De Koepel

GEZELLIGHEIDSSOOS

Vanaf vrijdag 1 februari is er iedere week een GEZELLIGHEIDSSOOS. Dit is een gezellige ontmoetingsochtend voor koffie, praatje en een spelletje. Het is van 10.00-12.00 uur. Bijdrage is  3 euro per maand. Wijkcentrum de Koepel, Kapittelweg 399a, Hilversum. Informatie Gert Bos 06-19227082.

WERK IN JE EIGEN WIJK

Elke dinsdagochtend tussen 9.30 en 12.00 in de Koepel advies en begeleiding op het gebied van werk.

informatie Wim van Oudheusden: info@werkinjeeigenwijk.nl

KOERSBAL

Op maandag is er koersbal van 14.00 uur tot 16.00 uur in de Koepel, uitgezonderd elke derde maandag van de maand.
De kosten zijn € 27,00 per half jaar.
Hebt u interesse, kom dan gerust langs om een keer mee te spelen.

 

ALZHEIMER CAFE

Datum :          de  2e woensdag van de maand 

Tijd :                19.30–21.00 uur (zaal open vanaf 19.00 uur).

Plaats :           Wijkcentrum de Koepel, Kapittelweg 399a, Hilversum

(parkeren, entree en het eerste kopje koffie/thee zijn gratis)

Informatie :     alzheimercafe.hilversum@gmail.com          

06-2095.1875