Hilversum-nieuws

Hilversum Fairtrade gemeente met eerlijke winkelroute

Hilversum heeft de titel Fairtrade Gemeente gekregen. Tijdens de landelijke Fairtradeweek, op maandag 30 oktober om 16.00 uur overhandigt de jury van de landelijke stichting Fairtrade Gemeenten aan wethouder Nicolien van Vroonhoven het bord Fairtrade Gemeente. Deze feestelijke bijeenkomst is in de Smederij op Werf35.

Deze eervolle titel geeft aan dat inwoners, winkels, bedrijven en de lokale overheid er samen voor zorgen dat er meer eerlijke handel plaats vindt in de gemeente. Afgelopen twee jaar heeft het kernteam Fairtrade Hilversum, bestaande uit Hilversumse vrijwilligers, hard gewerkt om Hilversum aan alle criteria voor het predicaat Fairtrade Gemeente te laten voldoen. Daarbij hoort onder andere dat er voldoende winkels, bedrijven en organisaties zijn die een aantal fairtrade producten kopen en verkopen, er media aandacht is voor fairtrade in Hilversum en maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt gestimuleerd.

Fairtrade Hero’s

30 oktober zullen de Fairtrade Heroes een bijzondere plek innemen. Een Fairtrade Hero gebruikt fairtrade producten op de werkvloer of verkoopt deze. 30 oktober ontvangen zij het Fairtrade Hero certificaat.

Eerlijke Winkel Route

Het behalen van de titel is overigens niet het eindpunt. Het Kernteam Fairtrade Hilversum wil eerlijke handel in Hilversum blijven stimuleren. Dat willen ze onder meer doen door fairtrade winkels, bedrijven en organisaties (de Fairtrade Heroes) onder de aandacht van consumenten te brengen. 30 oktober wordt daarom ook een Eerlijke Winkelroute Hilversum geopend. Dit mag in een levendige winkelstad als Hilversum niet ontbreken. Middels de Eerlijke Winkel Route app kunnen mensen zien waar er behalve fairtrade producten ook biologische producten worden verkocht. Deze route wordt ook op papier uitgebracht.

Wat is Fairtrade?

Iedereen kan actief bij de fairtrade campagne aanhaken. Voor meer informatie kunt u kijken op www.fairtradehilversum.nl of terecht bij Sebastiaan Hexspoor: Fairtradehilversum@gmail.com

poezieweek


Actie Bladslag weer van start

Het is duidelijk herfst. De bomen verliezen hun blad en de medewerkers van Stadsbeheerservice zijn volop bezig om Hilversum schoon en veilig te houden. Ook uw kliko zal steeds voller en voller raken met blad. Vanaf 30 oktober bieden wij weer de helpende hand met Actie Bladslag.

Wanneer
Actie Bladslag begint op maandag 30 oktober. Acht weken lang rijdt het team door Hilversum om ook uw blad uit eigen tuin mee te nemen. Lees meer…

Extra fietsparkeerplekken & een verbodszone in het centrum

Het centrum van Hilversum wordt steeds aantrekkelijker en steeds drukker. Het college van B & W heeft vandaag het aanwijzingsbesluit voor de fietsparkeerverbodszone vastgesteld. “Het is super dat Hilversummers op de fiets naar het centrum komen, maar wij moeten dat wel in goede banen leiden. Het is belangrijk dat er meer fietsparkeerplekken komen in het centrum. Tegelijkertijd willen wij op een paar plekken in het centrum de overlast van verkeerd geparkeerde fietsen verminderen. De verbodszone voor fietsen is hiervoor een stok achter de deur. De fietsenchaos voor plekken als: de Hema, McDonald’s, de entree van de Gooische Brink en de Groest moeten wij kunnen aanpakken”, zegt Wethouder Floris Voorink (Portefeuille Verkeer).

Fietsparkeren: meer plekken
Hilversum wil fietsgebruik naar het centrum stimuleren en maakt zich daarom sterk voor extra fietsverkeerplekken. De werkzaamheden voor extra fietsrekken zijn inmiddels gestart en gaan de komende maanden door. Er komen dit jaar ruim 360 extra fietsparkeerplekken aan de rand van voetgangersgebied op de Markt, de Groest, de Spuisteeg en rond de Kerkbrink.

De gemeente werkt er daarnaast aan om vanaf volgend jaar inpandige fietsenstallingen mogelijk te maken.

Fietsparkeer campagne
De gemeente neemt de fietser geleidelijk mee in het nieuwe fietsparkeerbeleid voor het centrum. Van december 2017 tot en met januari 2018 komen er verschillende communicatie-uitingen met advertenties, borden, stickers e.d. Hiermee wordt duidelijk waar u de fiets wel of niet in het centrum mag parkeren.

Handhaven in fases: vanaf januari 2018
In het eerste kwartaal van 2018 gaan de buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) de straat op om fietsers te waarschuwen als ze parkeren op een plek waar dat niet mag. Het verbod geldt in de Kerkstraat, Schoutenstraat, een deel van de Zeedijk, een deel van het Wagenmakersplein, de Gooische Brink, Leeuwenstraat en op bepaalde plekken op de Groest. Op dit moment werkt de gemeente al met gele verbodsvakken bij de ingang van onder meer Hilvertshof.  Floris Voorink: “Deze gele verbodsvlakken werken goed bij Hilvertshof. Fietsers willen wij geleidelijk meenemen in het nieuwe fietsparkeerbeleid via de campagne, borden en verbodsvakken. Handhaven is het sluitstuk. Daar waar er overlast blijft, pakken wij het aan.”

Burgemeester en wethouders lezen voor op Dag van de Duurzaamheid

Ieder jaar is er op 10 oktober, de Dag van de Duurzaamheid, een voorleesactie op basisscholen, kinderopvangcentra en kinderboerderijen door het hele land. Burgemeester Pieter Broertjes en de wethouders Van Vroonhoven, Van der Want, Jaeger en Voorink zetten zich in voor deze actie. Ze lezen voor uit een boek dat speciaal voor deze actie is geschreven met verhalen van getalenteerde pabo-studenen en tekeningen gemaakt door kinderen. Thema dit jaar is ‘De wereld van voedsel’.

Wethouders lezen voor op de Jan van Rijckenborghschool

De vier wethouders gaan dinsdag 10 oktober allemaal naar de Jan van Rijckenborghschool. Zij worden om 8.45 uur verwelkomd door het team en de kinderen van de school. De wethouders krijgen enkele duurzame producten uit eigen tuin aangeboden. Daarna verspreiden ze zich over de school om voor te lezen en gesprekken te voeren. De ouders zijn gevraagd deze dag zoveel mogelijk op een duurzame wijze de kinderen naar school te brengen. Dat betekent wandelen, fietsen of met de elektrische auto. De Jan van de Rijckenborghschool heeft veel aandacht voor duurzaamheid. Met behulp van crowdfunding zijn vorig jaar zonnepanelen op het dak geplaatst en ze hebben een eigen moes- en bloementuin.

De burgemeester leest voor op Goudenregenschool
Burgemeester Pieter Broertjes leest van 8.85 tot 9.30 uur voor aan groep 8 van de Goudenregenschool in Kerkelanden (Augustinushof 59). Na het voorlezen volgt een gesprek over duurzaamheid en voedsel. Ook deze school heeft veel aandacht voor duurzaamheid. Zij geven regelmatig lessen over zonne-energie, afval en energiebesparing. Ze hebben ook een groen schoolplein: een ware belevingstuin waar kinderen naar hartenlust kunnen spelen met zand, water en tussen het groen.

Haalbaarheidsonderzoek Mediacultuurcluster Kerkbrink

De Kerkbrink wordt een belangrijke hotspot als het gaat om het zichtbaar en beleefbaar maken van mediacultuur in Hilversum. Het is de bedoeling dat naast het Stationsplein, Marktplein, Muziek Centrum voor de Omroep en het Media Park met Beeld en Geluid, de Kerkbrink in de toekomst onderdeel wordt van de Media Mile. Onderzocht wordt of er een mediacultuurcluster kan komen in het gebouw waar nu elektronicazaak BCC gevestigd is en in het voormalig postkantoor.

