Categoriearchief: Persbericht

Vergunning verleend voor 4G-antennes op Clemenskerk 

Vergunning verleend voor 4G-antennes op Clemenskerk  – PERSBERICHT

Stichting Vrienden van de Clemenskerk,  november 2017

Op 13 november heeft de Gemeente Hilversum een vergunning verleend aan T-Mobile voor 4G-telecomantennes in het torentje van de Clemenskerk aan de Bosdrift. De gemeente en T-Mobile hebben hierbij volgens de Vrienden van de Clemenskerk niet bepaald netjes gehandeld.

  • De gemeente neemt geen verantwoordelijkheid voor mogelijke gezondheidsschade door de antennes. In een brief aan de Vrienden van de Clemenskerk stelt de gemeente dat zij een aanvraag omgevingsvergunning niet mogen toetsen op gezondheidseffecten. De gemeente verschuilt zich hiermee achter procedures en laat buurtbewoners aan hun lot over, terwijl er steeds meer aanwijzingen zijn over de schadelijke effecten van antennes.
  • De gemeente handelt in strijd met de eigen antennenota. Er had een uitgebreide voorbereidingsprocedure moeten worden gevolgd, in plaats van een reguliere, omdat het om een rijksmonument gaat. Dit staat ook vermeld in de Nota Richtlijnen Antennelocaties Hilversum van 2012, die letterlijk is overgenomen van de modeltekst van het Rijk. De gemeente is hier twee keer schriftelijk op gewezen, maar beweert nu dat de eigen nota in strijd is met de wet.
  • Zowel T-Mobile als de gemeente hebben buurtbewoners geen informatie verstrekt over deze antennes, terwijl ze dat volgens de lokale antennenota wel verplicht zijn. Er wordt voortgeborduurd op een oude (niet gebruikte) vergunning uit 2013, maar daarbij ging het om andere, minder sterke,  apparatuur. Dit is een nieuwe vergunningaanvraag, waar buurtbewoners netjes over geïnformeerd hadden moeten worden. Het tegenovergestelde is gebeurd. Er is ondanks de zorgen in de buurt een vergunning verleend zonder nadere informatie over de apparatuur en de effecten daarvan.
  • De gemeente, eigenaar BOEi  en T-Mobile hebben geen rekening gehouden met de belangen van omwonenden en kinderen op de Paulusschool. Aan de buurt en school is niet gevraagd hoe er over zo’n antenne wordt gedacht. Het is niet bekend in hoeverre er omwonenden zijn die al gevoelig zijn voor ‘elektrosmog’, mogelijk schade zullen ondervinden van deze antenne of hier ongerust over zijn. Bij 4G en 5G-installaties gaat het tenslotte om nieuwe ontwikkelingen.

Vorig jaar is er in de toren van de Antoniuskerk in Utrecht door T-Mobile ook een 4G-antenne geplaatst. Daarop gaven meer dan twintig buurtbewoners aan dagelijks gezondheidsklachten te hebben gekregen, variërend van hoofdpijn, slapeloosheid, stress tot pieptonen in de oren. Op 18 mei  2017 heeft de gemeenteraad van Utrecht een motie aangenomen waarin wordt opgeroepen om de klachten van bewoners goed te laten registreren door de GGD en door te zenden naar het RIVM en het Rijk.

Dat er gezondheidsklachten voort kunnen komen uit elektromagnetische stralingsvelden is inmiddels wel bekend. Bij welke mate van blootstelling dit gebeurt en waarom is nog volop onderwerp van wetenschappelijk onderzoek.  Meer zorgvuldigheid bij de plaatsing van een nieuwe antenne is dus wel het minste dat je kunt verwachten. Volgens de vergunning gaat het bij deze installatie om 3 antennes van 92 x 35 cm en een schotelantenne van 30 cm doorsnede, plus bijbehorende stellages, 12 versterkers (onder het dak) en 2 transformatorkasten.  De stukken zijn in te zien in de burgerleeskamer van het Stadskantoor, Oude Enghweg 23. Tot 21 december kan er bezwaar tegen de vergunning worden ingediend.

Minister Arie Slob van Mediazaken op bezoek in Raadhuis Hilversum

Minister Arie Slob van Mediazaken op bezoek in Raadhuis Hilversum

Minister Arie Slob, die in het nieuwe kabinet onder meer verantwoordelijk is voor Mediazaken, heeft vandaag een werkbezoek aan Hilversum gebracht.

