De Koepel

GEZELLIGHEIDSSOOS

Vanaf vrijdag 29 maart is er iedere week een GEZELLIGHEIDSSOOS. Dit is een gezellige ontmoetingsochtend voor koffie, praatje en een spelletje. Het is van 10.00-12.00 uur. Bijdrage is  3 euro per maand. Wijkcentrum de Koepel, Kapittelweg 399a, Hilversum. Informatie Gert Bos 06-19227082.

WERK IN JE EIGEN WIJK

“Wim van Oudheusden en zijn team helpen u verder bij het vinden van werk. Elke dinsdagochtend tussen 9.00 en 12.00  is er in de Koepel spreekuur.

Informatie: https://www.werkinjeeigenwijk.nl/contact-opnemen

informatie Wim van Oudheusden: info@werkinjeeigenwijk.nl

KOERSBAL

Op maandag is er koersbal van 14.00 uur tot 16.00 uur in de Koepel, uitgezonderd elke derde maandag van de maand.
De kosten zijn € 27,00 per half jaar.
Hebt u interesse, kom dan gerust langs om een keer mee te spelen.

 

ALZHEIMER CAFE

 Datum :          de  2e woensdag van de maand 

Tijd :                19.30–21.00 uur (zaal open vanaf 19.00 uur).

Plaats :           Wijkcentrum de Koepel, Kapittelweg 399a, Hilversum

(parkeren, entree en het eerste kopje koffie/thee zijn gratis)

Informatie :     alzheimercafe.hilversum@gmail.com          

06-2095.1875 

Woensdag 8 mei

Zolang ik er ben

“Hoe doe je dat, leven met dementie?” Erik Zwiers volgde zes mensen met dementie in hun dagelijks leven en schreef hier het boek “Zolang ik er ben” over. Hoe geef je vorm aan een veranderend leven en welke maatschappelijke tegenwerking wordt daarbij ervaren. Hoe ga je om met onbegrip, pijn en verdriet. Een waardig leven met dementie ligt in een sociale benadering van dementie en het samen-doen van zowel zorgprofessionals als naasten. De kloof tussen mensen die succesvol zijn en zij die niet meer mee kunnen komen wordt groter. Hoe komen we dichter bij een dementievriendelijke samenleving? Gastspreker: Erik Zwiers, journalist.

 Woensdag 12 juni

Alleenstaand en dementie 

Tegen welke zaken loop je aan als je alleenstaand bent en te maken krijgt met dementie?

Waar moet je zelf of je omgeving extra alert op zijn als er geen partner in de directe omgeving is? Welke mogelijkheden voor ondersteuning en/ of hulp zijn er zodat je zo goed mogelijk thuis kan blijven functioneren? Miriam van Aertsbergen casemanager dementie, heeft ervaring met begeleiden van alleenstaanden met dementie en is deze avond de gastspreker.

 Woensdag 10 juli

Hoe om te gaan met veranderend gedrag bij dementie.

Bij dementie denkt men vaak aan een achteruitgang van het geheugen. Echter, ook het gedrag of het karakter van iemand met dementie kan door de ziekte veranderen. Zo kan er bijv. sprake zijn van impulsiviteit of juist moeizaam in actie komen, somberheid, angst, achterdocht, onrust of agressie. Het vraagt van de omgeving vaak een andere manier van omgaan met iemand met dementie. Hoe ontstaan deze veranderingen in gedrag of karakter en hoe ga je daar mee om? Bij mensen met dementie kunnen we allerlei gedrags- en stemmingsveranderingen zien. Dit kan door de dementie ontstaan of bijvoorbeeld door de manier waarop de omgeving van de persoon met dementie, omgaat met de ziekte. Voorbeelden zijn tegendraads zijn, boosheid, achterdocht, lusteloosheid of ontremming. Of het gedrag een probleem is, wisselt en hangt sterk af van de draagkracht van de mantelzorger. Gastspreker: Lisette Westrik, psycholoog Hilverzorg

 Woensdag 14 augustus

Dementie en Bewegen.

Uit onderzoek blijkt dat bewegen voor mensen met dementie goed is. Met bewegen kun je de dementie niet stoppen, maar wel lijkt het de dementie te vertragen. Zo verbetert het denkvermogen en verloopt het doen van alledaagse activiteiten beter. Hoe werkt dit? En wat kun je doen om fit te blijven bij dementie? Gastspreker : Marloes van Riemsdijk, MPT, Geriatriefysiotherapeut, ParkinsonNettherapeut

Welkom op Hilversumzuid.nl. Deze site bevat veel informatie over wijkcentrum de Lelie, tijdelijk de Kleine Lelie. Verder veel aanknopingspunten voor wat er te doen is in Hilversum Zuid. Ook adressen voor als u informatie zoekt. Veel plezier bij het bekijken van deze website.