De Koepel

Let op: alle activiteiten liggen momenteel stil i.v.m. de Corona crisis.

Wijkcentrum De Koepel

Kapittelweg 399a
1216 JC Hilversum
035- 624 88 15

55 plus gezelligheidsclub

Elke week op vrijdagochtend tussen 10.00 en 12.00: koffie en een praatje en daarna tijd voor een spelletje. Kosten 3 euro per maand. Aanmelden bij Lucia van Meenen.

Vriendenkring de Lelie

Deur open:              20:00 uur

Einde avond:           22:15 uur

Toegangsprijs:       €2,50

Drankbonnetjes:     €1,50

Bingo (zaterdag 18 april 2020)

We hebben weer een tafel met leuke prijzen.

 Quiz avond (zaterdag 16 mei 2020)

Durf jij het op te nemen tegen andere vrienden? Een avond vol leuke en verrassende vragen over muziek (natuurlijk), Nederland en actualiteiten.

 Karaoke Diner (zaterdag 20 juni 2020)

Op deze laatste feestavond van het Vriendenkringseizoen bieden we jullie tegen een schappelijk prijsje een gezellig en lekker diner aan. De karaoke staat ook klaar (niet zingen met volle mond!) Meer informatie volgt nog.

Graag tot op de Vriendenkringavonden!

Groetjes, Laurien, Michel, Bettina, José, Humphrey, Danny, Kevin, Rik, Marc en Sanja!

 

KOERSBAL

Op maandag is er koersbal van 14.00 uur tot 16.00 uur in de Koepel, uitgezonderd elke derde maandag van de maand.
De kosten zijn € 27,00 per half jaar.
Heeft u interesse, kom dan gerust langs om een keer mee te spelen.

 

ALZHEIMER CAFE

Maakt u zich zorgen over iemand (of uzelf)? Iedere 2e woensdag van de maand is er een Alzheimer Cafe waar steeds zaken aan de orde komen waar men tegen aanloopt als men in de eigen omgeving met dementie te maken krijgt. Bv. Verschillende vormen van dementie. Wat is het verschil tussen vergeetachtigheid en dementie? Het niet-pluis gevoel. Hoe moeilijk is het als je partner niet meer degene is die hij/zij was. Er is de mogelijkheid om 1 op 1 uw eigen vragen te stellen aan de aanwezige deskundigen. Het is van 19.30-21.00 uur, toegang en 1e kop koffie zijn gratis. Wijkcentrum de Koepel, Kapittelweg 399a. De flyers met het programma zijn af te halen in de Kleine Lelie.

 

 Datum :          de  2e woensdag van de maand 

Tijd :                19.30–21.00 uur (zaal open vanaf 19.00 uur).

Plaats :           Wijkcentrum de Koepel, Kapittelweg 399a, Hilversum

(parkeren, entree en het eerste kopje koffie/thee zijn gratis)

Informatie :     alzheimercafe.hilversum@gmail.com          

06-2095.1875 

 

In de Koepel

Woensdag 11 maart

Vragen rondom het levenseinde

De laatste tijd is er weer veel belangstelling in de media voor het onderwerp dementie en levenseinde. Op veel plekken wordt een open discussie over euthanasie bij dementie gevoerd. Maar het blijft een gevoelig onderwerp. Wat is nu de stand van zaken? Wat zijn eigenlijk de mogelijkheden? Wat zegt de wet hierover en hoe is de beroepspraktijk?

Gastspreker: Mevrouw N C. Heerema, specialist ouderengeneeskunde.

Woensdag 8 april 2020

Zaken goed geregeld.

Door de ziekte dementie gaan naast het geheugen ook vaardigheden als rekenen, lezen en omgaan met geld verloren. Een ander gevolg kan zijn dat iemand situaties niet meer goed kan overzien en beoordelen. Het nemen van beslissingen en opkomen van eigen belangen wordt dan moeilijker. Hoe kun je dit goed regelen? Wie kan de administratie overnemen? Hoe kun je financieel misbruik voorkomen? Wat kun je bij de notaris regelen? Al deze zaken zullen deze avond aan de orde komen. 

