Syrische vluchtelingenkinderen naar school dankzij Soroptimisten

Syrische vluchtelingenkinderen naar school Soroptimisten

Nederlandse Soroptimisten zamelen bijna half miljoen in voor Syrische kinderen

Dankzij de steun van Nederlandse Soroptimisten konden Syrische vluchtelingenkinderen in Turkije weer naar school. UNICEF bouwde met behulp van hun bijdrage 16 klaslokalen en voorzag 15 aangepaste schoolgebouwen van meubilair. Ook krijgen honderden gevluchte Syrische leraren onkostenvergoeding zodat zij kinderen in hun eigen taal les kunnen geven. Met acties in heel Nederland zamelden de Soroptimisten sinds 2014 al ruim 490.000 euro in. Wat begon met een paar leden die begaan waren met het lot van die kinderen, groeide uit tot een landelijke actie – Syrië Back to School – waar 2500 leden zich achter schaarden. UNICEF-directeur Suzanne Laszlo neemt de eindcheque in ontvangst tijdens de jaarvergadering van de Soroptimisten op 4 februari in Veenendaal. Lees verder Syrische vluchtelingenkinderen naar school dankzij Soroptimisten

Perikelen over de Clemenskerk

Persbericht Stichting Vrienden van de Clemenskerk, 30 jan. 2017
Handelwijze gemeente en BOEi rond Clemenskerk zet kwaad bloed
Eigenaar BOEi gaat door met het plan om in de Clemenskerk een trampolinecentrum te vestigen. De Stichting Vrienden van de Clemenskerk verbrak de samenwerking omdat dit plan opnieuw in strijd is met de eerder gemaakte afspraken. Zowel BOEi als de gemeente Hilversum hebben informatie achtergehouden en negeren bezwaren, terwijl beide partijen de mond vol hebben van lokaal draagvlak. Dat zet kwaad bloed in de buurt.
Op dinsdag 31 januari a.s. tussen 17.00 en 18.30 uur hebben omwonenden rond de Clemenskerk nog kans om projectleider Han Wartna van BOEi en onderneemster Saskia de Wit vragen te stellen over het beoogde trampolinecentrum. Lees verder Perikelen over de Clemenskerk

Pastoor Jules Dresmé in Gulden Boek van Hilversum

PERSBERICHT
25 januari 2017

Pastoor Jules Dresmé in Gulden Boek

Het gemeentebestuur heeft besloten dat pastoor Jules Dresmé (64) op de verjaardag van de gemeente Hilversum, zaterdag 4 maart, wordt ingeschreven in het ‘Gulden Boek der gemeente Hilversum’.

De pastoor heeft na de MH17- ramp, waarbij vijftien Hilversummers omkwamen, een zeer belangrijke rol vervuld voor nabestaanden en Hilversummers.
Direct na de ramp zocht de pastoor contact met

Stadsdichter Hilversum Robert Grijzen

burgemeester Broertjes waarbij hij zijn hulp aanbood. Uitgangspunt werd dat iedereen in de Vituskerk welkom moest zijn. Volgens Dresmé was zijn ’huis’ groot genoeg.

Het ’huis’ – de kerk – later de kapel die dag en nacht open was, werd een plaats van verwerking voor nabestaanden, betrokkenen en voor ieder ander die was geraakt.
Jules Dresmé was en is voor de betrokkenen van de MH17- ramp een mensenbinder, hij is meer dan alleen de pastoor. Zijn inzet blijft enorm. Met wegcijferen van zichzelf was hij dienend, hij troostte de rouwenden, was er voor iedereen die hulp nodig had. Hij biedt steun voor velen in onze samenleving, ongeacht achtergrond, geloof en afkomst.

Ook bij de totstandkoming van het Hilversumse MH17-monument speelde Jules Dresmé een belangrijke rol voor de nabestaanden.

Gulden boek
Lees verder Pastoor Jules Dresmé in Gulden Boek van Hilversum

Geloven doe je in de kerk?

Geloven doe je in de kerk?

Tijdens de maand van de spirirualiteit (start 13 januari 2017) lanceert de Protestantse Kerk in Nederland
een publiekscampagne met als theam ‘Geloven doe je in de kerk?’

