JUBILEUM ALZHEIMER CAFE HILVERSUM

10 jaar geleden is het Alzheimer Cafe Hilversum van start gegaan. Op woensdag 12 september willen de betrokken organisaties hier samen met iedereen bij stilstaan. Het wordt een bijzondere avond met een actief programma : terugblik op 10 jaar, bezoek van de burgemeesters, gesprekken met betrokkenen, optreden van een koor, politiek bezoek en lekkere hapjes. De zaal is open vanaf 19.00 uur en om 19.30 uur is de opening door de voorzitter Cees Croes, samen met de burgemeesters van Hilversum en Wijdemeren. Wijkcentrum de Koepel, Kapittelweg 399a, Hilversum. Verdere informatie
alzheimercafe.hilversum@gmail.com of 06-2095.1875 .