Gastspreker: Carina Stassen, Financieel planner.

Woensdag 13 mei 2020:

Dementie en mondverzorging

Naarmate het ziekteproces vordert, heeft iemand met dementie steeds meer hulp nodig bij dagelijkse handelingen. Dit betreft ook de verzorging van mond en tanden. Mensen met dementie kunnen soms niet aangeven als men pijn heeft aan het gebit. Dit kan veel invloed hebben op het eet- en drinkgedrag. De mondhygiëne blijft vaak achter terwijl een bezoek aan de tandarts problemen op kan leveren vanwege onbegrip en angst.  Het is goed om zodra een diagnose gesteld is, de tandarts al te vragen om een lange-termijn aanpak.

Gastspreker : Mw. Ellen van Bruggen,tandarts Geriatrie,  tandartspraktijk geriatrie Hilversum 

Woensdag 10 juni 2020

Omgaan met verlies en rouw bij dementie

Wanneer men te maken krijgt met dementie, begint vroeg of laat het proces van afscheid nemen. Het afscheid nemen van iemand die een andere persoon wordt door de dementie. Men is niet meer de partner/ouder die men was maar iemand die meer en meer (zorg) afhankelijk wordt. Ook zijzelf krijgen te maken met het verlies door de dood. Het is voor de omgeving moeilijk te weten hoe de dood door mensen met dementie beleefd en begrepen wordt en hoe zij omgaan met verlies en verdriet. Het besef dat iemand er niet meer is, lijkt vaak niet door te dringen.

Gastspreker: 

8 Juli 2020:                                 

Plotseling in de war : delier ?

Een delier is een plotseling optredende verwardheid. Vaak is de verwardheid maar tijdelijk.

Het is bekend dat mensen met dementie sneller een delier ontwikkelen. Dementie is een aandoening die de hersenen kwetsbaar maakt en door een lichamelijk probleem, bijvoorbeeld een blaasontsteking, kan een delier ontstaan. Het is belangrijk de verschijnselen te herkennen en te weten hoe je daar als partner/ familie het beste mee om kan gaan.

Gastspreker: Jacqueline Schuur Klinisch Geriater,Tergooi en Mevrouw Renate Claasen Geriater in opleiding.

12 augustus 2020:                        

Gedragsveranderingen en Dementie

Mensen met dementie kunnen allerlei gedrags-en stemmingsproblemen hebben. Dit kan door de dementie ontstaan of bijvoorbeeld door de manier waarop de omgeving van de persoon met dementie, omgaat met de ziekte. Voorbeelden zijn, boosheid, achterdocht, lusteloosheid of ontremming. Of het gedrag een probleem is, wisselt en hangt sterk af van de draagkracht van de mantelzorger. Om een juiste oplossing te vinden, is inzicht in de oorzaken van de gedrags-en stemmingsproblemen nodig.

 Gastspreker: Psycholoog

Doppen sparen

zak met doppen

Wist u dat u de meeste doppen van verpakkingen kunt sparen voor het goede doel? Als u de schoongemaakte doppen inlevert in de Koepel dan worden ze naar een inzamelpunt in Baarn gebracht. De emmer voor de doppen (graag in plastic zakken) staat direct achter de deur/ ingang van de Koepel.

De opbrengst van de actie is voor de geleidehond. Dank je wel voor het sparen!

plastic doppen

Welkom op Hilversumzuid.nl. Deze wijkkrant bevat veel informatie over wijkcentrum de Lelie, tijdelijk de Kleine Lelie. Verder veel aanknopingspunten voor wat er te doen is in Hilversum Zuid. Ook adressen voor als u informatie zoekt. Veel plezier bij het bekijken van deze website.