Bloembak juni 2021

Beste Buurtgenoten
Veel plezier met het lezen van deze juni Bloembak. U kunt
in dit wijkmagazine allemaal informatie en tips vinden over
uw eigen buurt. Heeft u een leuk idee voor de Bloemenbuurt,
wilt u reageren op een artikel in deze Bloembak of heeft u
een bijzondere hobby of verzameling? U kunt uw vragen of
kopij sturen naar bloembakredactie@gmail.com
De redactie wenst u een mooie en gezonde zomer toe!

Online lezen Bloembak:

Bloembak downloaden