Smart city Hilversum blaast burgerparticipatie nieuw leven in

Smart city Hilversum blaast burgerparticipatie nieuw leven in

‘We gaan weer met elkaar praten’

Met de lancering van de app Locali en de website virtuele-stad.nl virtuele-stad.nl gaat Hilversum burger en politiek dichter bij elkaar brengen. Binnenkort mag Hilversum Mediastad zich met recht smart city noemen waarbij democratie 2.0 wordt ge

03-02 HILVERSUM ANNE DULLEMOND EN FRANK DU MOSCH [RECHTS]
ïmplementeerd. Naast de gemeente zijn ook de ondernemingen achter de schermen mediabedrijf The Broadcaster van Frank du Mosch en Anne Dullemond van IT-bedrijf StrateGis verantwoordelijk voor respectievelijk de app en de website. virtuele-stad.nl

Anderhalf jaar geleden kwam Du Mosch – Hilversummer en voormalig journalist en presentator van het nieuwsprogramma Netwerk – in contact met Wimar Jaeger, wethouder media van de gemeente Hilversum. Hij legde zijn plannen aan hem voor. “Ik wilde mijn ervaring als journalist inzetten om de dialoog tussen burgers en gemeente op gang te brengen via een app. Er is nu een informatiekloof. Als er vroeger wat in de straat gebeurde, las je dat de volgende dag in de lokale krant of hoorde je het via de regionale omroep. Die media zijn minder belangrijk geworden, zijn uitgekleed. Met als gevolg dat mensen niet meer goed worden geïnformeerd. Inwoners voelen zich daardoor soms overvallen, hebben het idee dat er niet naar ze wordt geluisterd. Ineens wordt er een boom voor hun deur gekapt of is de weg opgebroken. Dat moet anders en dat kan nu ook. Informatie was eerst moeilijk vindbaar, maar wordt vanaf nu goed zichtbaar in onze interactieve app. Eigenlijk is de app Locali een beweging. Het is democratie 2.0 waarbij burgers op een laagdrempelige en gebruiksvriendelijke manier een burgerinitiatief kunnen starten en in dialoog gaan met de gemeente.”

Virtueel weergeven van buurtinitiatieven

Anne Dullemond stapte iets later in het project. Dullemond legt uit: “In gesprek met de gemeente en Frank kwamen we gelijk tot de conclusie dat we elkaar goed aanvullen. Wij zijn gespecialiseerd in het ontsluiten van geografische informatie voor gemeentes én nu ook voor burgers. virtuelestad.nl  is een verdieping van de smart city. We bieden nu buurt- en wijkinformatie en geven de bestaande WhatsApp groepen weer. Via de kaart op virtuele-stad.nl kan er doorgelinkt worden naar Locali. Een volgende stap is het weergeven van buurtinitiatieven en projecten die vanuit de bewoners ontstaan. Daarnaast kan ook gereageerd worden op informatie van de gemeente over bijvoorbeeld de ontwikkeling van het Stationsplein. Via de app kan de burger reageren, commentaar leveren én meedenken. Die combinatie is spannend én leuk.” Du Mosch vult aan: “Stel: de buurt wil een kruispunt veiliger maken of een groentetuin beginnen, dan is overleg met de gemeente nu heel eenvoudig.”

Stof tot discussie

De app en de site geven handen en voeten aan Hilversum Mediastad als smart city. Du Mosch: “Wij doen dat vanuit democratisch perspectief en StrateGis vanuit kennisperspectief. De informatie inzichtelijk maken voor de burgers gaat stof opleveren voor discussie en zal burgerinitiatieven op gang brengen. De kennis bij de ambtenaren wordt gecombineerd met de kennis en ideeën van de burgers. Er kan via de app draagvlak bij de burgers worden gecreëerd. Gemeentes raken nu vaak hun boodschap niet meer kwijt. Niemand luistert meer, iedereen is boos. Dat zeggen medewerkers van de gemeente letterlijk tegen ons. Inwoners voelen zich niet meer serieus genomen. De bevolking is hoger opgeleid dan ooit, maar heeft ook het idee dat er minder dan ooit naar hen geluisterd wordt. Dit wordt nu in Hilversum opgelost.”