Wethouder Wimar Jaeger van Media en Cultuur: “Samen met verschillende partijen uit de media en cultuur hoek is gekeken hoe de Kerkbrink kan worden ontwikkeld tot een echte media culturele hotspot. Een levendige plek voor cultuureducatie, mediawijsheid en media educatie, expositie en  debat, werkplekken en alle mogelijkheden om zelf creatie en media te maken.”

De betrokken partijen kwamen vandaag bijeen in Museum Hilversum om de intentieovereenkomst voor het haalbaarheidsonderzoek van het mediacultuurcluster te ondertekenen. Vertegenwoordigers van Bibliotheek Hilversum, Beeld en Geluid, het Grafisch Atelier, Scenecs Filmfestival, 6FM Hilversum, Museum Hilversum, Stichting Achmea, Dutch Retail Property Fund en gemeente Hilversum tekenden een voor een de overeenkomst.

De wethouder van media en cultuur constateert dat er veel kansen liggen om van de Kerkbrink een media culturele hotspot te maken. “Dat al deze partijen samen willen optrekken is heel positief. Iedereen is het erover eens is dat het bundelen van de krachten een meerwaarde kan worden voor alle partijen rond de Kerkbrink.”

De verwachting is dat met de komst van het mediacultuurcluster, de levendigheid op de Kerkbrink wordt vergroot. Het mediacultuurcluster zal mogelijk deels gevestigd worden in het pand waar nu nog BCC zit. Daarnaast maken het voormalige postkantoor en Museum Hilversum onderdeel uit van het cluster. In het haalbaarheidsonderzoek zullen zowel inhoudelijke, ruimtelijke, organisatorische en financiële afwegingen worden gemaakt.

2017 BURGEMEESTER HILVERSUM ONTVANGT PAX DUIF

PERSBERICHT                                                                                        21 SEPT 201 Burgemeester Hilversum ontvangt PAX Duif

 Op 20 september ontving Burgemeester Broertjes de “PAX Duif”. Vredesorganisatie PAX geeft hiermee een blijk van waardering voor de inzet van de gemeente in de Vredesweek. De gemeente Hilversum houdt tijdens de landelijke Vredesweek van 18-24 september voor de eerste keer een Hilversumse Vredesweek en neemt hieraan actief deel met een programma voor jong en oud.

De overhandiging van de PAX Duif vond plaats tijdens het scholierendebat in het Raadhuis. Carla Kuijpers van de Raad van Toezicht van PAX, overhandigde het beeldje gemaakt van olijfbomenhout aan de burgemeester.

Burgemeester Pieter Broertjes: “Wij leven in een land waar al ruim zeventig jaar geen oorlog meer is. Wij denken dat dit vanzelf gaat, maar dat is niet zo. Hiermee laten wij zien dat Hilversum niet alleen een gemeente is die stenen versjouwt en rotondes aanlegt, maar dat wij ook morele aspecten in de samenleving belangrijk vinden.”

Tijdens de vredesweek van 16 t/m 24 september zetten duizenden mensen in het hele land zich in voor vrede, verbinding en saamhorigheid. In Hilversum werkt de gemeente samen met maatschappelijke partners zoals het A. Roland Holst College en Comenius College,  Vrijzinnige Geloofgemeenschap De Kapel, Stichting als een Lopend Vuurtje, de Bibliotheek Hilversum en Versa Welzijn. En zo zijn er nog meer partners die mee hebben gewerkt om deze Vredesweek een succes te maken.

PAX Duif is een nieuw initiatief van vredesorganisatie PAX, die opvallende vredesprojecten door het hele land een blijk van waardering wil geven. De projecten die een PAX Duif ontvangen, zijn mede geselecteerd door Vincent Bijlo, cabaretier en Ambassadeur van PAX.

PAX staat voor vrede. PAX werkt samen met lokale partners aan vredesopbouw in vijftienconflictgebieden, voert wereldwijd campagne tegen omstreden wapens en wapenhandel en komt op voor slachtoffers van geweld en mensenrechtenschendingen.

 

Parkeerproef Taludweg/Hyacintenlaan

Knop Digitaal parkeerloket (externe website)Op 1 januari 2016 is de parkeerproef (betaald parkeren in combinatie met vergunninghoudersparkeren) op de Taludweg en het eerste deel van de Hyacintenlaan (tot aan de De Genestetlaan) voor een periode van 6 maanden van start gegaan. Op straat werden aan de huizenzijde parkeervakken gemarkeerd en op de groenstrook boomstammen geplaatst, zodat het parkeren daar niet meer mogelijk is. Ook werden er parkeerverbodsborden geplaatst, zodat het op straat duidelijk is dat het parkeren buiten de gemarkeerde vakken verboden is.

Besluitvorming

Het college van B&W heeft over het vervolg van de parkeerproef op 23 juni 2016 de raadscommissie Verkeer & Beheer om advies gevraagd. De raadscommissie heeft in meerderheid positief geadviseerd op de door het college van B&W voorgestelde vervolgaanpak van de parkeerproef Taludweg en omgeving, te weten:

 • Vervanging van langsparkeren aan de huizenzijde van de Taludweg door rabatparkeerplaatsen (half op de rijbaan, half op het trottoir) om tegemoet te komen aan de gevoelens van verkeersonveiligheid.
 • Verlening van de parkeerproef betaald parkeren i.c.m. vergunninghoudersparkeren met 1,5 jaar (Taludweg tussen Bosdrift en Staringlaan / Hyacintlaan tussen Taludweg en De Genestetlaan), conform de wens van de meerderheid van de bewoners van deze straten.

De raadscommissie heeft in meerderheid negatief geadviseerd ten aanzien van het voorstel om een haalbaarheidsonderzoek te doen naar beperkt parkeren in de groenstrook van de Taludweg. Het college van B&W volgt het advies van de raadscommissie. Kijk hier voor meer informatie over de besluitvorming.

Bewoners

Tijdens de proef is er nauw contact geweest met de bewoners van de hele buurt door middel van een opgerichte klankbordgroep, een online forum (Leeft Samen) en een evaluatie-enquête. De objectieve meetgegevens hebben, gecombineerd met de door de buurt gedeelde ervaringen, geleid tot de nu voorgestelde vervolgaanpak.

Vergunning

Op alle parkeerplaatsen in dit gebied moet betaald worden om er te mogen parkeren. Het betalen van de vereiste parkeerbelasting kan bij de parkeerautomaat of via belparkeren. Bewoners en ondernemers in dit gebied kunnen tegen betaling een parkeervergunning aanvragen. U kunt uw vergunning online aanvragen via het Digitaal Parkeerloket.

U kunt per adres maximaal 2 vergunningen aanvragen. Wanneer u een parkeerplaats op eigen terrein heeft kunt u een vergunning aanvragen. Heeft u 2 parkeerplekken op eigen terrein dan verstrekken wij geen vergunning.

Kosten

Betaald parkeren geldt van maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 21.00 uur.

 • Eerste bewonersvergunning € 30 per jaar
 • Tweede bewonersvergunning € 45 per jaar
 • Eerste zakelijke vergunning € 100 per jaar
 • Schrapkaart (bezoekersvergunning) 1 uur, € 0,40 (Maximaal 80 kaarten per kwartaal per adres)
 • Tarief straatparkeren, 1 uur € 1,60, dagkaart € 7,80

College B&W Hilversum akkoord met aangepast bestemmingsplan Monnikenberg.

Het College van Burgemeester en Wethouders van Hilversum heeft afgelopen dinsdag akkoord gegeven op het geactualiseerde bestemmingsplan Monnikenberg. Hiermee is het  gezondheidspark in combinatie met woningen en natuur op Monnikenberg weer een stapje dichterbij. In 2013 ging de gemeenteraad unaniem akkoord met dit plan. In februari 2017 zijn door de initiatiefnemers op Monnikenberg enkele inhoudelijke wijzigingen op het masterplan voorgesteld. Met die gedeeltelijke wijzigingen wordt de kwaliteit op het gebied van zorg, wonen, landschap en natuur behouden. 

