Alle berichten van Ben

Hilversumse ‘Rotary Santa Run’

Zaterdag 16 december de tweede Hilversumse ‘Rotary Santa Run’

Op zaterdag 16 december organiseren de vijf Hilversumse Rotary Clubs, in samenwerking met Run2Day Hilversum, de tweede Hilversumse ‘Rotary Santa Run’

Na het succes van de eerste editie is deze Rotary Santa Run ook weer een “fun run’ voor jong en oud waarbij deelnemers in kerstmanpak een parcours van 1,5 of 3 kilometer hardlopend of wandelend afleggen. Meedoen is net zo belangrijk als winnen!

Met dit ludieke evenement wordt geld opgehaald voor de landelijke Nierstichting, en de Hilversumse STIP basisscholen die dit geld zullen besteden aan, onder andere, nieuwe speeltoestellen.

Deelnemers ontvangen voor het inschrijfgeld (voor het goede doel) van 12,50 euro voor volwassenen, en 7,50 euro voor kinderen een kerstmanpak met een rugnummer. Na de warming up om 15.30 uur, op de Kerkbrink, wordt om 16:00 stipt het startsein gegeven. Het afgebakende parcours loopt dwars door het fraai in kerstsfeer gebrachte centrum van Hilversum. Het is voor winkelend publiek echt een fantastisch spektakel als honderden kerstmannen (m/v) door de straten lopen. Vrijwilligers zorgen voor de veiligheid van het parcours én van de lopers. Na afloop van de Santa Run is er voor iedere deelnemer een medaille en een gezellig drankje en/of kopje soep op de Kerkbrink.

Vergunning verleend voor 4G-antennes op Clemenskerk 

Vergunning verleend voor 4G-antennes op Clemenskerk  – PERSBERICHT

Stichting Vrienden van de Clemenskerk,  november 2017

Op 13 november heeft de Gemeente Hilversum een vergunning verleend aan T-Mobile voor 4G-telecomantennes in het torentje van de Clemenskerk aan de Bosdrift. De gemeente en T-Mobile hebben hierbij volgens de Vrienden van de Clemenskerk niet bepaald netjes gehandeld.

  • De gemeente neemt geen verantwoordelijkheid voor mogelijke gezondheidsschade door de antennes. In een brief aan de Vrienden van de Clemenskerk stelt de gemeente dat zij een aanvraag omgevingsvergunning niet mogen toetsen op gezondheidseffecten. De gemeente verschuilt zich hiermee achter procedures en laat buurtbewoners aan hun lot over, terwijl er steeds meer aanwijzingen zijn over de schadelijke effecten van antennes.
  • De gemeente handelt in strijd met de eigen antennenota. Er had een uitgebreide voorbereidingsprocedure moeten worden gevolgd, in plaats van een reguliere, omdat het om een rijksmonument gaat. Dit staat ook vermeld in de Nota Richtlijnen Antennelocaties Hilversum van 2012, die letterlijk is overgenomen van de modeltekst van het Rijk. De gemeente is hier twee keer schriftelijk op gewezen, maar beweert nu dat de eigen nota in strijd is met de wet.
  • Zowel T-Mobile als de gemeente hebben buurtbewoners geen informatie verstrekt over deze antennes, terwijl ze dat volgens de lokale antennenota wel verplicht zijn. Er wordt voortgeborduurd op een oude (niet gebruikte) vergunning uit 2013, maar daarbij ging het om andere, minder sterke,  apparatuur. Dit is een nieuwe vergunningaanvraag, waar buurtbewoners netjes over geïnformeerd hadden moeten worden. Het tegenovergestelde is gebeurd. Er is ondanks de zorgen in de buurt een vergunning verleend zonder nadere informatie over de apparatuur en de effecten daarvan.
  • De gemeente, eigenaar BOEi  en T-Mobile hebben geen rekening gehouden met de belangen van omwonenden en kinderen op de Paulusschool. Aan de buurt en school is niet gevraagd hoe er over zo’n antenne wordt gedacht. Het is niet bekend in hoeverre er omwonenden zijn die al gevoelig zijn voor ‘elektrosmog’, mogelijk schade zullen ondervinden van deze antenne of hier ongerust over zijn. Bij 4G en 5G-installaties gaat het tenslotte om nieuwe ontwikkelingen.

