Wat gebeurt er nu?

Wat gebeurt er in de Leliestraat als daar een multifunctionele locatie komt?

Wat gebeurt er met het gebouw van de Lelie?

In de Lelie was elke donderdagochtend speelinloop en dus kinderopvang en elke woensdagmiddag speelden er kinderen van de Paulusschool.

Ik heb destijds van de gemeente begrepen dat het voor de Lelie het beste is: het oude behouden in een nieuw jasje. Daarom denk ik aan behoud en herbouw van het gebouw aangepast aan de moderne tijd.

Modern kan ook zijn multifunctioneel. Zoals de Egelantier, St Joseph en Lopes Dias ook multifunctioneel zijn. Maar al deze locaties zijn omgeven met woningen voor senioren. De Lelie was een huis voor de buurt!

De Kleine Lelie werkt al weer heel erg multifunctioneel en is al gauw te klein. Daarom denk ik aan herbouw van een buurthuis dat groot genoeg was.

Als je iets gaat doen, dan moet je ook vooruit kijken. Dan lijkt mij een locatie waar jong en oud iets kunnen gaan ondernemen voor buurtbewoners zeer modern in een gebouw dat flexibel is. In dat gebouw hoort geen school of kinderopvang. Dat gebouw hoort leeg zijn om te kunnen gebruiken voor de buurt.

Een buurthuis dus.

mail aan Arno scheepers

Beste Arno Scheepers,

ik ben voor herbouw met behoud van de gevel en daarachter nieuwbouw.

Het gebouw was groter dan je denkt. Het paste allemaal goed. Zoals het was.

De Koepel en de Zoutkeet zijn ook buurthuizen en (bij)zonder multifunctioneel.

Bij multifunctioneel moet je je niet blindstaren op kinderopvang en een school.

Multifunctioneel kan ook zijn met een politiepost, zorgnetwerk, apotheek en bibliotheek.

De Lelie staat open voor iedereen.

Van jong tot oud. Voor kleine groepen en grote groepen. Ook de Paulusschool.

Multifunctioneel vastgelegd geeft veel problemen bij wie wat hoort.

Beter een mooi gebouw waar je flexibel mee om kan gaan.

Mijn idee is het oude meenemen naar de toekomst.

Zonder aan veel geld te denken.

Een buurthuis is sowieso heel erg kostbaar,

want vrijwilligers zijn onbetaalbaar.

Succes met de beslissing.

Hartelijke groeten 

Frederike Jeurink

Oude Lelie