DIEPENDAAL ZINGT

Op Vrijdagavond 31 Januari is er een zangavond in de Diependaalse kerk.,Diependaalselaan 138 te Hilversum. Aanvang 19.30 uur. Geen meditatie, alleen zingen. Ongeacht gezindte kerkelijk of buitenkerkelijk, iedereen die van zingen houdt is van harte welkom.