Hilversum 100 challenge

Aankondiging: start Hilversum100 Challenge

1 juli 2019 gaat de Hilversum100 Challenge van start. Hiermee is de zoektocht naar actieplannen om onze mooie stad groener, gezonder en duurzamer te maken geopend. Wethouder Jan Kastje: “Ik ben er trots op dat ik mag aankondigen dat voor de derde keer de Hilversum100 Challenge wordt georganiseerd. Streven is een CO2 neutrale gemeente in 2050. Daarvoor moeten we nog grote stappen maken. De Hilversum100 Challenge helpt bij het maken van deze stappen en daagt Hilversummers uit. Dus bent u een duurzame doener en heeft u een idee? Werk dat uit in een actieplan en doe mee. Maak kans op financiële ondersteuning en advies voor het daadwerkelijk uitvoeren van het plan.

Verschillende winnaars van vorig jaar hebben dankzij hun prijs afgelopen maanden hun project tot uitvoer gebracht. Bijvoorbeeld het wormenhotel en de energieavonden van HET. Ik zie dat steeds meer Hilversummers zich inzetten voor een duurzame en groene toekomst. Dat is mooi om te zien want om de CO2 uitstoot naar beneden te krijgen moeten we met elkaar samenwerken, tot creatieve ideeën komen en elkaar inspireren.”

https://www.hilversum100.nl/challenge/

wijkkranten

De wijkkranten De Bloembak en 1215 geven veel informatie over uw buurt. Op deze website staan de wijkkranten gepubliceerd in de in de vorm van een link. Door op de groene link te klikken, kunt u de hele krant digitaal lezen. De Bloembak staat op de pagina van de Lelie en 1215 op de pagina Heikracht. Veel leesplezier.

ALZHEIMERCAFE

Alzheimer Cafe Hilversum en Wijdemeren

Het Alzheimer Café Hilversum is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Naast de onderlinge contacten en gesprekken staat er ook iedere keer een thema centraal, wat door een deskundige inleider wordt verzorgd. Voor informatie en vragen zijn er deskundigen aanwezig, alsook een uitgebreide informatietafel. 

 Wijkcentrum de Koepel, Kapittelweg 399a, Hilversum

19.30–21.00 uur (zaal open vanaf 19.00 uur).

(parkeren, entree en het eerste kopje koffie/thee zijn gratis)

Informatie :     alzheimercafe.hilversum@gmail.com           06-2095.1875   

PROGRAMMA Woensdag 10 juli

Hoe om te gaan met veranderend gedrag bij dementie.

Bij dementie denkt men vaak aan een achteruitgang van het geheugen. Echter, ook het gedrag of het karakter van iemand met dementie kan door de ziekte veranderen. Hoe ontstaan deze veranderingen en hoe ga je om met bv. tegendraads zijn, boosheid, achterdocht, lusteloosheid of ontremming. Of het gedrag een probleem is, wisselt en hangt sterk af van de draagkracht van de mantelzorger. Gastspreker: Psycholoog Babette van Lieshout.

Lees verder op de pagina van de Koepel (onder locaties)

Buur zoekt Buur – Hilversum

We hebben onlangs een algemene vraag om hulp gekregen:

Zoals u misschien wel weet worden in de Bloemenbuurt in Hilversum-Zuid honderden huizen in etappes gerenoveerd en geïsoleerd.

Veel mensen, vooral ouderen, zien erg op tegen alle rompslomp van huisraad verplaatsen om de werkmensen de ruimte te geven hun werk te doen.  

We  willen vragen of u hierin hulp zou willen bieden aan de oudere bewoners die hun woning moeten voorbereiden op de komende werkzaamheden en die in eigen kring geen hulp hebben.