Hilversum nieuws/Politiekjes

IN DE BUURT: HILVERSUM ZUID
9 FEBRUARI 2018 FREDERIKE
Afgelopen twee zaterdagen was de SP-Hilversum op pad in Hilversum Zuid om te horen wat mensen van hun buurt vinden.

Verhuisd de Hoogvliet wel of niet?
Hekel gespreksonderwerp in de buurt Chatham en rondom de Stam garage aan de Bosdrift was de verhuizing van de Hoogvliet supermarkt, aan de Admiraal de Ruyterlaan, naar de Stam Garage aan de bosdrift.

Dat de Stam Garage daar weg gaat vinden vele een zegen. De buurtbewoners rondom de Stam Garage vrezen echter, dat als de Hoogvliet daar komt, dat er in toenemende mate overlast van verkeer zal zijn. En daar hoopte zij nu juist vanaf te geraken.

De buurtbewoners rondom Chatham vrezen dan weer dat als de Hoogvliet daar verdwijnt er verloedering van leegstaande panden zal komen. Alhoewel er ook kansen gezien worden. Kleine winkeltjes behouden, woningen en een gezondheidscentrum met een leuk pleintje ervoor worden genoemd.

Natuurlijk wordt ook buurtsuper Jongerius genoemd waar men zich zorgen over maakt. Zal hij de concurrentie met de Hoogvliet overleven?

Niemand weet de stand van zaken
Wat een gedeelde gedachte is is dat dat niemand op dit moment weet hoe en wat met betrekking tot de plannen. Ondanks dat het ‘bekend’ is wist niemand wat nu precies de stand van zaken is. En de buurtbewoners willen wel graag geïnformeerd worden. Door de gemeente, de Hoogvliet of de project ontwikkelaar.
De gedachte nu is dat ze ‘het wel zullen horen als het in kannen en kruiken is’ en dat vinden de buurtbewoners onplezierig.

De SP zal daarom bij de gemeente en de projectontwikkelaar nog eens vragen naar de stand van zaken en aandringen op het (tijdig) informeren en waar het kan betrekken van de buurtbewoners bij de plannen.

Lees ook: Hilversum Zuid deelt zijn zorgen

Bloeiende Bloemenbuurt
Lopend door de Bloemenbuurt merk je: hier leeft nog steeds een beetje het oude Hilversum. Monumentale panden, knusse hofjes en onverwacht schattige perkjes (goed onderhouden door de inwoners zelf)

Renovatie huurwoningen
Wat ook opvalt is dat er flink gerenoveerd is en wordt. Dudok Wonen heeft meer dan 500 huurwoningen opgeknapt en in veel gevallen verduurzaamd. Het project ‘Thuis in de Buurt’ lijkt dan ook geslaagd.

Nieuwe Egelantier
En ook het transformeren van verzorgingshuis de Egelantier naar een woondienstencentrum is bijzonder goed gelukt. Bewoners en omwonenden zijn tevreden.

STOP Verkoop sociale huurwoningen
Wat dan weer teleurstellend is, is dat Dudok meerdere sociale huurwoningen in de verkoop heeft gezet en inmiddels verkocht. Dat baart ons dan weer zorgen. Want we hadden al een tekort aan sociale huurwoningen en de verkoop van die sociale huurwoningen maakt het er niet beter op. Als SP pleiten we niet voor niet voor een stop op deze verkoop.

Zorgelijke leegstand winkels
Aangenomen op de Hilvertsweg zien we vele winkels leegstaan. Een treurig beeld. Zo levendig als de Gijsbrecht is zo triest is deze aanblik. We zullen de gemeente vragen hier aandacht aan te besteden.

Elke zondag koopzondag?
Overigens de winkeliers aan en rondom de Gijsbrecht die de SP sprak zitten niet perse te wacht op elke zondag koopzondag laat staan op elke zondag betaald parkeren. Een enkeling vind het wel OK

https://hilversum.sp.nl/nieuws/2018/02/sp-over-onderwijs-het-is-vijf-voor-twaalf

‘Eens en nooit meer.’ Dat is de boodschap van het college van burgemeester en wethouders (B&W) van Hilversum aan de directie van Hilverzorg na de gang van zaken rond de verbouwing van ‘Nieuw Kerkelanden.

‘Deze is ‘zorgwekkend en ongewenst’.

