donderdag in de kleine Lelie: uitnodiging

DE NIEUWE LELIE ??? Wat is de stand van zaken ????

Het duurt allemaal heel erg lang, en het is ook erg ingewikkeld.

De gemeente heeft beloofd dat er een Nieuwe Lelie komt. Dat gaat ook gebeuren.

Maar …….. er zijn door de gemeente afspraken gemaakt dat dit moet gebeuren ism. de renovatie/verbouw/nieuwbouw van de Paulusschool. Plus dat men de Kinderopvang van BINK een plek wil geven op het terrein. In plaats van een “zelfstandig” buurthuis, wordt het dus een MultiFunctioneleAccommodatie, MFA.

Dat maakt het wel ingewikkeld, en het lijkt voor de Lelie niet helemaal gunstig uit te pakken.

Daarom een ingelaste INFORMATIEBIJEENKOMST op DONDERDAG 11 JULI, 10.00-11.00 uur, in de Kleine Lelie, Hilvertsweg 89-91.

De wethouder Arno Scheepers, komt persoonlijk langs om dingen uit te leggen en vragen te beantwoorden. Ook Floor en Gonny, van Buurtpost Zuid zullen hierbij aanwezig zijn.

Jullie zijn van harte (!!!) uitgenodigd om even aan te schuiven. Door jullie aanwezigheid laat je je betrokkenheid zien, wordt uit de eerste hand geïnformeerd en geven jullie ook steun aan de Buurtpost Zuid. 

Dus…… tot donderdag !!

Groeten Gert