Vorig jaar is er in de toren van de Antoniuskerk in Utrecht door T-Mobile ook een 4G-antenne geplaatst. Daarop gaven meer dan twintig buurtbewoners aan dagelijks gezondheidsklachten te hebben gekregen, variërend van hoofdpijn, slapeloosheid, stress tot pieptonen in de oren. Op 18 mei  2017 heeft de gemeenteraad van Utrecht een motie aangenomen waarin wordt opgeroepen om de klachten van bewoners goed te laten registreren door de GGD en door te zenden naar het RIVM en het Rijk.

Dat er gezondheidsklachten voort kunnen komen uit elektromagnetische stralingsvelden is inmiddels wel bekend. Bij welke mate van blootstelling dit gebeurt en waarom is nog volop onderwerp van wetenschappelijk onderzoek.  Meer zorgvuldigheid bij de plaatsing van een nieuwe antenne is dus wel het minste dat je kunt verwachten. Volgens de vergunning gaat het bij deze installatie om 3 antennes van 92 x 35 cm en een schotelantenne van 30 cm doorsnede, plus bijbehorende stellages, 12 versterkers (onder het dak) en 2 transformatorkasten.  De stukken zijn in te zien in de burgerleeskamer van het Stadskantoor, Oude Enghweg 23. Tot 21 december kan er bezwaar tegen de vergunning worden ingediend.

Het Hilversumse Kantelkoor zoekt nieuwe leden

Kantelkoor Hilversum zoekt nieuwe leden

‘Drempelvrees? Dan is het Kantelkoor voor jou!’

HILVERSUM – Heb je altijd al eens in een koor willen zingen, maar nooit de stap genomen? Dan is dit je kans: het Hilversumse Kantelkoor zoekt nieuwe leden. “Mensen blij maken met zingen, dat is mijn doel”, zegt dirigente Marion van Zonneveld enthousiast.

 Het Kantelkoor is een laagdrempelig koor dat repeteert in Silo, het kerkje aan de Zadelstraat. Elke maandagavond zingt een enthousiaste groep mannen en vrouwen meerstemmige muziek in uiteenlopende talen. De akoestiek van het sfeervolle witte kerkje is prachtig. Drempelvrees  

“Elke repetitieavond start met een warming-up en stemoefeningen. Daarna gaan we aan de slag met een canon, lied of meerstemmige klassieke muziek”, legt Marion uit. “Het maakt niet uit of je ervaring hebt, ik vind het juist fantastisch om mensen met drempelvrees te helpen ontdekken hoe heerlijk zingen is, zodat er een wereld voor hen opengaat.” Kantelkoor zoekt nieuwe leden

Koorlid Inge had aanvankelijk ook wat drempelvrees, maar besloot de stap te nemen. “Nu is de maandagavond een hoogtepunt in mijn week. We zingen uiteenlopende liederen in onder meer het Duits, Spaans, Latijn, Slavisch en Engels. Heel afwisselend. Elke repetitie van het Kantelkoor is zowel uitdagend als ontspannend. Moeilijk om uit te leggen, dat moet je eigenlijk zelf ervaren”, zegt ze.