De partners op Monnikenberg, Tergooi, Merem, HPG Hilversum en het Goois Natuurreservaat hebben de afgelopen jaren achter de schermen voorbereidingen getroffen voor de uitvoering van Plan Monnikenberg. Zowel Tergooi als Merem besloten voor gefaseerde nieuwbouw. Onder andere die keuze en ontwikkelingen in de zorg en woningmarkt hebben geleid tot enkele aanpassingen van Plan Monnikenberg. Het college is akkoord met deze actualisatie. Het laatste woord is aan de  gemeenteraad die op 27 september a.s. het geactualiseerde bestemmingsplan definitief moet vaststellen.

Enkele aanpassingen in het plan
Tergooi en Merem
Zo krijgt het gebied ten zuiden van Tergooi een landschappelijker karakter met minder dominante bebouwing omdat er gekozen wordt voor gebouwen die qua vormgeving goed passen in het groen, waaronder het nieuwe parkeergebouw, het nevengebouw en het RAV-gebouw. Merem start bij haar gefaseerde plan met het realiseren van een schoolcampus met zorg; als eerste de Mytylschool en een behandelplein voor kinderen met een beperking. Een deel van het terrein van Merem komt vrij voor woningbouw. In het plan is de zorgboulevard vervallen; Tergooi en Merem groeperen hun nieuwbouw rond ‘boskamers’ waarbij veel bestaande bomen worden ingepast.

HPG
Ook voor HPG Hilversum is na een marktverkenning een aanpassing gedaan in het plan: er komt een gevarieerd woningbouwprogramma met ook laagbouw in een landschappelijke setting, in plaats van alleen hoogbouw. Het totale aantal m² bebouwing neemt af ten opzichte van het oorspronkelijke plan. Het aantal woningen gaat van 125 naar 110 die worden ontsloten via de bestaande laan. Bestaande routes die het gebied doorsnijden worden ingepast met de aangrenzende bomen. Het Douglas sparrenbos wordt vervangen door het oorspronkelijke heidelandschap en voegt zo een nieuw milieu toe.

GNR
Voor het GNR zijn er geen aanpassingen: het GNR gaat de komende jaren haar Natuur- en Landschapsplan Landgoed Monnikenberg realiseren. GNR zal, in samenwerking met provincie, Hilversum, ProRail en andere partijen, meewerken aan de ecologische inpassing van de HOV-verbinding en de aanleg van de natuurbrug die het landgoed verbindt met Anna’s Hoeve. Daartoe zal GNR enkele grondstroken ruilen voor andere natuurgrond onder de voorwaarde dat middelen worden vrijgemaakt voor onder meer maatregelen voor versterking van de natuur op het landgoed Monnikenberg. Ook wordt een faunatunnel onder de A27 gerealiseerd door Rijkswaterstaat. De natuurbrug Anna’s Hoeve en de faunatunnel Monnikenberg vormen tezamen met de natuurinrichting en inpassing van infrastructuur een ecologische verbinding ‘De Groene Schakel’ tussen de Centrale Heuvelrug (De Vuursche) en het Gooi.

Ontsluiting tot het gebied
De fasering van de realisatie van plan Monnikenberg leidt tot een kleine aanpassing van de ontsluitingsstructuur. De hoofdentree van het gezondheidspark blijft aan de Soestdijkerstraatweg. De meeste bezoekers van het gebied, zowel van Tergooi als van Merem worden zo snel mogelijk de parkeergarage ingeleid. Ook de ontsluitingsweg buitenom blijft langs de rand van het gebied

Burgerinitiatief

Uitleg | Voorwaarden

Wat is een burgerinitiatief?

Een burgerinitiatief betekent dat een inwoner een raadsvoorstel kan indienen.

Hoe kunt u daar gebruik van maken?

U heeft voor een burgerinitiatief steun nodig van minimaal 50 mede-ondertekenaars. De griffie maakt u wegwijs om het burgerinitiatief in te dienen.

Tweede interactieve scherm in de mediastad

Het tweede interactieve scherm van het unieke media-project ‘The Bridge Hilversum’ wordt deze week op het Xenos-pand op de Groest in Hilversum gehangen. Het interactieve mediascherm zal naar verwachting vanaf vrijdag 14 juli draaien. Na de zomervakantie wordt op dinsdag 5 september het interactieve scherm op de Groest officieel in gebruik genomen.

‘De interactieve schermen zijn er voor en door Hilversummers. Je ziet er het laatste nieuws in beeld, creatieve filmpjes laten voorbijgangers de pas inhouden. Voor jongeren worden de schermen op vrijdag omgetoverd tot een reusachtig gameplatform onder de noemer ‘Hilversum Plays’ en bezoekers aan de stad zien de UIT-agenda van Hilversum gepresenteerd”, legt wethouder Wimar Jaeger van Media en Cultuur de multimediale toepassingen van de stadschermen uit. “In de toekomst willen we natuurlijk ook live-streaming aanbieden bij grote nationale evenementen.” Naast het Stationsplein en de Groest verschijnen er in de toekomst ook interactieve schermen op het Marktplein en de Kerkbrink.

The Bridge Hilversum is een samenwerking van DROPSTUFF.nl, het Nederlands Instituut voor Beel en Geluid en Ngage Media. Zij realiseren gezamenlijk de redactionele, creatieve content met creatieve video’s, clips en animaties, die worden afgewisseld door nieuws, foto’s en reclameblokken. ‘Heel creatief Hilversum wordt uitgedaagd hun creaties zichtbaar te maken voor de Hilversumse inwoners en bezoekers. Iedereen in deze stad kan zijn eigen verhaal kwijt op de mediaschermen in de stad”, aldus Jaeger.

Op dinsdag 5 september wordt het tweede interactieve mediascherm op de Groest officieel in gebruik genomen. Dit gebeurt door het spelen van een game in de frisse buitenlucht. Door een live connectie tussen de schermen op het Stationsplein en de Groest komt het virtuele gameplatform op de mediaschermen tot leven. De afgelopen maanden werd er al wekelijks een ‘Hilversum Plays’ georganiseerd op het Stationsplein waarbij jongeren en voorbijgangers met een grote joystick kunnen gamen.

Naar verwachting zal het stadsscherm op de Groest ook ingezet worden voor de waarborging van de veiligheid in het uitgaansgebied. Hiervoor werd in 2015 een succesvolle proef gedraaid met een verrijdbaar mobiel scherm.

Persbericht Tweede interactieve scherm

Betere ontwikkelkansen voor alle kinderen in Hilversum

Het college van Hilversum heeft vandaag ingestemd met het onderwijskansenbeleid 2018-2021. “Omdat kinderen minder kans maken op achterstanden in het basisonderwijs wanneer zij naar voorschoolse opvang gaan, zetten wij in op die opvang”, aldus wethouder Van der Want. Het gevolg is dat alle peuters van Hilversum binnenkort naar de voorschoolse opvang kunnen. De drempels daarvoor zijn per 1 januari 2018 geslecht doordat de ouderbijdrage inkomensafhankelijk wordt. Maar ook de kwaliteit van peuterspeelzalen gelijk wordt getrokken met kinderopvang. Daarmee is vanaf 1 januari 2018 sprake van een doorgaande leerlijn die start op de voorschoolse opvang tot aan het einde van de basisschool.  

Gezamenlijk beleid

In het onderwijskansenbeleid (OKB) 2018-2021 richt Hilversum zich op alle kinderen en specifiek op kinderen met (een risico op) een taalachterstand. Wethouder Van der Want; “We willen kinderen uit onze stad ondersteunen bij het benutten van hun capaciteiten, zodat zij het maximale uit zichzelf  halen. Wij spreken dan ook liever niet van achterstanden maar van kansen!”

In het OKB staan alle kinderen – van baby tot en met de basisschool- centraal en wordt alle ondersteuning geboden die zij nodig hebben. Samen met betrokken aanbieders, van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, schoolbesturen, bibliotheek en Jeugd & Gezin is het beleid tot stand gekomen, waarmee de praktijk leidend is geweest voor het beleid.

