Nieuwe buurtcoördinator in Hilversum Zuid

In de wijk Hilversum Zuid was 2,5 jaar Ute Hoogeveen als buurtcoördinator actief. Ze vertrekt deze zomer en Trude van de Ven neemt haar functie over. Voor de website hilversumzuid.nl stelde ik aan hun drie vragen: over het beeld van de wijk, het in contact komen met buurtbewoners en de functie van buurtcoördinator. Ute vertelt over de diverse buurten in zuid waar bewoners naar tevredenheid wonen.  Zuid is natuurlijk ook een prachtige woonwijk. De buurtcoördinator komt graag met de inwoners in contact. Dat doen ze door te flyeren op straat maar ook door buurtgesprekken. Deze gesprekken komen soms tot stand naar aanleiding van een gebeurtenis zoals de brand in de Lelie. Ook via deze website, de wijkkranten en door de krant geven zij graag bekendheid aan hun functie. Voor Trude de vraag om de volgende zin af te maken: de buurtcoördinator is …. een verbinder tussen verschillende organisaties, de gemeente en de bewoners. Dus kortom aarzel dus niet en stel je vraag of deel je zorgen met Trude van de Ven; buurtcoördinator van Hilversum Zuid.