 Waarom is bij zingen sprake van zowel inspanning als ontspanning? Marion licht toe: “Zingen zorgt ervoor dat je loskomt van alles waar je je druk om maakt. Je kunt er volledig in opgaan. Het geeft veel ontspanning, omdat je niet over van alles kunt blijven nadenken. Tegelijkertijd vraagt de muziek al je aandacht, dat is inspannend.” Kantelmoment Het Kantelkoor is op zoek naar extra vrouwen én een flink aantal mannen. “Samen zingen geeft synergie: één plus één is drie. Als je met meerdere mensen zingt, bereik je veel meer”, zegt Marion. De dirigente wil iedereen de kans bieden om te ontdekken hoe ontspannend zingen is. “Kies voor een kantelmoment in je leven en doe eens iets anders. Zing een avond mee – geheel vrijblijvend. Leeftijd of ervaring is niet belangrijk. Kom gewoon eens kijken!” Doe mee Repetitie van het Kantelkoor vindt elke maandagavond plaats van 20.00-22.00 uur in kerkje Silo, Zadelstraat 3 te Hilversum. Er is geen contributie, wel een pot voor een vrije bijdrage. Wil je meer informatie? Of ontvang je graag de muziek? Stuur dan een bericht naar marionvanzonneveld@gmail.com

Theater Kleintje kunst.

Let op de datum en tijd van de eenacter de Olieman:

zaterdagavond 16 december, aanvang 19.30  uur 

En zondagmiddag 17 december, aanvang 13.30 uur

​7​
december, aanvang 13.30 u
22 december, aanvang 20.15 uur is er traditiegetrouw ook dit jaar weer de feestelijke voorstelling van VocalEasy onder de bezielende

leiding van Deirdre van der Wolk.

Dit jaar met een bijzondere KerstQuizz, waarbij u zelfs prijzen kunt winnen!

Ook de Kerstman mag natuurlijk niet ontbreken en zal u o.a. warm ontvangen bij de entree!

En hier geldt eveneens:

Op tijd reserveren is NOODZAKELIJK:

theaterkk@gmail.com of bel/sms 06-54220108

Entree: slechts € 10,

 

Gemeente Hilversum legt boete op voor alcoholverkoop via WhatsApp

Gemeente Hilversum legt boete op voor alcoholverkoop via WhatsApp

De gemeente Hilversum heeft afgelopen week een persoon beboet voor de illegale verkoop van sterke drank in de openbare ruimte. De man kreeg een boete van €1360,-, omdat hij na een bestelling via WhatsApp, drank vanuit zijn kofferbak verkocht. Voor de verkoop van sterke drank op bestelling is een vergunning nodig. De man was niet in het bezit van deze vergunning en daarmee in overtreding van de Drank- en Horecawet. Het optreden tegen de man was een gezamenlijke actie van gemeente en politie. Burgemeester Pieter Broertjes: “Deze actie is de start van een strenge aanpak van deze drankkoeriers”.

In de regio Gooi- en Vechtstreek is alcoholgebruik onder minderjarige jongeren een substantieel probleem. Niet voor niets ondertekenden 18 Gooise scholen voor voortgezet onderwijs onlangs het ‘Manifest stop alcoholgebruik onder jongeren’. De verkoop van sterke drank aan jongeren door drankkoeriers is onderdeel van dit probleem. Afgelopen zomer leidde deze zogeheten ‘wodkakoeriers’  een aantal keer tot berichtgeving in de media. De aanleiding was de verkoop van sterke drank aan minderjarige jongeren. Een aantal van deze jongeren belandden in het ziekenhuis als gevolg van overmatig drankgebruik. Naar aanleiding van deze incidenten hebben de gemeente en de politie een onderzoek ingesteld. Uit dit onderzoek kwam onder andere het telefoonnummer van de man die de boete heeft ontvangen meerdere malen naar voren.

Ontoelaatbaar
Burgemeester Pieter Broertjes van Hilversum wil hard optreden tegen koeriers die sterke drank verstrekken via sociale media. “Het alcoholgebruik onder jongeren in de Gooi- en Vechtstreek is zorgwekkend. Een koerier die in de avonduren in de openbare ruimte alcohol aflevert aan minderjarige jongeren is absoluut ontoelaatbaar. Deze actie is de start van een strenge aanpak van deze koeriers”, volgens de burgemeester. De gemeente werkt in de aanpak nauw samen met de politie en betrekt ook de regiogemeenten bij deze acties.

