Rijbewijskeuring Hilversum

Rijbewijskeuringen in Wijkcentrum Riebeeck

imageOeps                                                                                                            

Wie voor verlenging van het rijbewijs een medische keuring moet ondergaan, kan daarvoor op donderdag.  8 november a.s. terecht in Wijkcentrum Riebeeck, naast de ingang van Woonzorgcentrum Gooiers Erf aan de Van Riebeeckweg 50 te Hilversum. Vooraf moet wel even een afspraak worden gemaakt via 0613031321. De kosten bedragen € 35. Voor chauffeurs met rijbewijs CDE is dat € 55.

De volgende keuring zal zijn 13 december a.s.  de beoordeling over de rijgeschiktheid is een medisch onderzoek door een onafhankelijk specialist binnenkort niet in alle gevallen meer noodzakelijk. In plaats daarvan gaat het CBR voor objectieve medische informatie vaker bestaande gegevens van bijvoorbeeld de behandelend arts gebruiken.

Minister Schultz van Haegen past de Regeling Eisen Geschiktheid 2000 dit voorjaar aan op advies van de Gezondheidsraad. Dit betekent tijdswinst én kostenbesparingen voor mensen met aandoeningen zoals dementie, slaapproblemen neurologische en visuele aandoeningen en spierziekten.

“Het is belangrijk dat mensen veilig kunnen deelnemen aan het verkeer. Maar ik vind het ook belangrijk dat de eisen niet strenger zijn dan nodig is voor de verkeersveiligheid. Door de procedure makkelijker en goedkoper te maken, helpen we mensen om langer mobiel te blijven“, aldus minister Schultz.

Momenteel kunnen alleen mensen met nierschade of een hartkastje (ICD) gegevens van de eigen behandelend specialist insturen voor de beoordeling door het CBR. Mensen met andere aandoeningen moesten in deze gevallen tot nu toe naar een onafhankelijke arts voor een extra onderzoek. Door de regeling aan te passen kunnen ook zij binnenkort de eenvoudigere keuringsprocedure doorlopen. Voorwaarde hiervoor is wel dat de eigen specialist hieraan wil meewerken en de betrokkene zelf ook toestemming geeft.

Verder is straks geen keuring door een neuroloog meer nodig voor bestuurders van een motor of personenauto die zonder blijvende schade zijn hersteld van een beroerte of TIA. Ook voor mensen die ooit een epileptische aanval hebben gehad en tenminste vijf jaar aanvalsvrij zijn wordt de procedure makkelijk.

Vanaf 1 oktober 2014 wordt sneller actie ondernomen tegen beginnende bestuurders die zich gevaarlijk of roekeloos gedragen in het verkeer. De beginnersregeling wordt aangescherpt, zodat bestuurders al bij twee in plaats van drie strafpunten binnen vijf jaar naar het CBR worden gestuurd voor een rijvaardigheidsonderzoek. De nieuwe norm moet de verkeersveiligheid vergroten. Jaarlijks halen zo’n 250.000 mensen in Nederland een rijbewijs. Deze beginnende bestuurders begaan vaker verkeersovertredingen dan hun meer ervaren medeweggebruikers. Daarnaast zijn ze relatief vaak betrokken bij ongevallen. Door de aangescherpte norm kan eerder actie worden ondernomen in de vorm van een tijdelijke schorsing van het rijbewijs en een rijvaardigheidsonderzoek. Beginnende bestuurders krijgen strafpunten voor bumperkleven met een hoge snelheid, grote snelheidsovertredingen en het veroorzaken van ernstige ongevallen.