Na ontvangst in het Raadhuis door burgemeester Pieter Broertjes en Wethouder Wimar Jaeger van Media en Economie, heeft Minister Slob gesprekken voeren met een aantal belangrijke vertegenwoordigers uit de mediawereld.

Tijdens de lunch in het Raadhuis van Hilversum hebben burgemeester Broertjes en wethouder Jaeger intensief met de minister gesproken over de ontwikkelingen in de mediasector en de verbindende rol die de gemeente hierin kan en wil spelen. Zo is de brief aan de formateur, die eerder dit jaar door meer dan tweehonderd partijen uit de digitale creatieve industrie is ondertekend, aan de orde gekomen. Daarnaast is gesproken over de doorontwikkeling van het Media Park naar een campus voor werken, leren en beleven in de “creatieve digitale content industrie”. Daarin past de samenwerking tussen Hilversum Media Campus en kennisorganisatie IMMovator, dat binnenkort hoopt te worden omgevormd tot een nieuw media technologie instituut. Ook zijn initiatieven ter bevordering van onderwijsprogramma’s rond mediawijsheid ter sprake gebracht.

De gemeente heeft haar zorg uitgesproken over de gevolgen van de teruglopende reclame-inkomsten voor televisie. Tevens heeft de gemeente aandacht gevraagd  voor een versnelling van verandering in regelgeving, die de sector kan helpen innovatief te blijven. De gemeente heeft aandacht gevraagd voor haar verbindende rol tussen publieke en commerciële partijen in de media. Door verbeterde samenwerking kan de sector komen tot een sterkere positie van de ten opzichte van de steeds dominantere internationale partijen.

Afgesproken is dat het ministerie en de gemeente onderzoeken hoe tot een gezamenlijke agenda voor innovatie in de sector kan worden gekomen. Gemeente en de minister zoeken daarbij aansluiting de diverse afspraken die in het regeerakkoord staan genoemd (regiodeals).

Informatieavond over longkanker bij Viore

Persbericht

Hilversum, 17 november 2017

Informatieavond over longkanker bij Viore

Op donderdag 30 november organiseert Viore, in samenwerking met Tergooi en Longkanker Nederland, een informatieavond over longkanker. De avond is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met longkanker en op zoek is naar informatie over de ziekte en de behandelmogelijkheden, en voor andere belangstellenden.

Aan de orde komen thema’s als: wat zijn de behandelmogelijkheden bij longkanker, wat zijn de nieuwste ontwikkelingen (waaronder immunotherapie), voor welke keuzes in de behandelmogelijkheden staat een patiënt en waar vindt de patiënt goede informatie.

De presentaties op deze avond worden verzorgd door dr. J. van Haarst, longarts in Tergooi, en door mevrouw L. Barberio, van Longkanker Nederland. De avond start om  half 8.

Wilt u op deze avond aanwezig zijn of wilt u meer informatie, mail ons dan via programma@viore.org. Bellen kan ook: 035 685 35 32.

Deelname is gratis.


Bij Viore, centrum voor mensen die leven met kanker, staan de deuren op het Oostereind 115 open op alle weekdagen tussen 10 en 16 uur. Zonder afspraak of verwijzing kunnen bezoekers dan terecht voor een luisterend oor en voor informatie over het uitgebreide aanbod aan activiteiten en lezingen. Bezoekers kunnen ook een afspraak maken voor individuele gesprekken over bijvoorbeeld kanker binnen het gezin, kanker en werk, levensvragen en voorbereiding op het levenseinde. Daarnaast heeft Viore veel te bieden op het gebied van bewegen. Zie voor meer informatie ook de website: www.viore.org.

Oostereind 115, 1212 VH Hilversum.

Tel. 035 685 35 32 / info@viore.org

Persbericht,  ‘Maak Seks Lekker Duidelijk, ook in het Gooi!’

Persbericht,  ‘Maak Seks Lekker Duidelijk, ook in het Gooi!’

Onder Embargo tot woensdag 15 november

Geslaagde bijeenkomst over Jongeren en Seksualiteit in de Burgerzaal van het Raadhuis

Op 14 november kwam een zestigtal mensen uit wetenschap, onderwijs en zorg in de Burgerzaal van het Raadhuis bij elkaar. Het doel van deze bijeenkomst was een gesprek over weerbaarheid van Gooise jongeren (12-20 jaar) rond seksualiteit.

