Persbericht

Persbericht

Hoofdstuk van nieuw programakkoord voor Hilversum over buurtinitiatieven is al klaar en wordt morgenavond aangeboden aan de nieuwe raad.

Tijdens de verkiezingsbijeenkomst van 15 maart j.l. zijn tussen vertegenwoordigers van acht Hilversumsebewonersinitiatieven en negen politieke partijen afspraken gemaakt over hoe de Hilversumse raad  werk kan maken van het ondersteunen van bewonersinitiatieven. De kandidaat-raadsleden stelden zich verrassend positief op ten opzichte van maatschappelijke initiatiefnemers. De uitkomsten van de avond vormen zo het nieuwe hoofdstuk van het nog te schrijven programakkoord van Hilversum.

Onder de vlag van ‘Initiatiefrijk Hilversum’ organiseerden verschillende maatschappelijke en buurtinitiatieven dit gesprek met de politiek op 15 maart j.l.

Buurtbewoners moeten eigenaar kunnen worden van (leegstaande) gebouwen om maatschappelijke activiteiten in te kunnen verrichten (en niet alleen maar huurder). Bewoners moeten opdrachtgever van ambtenaren kunnen zijn als het gaat om dingen die in hun buurt spelen. Bewoners moeten ook in staat worden gesteld om publieke taken over te kunnen nemen als ze denken dit beter te kunnen doen dan de gemeente.  Ook was er steun voor het overhevelen van budgetten naar een maatschappelijk initiatief dat die budgetten bedoeld voor kinderen in achterstandsituaties en die nu te versnipperd worden aangewend, op een effectievere manier aanbiedt.
Als laatste punt werd er steun uitgesproken om een bewonersfonds voor maatschappelijke initiatieven te vullen met geld al dan niet via het verhogen van de OZB met een tientje. Dit zou betekenen dat er meer dan 800.000 euro beschikbaar zou komen voor beginnende en ontwikkelende initiatieven.

De politieke wil is er om burgers en organisaties meer zeggenschap en ruimte te bieden om zelfstandig initiatieven te ontwikkelen en uit te voeren. Initiatiefrijk Hilversum roept de kandidaats-raadsleden op om de resultaten één op één mee te nemen in de onderhandelingen voor het nieuwe programakkoord.

De standpunten werden op ludieke wijze door de politici gestempeld op een groot canvas bord (zie foto). Woensdag 21 maart wordt dit ‘Plakkaat van Hilversum’ door Initiatiefrijk Hilversum aangeboden aan de voorzitter van de nieuwe gemeenteraad. Mels de Gooijer van Grafisch Atelier Hilversum is verantwoordelijk voor de vormgeving dit mooie pamflet.

Diverse organisaties van Initiatiefrijk Hilversum zullen bij deze overhandiging aanwezig zijn

Voor meer informatie: Michel Matton; M.  0655326641 of Yvonne Heselmans 06301577 12