Alle berichten van Frederike

Uitnodiging 28 juni 2018

UITNODIGING

Beste Buurtbewoners,

Betreft: ontwikkelingen bij De Lelie en de Paulusschool

Wij nodigen u van harte uit voor een buurtbijeenkomst op donderdag 28 juni 2018.

U bent welkom om 14:30 uur in de Paulusschool, Irisstraat 2.

Of om 19:30 uur in de Kleine Lelie, Hilvertsweg 89-91.

Wij geven dan graag een toelichting op het lopende haalbaarheidsonderzoek dat momenteel in opdracht van ons wordt uitgevoerd. Dit onderzoek kijkt naar de mogelijkheden om de bestaande gebouwen van de Paulusschool en De Lelie om te vormen tot een multi-functioneel centrum. Een centrum dat ruimte biedt voor de verschillende functies: school, opvang, buurthuis en wijkinformatiepunt. De resultaten van het onderzoek verwachten we overigens pas ná de vakantie. Toch willen we belangstellenden tussentijds op de hoogte te houden.

Wij willen de bijeenkomst ook gebruiken om van u te horen welke aspecten u belangrijk vindt voor het onderzoek of voor de verdere ontwikkeling van de locatie.

Deze uitnodiging is bedoeld voor de leden van de meedenkgroep, de omwonenden, de ouders, de vrijwilligers van Versa en iedereen die belangstelling heeft.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Trude van de Ven (t.vandeven@hilversum.nl) buurtcoördinator of

Alfons Simon (a.simon@hilversum.nl) projectleider

De samenwerkende organisaties:

Alberdingk Thijm Scholen/Paulusschool
Bink kinderopvang
Stichting Buurtpost Zuid De Lelie
Versa Welzijn
Gemeente Hilversum

Jubileum: 25 jaar Vriendenkring De Lelie

Zaterdag 16 juni 2018 vierde de vriendenkring van de Lelie zijn 25 jarig jubileum. In  buurthuis de Koepel in Kerkelanden kwamen alle gasten genieten van een heerlijke avond. Tijdens het eten van het ijsje was er een moment voor een groepsfoto. Iedereen  die heeft meegeholpen heel erg bedankt en voor allemaal een fijne zomervakantie toegewenst!!

NL DOET 2018

In het kader van NL Doet 2018 zijn er voor de Lelie bordjes geschilderd. Vanaf 9 maart zijn diverse deelnemers aan de slag gegaan om iets moois te maken voor de Lelie. Er zijn zowel door kinderen als volwassenen heel veel bordjes geschilderd!!

Alle bordjes (op A4 formaat) zijn bedoeld voor het versieren van de Oude Lelie. Meer berichten volgen bij het voltooien van dit creatieve  project.

Deze schilderijtjes zijn  gemaakt door deelnemers van de tekentafel van Wim Bos. (elke donderdag ochtend 9.00-10.30 in de Egelantier)

Bankje voor de Lelie

Deze nieuwe bank voor de Lelie  is een goede start van de wederopbouw van de Lelie. Op het bankje enthousiaste mensen  die graag willen meewerken.. Op dit moment werken ze bij Nike en zoeken ze vrijwilligerswerk. Jullie zijn natuurlijk van harte welkom! Meer informatie bij Gert Bos: gbos@versawelzijn.nl. Of meld je aan bij Buurtpost Zuid of buurtcoördinator: Ute Hoogeveen van de gemeente Hilversum

 

Persbericht over de Lelie

Een volgende stap voor de Lelie.

Er is een belangrijke nieuwe stap gezet in de realisatie van een buurtvoorziening in Zuid. Het college heeft ingestemd met de aankoop van de grond van het voormalige buurthuis de Lelie én met een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijke functies van een nieuwe buurtvoorziening. “Ik ben heel gelukkig met deze stap waar zoveel bewoners en organisaties in de buurt zich voor hebben hard gemaakt”, aldus wethouder Eric van der Want.
Aankoop grond oude Lelie.
Na het afbranden van de Lelie is er met het parochiebestuur, eigenaar van de grond, regelmatig overleg geweest over (her)bouw van het wijkcentrum en/of de herontwikkeling van de locatie. Eind vorig jaar heeft het bestuur van de Emmaus-Paulus parochie besloten om niet zelf een nieuw buurtcentrum te bouwen, maar om de grond te verkopen aan een partij die zorgt dat een maatschappelijke functie voor de buurt wordt gerealiseerd. Het college van B&W heeft overeenstemming met het parochiebestuur over de verkoop van de grond onder voorbehoud van goedkeuring door het bisdom en onder voorbehoud van kredietverlening door de raad. Het kredietvoorstel voor de aankoop komt in de gemeenteraad van 7 maart 2018 aanstaande. redactie@hilversumzuid.nl

Haalbaarheidsonderzoek. 
Een haalbaarheidsonderzoek gaat kijken naar de mogelijkheid om tot een plan van aanpak te komen voor een gezamenlijke multifunctionele voorziening en zal moeten uitwijzen in hoeverre dit uitvoerbaar is. Bij dit onderzoek zijn verschillende partijen actief betrokken: Alberdingk Thijm Scholen namens de Paulusschool, Bink kinderopvang, Versa Welzijn en de buurtbewoners die zich hebben verenigd in Stichting BUURT POST ZUID de Lelie. Ook de signalen die via het spreekuur van de buurtcoördinatoren of buurtwerkers in het wijkinformatiepunt binnen komen, worden meegenomen in het onderzoek. De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek worden in het derde kwartaal van 2018 verwacht.

Tijdelijke locatie 
Na de brand zijn de activiteiten uit de Lelie ondergebracht op verschillende locaties, verspreid over de wijk en in de buurtbus. Aan de Hilvertsweg, in de voormalige vrouwensportschool op 89-91, komt nu een tijdelijke locatie beschikbaar. Buurtbewoners kunnen hier terecht voor activiteiten, advies en ondersteuning. De locatie wordt op dit moment verbouwd, maar in de loop van februari 2018 zijn buurtbewoners hier van harte welkom.