Zinzoekers komen niet naar de kerk,
omdat ze veronderstellen dat je ‘volleerd gelovige’ moet zijn om naar de kerk te mogen komen.
Om deze misvatting de wereld uit te helpen lanceert de Protestantse Kerk in de maand van de spiritualiteit (januari 2017) de campagne ‘Geloven doe je in de kerk?’. www.bethlehemkerk.nl

Creatieve workshop voor nabestaanden

Creatieve workshop voor nabestaanden

Bij Viore, centrum voor mensen die leven met kanker, start op maandagmiddag 6 februari de creatieve workshop ‘Beeld, rouw en proza’. Deze workshop is bedoeld voor nabestaanden.

De workshop bij Viore bestaat uit vier bijeenkomsten: op 6, 13, 20 en 27 februari van 15.00 tot 17.00 uur.

In 4 aansluitende bijeenkomsten van 2 uur gaan we schilderen, tekenen, schrijven. We kijken naar uzelf, naar de partner die u verloren hebt, uw leven samen en het leven nu. Hoe vindt u uw weg in een wereld die onverstoorbaar verder gaat?

U hoeft niet te beschikken over teken-, schilder- of schrijftalent. Wij nodigen u uit om u te laten verrassen door kwaliteiten, waarvan u niet wist dat u ze had.

Mocht u twijfelen, vraag dan een gesprek aan met een van de professionele begeleiders om te bekijken of het iets voor u zou kunnen zijn. Dat kan via programma@viore.org.

Bent u geïnteresseerd in deelname, of wilt u meer informatie, dan kunt mailen naar programma@viore.org. Bellen kan ook: 035 685 35 32. De kosten voor deelname aan deze groep bedragen €5,- per keer.

U kunt ook gewoon langskomen en ervaren hoe het is bij Viore. Als u liever een individueel gesprek wilt met een van onze gidsen (gratis), dan kunt u via bovengenoemde contactgegevens een afspraak maken.

Bij Viore, centrum voor mensen die leven met kanker, staan de deuren op het Oostereind 115 open op alle image002weekdagen tussen 10 en 16 uur. Zonder afspraak of verwijzing kunnen bezoekers dan terecht voor een luisterend oor en voor informatie over het uitgebreide aanbod aan activiteiten en lezingen. Bezoekers kunnen ook een afspraak maken voor individuele gesprekken over bijvoorbeeld omgaan met verlies, zingeving en kanker binnen het gezin. Zie voor meer informatie ook de website: www.viore.org.

Oostereind 115, 1212 VH Hilversum.

Tel. 035-6853532 info@viore.org

Jaarwisseling

Logo hsum mediastad 4kant

Onze Burgemeester en zijn Wethouders

Beste dames en heren van het college en inwoners van Hilversum,

Ik wil u graag op de hoogte brengen van het verloop van de jaarwisseling in de gemeente Hilversum.
De jaarwisseling is zonder bijzondere incidenten verlopen. De vuurwerkvrije zone was weer een succes. Ik kan over het algemeen spreken van een gezellige en rustige oud en nieuw in Hilversum. Ik constateer dat de activiteiten die door de gemeente zijn georganiseerd, goed zijn verlopen.
Als eerste actie namens de gemeente heb ik op 31 december samen met wethouder Voorink op de markt vijfhonderd vuurwerkbrillen uitgedeeld, dit gebaar werd ook dit jaar weer zeer gewaardeerd.
Vuurwerkvrije zone succes

Acht BOA’s werden ingezet om in de vuurwerkvrije zone te handhaven en fungeerden als extra ogen en oren van de politie. Iedereen respecteerde de regels van de vuurwerkvrije zone. Wel is een aantal mensen bij de veiligheidszone van de vuurwerkshow gewaarschuwd. Er is geen verbaal uitgereikt. Een merendeel van de mensen op straat reageerden ook positief op een gebied waar zij zonder dat het vuurwerk hen om de oren vloog, veilig en rustig konden feestvieren. Volgend jaar gaan wij kijken of wij het gebied kunnen vergroten, of een zone kunnen toevoegen, maar er moet hierbij zeker gekeken worden naar de handhavingscapaciteit binnen de vuurwerkvrije zones.