Een thema met een grote actualiteitswaarde in tijden van # METOO.

De bijeenkomst was georganiseerd door Soroptimistclub Hilversum e.o. (www.soroptimistclub-hilversum.nl ) in nauwe samenwerking met de gemeente Hilversum.

In zijn aftrap benadrukte Wethouder van der Want het belang van het vergroten van de weerbaarheid van Gooise jongeren zodat zij zich veilig voelen in het ontwikkelen van hun seksuele identiteit en opgewassen zijn tegen groepsdruk en de risico’s van sexting en loverboys.

Sprekers van de GGD, Universiteit Utrecht en Gooise scholen belichtten in korte presentaties van 6 minuten op een ‘pecha kucha’ achtige manier hun ideeën over dit onderwerp  en wisselden onder leiding van Yuri Ohlrichs van Rutgers met de genodigden hun inzichten en ervaringen uit.

De aanwezigen spraken van een inspirerende, energie-gevende bijeenkomst die een flinke impuls heeft gegeven aan het versterken van het netwerk van de betrokken partijen in het Gooi.

Met het organiseren van deze bijeenkomst sluit Soroptimistclub Hilversum haar jubileumjaar – de club bestaat inmiddels 85 jaar- af, en richt zij zich in het nieuwe jaar met benefietfilm en -concert op fundraising voor het project ‘School for Justice’ een initiatief van ‘Free a Girl’.
( https://www.freeagirl.nl/school-for-justice/ )

Hilversumse Bouwkringloop winnaar van de Hilversum 100 Challenge

PERSBERICHT

11 oktober 2017

Hilversumse Bouwkringloop winnaar van de Hilversum 100 Challenge

(foto’s Margôt Brakel.)De initiatiefnemers van het plan ‘De eerste Hilversumse Bouwkringloop’ heeft de hoofdprijs gewonnen van de Hilversum 100 Challenge. Juryvoorzitter Lucas Mol en wethouder Nicolien van Vroonhoven reikten de prijs van 10.000 euro uit tijdens het Hilversum 100 Event op 10 oktober, de Dag van de Duurzaamheid. De jury, bestaande uit Helga van Leur, Halil Özpamuk, Paul Basset en Lucas Mol, vonden unaniem het plan voor het realiseren van een bouwkringloopwinkel in ’t Gooi het beste idee. Het wordt een plek waar je reguliere tweedehands bouwmaterialen kwijt kan en kan vinden. Het is een helder plan dat bijdraagt een circulaire economie en CO2 reduceert.

Overige prijswinnaars

De Footprint Challenge heeft het doel inwoners middels een online tool inzicht te geven in hun eigen voetafdruk en te laten zien wat de invloed is van hun keuzes op het gebied van voedsel, energie en mobiliteit. Gedurende 40 dagen worden ze uitgedaagd hun voetafdruk te verlagen. Gewoon met kleine acties in het dagelijks leven.

Prijs: 5.000 euro

De sportverenigingen Altius en HMHC hebben beide ambitieuze plannen om hun clubgebouw en sportvelden te verduurzamen. Het spreekt de jury bijzonder aan dat beide sportverenigingen ambitieuze inzendingen hebben gedaan en heeft besloten ze allebei voor dat enthousiasme en hun doorwrochte plannen te belonen.

Voetbalclub Altius: 5.000 euro

Hockeyclub HMHC: set warmtepanelen van Degree-n t.w.v. 5.000 euro

DEP-STEP: Direct Energie Besparen middels een eenvoudig stappenplan. Een degelijk plan van aanpak voor een rekentool, een kenniscentrum en een helpdesk.

Prijs: 5.000 euro

Inzender Xander Mooibroek kreeg bovendien van de Rabobank Gooi en Vechtstreek een deelname bewijs aan de masterclass Duurzaam Ondernemen t.w.v. 1000 euro

Een groene Bethlehemkerk. Jogchum Kooi heeft samen met het bestuur een plan voor het vergroenen van de Bethlehemkerk ingezonden. Zij willen als kerkelijke gemeente goede rentmeesters zijn door duurzame bezig te zijn in en rond hun kerk.