Hilversumse peuterspeelzalen: Hogere kwaliteit dan wettelijk vereist

Mocht er tot nu met vrijwilligers worden gewerkt op peuterspeelzalen, dat kan niet meer vanaf 1 januari 2018. Op iedere peuterspeelzaal moeten twee betaalde professionals de kinderen begeleiden. Bovendien stelt Hilversum dat alle peuterspeelzalen VVE gecertificeerd moeten zijn. Dit betekent extra kwaliteit bovenop de wettelijke vereisten. Voordeel is dat alle peuters, dus ook wanneer ze wat meer begeleiding nodig hebben, op alle Hilversumse peuterspeelzalen terecht kunnen.

Tevens kunnen peuters vanaf januari 2018 twee keer per week 3,5 uur naar de peuterspeelzaal. Dit was 3 uur. Deze maatregelen moeten leiden tot een aanmerkelijk kwaliteitsverhoging en nog betere aansluiting op de basisschool. Op die manier wordt de doorgaande leerlijn van de voorschoolse opvang naar de basisschool versterkt.

onderwijskansenbeleid v def

Inkomensafhankelijke voorschoolse opvang

Met het nieuwe OKB wordt ook het systeem en de hoogte van de ouderbijdrage veranderd. Door de veranderingen wordt de ouderbijdrage voor alle ouders inkomensafhankelijk.

Door de verlaging van de ouderbijdrage voor veel ouders en de vergoeding via het Kindpakket hoeft de ouderbijdrage geen drempel meer te zijn om gebruik te maken van de peuterspeelzaal.

Maatwerkplannen voor basisschool.

Naast de maatregelen om taalachterstand te voorkomen of te verhelpen voor kinderen tot vier jaar bieden basisscholen ook extra ondersteuning aan kinderen met (taal)achterstanden. Hiervoor ontvangen scholen extra rijksgelden. Met maatwerkplannen kunnen diezelfde scholen ook nog aanvullend subsidie van de gemeente ontvangen. Deze maatwerkplannen moeten ten goede komen aan ouderbetrokkenheid, extra ondersteuning van kinderen met taalachterstand of een specifiek project voor samenwerking in de buurt, bijvoorbeeld met de bibliotheek.

 

Lancering Hilversum Fietst! 

Woon, werk of studeer je in Hilversum? Dan fiets je toch gewoon.

Donderdag 29 juni jl. is het officiële startschot gegeven voor Hilversum Fietst! Een project om inwoners, werknemers en studenten uit de auto en op de fiets te krijgen. Wethouder Floris Voorink, werkgevers en betrokken inwoners uit Hilversum trapten af met een feestelijke taart bij het regiokantoor van de Rabobank op het Hilversumse Arenapark. De Rabobank is zelf één van de werkgevers die de fietsactie gebruikt om de vitaliteit van hun werknemers te bevorderen.

Wethouder Floris Voorink: “Hilversum heeft een prachtige fietsinfrastructuur en de afstanden zijn kort, waardoor fietsen een uitstekend alternatief is voor de auto. Soms is de fiets zelfs een snellere optie dan de auto. Ik roep iedereen dan ook op om voortaan te gaan fietsen”.

Aanmelding via www.hilversumfietst.nl

Mensen die willen gaan fietsen of juist nog meer willen gaan fietsen kunnen deelnemen aan Hilversum Fietst! en zich nu aanmelden op de website  HYPERLINK “http://www.hilversumfietst.nl” www.hilversumfietst.nl. Ook kan iedereen die gebruik maakt van de fiets zich aanmelden via de gratis app Ring-Ring®. Onderdeel van Hilversum Fietst! is dat iedere geregistreerde fietskilometer een punt waard is. De fietser kan elke 100 “fietskilometers” inwisselen voor kortingen bij Ring-Ring® aangesloten (web)winkels. Ook lokale Hilversumse winkels kunnen zich eenvoudig en kosteloos aansluiten bij de Ring-Ring® app! Het project duurt tot eind van dit jaar.

Oproep aan werkgevers

Ook Hilversumse werkgevers kunnen zich op www.hilversumfietst.nl aanmelden voor de actie, zodat ook hun medewerkers mee kunnen doen. Daar kunnen zij ook terecht voor aanvullend advies waarmee medewerkers slimmer en duurzamer kunnen reizen. Werkgevers ontvangen zowel een digitaal als analoog communicatiepakket. Deelname voor werkgevers is gratis.

Steun lokale fietsinitatieven

Met de gereden fietskilometers kan ook worden gespaard voor een lokaal initiatief. Het eerste lokale initiatief dat gesteund wordt, is dat van “Fiets Alle Jaren” in Hilversum, een initiatief dat ouderen meeneemt op tochtjes per riksja door Hilversum. Meer informatie over dit initiatief is te vinden op http://www.hilversumverbonden.nl/fietsen-alle-jaren-hilversum/.

Beter Benutten: slim en snel op de plek van bestemming

Hilversum Fietst! is een initiatief van de gemeente Hilversum en is tot stand gekomen in samenwerking met het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. In en rond de hoofdstad – ook wel de Metropoolregio Amsterdam (MRA) genoemd – is het in de spits druk op de wegen. Waarom zouden we allemaal tegelijkertijd de weg op gaan? Dat moet slimmer kunnen! Bijvoorbeeld door het reizigers makkelijker te maken om op andere momenten te reizen, een andere route te nemen, thuis te werken of een ander vervoermiddel te kiezen. Het bedrijfsleven, de provincies Flevoland en Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam, gemeenten en het Rijk zetten zich hier gezamenlijk voor in. Onder de noemer Beter Benutten nemen deze partners vóór 2018 ruim 30 maatregelen om de reistijd op de drukste knelpunten in de spits te verbeteren met 10 procent. Hilversum fietst is een van de projecten uit dit programma. Voor meer informatie, zie www.beterbenutten.nl/MRA.

=====================================================================

Hoe werkt de Gemeenteraad

Uitleg | Video | Jaarverslag

Jaarverslag gemeenteraad en griffie 2016 (pdf, 5 MB)

 

Verjaardagsfeest met financieel tintje voor 18-jarige

 

Hilversummers

Voor jongeren die achttien jaar worden, gaat er een wereld open. Ze mogen autorijden, eindelijk zelf een drankje kopen en zonder ouders beslissingen nemen. Maar er is meer, want vanaf 18 jaar zijn jongeren zelf financieel verantwoordelijk. Omdat daar veel bij komt kijken, organiseert de gemeente Hilversum woensdagochtend 21 juni een uniek verjaardagsfeest met een financieel tintje voor ruim tachtig studenten van het Hilversumse MBO College. Allen worden bijna 18 jaar of zijn dat net geworden.

Nederlandse jongeren hebben regelmatig schulden. Het is namelijk niet moeilijk om in de financiële problemen te raken, maar des te moeilijker om er weer uit te komen. De gemeente Hilversum wil haar inwoners hiervoor behoeden. Daarom krijgen alle Hilversummers die achttien jaar worden vanaf 1 juli een verjaardagskaart. Hierop staan tips & tricks om de financiën op orde te krijgen én te houden. Daarnaast is een folder beschikbaar “Ik word 18”.

Taart en tips & tricks 

De aftrap van ‘Ik word 18’ vindt plaats op het MBO College tijdens een bijzonder verjaardagsfeest met een financieel tintje. De gemeente Hilversum trakteert de ruim tachtig studenten op taart, een cadeautje en natuurlijk op de nieuwe folder. Wethouder Arjo Klamer is namens de gemeente Hilversum de aangewezen persoon om de jongeren ter plekke meer over hun nieuwe financiële situatie te vertellen. Als hoogleraar culturele economie kan hij de achttienjarigen als geen ander uitleggen wat ze wel en juist niet moeten doen.

Studenten MBO College maken gemeentelijke pc’s gereed voor minima

 

“Zonder computer is het tegenwoordig moeilijk om onderdeel van de samenleving uit te maken”, zegt Klamer. Bankieren, nieuwsgaring en contacten onderhouden; heel veel loopt tegenwoordig via de pc. Wil je mensen kansen bieden, dan hebben ze wel een computer nodig.” De studenten maken de gemeentelijke pc’s eerst helemaal leeg en voorzien ze dan van een OpenOffice-pakket, dat een opensource-versie van Office is.