Aanleiding voor de harde taal van B&W zijn de vragen van de Hilversumse SP. Die luidde de noodklok toen bleek dat na de verbouwing van het pand aan de Franciscusweg de 125 bewoners en het personeel veel te vroeg (vanuit de te sluiten verpleeghuizen De Stolpe en Heydeborg) waren teruggekeerd. Er bleek nog van alles mis en dat leidde onder meer tot klachten over de (brand)veiligheid, te weinig zorgpersoneel, niet functionerende personeelsalarmering en problemen met (woon)hygiëne.

Volgens de SP waren personeel en familie ronduit bezorgd over de situatie waarin de (veelal kwetsbare) mensen begin deze maand terugkeerden. Eén van de klachten die de socialisten moesten aanhoren: ‘Afgelopen weekend is de brandweer in Nieuw Kerkelanden geweest en deze constateerde dat op dat moment de brandbeveiliging nog niet op orde was. Bewoners woonden toen al in huis.’

Ook B&W hekelen de gang van zaken en stellen dat uit verschillende controles en handhavingsmomenten door brandweer en gemeente onvoldoende rekening is gehouden met de kwetsbare doelgroep. ‘De primaire verantwoordelijkheid voor een zorgvuldige en professionele verhuizing ligt bij Hilverzorg. Op het moment van verhuizen was het pand echter nog niet af’, schrijven B&W. ‘De gemeente vindt het extra kwalijk dat Hilverzorg, ondanks de door brandweer en gemeente aangegeven noodzakelijke verbetermaatregelen, toch de verhuizing als gepland heeft doorgezet.’

Uit een tweede inspectie een paar dagen later bleek dat er geen urgente gebreken meer waren. Echter, het pand voldeed nog altijd niet aan de wettelijke eisen, aldus B&W. ‘Dit is onacceptabel en daarom krijgt de Raad van Bestuur van Hilverzorg een waarschuwing dat deze situatie wat ons betreft ‘eens en nooit meer’ is en dat we een volgende keer zullen ingrijpen met bestuursrechtelijke middelen, zoals bijvoorbeeld een preventieve last onder dwangsom.’

Op de vraag van de SP waarom de bewoners moesten terugkeren naar Nieuw Kerkelanden terwijl duidelijk was dat het huis verre van klaar voor veilige bewoning was, antwoorden B&W dat de verhuizing waarschijnlijk is doorgezet. Dit om aan de planning en aan de verwachtingen van bewoners en personeel tegemoet te komen. Hilverzorg heeft toegezegd met grote urgentie de laatste problemen op te lossen, aldus B&W.

MET EEN VROUWELIJKE LEIDER

Het is niet dat vrouwen per se betere politici zijn, maar het is meer dat macho gedrag nog te veel de dienst uitmaakt. Dat was de boodschap van Lilianne Marijnissen van de SP en Marian Thiemen van de Dierenpartij in Buitenhof (5 februari). Zij zijn momenteel de enige vrouwelijke fractieleiders in de Tweede Kamer.

Ik mag dan wel man zijn, ik herken me in hun boodschap. Het gaat om de inhoud, stelden ze met klem. Op zich doet het daarom er niet toe of de leider een vrouw of man is. Het probleem is eerder, zo stelde Marian Thiemen, dat bestuurders zich als managers gedragen, en dus zich vooral met de organisatie en met processen bezig zijn, en niet met de inhoud. Daar klopt wel iets van, spreek ik uit ervaring. Als wethouder richtte ik me vooral op de inhoud. Dat bleek ietwat uitzonderlijk, kreeg ik geregeld te horen. Maar of dat iets vrouwelijks is . . . Zowel Marijnissen als Thiemen wilden daar niet aan.

Wel ervoeren ze allebei in de kamer teveel macho gedoe. Thiemen had het over een competitie van ver pissen. Daar heb ik veel van meegemaakt hier in Hilversum. Al kan ik daar best aan meedoen—ik heb dat geleerd in de concurrentie met een broer en later in allerlei manlijke sporten—bevalt me het macho gedoe geenszins wanneer het gaat om werkgelegenheid voor mensen met een beperking, om de bestrijding van de schulden problematiek, om kinderen die in armoede leven, om de aanpak van de buurten of om de Hilversum pas. Nu ik wethouder af ben, lijkt dat macho gedoe alleen nog sterker te worden.

Of het nu gaat om het terugdringen van het macho gedoe, om het bevorderen van de diversiteit in de raadzaal, of de nadruk op de inhoud, mijn advies is stem op een partij met een vrouwelijke leider. Stem bijvoorbeeld op de SP met Bianca Verweij als de leider.

Buurthuisnieuws, wat gebeurt er in Hilversumzuid, Theater en wat opvalt in de Hilversumse media.