Als genezing niet meer mogelijk is.

Persberichtimage002
Hilversum, 29 december 2016

Gespreksgroep “Als genezing niet meer mogelijk is”

Op dinsdag 24 januari start er bij Viore een gespreksgroep “Als genezing niet meer mogelijk is”. De groep is bedoeld voor mensen die leven met kanker en voor wie genezing niet meer mogelijk is. Voor sommigen betekent dit dat er nog maar een korte levensverwachting mogelijk is. Voor anderen kan deze fase nog jaren duren.

Op zes dinsdagmiddagen worden er tussen 13.30 uur en 15.30 uur ervaringen uitgewisseld en specifieke thema’s behandeld. Van te voren zal er met de deelnemers een afspraak gemaakt worden voor een kennismakingsgesprek met een gids van Viore die de gespreksgroep zal begeleiden. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Lees verder Als genezing niet meer mogelijk is.

Nieuw belangrijk wetsvoorstel

Wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet naar de Kamer
Nieuwsbericht | 13-12-2016 | 11:59

Het wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet, het minimum aan inkomen waar over iemand moet kunnen blijven beschikken voor zijn basale levensonderhoud, is vandaag aan de Kamer aangeboden. Daarmee zetten staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie een belangrijke stap naar een betere bescherming van het bestaansminimum van mensen met schulden.

Ook mensen met flinke schulden moeten immers voldoende geld overhouden om van te leven. De zogenoemde beslagvrije voet zorgt daarvoor. Dit wetsvoorstel zorgt dat de berekening van de beslagvrije voet eenvoudiger wordt en het proces van beslaglegging zodanig Lees verder Nieuw belangrijk wetsvoorstel

Cultuur in Hilversum

Cultuur

Een levendig cultureel klimaat draagt bij aan een aantrekkelijke stad. Dat is de kern van het nieuwe cultuurbeleid, dat de gemeente Hilversum op 1 juli 2015 vastlegde in de nota ‘Metrum, cultuurbeleid Hilversum 2015-2020’.

imageFoto workshop Grafisch Atelier

Kinderen doen mee aan een workshop grafiek bij het Grafisch Atelier [Foto: M. de Gooijer/Grafisch Atelier Hilversum].

Het nieuwe cultuurbeleid gaat uit van vier pijlers

De waarde van cultuur voor de stad: benoemd op het sociale, ruimtelijke, economische en culturele domein.
De functies van cultuur: archieven en collecties, cultuureducatie, cultuurparticipatie en professionele kunst en cultuur.
De Lees verder Cultuur in Hilversum