Gezocht: beeldschermen, toetsenborden en muizen 

Met alleen de pc’s is het pakket voor de Hilversumse minima niet compleet. Er wordt nog dringend een beroep gedaan op lokale bedrijven en particulieren om beeldschermen, toetsenborden en muizen ter beschikking te stellen. De eerste donatie van 100 beeldschermen is al toegezegd door het ROC van Amsterdam.

Levensecht leren in de buurt 

Gemeente Hilversum hecht aan sterke buurten en het MBO College Hilversum aan ‘levensecht leren’. Deze twee grootheden blijken uitstekend te combineren door als gemeente en onderwijsinstelling nauw samen te werken. Studenten maken niet alleen de computers voor de minima gereed, maar gaan ook een mobiele helpdesk in de Hilversumse buurten bemannen. Momenteel wordt hard gewerkt om een zeecontainer om te bouwen tot Buurt ICT Helpdesk, die vervolgens een rondgang door de buurten gaat maken. Alle bewoners – dus niet alleen minima – kunnen hier terecht voor kleine en grote ICT-vragen over pc’s, laptops, tablets en smartphones.

Hilversums Restauratiefonds voor gemeentelijke monumenteigenaren

Hilversum 1 juni, Donderdag ondertekenden wethouder Nicolien van Vroonhoven van gemeente Hilversum en Kees-Jan Dosker, directeur van het Nationaal Restauratiefonds, de samenwerkingsovereenkomst voor het Hilversums Restauratiefonds. Uit dit fonds kunnen gemeentelijke monumenteigenaren vanaf 1 juli de restauratie van hun monument tegen een lage rente financieren. 

In MOUT Foodhall & Brouwerijcafé, de voormalige Eurobioscoop aan het marktplein in Hilversum, vond de ondertekening plaats. De eigenaar van MOUT is een van de eerste aanvragers van een lening uit het Hilversums Restauratiefonds.

Wethouder Nicolien van Vroonhoven: “Dit fonds geeft mogelijkheden voor eigenaren van gemeentelijke monumenten. Tegen een lage rente kunnen ze een lening afsluiten voor het restaureren van hun pand. Een mooie stimulans om samen het Hilversumse erfgoed te behouden. Het mooie is, dat het fonds revolverend is. Dit betekent dat de rente en de aflossingen weer in het fonds worden teruggestort zodat andere monumenteneigenaren hier weer gebruik van kunnen maken.”

Hilversum is een grote monumentenstad en telt 900 gemeentelijke monumenten. De gemeentelijke monumentenlijst wordt de komende tijd uitgebreid en de restauratiebehoefte onder eigenaren is groot, blijkt uit gegevens van de gemeente. De gemeente stelt € 500.000,- in het fonds beschikbaar. Eigenaren kunnen via het Restauratiefonds een lening tussen de € 10.000,- tot € 150.000,- aanvragen. Kees-Jan Dosker: “Wij willen met het fonds een effectieve brug slaan tussen monumenteigenaren en de gemeente Hilversum om dat te behouden wat Hilversum, Hilversum maakt. Een gemeente met springlevende monumenten.”

Smaakmaker voor ROC Hilversum

ROC Hilversum is sinds vandaag  officieel een Smaakmaker van het WerkgeversServicepunt Gooi en Vechtstreek. Dit keurmerk is voor ondernemingen en organisaties uit de regio die kandidaten vanuit een uitkering kans bieden om werkervaring op te doen en of kandidaten een betaalde baan bieden. Het ROC mocht de Smaakmaker uit handen van wethouder Klamer van participatie ontvangen.

Al jarenlang kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hier terecht voor een betaalde baan of een werkervaringsplek. Omdat het de hoogste tijd is om de betrokkenheid van de het ROC te belonen, reikte wethouder Arjo Klamer de Smaakmaker-sticker uit.

“Dit is een belangrijk signaal”, vindt Klamer. “Als gemeente stimuleren we dat organisaties en werkgevers werk creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Samen met het WerkgeversServicepunt (dat bemiddelt tussen uitkeringsgerechtigden en werkgevers red.) proberen we bedrijven zover te krijgen dat ze plekken beschikbaar stellen. Dat vraagt extra aandacht en begrip, maar kan uiteindelijk goed uitpakken. Door Smaakmakers uit de delen, hopen we andere werkgevers ook op gedachten te brengen.”

Eind april j.l. mocht de Bibliotheek Hilversum ook al een Smaakmaker ontvangen.

 

Burgemeestersbrief Jeugd en veiligheid tijdens komende periode

Dubbelklikken op de link

Burgemeestersbrief inzake Jeugd en veiligheid tijdens komende periode

In Hilversum loop afstanden van het centraal station naar het Media Park en van het Media Park naar de uitstekend wandelend of fietsend afleggen. In het Cultuurbeleid is daarom het concept van de walking city opgenomen. Door plaatsen waar media gemaakt of getoond wordt (hotspots) met elkaar te verbinden, bijvoorbeeld bij Beeld en Geluid, Museum Hilversum en het Muziek Centrum van de Omroep (MCO) wordt de aantrekkelijkheid van de walking city vergroot. Bezoekers en inwoners willen we verleiden om de stad te ontdekken en meerdere plaatsen te bezoeken. Om dat te realiseren wordt de  Media Mile ontwikkeld. Jaeger: ‘De Media Mile is een verrassende, vooruitstrevende en informatieve route, waarin de gebruiker door spelelementen met allerlei aspecten van mediacultuur en -technologie in aanraking komt. Daarbij kun je denken aan Virtual Reality waarbij zowel inwoners als bezoekers gebruik maken van virtuele technieken op de verschillende hotspots. Onderweg kom je  objecten, mediakunst en projecties  tegen, die zowel de historie als de innovatie van de media tot uiting laten komen. Het Rad van Fortuin van Hans van der Togt, de woonwagen van Pipo de Clown of de taarten van Carlo en Irene van Telekids kom je tegen in nieuwe verschijningsvormen.”

Diverse hotspots

Om de route spelenderwijs te beleven wordt gebruik gemaakt van ‘nudging’ die past bij de Mediastad. Voorbeelden van nudging zijn voetstappen van Pino (Sesamstraat) op de grond of doorlopende lijnen over vloeren en wanden, die op de Media Mile wijzen.

Mediacultuur komt tot uiting op de diverse hotspots: Beeld en Geluid/Persmuseum, het MCO, Museum Hilversum/Kerkbrink en – in de toekomst – het Stationsplein. Daarnaast zijn het Raadhuis met het Dudok Architectuur Centrum en het Marktplein als grootste evenementenplein van Hilversum belangrijke locaties om mediacultuur te programmeren.

Smart city netwerk

Om de Mediastad slimmer en aantrekkelijker te maken zal in samenwerking met de Economic Board Utrecht een Europese aanbesteding starten voor de ontwikkeling van een smart city netwerk. Ook Amersfoort sluit zich mogelijk aan bij dit initiatief.

De leefbaarheid in de stad wordt verbeterd door het toepassen van mediatechnologie en een dataplatform waarmee innovatieve diensten kunnen worden ontwikkeld. Deze digitale infrastructuur maakt onder andere gebruik van ‘slimme lantaarnpalen’. Jaeger: “Hierbij kun je denken aan veiligheid door sensoren die geluiden opvangen en een waarschuwingssignaal naar de politie uitzenden. Of het meten van het fijnstof en de luchtvochtigheid in de lucht.”

Digitale bewegwijzering

“Ook biedt de infrastructuur de mogelijkheid van digitale schermen die zorgen voor bewegwijzering, maar sensoren kunnen ook meten hoe druk het in de stad is, zoals bij evenementen of in de spits. Informatie die allerlei voordelen biedt voor inwoners en ondernemers. Doordat het smart city netwerk uiteindelijk in de hele stad beschikbaar is, kunnen we het leven van de inwoners een prettiger maken,” zegt de wethouder media en cultuur. “Belangrijk is dat we als Hilversum Mediastad voorop lopen met digitale ontwikkelingen en als gemeente helpen om media-technologische ontwikkelingen als eerste te lanceren.”