Aanpak ook op jongeren gericht
De verkoop van sterke drank zonder vergunning is strafbaar. Daarnaast is het afleveren van sterke drank in de openbare ruimte onder geen enkele voorwaarde toegestaan. Naast het controleren van drankverkopers, richt de aanpak zich ook op de minderjarige jongeren. Zij lopen ook kans op een boete als ze alcoholhoudende drank bij zich hebben.

Minister Arie Slob van Mediazaken op bezoek in Raadhuis Hilversum

Minister Arie Slob van Mediazaken op bezoek in Raadhuis Hilversum

Minister Arie Slob, die in het nieuwe kabinet onder meer verantwoordelijk is voor Mediazaken, heeft vandaag een werkbezoek aan Hilversum gebracht.

Na ontvangst in het Raadhuis door burgemeester Pieter Broertjes en Wethouder Wimar Jaeger van Media en Economie, heeft Minister Slob gesprekken voeren met een aantal belangrijke vertegenwoordigers uit de mediawereld.

Tijdens de lunch in het Raadhuis van Hilversum hebben burgemeester Broertjes en wethouder Jaeger intensief met de minister gesproken over de ontwikkelingen in de mediasector en de verbindende rol die de gemeente hierin kan en wil spelen. Zo is de brief aan de formateur, die eerder dit jaar door meer dan tweehonderd partijen uit de digitale creatieve industrie is ondertekend, aan de orde gekomen. Daarnaast is gesproken over de doorontwikkeling van het Media Park naar een campus voor werken, leren en beleven in de “creatieve digitale content industrie”. Daarin past de samenwerking tussen Hilversum Media Campus en kennisorganisatie IMMovator, dat binnenkort hoopt te worden omgevormd tot een nieuw media technologie instituut. Ook zijn initiatieven ter bevordering van onderwijsprogramma’s rond mediawijsheid ter sprake gebracht.

De gemeente heeft haar zorg uitgesproken over de gevolgen van de teruglopende reclame-inkomsten voor televisie. Tevens heeft de gemeente aandacht gevraagd  voor een versnelling van verandering in regelgeving, die de sector kan helpen innovatief te blijven. De gemeente heeft aandacht gevraagd voor haar verbindende rol tussen publieke en commerciële partijen in de media. Door verbeterde samenwerking kan de sector komen tot een sterkere positie van de ten opzichte van de steeds dominantere internationale partijen.

Afgesproken is dat het ministerie en de gemeente onderzoeken hoe tot een gezamenlijke agenda voor innovatie in de sector kan worden gekomen. Gemeente en de minister zoeken daarbij aansluiting de diverse afspraken die in het regeerakkoord staan genoemd (regiodeals).

Informatieavond over longkanker bij Viore

Persbericht

Hilversum, 17 november 2017

Informatieavond over longkanker bij Viore

Op donderdag 30 november organiseert Viore, in samenwerking met Tergooi en Longkanker Nederland, een informatieavond over longkanker. De avond is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met longkanker en op zoek is naar informatie over de ziekte en de behandelmogelijkheden, en voor andere belangstellenden.

Aan de orde komen thema’s als: wat zijn de behandelmogelijkheden bij longkanker, wat zijn de nieuwste ontwikkelingen (waaronder immunotherapie), voor welke keuzes in de behandelmogelijkheden staat een patiënt en waar vindt de patiënt goede informatie.

De presentaties op deze avond worden verzorgd door dr. J. van Haarst, longarts in Tergooi, en door mevrouw L. Barberio, van Longkanker Nederland. De avond start om  half 8.

Wilt u op deze avond aanwezig zijn of wilt u meer informatie, mail ons dan via programma@viore.org. Bellen kan ook: 035 685 35 32.

Deelname is gratis.