Prijs: set warmtepanelen van Degree-n t.w.v. 5.000 euro

Banden op spanning krijgt een aanmoedigingsprijs om dit plan in Hilversum uit te rollen. Een uitermate simpel initiatief om automobilisten te faciliteren om op goed opgepompte banden te rijden. Dat scheelt brandstof, scheelt fijnstof, geeft een betere wegligging, een kortere remweg en is dus veel veiliger.

Prijs: 1.000 euro

Prijzen voor samenwerkende Hilversumse scholen

Op het Hilversum 100 Event spraken KinderCampus, GBS de Wegwijzer en het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum met elkaar af om samen te werken aan het verduurzamen van Hilversumse scholen. Zij zullen hierbij worden ondersteund door Eco-Schools, Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek en de gemeente Hilversum.

Prijs: 2.500 euro

De Wegwijzer kreeg van de Rabobank Gooi en Vechtstreek nog eens prijs van 1.000 euro

Het Gymnasium ontving bovendien een set warmtepanelen van Degree-n t.w.v. 5.000 euro

Publieksprijs

Op het Hilversum 100 Event is er ook een publieksprijs uitgereikt. Na drie korte presentaties heeft de zaal Foka Visser voor haar plan Rootswood een prijs gegeven. Rootswood wil alle nieuwboren Hilversummers een boom geven en als de kinderen en bos samen groter groeien allerlei educatieve dwarsverbanden leggen.

Publieksprijs: 1.500 euro

 De winnaars zullen het prijzengeld besteden aan het realiseren van hun duurzame plannen. Het juryrapport en informatie over de plannen staan op:    www.hilversum100.nl.

Kikker Rik Kinderopvang in Zuid.

Persbericht: Kikker Rik kinderopvang start met vernieuwd flexibel opvangproduct en krijgt ruimere openingstijden

Hilversum 13 september 2017 – Vanaf 2 oktober biedt Kikker Rik Kinderopvang een vernieuwd flexibel opvangproduct genaamd Kikker Rik Super Flexibel!. Flexibele opvang betekent dat je steeds wisselende dagen/dagdelen gebruik maakt van de opvang op alle werkdagen van de week. Door deze vernieuwde flexibele opvang, kunnen ouders de opvang optimaal afstemmen op hun wensen en behoeften.

Ze kunnen de opvang zelf inplannen tot 24 uur van tevoren en weten dan direct of er opvangmogelijkheden voor het gewenste moment beschikbaar zijn. Deze opvang biedt Kikker Rik aan op een Flexgroep met maximaal 14 kindplaatsen voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. De kinderen worden, net als bij de standaard opvanggroepen, opgevangen door een team van vaste medewerkers zodat het kind een vertrouwde, veilige en uitdagende omgeving ervaart. Ouders die Super Flexibel! afnemen krijgen standaard de mogelijkheid om opvang van 07.00 tot 19.00 uur in te plannen.

Sommige ouders hebben behoefte aan ruimere openingstijden dan huidige openingstijden (07.30 tot 18.30 uur). Daarom biedt Kikker Rik vanaf 2 oktober verlengde opvang aan. Indien ouders hun kind vroeger willen brengen of later te kunnen ophalen, dan kunnen ze gebruik maken van verlengde opvang met als keuze; vroege opvang (vanaf 07.00 uur tot 18.30 uur) of late opvang (vanaf 07.30 tot 19.00 uur).

Kikker Rik biedt al 20 jaar vertrouwde, veilige en uitdagende kinderopvang voor kinderen en is een vertrouwd adres inHilversum-Zuid.
Meer info over kinderopvang Kikker Rik vindt u op de website: http://kikkerrik.nl/. Hier kan je ook een rondleiding aanvragen of een inschrijving doen.

 

Hilversum 100 Challenge officieel van start

Hoe maken we Hilversum Groener en Gezonder?

Hilversum 100 Challenge officieel van start

Met de lancering van de website www.hilversum100.nl is de Hilversum 100 Challenge een feit. De Hilversum 100 Challenge is een oproep voor dame ideeën en concrete plannen om Hilversum groener en gezonder te maken.

Waarom de Hilversum 100 Challenge?

Tijdens de klimaattop in Parijs hebben 193 wereldleiders – waaronder Mark Rutte –toegezegd zich in te zetten voor het behalen van de klimaatdoelen. Zo spraken ze af dat de aarde met niet meer dan 2 graden mag opwarmen. Nederland sloot daarop het Nationale Energieakkoord waarin werd afgesproken in 2020 14% van onze energie duurzaam op te wekken en in 2050 klimaatneutraal te zijn.