Verhalenfabriek

Om al deze ontwikkelingen in goede banen te leiden is actieve stadpromotie gewenst. Steeds vaker wordt Hilversum de ‘verhalenfabriek’ van Nederland genoemd: hier worden de verhalen gemaakt die mensen informeren, beroeren of aanzetten tot actie.  Wij zijn allemaal vertellers geworden. 24/7 staan we digitaal met elkaar in verbinding, delen ervaringen en emoties, roepen op om in actie te komen. Hilversum Mediastad is de newscity, de mediastad van waaruit alle journalistieke programma’s en nieuwsbulletins worden uitgezonden.

Toekomst van Hilversum

Het vitaal houden van onze belangrijkste economische pijler is van belang voor de toekomst van Hilversum. Het is van belang dat de positionering van de stad gezamenlijk wordt aangepakt. Het winkelcentrum Hilvertshof en Stichting Centrum Hilversum zijn van plan flink te investeren in marketingcampagnes om nog meer bezoekers te trekken. Door ook het Stadsfonds en het Media Park hierbij te betrekken is een actieve stadspromotie mogelijk met als doel Hilversum als Mediastad  landelijk nog steviger op de kaart te zetten.

De productionele tak van sportzender Eurosport opereert sinds vandaag vanuit mediatechnologiebedrijf NEP The Netherlands in Hilversum. De afdeling van Eurosport is verhuisd vanaf het Olympisch Stadion in Amsterdam naar het Media Park. In NEP vond Eurosport, sinds 2015 onderdeel van Discovery Communications, de juiste partner voor een verbetering van haar sportprogramma’s en content.

Gijs Poortman, Productiemanager bij Eurosport: “We zijn volop in ontwikkeling. En om ons de komende jaren nog meer te kunnen profileren is deze samenwerking een logische volgende stap. NEP sluit met haar uitgebreide expertise op het gebied van innovatie en sportproductie perfect aan op onze wensen en ambities.”

Wethouder Wimar Jaeger verwelkomt Eurosport met open armen en is blij met de keuze van de productietak van Eurosport voor NEP. “Een toonaangevende sportzender als Eurosport past uitermate goed in de Mediastad waar je internationaal gezien de beste mediatechnologiebedrijven zoals NEP vindt. Hilversum is de verhalenfabriek van Nederland. Ook voor de sport.”

Eurosport werkt steeds meer met lokale programma’s en content. Daarnaast zet de sportzender voortdurend in op uitbreiding van haar sportrechtenportfolio. Met het oog op techniek en innovatie is de verhuizing van haar uitzendactiviteiten van het Olympisch Stadion in Amsterdam naar NEP in Hilversum dan ook een logische next step.

Karel van der Flier, CCO bij NEP The Netherlands: “We staan samen enorm sterk, zeker nu we onze krachten bundelen – ook met het oog op innovatieve, nieuwe manieren om content bij de consument thuis te brengen. Met deze samenwerking versnelt Eurosport haar strategie om content uit te breiden en nog meer kijkers te boeien, over meerdere devices en kanalen – en met exclusieve en premium sportcontent.”

Om een maximale kwalitatieve (en logistieke) verbeterslag te maken, was een volledige verplaatsing van Eurosport’s uitzendactiviteiten noodzakelijk. NEP renoveerde speciaal voor dit doel een vleugel binnen haar pand het Media Park in Hilversum, met daarin vier dedicated production control rooms, vijf voice booths en redactie- en kantoorruimte.

Hilversum Media Campus biedt IT-omscholingstraject Make IT Work voor media-industrie
Hoogopgeleid talent omgeschoold tot software engineer in media
Hoogopgeleide talenten zonder ICT-achtergrond worden met het omscholingsproject Make IT Work in 11 maanden omgeschoold tot software engineer. Het initiatief van Make IT Work is afkomstig van Hogeschool van Amsterdam en wordt nu door Hilversum Media Campus ook in de Mediastad uitgerold.
De Hilversumse wethouder Wimar Jaeger van Media is enthousiast. ‘Dit is precies waar de mediasector om zit te springen. Hilversumse mediabedrijven lopen voorop qua technologie en het grote aantal onvervulde vacatures op het gebied van ICT vormt een reëele bedreiging. Er is grote behoefte aan professionals die de mediatechnologie snappen en mee kunnen met de ontwikkelingen die zich in hoog tempo voltrekken. Hilversum Media Campus kweekt die professionals nu!’
Op 18 april start voor het eerst een variant van Make IT Work specifiek gericht op de media-industrie. Hogeschool van Amsterdam werkt daarbij nauw samen met Hilversum Media Campus, platform voor lifelong learning. Hilversumse IT-specialist MyBit ontwikkelt mee aan het curriculum . Met de combinatie van werken en leren willen de initiatiefnemers inspelen op de groeiende vraag naar ICT-professionals in de media-industrie.
Er gebeurt veel op het gebied van technologie in de media. Van meer en betere camera’s, geluid en licht tot IP/cloudbased oplossingen, internetapplicaties en video on demand platforms.
Steeds meer mediaproducten worden IT-producten. Media en technologie gaan meer dan ooit hand in hand. Het gevolg is dat de vraag naar mediaprofessionals met IT-skills fors toeneemt in de media-industrie. Hoogopgeleide talenten zonder specifieke ICT-achtergrond worden tijdens dit project omgeschoold naar een software engineer functie op hbo-niveau. In project heeft in de hoofdstad in een jaar ruim tachtig professionals aan een uitdagende baan geholpen en een aantal aan doorgroeimogelijkheden in de ICT-branche.
Leren & werken
Het traject gaat 18 april van start. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de deelnemende ICT- en mediabedrijven (werkgevers) investeren mee in dit project. Ook van de cursisten wordt een financiële bijdrage gevraagd. Na afronding van het gehele traject ontvangen zij een certificaat op hbo-niveau met skills van een software engineer en een specialisatie in media-ict. Geïnteresseerden kunnen zich nog tot 12 februari aanmelden voor het omscholingstraject via een online selectietool. Degenen die de online selectieprocedure succesvol hebben doorlopen, worden uitgenodigd voor de voorbereidingsdag op 18 februari. Werkgevers en kandidaten ontmoeten elkaar vervolgens op de werkgeversmarkt van 1 maart. Beide bijeenkomsten vinden plaats op het Media Park in Hilversum.

Wethoudersbrief ontwikkeling clusters Mediacultuur

Mijn Hilversum

Gemeentezaken | WOZ | Persoonlijke gegevens

Door in te loggen op Mijn Hilversum heeft u inzicht in uw persoonlijke gegevens of uw bedrijfsgegevens zoals deze bij ons bekend staan. Ook kunt u al uw gemeentezaken bekijken. Inloggen op ‘mijn Hilversum’ doet u met DigID.

Mijn Hilversum voor inwonersKnop naar Mijn Hilversum Inwoners

Door in te loggen op ‘mijn Hilversum’ kunt u:

www.hilversum.nl

de status van uw zaken bij de gemeente Hilversum volgen
uw WOZ belasting documenten raadplegen
de persoonlijke gegevens controleren die van u bij de gemeente bekend zijn

Gratis budgetcursus

Het overzicht kwijt over uw financiën? Geef u dan op voor de gratis budgetcursus. 3 ochtenden op 11, 18, en 25 januari.

Bent u inwoner van de Gemeente Hilversum en komt één van de onderstaande uitspraken u
bekend voor?

lk zie op tegen verjaardagen omdat ik geen geld heb voor cadeautjes, laat staan om het zelf te vieren.
lk ben bang voor de post, vooral de rekeningen die ik niet betalen kan.
lk sta continu rood op mijn bankrekening.
Voor grote uitgaven sparen lukt me al langere tìjd niet meer.
lk durf niet meer naar de dokter of tandarts omdat ik de rekening voor het eigen risico niel kan betalen.
Als ik naar het dorp of de supermarkt ga, geef ik altijd te veel uit, zodat ik de laatste week geen geld meer heb voor eten.
lk heb geen grote schulden, alleen een paar niet betaalde rekeningen die ik op zou kunnen lossen als ik maar wist hoe.
lk ben het overzicht kwijt over mijn financiên en betaal eerst de rekeningen van die bedriiven die me het meest lastigvallen en bedreigen.
lk vind het lastig om een schuldeiser te bellen.
Wanneer

Geef u dan op voor onze gratis budgetcursus. Deze bestaat uit 3 bijeenkomsten van ongeveer 2 uur. U bent van harte welkom op:

woensdag 11 januari
woensdag 18 januari
woensdag 28 januari
We beginnen om 9.30 uur en zijn om ongeveer 11.30 uur klaar.