Bij Viore, centrum voor mensen die leven met kanker, staan de deuren op het Oostereind 115 open op alle weekdagen tussen 10 en 16 uur. Zonder afspraak of verwijzing kunnen bezoekers dan terecht voor een luisterend oor en voor informatie over het uitgebreide aanbod aan activiteiten en lezingen. Bezoekers kunnen ook een afspraak maken voor individuele gesprekken over bijvoorbeeld kanker binnen het gezin, kanker en werk, levensvragen en voorbereiding op het levenseinde. Daarnaast heeft Viore veel te bieden op het gebied van bewegen. Zie voor meer informatie ook de website: www.viore.org.

Oostereind 115, 1212 VH Hilversum.

Tel. 035 685 35 32 / info@viore.org

Alle bewoners van Hilversum en omstreken zijn van harte welkom

Alle bewoners van Hilversum en omstreken zijn van harte welkom om op zaterdag 16 december 2017 te kijken naar het kerstverhaal in de prachtig verlichte straten van Hilversum Zuid. Het is leuk en leerzaam voor jong en oud. De tocht zal starten bij de Brede School Zuid aan de Banckertlaan 130 in Hilversum. Na een wandeling van ongeveer een uur eindigt de tocht bij de Bethlehemkerk aan de Loosdrechtseweg 263 te Hilversum. Iedereen kan gratis deelnemen aan deze prachtige tocht. De tocht start om 17.30 uur en het kerstverhaal eindigt om 19.30 uur.

Praktische informatie: neem een lichtje mee tijdens de wandeling, kom ivm beperkte parkeergelegenheid zoveel mogelijk lopen, per fiets of met het OV. Het kerstverhaal wordt mogelijk gemaakt door: BSZ (Brede School Zuid), de Verbinding, Wijkcentrum de Zoutkeet, Kinderopvang Kikker Rik, Heikracht, Zuidererf, Amaris Zuiderheide, AH, HEI galerij en de Bethlehemkerk. Volg ons op onze speciale Facebook pagina: @kerstverhaaldoorhilversumzuid

 

Persbericht,  ‘Maak Seks Lekker Duidelijk, ook in het Gooi!’

Persbericht,  ‘Maak Seks Lekker Duidelijk, ook in het Gooi!’

Onder Embargo tot woensdag 15 november

Geslaagde bijeenkomst over Jongeren en Seksualiteit in de Burgerzaal van het Raadhuis

Op 14 november kwam een zestigtal mensen uit wetenschap, onderwijs en zorg in de Burgerzaal van het Raadhuis bij elkaar. Het doel van deze bijeenkomst was een gesprek over weerbaarheid van Gooise jongeren (12-20 jaar) rond seksualiteit.

Een thema met een grote actualiteitswaarde in tijden van # METOO.

De bijeenkomst was georganiseerd door Soroptimistclub Hilversum e.o. (www.soroptimistclub-hilversum.nl ) in nauwe samenwerking met de gemeente Hilversum.

In zijn aftrap benadrukte Wethouder van der Want het belang van het vergroten van de weerbaarheid van Gooise jongeren zodat zij zich veilig voelen in het ontwikkelen van hun seksuele identiteit en opgewassen zijn tegen groepsdruk en de risico’s van sexting en loverboys.

Sprekers van de GGD, Universiteit Utrecht en Gooise scholen belichtten in korte presentaties van 6 minuten op een ‘pecha kucha’ achtige manier hun ideeën over dit onderwerp  en wisselden onder leiding van Yuri Ohlrichs van Rutgers met de genodigden hun inzichten en ervaringen uit.

De aanwezigen spraken van een inspirerende, energie-gevende bijeenkomst die een flinke impuls heeft gegeven aan het versterken van het netwerk van de betrokken partijen in het Gooi.

Met het organiseren van deze bijeenkomst sluit Soroptimistclub Hilversum haar jubileumjaar – de club bestaat inmiddels 85 jaar- af, en richt zij zich in het nieuwe jaar met benefietfilm en -concert op fundraising voor het project ‘School for Justice’ een initiatief van ‘Free a Girl’.
( https://www.freeagirl.nl/school-for-justice/ )