Wethouder Nicolien van Vroonhoven: “Een akkoord waar Hilversum graag aan bij wil dragen, vandaar de ambitie om in 100 weken, dus vóór 2020, 100 kiloton CO2-uitstoot te besparen. Om dit doel te bereiken, willen we alle krachten bundelen. Vorig jaar hebben we als gemeente het initiatief genomen om de Hilversum 100 te beginnen. De Hilversum 100 is een netwerk van Hilversummers die werk maken van de energietransitie in hun stad. Het is een steeds groter groeiende groep van ondernemers, bewoners, bedrijven, scholen en sportverenigingen en andere organisaties die samen met de gemeente Hilversum werk willen maken van de energietransitie. Vandaag start de Hilversum 100 Challenge waar alles en iedereen met een groen plan voor Hilversum aan mee kan doen.”

Om een idee te geven hoeveel 100 kiloton CO2 is ….

Als we alle Hilversumse autokilometers weten te halveren halen we het. Of als een derde van alle huizen in Hilversum zo goed worden geïsoleerd dat ze van het gasnet af kunnen. Dat lukt natuurlijk niet van vandaag op morgen.

“100 kiloton CO2 is zo veel, dat kunnen we alleen maar samen bereiken. We hebben méér en nieuwe plannen nodig. Daarom vragen we iedereen mee te denken en vooral mee te doen met de Hilversum 100 Challenge. Heb jij een goed idee? Doe dan mee met de Hilversum 100 Challenge en maak kans op € 30.000 aan prijzengeld én adviesuren om jouw plan een vliegende start te geven. Je kunt je plan indienen tot en met 30 september! Kijk op de website  www.hilversum100.nl hoe je mee kunt doen,” aldus de wethouder.

Zonnebloemen voor slachtoffers MH17

Zonnebloemen voor slachtoffers MH17 

Op maandag 17 juli is het drie jaar geleden dat de wereld werd opgeschrikt door de MH17 ramp. Vijftien Hilversummers kwamen hierbij om het leven.

Zonnebloemen

Op woensdag 12 juli worden op diverse plaatsen in de stad, ter nagedachtenis aan de slachtoffers, 35 bakken met zonnebloemen geplaatst (net als de afgelopen 2 jaar).

De bakken met zonnebloemen worden neergezet op verschillende rotondes (Gooilandplein, Utrechtseweg/Noodweg, Vreelandseweg, Utrechtseweg/Diependaalselaan), op het J. den Uijlplein en bij het centraal station.

Landelijke herdenking

Op maandag 17 juli wordt het Nationaal Monument MH17 officieel in Vijfhuizen onthuld. Ook nabestaanden van Hilversumse slachtoffers zijn hierbij aanwezig. Daarom zal in Hilversum geen aparte herdenking plaatsvinden. Uiteraard kan iedereen op 17 juli ter nagedachtenis aan de slachtoffers een zonnebloem neerleggen bij het Hilversumse monument in het Dudokpark. Burgemeester Pieter Broertjes zal om 9.30 uur vijftien zonnebloemen neerleggen bij het monument.

 

Smart city Hilversum blaast burgerparticipatie nieuw leven in

Smart city Hilversum blaast burgerparticipatie nieuw leven in

‘We gaan weer met elkaar praten’

Met de lancering van de app Locali en de website virtuele-stad.nl virtuele-stad.nl gaat Hilversum burger en politiek dichter bij elkaar brengen. Binnenkort mag Hilversum Mediastad zich met recht smart city noemen waarbij democratie 2.0 wordt ge

03-02 HILVERSUM ANNE DULLEMOND EN FRANK DU MOSCH [RECHTS]
ïmplementeerd. Naast de gemeente zijn ook de ondernemingen achter de schermen mediabedrijf The Broadcaster van Frank du Mosch en Anne Dullemond van IT-bedrijf StrateGis verantwoordelijk voor respectievelijk de app en de website. virtuele-stad.nl

