van deze website.