Kindervuurwerkshow en centrale vuurwerkshow Dit jaar hadden we voor het eerst een kindervuurwerkshow, deze show werd gesponsord door de Gooise Vuurwerkwinkel in nauwe samenwerking met Smits Light & Sound, beide Hilversumse ondernemers.

Kinderen liepen aan het einde van de dag samen met ouders met fakkels vanaf de Kerkbrink via een leuke route naar het Marktplein. Op het nieuwe Marktplein werden mensen verrast door een mooie kindervuurwerkshow. Er waren ongeveer vijfhonderd mensen. In de avond hadden wij een tweetal lokale bands en rond 23.50 uur begon het aftellen en om 00.00 uur begon de centrale vuurwerkshow. Het nieuwe Marktplein liep vol met ongeveer drieduizend mensen die naar de vuurwerkshow kwamen kijken. De sfeer op het plein was gezellig! Mooi dat Hilversummers deze shows waarderen en het leuk vinden om op deze manier het nieuwe jaar in te luiden. Volgend jaar willen we dit concept verder uitrollen. Samen met de omliggende horeca en overige ondernemers pakken we dit in februari van dit jaar al weer op.

Activiteit Kerkbrink op 31 december

De badeendjesactiviteit die georganiseerd werd in samenwerking met Stichting Muziekids, gemeente en Museum Hilversum verliep, op een incident na, prima. Het bassin liep door een korte stroomstoring leeg en de tweeduizend badeendjes kozen het ruime sop. Muzikanten van Robberts Muziekschool en de Pauwergirls traden op. Er was voor een ieder een heerlijke kop soep en een broodje. De opkomst voor de fakkeltocht, die vertrok vanaf de Kerkbrink, was groot.

Vuurwerkoverlast

Helaas heb ik ook weer reacties gehad over vuurwerkoverlast. Er was veel overlast in de wijk Kerkelanden en het Centrum. Mensen gaven aan dat ze zich onveilig voelden en niet naar buiten gingen.

Hoogachtend,

de burgemeester van Hilversum

P.I. Broertjes.

Aldus de Burgemeester: Vuurwerk zone wederom groot succes

Vuurwerkvrije zone wederom groot succes
Gezellig oud en nieuw in Hilversum

De jaarwisseling is in Hilversum zonder bijzondere incidenten verlopen. Tot 07.00 uur vanmorgen heeft de politie in totaal 7 aanhoudingen verricht. Dit voor het voortijdig afsteken van vuurwerk, openbare dronkenschap, mishandelingen/bedreigingen en baldadigheid.

De brandweer spreekt van een rustige nacht in de regio en in Hilversum. In totaal kreeg de Hilversumse brandweer 27 meldingen. Het ging hierbij voornamelijk om buitenbrandjes, zoals containerbranden, afval of kerstbomen die in de brand waren gestoken en vuurkorven waarin het vuur te hoog werd. Ook was er op oudejaarsavond een brand in het voormalig gebouw van het Hilvertsheemcollege op de Jan Blankenlaan. De brand was snel onder controle.

Vuurwerkvrije zone
De vuurwerkvrije zone was wederom een groot succes. Dit jaar was een gedeelte van het centrum van Hilversum voor de tweede keer vuurwerkvrij. 8 boa’s en 2 beveiligers werden ingezet om de vuurwerkvrije zone te handhaven en fungeerden als extra ogen en oren van de politie. De boa’s moesten mensen een aantal keer waarschuwen voor het niet mogen afsteken van vuurwerk in de zone.

Burgemeester Broertjes: “De jaarwisseling was vooral een leuk feest op ons mooie nieuwe marktplein. Het plein liep vol met duizenden mensen die kwamen dansen op de muziek van de Royal Hillbilly Club en kwamen kijken naar de centrale vuurwerkshow. Ook voor kinderen werd eerder op de avond van alles georganiseerd, zoals een fakkeltocht en een kindervuurwerkshow. Ik ben blij dat Hilversummers dit spektakel op prijs stellen en het leuk vinden om op deze manier met elkaar het nieuwe jaar in te luiden. Deze aanpak wordt door steeds meer Hilversummers gewaardeerd,” aldus de burgemeester.