Anderhalf jaar geleden kwam Du Mosch – Hilversummer en voormalig journalist en presentator van het nieuwsprogramma Netwerk – in contact met Wimar Jaeger, wethouder media van de gemeente Hilversum. Hij legde zijn plannen aan hem voor. “Ik wilde mijn ervaring als journalist inzetten om de dialoog tussen burgers en gemeente op gang te brengen via een app. Er is nu een informatiekloof. Als er vroeger wat in de straat gebeurde, las je dat de volgende dag in de lokale krant of hoorde je het via de regionale omroep. Die media zijn minder belangrijk geworden, zijn uitgekleed. Met als gevolg dat mensen niet meer goed worden geïnformeerd. Inwoners voelen zich daardoor soms overvallen, hebben het idee dat er niet naar ze wordt geluisterd. Ineens wordt er een boom voor hun deur gekapt of is de weg opgebroken. Dat moet anders en dat kan nu ook. Informatie was eerst moeilijk vindbaar, maar wordt vanaf nu goed zichtbaar in onze interactieve app. Eigenlijk is de app Locali een beweging. Het is democratie 2.0 waarbij burgers op een laagdrempelige en gebruiksvriendelijke manier een burgerinitiatief kunnen starten en in dialoog gaan met de gemeente.”

Virtueel weergeven van buurtinitiatieven

Anne Dullemond stapte iets later in het project. Dullemond legt uit: “In gesprek met de gemeente en Frank kwamen we gelijk tot de conclusie dat we elkaar goed aanvullen. Wij zijn gespecialiseerd in het ontsluiten van geografische informatie voor gemeentes én nu ook voor burgers. virtuelestad.nl  is een verdieping van de smart city. We bieden nu buurt- en wijkinformatie en geven de bestaande WhatsApp groepen weer. Via de kaart op virtuele-stad.nl kan er doorgelinkt worden naar Locali. Een volgende stap is het weergeven van buurtinitiatieven en projecten die vanuit de bewoners ontstaan. Daarnaast kan ook gereageerd worden op informatie van de gemeente over bijvoorbeeld de ontwikkeling van het Stationsplein. Via de app kan de burger reageren, commentaar leveren én meedenken. Die combinatie is spannend én leuk.” Du Mosch vult aan: “Stel: de buurt wil een kruispunt veiliger maken of een groentetuin beginnen, dan is overleg met de gemeente nu heel eenvoudig.”

Stof tot discussie

De app en de site geven handen en voeten aan Hilversum Mediastad als smart city. Du Mosch: “Wij doen dat vanuit democratisch perspectief en StrateGis vanuit kennisperspectief. De informatie inzichtelijk maken voor de burgers gaat stof opleveren voor discussie en zal burgerinitiatieven op gang brengen. De kennis bij de ambtenaren wordt gecombineerd met de kennis en ideeën van de burgers. Er kan via de app draagvlak bij de burgers worden gecreëerd. Gemeentes raken nu vaak hun boodschap niet meer kwijt. Niemand luistert meer, iedereen is boos. Dat zeggen medewerkers van de gemeente letterlijk tegen ons. Inwoners voelen zich niet meer serieus genomen. De bevolking is hoger opgeleid dan ooit, maar heeft ook het idee dat er minder dan ooit naar hen geluisterd wordt. Dit wordt nu in Hilversum opgelost.”

Wetgeving

Dullemond legt uit dat alle gemeentes in Nederland te maken krijgen met de Omgevingswet en de bijbehorende publicatieplicht. Alle data waarover gemeentes beschikken moet openbaar worden gemaakt. ‘Ze kunnen niets meer onder de pet houden. Burgers maar ook bedrijven hebben daar voordeel bij. Het op een inzichtelijke en gebruiksvriendelijke manier delen van informatie biedt tal van mogelijkheden.’ Du Mosch: ‘Een aantal wetten dwingt gemeentes om inwoners serieus te nemen en ze te betrekken bij projecten en ingrepen in de omgeving. De app Locali is daar de oplossing voor, net als de website. Hilversum is de eerste gemeente die op dit hyper-lokale niveau gaat doen. Er is overigens ook al belangstelling getoond vanuit de regio Gooi- en Vechtstreek.’ Du Mosch en Dullemond zijn het erover eens. Locali en virtuele-stad.nl kunnen sowieso landelijk uitgerold worden.

Toekomst

Fantaserend over de toekomst hebben Du Mosch en Dullemand Lees verder Smart city Hilversum blaast burgerparticipatie nieuw leven in