Wetgeving

Dullemond legt uit dat alle gemeentes in Nederland te maken krijgen met de Omgevingswet en de bijbehorende publicatieplicht. Alle data waarover gemeentes beschikken moet openbaar worden gemaakt. ‘Ze kunnen niets meer onder de pet houden. Burgers maar ook bedrijven hebben daar voordeel bij. Het op een inzichtelijke en gebruiksvriendelijke manier delen van informatie biedt tal van mogelijkheden.’ Du Mosch: ‘Een aantal wetten dwingt gemeentes om inwoners serieus te nemen en ze te betrekken bij projecten en ingrepen in de omgeving. De app Locali is daar de oplossing voor, net als de website. Hilversum is de eerste gemeente die op dit hyper-lokale niveau gaat doen. Er is overigens ook al belangstelling getoond vanuit de regio Gooi- en Vechtstreek.’ Du Mosch en Dullemond zijn het erover eens. Locali en virtuele-stad.nl kunnen sowieso landelijk uitgerold worden.

Toekomst

Fantaserend over de toekomst hebben Du Mosch en Dullemand tal van ideeën. Du Mosch: ‘Met de app kunnen we bijvoorbeeld lokale en hyper-lokale referenda organiseren, maar ook het aanvragen van vergunningen regelen. Wie echt ver vooruit kijkt zou bij enorme aantallen gebruikers zelfs kunnen denken aan enquêtes. Als er tien mensen meedoen, dan werkt de app  al. Als er duizend mensen meedoen wordt onze grijns groter. Als er tien- of vijftigduizend meedoen dan zijn we tevreden. Maar eigenlijk werkt het al als er tien mensen meepraten over een dossier en ze geven alle tien input, dan is het al een krachtig instrument.’

Dullemond: ‘We kunnen nog meer stappen zetten met de site. Het klinkt misschien ambitieus, maar in de toekomst denken we aan het weergeven van persoons- , locatie- en tijdgebonden informatie. Tegelijkertijd moeten we er natuurlijk wel voor zorgen dat de informatie overzichtelijk blijft en dat de privacy van de burgers gewaarborgd blijft. Daar ligt onze uitdaging.’ Du Mosch en Dullemond weten bijvoorbeeld ook dat Hilversum in de nabije toekomst een smart city netwerk met slimme lantaarnpalen gaat installeren. Lantaarnpalen die voorzien zijn van sensoren die bijvoorbeeld de luchtkwaliteit meten. Dullemond: “Dit initiatief levert ook weer interessante informatie voor de virtuele-stad.nl.”

Verantwoordelijkheid burgers

Dullemond en Du Mosch hopen dat de app en de website de kloof tussen burgers en gemeente dicht. Du Mosch tot slot: ‘Burgers kunnen nu heel toegankelijk initiatief en verantwoordelijkheid nemen. Gemeentes hoeven niet langer excuses aan te bieden aan boze burgers. De negatieve krachten die nog vaak vrijkomen, behoren dan tot het verleden. We gaan weer met elkaar praten en niet langer tegen elkaar schreeuwen.’

De app is sinds afgelopen maand te downloaden in de app store en in Google Play. Vanaf 1 juni wordt er in de wijk Hilversum Noordwest met een pilot gestart. Ook de virtuelestad wordt daarin meegenomen.

Noot voor redactie: Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met: Frank du Mosch, directeur van The Broadcaster, tel. 06 51186705 of Marinske Horstman, communicatieadviseur gemeente Hilversum, tel. 06 22437717.

Hilversum Mediastad is de verhalenfabriek van Nederland. Hilversum is 365 dagen per jaar Mediastad waar bedrijven elkaar snel weten te vinden. De Mediastad is een smeltkroes van creatieve, succesvolle business en staat voor talentontwikkeling en innovatie. De Mediastad biedt een podium van waaruit verhalen in beeld en geluid 24/7 de wereld overgaan. In een steeds sneller virtuele-stad.nl

tempo via steeds meer platforms.