De Lelie


Tijdelijk De Kleine Lelie

Hilvertsweg 89-91, 1214 JB Hilversum
06-19227082  Gert Bos: gbos@versawelzijn.nl

Gert Bos

Telefoon: 035-7504123

Bloembak december 2019

Bloembak september 2019 [LR]

2019-149 Bloembak juni 2019

klik op de groene link en je kunt de Bloembak lezen

Frederike Jeurink maakt de foto’s voor de Lelie

Hier sta ik in de oude Lelie!! Foto genomen door Monique van het doppen sparen voor de geleidehond.

WELKOM IN DE KLEINE LELIE!

Op deze pagina lees je actuele informatie over activiteiten.

KERSTKOFFIETAFEL IN DE KLEINE LELIE. DONDERDAG 26 DECEMBER 10.30-12.00 UUR.

NIEUWJAARSKNUFFEL IN DE KLEINE LELIE. MAANDAG 6 JANUARI 17.00-19.00 UUR

KERSTBINGO

Op zondag 22 december vindt er een gezellige kerst bingo plaats in de Kleine Lelie. Zaal gaat om half  2 open.  Aanvang bingo 14.00 uur tot plusminus 16.30 uur.  We maken er een gezellige middag van. Bingo is voor iedereen boven de 16 jaar.  Tot de 22e!! Groeten Carla.

Carla

KERSTAVOND GEHANDICAPTEN IN DE KLEINE LELIE.  woensdag 18 december 19.00 -20.30

Schildersclub Fleur en Kleur

is gestart op 5 november 2019 onder begeleiding van Daphne Bremer.
De kosten bedragen € 3,— per maand . Er is een wachtlijst.
Verdere informatie bij Daphne Bremer , tel. 0355265042
MOB. 0622542804
E-mailadres bremerdaphne@gmail.com
www.art-daphne.nl

In Kleine Lelie

KERSTFOODKITCHEN

vrijdag 20 december in de Kleine Lelie 17.30-19.30

OUD EN NIEUW LUNCH

Op de 4e vrijdag,  27 december is er een BUURTLUNCH in de Kleine Lelie. Tussen 12.00-13.30 uur. Het is bedoeld voor oudere buurtbewoners, die anders vaak thuis alleen eten. De maaltijd wordt verzorgd vanuit de Verbinding (samenwerkingsverband van kerken) en is voorlopig gratis. Het is in de KLEINE LELIE, Hilvertsweg 89-91. Heeft u vervoer nodig ? Laat het weten via voorhilversum@gmail.com

KOFFIEINLOOP DE KLEINE LELIE

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagen van 9.30-11.30 uur kan men terecht bij de Koffieinloop in De Kleine Lelie. Voor een praatje, een spelletje of een kosteloze kop koffie/thee. Er zijn gastvrouwen om u te ontvangen. De Kleine Lelie, Hilvertsweg 89-91.

KAARTEN MAKEN

Vanaf maandag 2 december kan men weer wekelijks terecht bij het KAARTEN MAKEN. Het is van 13.30-15.30 uur.  De kosten zijn € 2,00 pk. De Kleine Lelie, Hilvertsweg 89-91.

 

MBVO SENIORENGYM

De Seniorengym gaat weer starten vanaf 10 september. Voor senioren die hun conditie en souplesse willen verbeteren en op peil willen houden. De les duurt 45 minuten en is gedeeltelijk op de stoel, iedere deelnemer doet mee binnen zijn eigen mogelijkheden. Na de les gaan we aan de koffie. Het is van dinsdags 9.45-10.30 en 10.45-11.30 uur. Het kost 47,50 euro voor 10 weken. Aanmelden en informatie: Olinda Woning : 06-23707748. Gebouw Beatrix Muziekvereniging, Neuweg 357, Hilversum.

INLOOPSPREEKUUR DE LELIE

Men kan weer vanaf 3 december op dinsdags van 13.30-15.00 uur terecht bij medewerkers van oa. MEE, Versa Welzijn en de Thuiszorg. Ook de buurtcoördinator en de wijkagent schuiven regelmatig aan. Men kan terecht voor vragen, suggesties, ideeen en informatie betreffende uw eigen leefsituatie, zorg en wijkzaken. Men kan ook informatie krijgen over de Lelie-activiteiten die elders zijn ondergebracht. De Kleine Lelie, Hilvertsweg 89-91. Voor  verdere informatie : gbos@versawelzijn.nl 

ADMINISTRATIE OP ORDE ?

Vanaf 1 december kan men weer op alle dinsdagen van 15.30-17.00 uur terecht bij het Inloopspreekuur voor mensen die hulp kunnen gebruiken bij het op orde brengen van hun eigen administratie. Vrijwilligers van het project Weg&Wijs zitten voor u klaar. Afspraak maken is niet nodig. Wijkinformatiepunt De Kleine Lelie, Hilvertsweg 89-91.

COMPUTER-INLOOP SENIOREN

De Kleine Lelie start op dinsdag 3 december weer met de COMPUTER-INLOOP. U kunt terecht voor hulp bij het gebruik van computer, telefoon, laptop en tablet. Er zijn computers en vrijwilligers om u op weg te helpen. Het is van 9.30-11.00 uur.  Het is gratis. De  Kleine Lelie, Hilvertsweg 89-91.

 

TEKENTAFEL

Elke donderdagochtend in de Kleine Lelie is er OPEN TEKENTAFEL. Een gratis creatieve activiteit, begeleid door een creatieve vrijwilliger. U kunt langskomen en proberen of u het leuk vind.  Het is donderdag 9.00-10.30 uur.  De  Kleine Lelie, Hilvertsweg 89-91.

 

HANDWERKTAFEL

In de Kleine Lelie is elke dinsdag een handwerktafel. Samen met anderen gezellig haken, borduren of breien. We hebben materialen om te beginnen, maar neem zelf ook wat mee. Onderwijl een bak koffie, elkaar helpen en een gezellig praatje. Het is dinsdag 13.30 – 15.30 uur. Gratis. De Kleine Lelie, Hilvertsweg 89-91.

BUURTBOEKENKAST 

De BUURTBOEKENKAST is weer in gebruik. Mensen kunnen hier boeken achterlaten, ruilen of meenemen. Graag op maandag en donderdag van 9.30-11.30 uur. Er is dan ook koffie voor u. Kom eens kijken of er wat voor u tussenstaat. De Kleine Lelie, Hilvertsweg 89-91

 

KOERSBAL

Op maandag is er koersbal van 14.00 uur tot 16.00 uur in de Koepel, uitgezonderd elke derde maandag van de maand.
De kosten zijn € 27,00 per half jaar.
Hebt u interesse, kom dan gerust langs om een keer mee te spelen.

 

BILJARTEN

De Biljartgroep biljart in de grote hal van de
Egelantier. Daar staat en puik biljart. Als je mee wilt doen kun je terecht op de maandag, dinsdag en donderdagmiddag.

Welkom op Hilversumzuid.nl. Deze wijkkrant bevat veel informatie over wijkcentrum de Lelie, tijdelijk de Kleine Lelie. Verder veel aanknopingspunten voor wat er te doen is in Hilversum Zuid. Ook adressen voor als u informatie zoekt. Veel plezier bij het bekijken van deze website.