Waar

De cursus wordt gegeven in Buurtcentrum De Kruisdam in Hilversumse Meent.

Aanmelden/vragen

hilversum@westerbeekbv. nl

 • plakplaatsen
 • Er is een aantal vrije plakplaatsen voor het plakken van affiches.Hilversum kent een aantal vrije plakplaatsen. Deze staan op de volgende lokaties:Winkelcentrum Hilversumse Meent,
  Soestdijkerstraatweg ter hoogte van het Dudokcollege,
  Winkelcentrum Seinhorst,
  Winkelcentrum Kerkelanden,
  Langewenst/Groest naast bioscoop Euro
 • Save the date: Op dinsdag 10 januari 2017 is de nieuwjaarsbijeenkomst in het MCO. Aanvang: 16.00 uur.

  Link www.bjvhilversum.n

 Burgemeestersbrief aanpak jeugdoverlast

Scholenproject inzake zwerfvuil

Er lopen verschillende projecten gericht op scholen en jongeren.

 • De stichting omgevingseducatie geeft afvallessen op scholen, gekoppeld aan het verduurzamingsprogramma Duurzame en Frisse Scholen Hilversum. Dit wordt door gemeente financieel ondersteund.
 • Ook worden er afvallessen gegeven op scholen door gemeenteambtenaren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van lesmateriaal dat door de GAD is ontwikkeld. Deze lessen vinden in de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van de middelbare scholen plaats. Tijdens deze lessen op middelbare is ook aandacht voor de zogenoemde ‘snoeproutes’, de wandeling van winkelcentrum naar school.
 • Komend najaar wordt op RTL het Tv-programma ‘Hou ‘t schoon!’ uitgezonden. Hilversum is hierin een van de deelnemende gemeenten, en ook hieraan is voorlichtingsmateriaal voor de scholen gekoppeld.

W.M. Dudok

Dudok blijft verrassen. Zelfs honderd jaar na zijn benoeming tot architect voor Hilversum. Het einde van de viering van ‘SAGV032_D8_389 zwembad Crailo100 jaar Dudok’ nadert. In dit jaar is er nieuw beeldmateriaal opgedoken van het werk van Dudok.

In het Dudok Architectuur Centrum werd donderdag 16 juni een presentatie gegeven van een groot aantal onbekende foto’s van gebouwen van Dudok. Het Raadhuis, de scholen, zwembad Crailo, het havenpaviljoen en de werkkamer van Dudok passeerden de revue. Annette Koenders, beleidsmedewerker Monumenten, gaf een toelichting op de SAGV032_D8_223 eerste gebouw dudok gemeentewerf met brandweerkazernebijzonderheden op de foto’s. Archivaris Karin Abrahamse van het Streekarchief vertelde hoe zij de collectie van oude foto’s heeft ontdekt: “de glasnegatieven komen uit het archief en zijn schoongemaakt en gedigitaliseerd. We kwamen toen tot de ontdekking dat er negatieven waren die nog nooit waren afgedrukt.”

Wethouder Wimar Jaeger opende de presentatie ‘Door Dudok afgekeurd’ met een foto van zijn eigen werkkamer. “De huidige inrichSAGV032_D8_185 kamer gemeentesecretaris raadhuisting van mijn kamer is heel anders, maar ik vind het mooi wat hij deed. Nu is het precies 100 jaar geleden dat het eerste gebouw in Hilversum, de gemeentewerf met brandweerkazerne verrees. Deze presentatie bewijst, dat Dudok blijft verrassen en dat zelfs 100 jaar na zijn benoeming tot architect voor Hilversum er nog heel veel te bewonderen is.”

Aan de afgekeurde foto’s is goed te herleiden dat Willem Dudok een zelfbewuste man was, die over alle details nadacht. De ‘afgekeurde’ foto’s van Dudok zijn binnenkort online te bewonderen, waarmee de collectie van beeldmateriaal van gebouwen van Dudok verder wordt uitgebreid.

Acties dementvriendelijke gemeente

In 2014 tekenden de samenwerkende gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek samen met Alzheimer Gooi en omstreken een intentieverklaring waarin zij zich als doel stelden dat mensen met dementie, als volwaardige burgers, zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. In alle gemeenten die de verklaring hebben getekend, zijn werkgroepen gevormd die praktische uitvoering geven aan de intentieverklaring. Hilversum en Wijdemeren trekken hier samen in op. De werkgroep bestaat uit afgevaardigden van Stichting Alzheimer Nederland afdeling Gooi en omstreken, King Arthur Groep, Inovum, Versa, gemeente Hilversum en gemeente Wijdemeren. Sinds de ondertekening komt de werkgroep op regelmatige basis bijeen. Enkele acties die het afgelopen jaar reeds zijn ondernomen:

 • Naar aanleiding van het contact met de werkgroep heeft museum Beeld en Geluid samen met Alzheimer Gooi en omstreken in de Nationale Museumweek speciale activiteiten voor mensen met dementie en hun mantelzorgers georganiseerd. In huiselijke setting werden oude beelden als Polygoon-journaals uit de regio getoond. De medewerkers en vrijwilligers van Beeld en Geluid hebben vooraf een training gekregen voor het omgaan met mensen met dementie.
 • Om de doelgroep en hun mantelzorgers te betrekken bij de totstandkoming van de dementievriendelijke gemeente, gaat een afvaardiging van de werkgroep om de maand naar het Alzheimercafé in Hilversum. Hier wordt informatie gehaald en getoetst of het gekozen pad het juiste is.
 • De werkgroep heeft geïnventariseerd waar behoefte is aan trainingen op het gebied van omgaan met dementie. Verenigingen, winkeliers, bovenlokale organisaties, hulpdiensten en het onderwijs zijn benaderd en worden nog benaderd om eventueel een training te volgen. Op dit moment vinden concrete gesprekken plaats met winkelcentrum Seinhorst in Hilversum.
 • Met bovenlokale instellingen en het onderwijs zijn gesprekken gaande om voorlichting over Alzheimer te geven. In het basisonderwijs wordt gekeken naar mogelijkheden om leeftijdsgroepen met elkaar te verbinden, bijvoorbeeld door leerlingen en mensen met dementie samen spelletjes te laten doen, voor te lezen etc.
 • In de huidige Woonvisie van de gemeente Hilversum heeft dementievriendelijk wonen een prominente plek gekregen. Waar mogelijk wordt buurtgericht maatwerk geleverd. De werkgroep is hierbij betrokken.

Het komend jaar werkt de werkgroep aan de uitvoering van de intentieverklaring in samenwerking met de werkgroepen in de andere gemeenten. De verwachting is dat nog meer mooie resultaten worden behaald waardoor mensen met dementie als volwaardige burgers van onze samenleving worden gezien.

17 juli 2016

Zondag 17 juli 2016 is het twee jaar geleden dat de wereld werd opgeschrikt door de MH17 ramp. Vijftien Hilversummers kwamen hierbij om.
De ramp heeft een diepe wond geslagen in de Hilversumse samenleving. De nabestaanden hebben te kennen gegeven dat een herinneringsmonument op een centrale en toegankelijke locatie in Hilversum belangrijk voor hen is. Een plaats waar iedereen kan stilstaan bij dit grote verlies. Daarom is er besloten een monument voor de Hilversumse slachtoffers te ontwerpen. Dit monument wordt op zondagavond 17 juli in het Dudokpark onthuld.
De Hilversumse slachtoffers Quinn Schansman, John Allen, Sandra Allen-Martens, Christopher Allen, Julian Allen, Ian Allen, Charles Smallenburg, Therese Smallenburg-Brouwer, Carlijn Smallenburg, Werther Smallenburg, Erik van Heijningen, Tina Mastenbroek, Zeger van Heijningen, Gerrit Menke en Mary Menke-Bignell zijn nog dagelijks in gedachten bij hun familie, vrienden, buren, collega’s en heel veel andere Hilversummers.

Monument
Het monument bestaat uit 15 bronzen zonnebloemen (voor elk slachtoffer een zonnebloem) die in een kring door bladeren met elkaar verbonden zijn. Voor het monument staat een bank waarin de namen van de Hilversumse slachtoffers zijn gegraveerd. Zie de bijlage voor een afbeelding van het monument en voor de plaats waar het monument in het Dudokpark komt.
Het monument is ontworpen door vormgever Sven Lamme. De ontwerpstudio van Lamme is gevestigd in Hilversum. Het monument wordt gemaakt door Kunst-Siersmederij Rein Tupker & zn uit Soest.

Een monument van Hilversummers
Uit de samenleving komen er signalen dat Hilversummers graag een bijdrage willen leveren aan de realisatie van het monument.
Er is vijftigduizend euro nodig om het monument te vervaardigen. De gemeente Hilversum staat garant voor dit bedrag, maar het zou een mooi gebaar zijn als het monument door de Hilversumse samenleving mogelijk wordt gemaakt. Dan wordt het een monument van en voor de Hilversummers.
Er is een werkgroep Sponsoring opgericht. Deze groep bestaat uit Frits Vogel (namens de serviceclubs), Wouter de Wild en Kim van Kampen (namens de Hilversumse ondernemers), Flos Wisse Smit, Jules Dresmé (namens de Hilversumse Raad van Kerken) en burgemeester Pieter Broertjes (namens de gemeente Hilversum).
De werkgroep heeft een ibannummer geopend waarop iedereen tot en met vrijdag 17 juni 2016 een bijdrage kan storten.
Ibannummer: NL23BNGH0285120964
Onder vermelding van: Hilversums Monument MH17

Acties en website
Op de website www.hilversummonumentmh17.nl vindt u actuele informatie over het monument. Ook via de facebookpagina van de gemeente Hilversum kunt u het nieuws rondom het monument volgen.
Mensen kunnen uiteraard gewoon een bijdrage storten op het ibannummer, maar creatieve acties om geld in te zamelen moedig ik van harte aan!

Zonnebloemen
Op zondag 17 juli worden, ter nagedachtenis aan de slachtoffers (net als vorig jaar), weer bakken met zonnebloemen geplaatst op strategische punten in Hilversum.

Vragen
Hebt u nog vragen dan kunt u terecht bij Anneke La Rose (a.larose@hilversum.nl) of Sonja Mignon (s.mignon@hilversum.nl).

Hoogachtend,
Pieter Broertjes Burgemeester

Voorstel ondergrondse verzamelcontainers Gijsbrecht van Amstel

Het college van B en W stelt voor op vier locaties op de Gijsbrecht van Amstelstraat ondergrondse verzamelcontainers voor huishoudelijk afval te plaatsen. Het onderliggende locatieplan is samen met een participatiegroep bestaande uit bewoners en ondernemers van de Gijsbrecht gemaakt. De drukke winkelstraat is een lastige straat om locaties te vinden die niet voor een winkel zijn gelegen en/of niet ten koste gaan van een parkeerplaats. Toch is binnen de participatiegroep draagvlak gevonden. Er gaat slechts één parkeerplaats verloren. In het vervolgtraject wordt een inloopavond georganiseerd en worden er aanwijzingsbesluiten verzonden waar belanghebbenden hun reactie/zienswijze op kunnen geven

De Gijsbrecht is een van de eerste gebieden in de Regio waar de gemeente samen met de GAD de huisvuilzak wil gaan vervangen voor ondergrondse verzamelcontainers. Er worden samen met participatiegroepen ook locatieplannen gemaakt voor het centrum van Hilversum, de omgeving Kleine Drift en de Havenstraat. Dat zijn alle locaties waar bewoners nog met een vuilniszak op straat hun huishoudelijk afval aanbieden. Deze vuilniszakken ontsieren het straatbeeld en trekken ongedierte aan. Doordat het afval niet gescheiden ingezameld wordt, komen er veel herbruikbare grondstoffen bij het restafval terecht. Informatie over het project vindt u op

 http://www.gad.nl/participatiegroep-hilversum-centrum.aspx

Mantelzorgvriendelijke werkgever

Gemeente Hilversum ontvangt het certificaat mantelzorgvriendelijke werkgever. Het geeft hiermee aan hoe belangrijk mantelzorgers zijn en dat de ruim 500 ambtenaren zoveel mogelijk gesteund worden bij mantelzorgtaken. Ook hoopt de gemeente op een voorbeeldfunctie naar andere werkgevers in de regio.

Het certificaat wordt uitgereikt door Stichting Werk & Mantelzorg. Dit is een initiatief van Mezzo en Qidos en wordt ondersteund door het Ministerie van VWS en SZW. Een werkgever komt in aanmerking voor dit certificaat als er onder meer door leidinggevenden en mantelzorgers samen wordt gekeken naar maatwerkoplossingen, als de regelingen en faciliteiten om mantelzorg te optimaliseren bekend zijn en de werkgever zich inzet voor een goede werk-privé balans, ook voor de mantelzorgers.

Gemeentesecretaris Inge de Vries ziet dit certificaat als een bevestiging van hoe serieus de gemeente het neemt als werkgever om er te zijn voor de mantelzorgers binnen de organisatie. “Mantelzorg is heel belangrijk. Als mantelzorger krijg je hier heel veel voor terug. We zetten ons als organisatie in om dit zoveel mogelijk te faciliteren en te proberen maatwerk voor onze mantelzorgers te leveren.”

Het balletje om dit specifieke certificaat aan te vragen is gaan rollen iets meer dan een jaar geleden. Tijdens een commissievergadering kwamen de politieke partijen Hart voor Hilversum, D66 en SP met ideeën om andere werkgevers te stimuleren rekening te houden met de mantelzorgtaken van werknemers en om ook zelf als organisatie het goede voorbeeld te geven.

De wethouder die mantelzorg in zijn portefeuille heeft is Eric van der Want: “Wij hebben nu uitvoering gegeven aan een mantelzorgvriendelijke organisatiecultuur in de hoop dat goed voorbeeld doet volgen. In 2016 hebben wij ons voorgenomen om onze sociale partners en het Sociaal Plein telkens eraan te herinneren hoe belangrijk onze mantelzorgers zijn. Wij blijven investeren in bewustwording, waarbij we eerst bij onszelf moeten beginnen. Mantelzorgondersteuning krijgt in Hilversum vorm door de ondersteuning die Versa en het Sociaal Plein bieden aan inwoners met een vraag of aan Mantelzorgers zelf. Ook biedt het Sociaal Plein daarnaast vormen van ondersteuning aan zoals respijtzorg in de vorm van dagbesteding of begeleiding. Via het Sociaal Plein, Stichting MEE, Sensoor, lotgenotencontact NAH en Versa Welzijn wordt informatie verstrekt over mantelzorg en wordt hulp geboden aan mantelzorgers.”

Veiliger buurt door Whatsapp

Laura Kort

Een actieve en oplettende buurt is geen prettige werkplek voor inbrekers en overlastplegers. Eén van de manieren waarop je samen met buurtgenoten je alertheid kunt organiseren, is via een Whatsapp-buurtgroep

Je kunt elkaar waarschuwen voor verdachte personen en situaties. Elk lid kan bijvoorbeeld een signalement verder aanvullen of de looprichting van een verdacht persoon ‘volgen’. Belt één van de leden snel 1-1-2, dan kan de politie vaker verdachten aanhouden en mogelijk inbraken e.d. voorkómen. Doe mee met de Whatsapp-groep in je buurt. Dat kan heel eenvoudig door je op te geven via de site www.wabp.nl
Alle bestaande groepen worden weergegeven per straat en/of wijk. Indien er nog geen groep actief is, kun je zelf een groep starten. Verdere instructie staat ook op deze site.

Buurthuisnieuws, wat gebeurt er in Hilversumzuid, Theater en wat opvalt in de Hilversumse media.