Hilversum heeft heldere kijk op haar begroting 2017

image

www.verdermethilversum.nl

 

Begroting 2017: Samen dromen durven doen

Er gebeurt meer dan we hadden durven dromen.

Het motto van de Begroting 2017 is ‘samen dromen, durven, doen’ met de nadruk op het begrip ‘samen’. Samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers gebeurt er veel. ‘Meer dan waar we als college van tevoren van hadden durven dromen,’ zegt wethouder Wimar Jaeger van financiën.

De begroting is nog inzichtelijker gemaakt dan vorig jaar. Naast de veertig verplichte punten in de vorm van indicatoren, heeft Hilversum er zelf nog eens twintig aan toegevoegd. Bij elk onderdeel van de begroting wordt aangegeven wat het doel is. Hilversummers kunnen op een overzichtelijke manier via de website www.verdermethilversum.nl de begroting inzien. Per onderwerp is helder gepresenteerd waarin wel en niet wordt geïnvesteerd.

Uitvoering

Het jaar 2017 staat in het teken van de uitvoering. Na twee jaren van plannen maken en voorbereiden worden de investeringen en resultaten steeds meer zichtbaar. Het accent ligt op de vijf Sterprogramma’s: Nieuwe Zorgtaken, Centrum, Media, Wonen en Buurten. Het college koerst daarbij op de drie kernwaarden van het coalitiebeleid: veiligheid, duurzaamheid en participatie.

‘In de begroting is rekening gehouden met een aantal ambitieuze plannen’, licht Jaeger de begroting toe. ‘De plannen rond het stationsplein, versnelling van duurzaamheidsprojecten, media zichtbaar en beleefbaar in het centrum, meer participatie in de buurten en extra inspanningen op onderwijs en in de zorg. Ook willen we meer opleidingen in het (hoger) beroepsonderwijs aantrekken en vinden we veiligheid in levendige buurten belangrijk.

’Woonlasten vrijwel gelijk

Lees verder Hilversum heeft heldere kijk op haar begroting 2017

Landelijke campagne moet taboe op depressie wegnemen

Landelijke campagne moet taboe op depressie wegnemen
Nieuwsbericht | 25-09-2016 | 20:00

Maar liefst 1 op de 20 Nederlanders worstelen elk jaar met een depressie. Het is in Nederland de meest voorkomende reden voor ziekteverzuim. Toch is depressie niet of nauwelijks een onderwerp van gesprek. Mensen weten er weinig van, vinden het lastig om er op te reageren en weten niet hoe ze iemand met een depressie kunnen helpen. Dat moet anders. Daarom start minister Edith Schippers (VWS) morgen een landelijke publiekscampagne om depressie bespreekbaar te maken en de kennis erover te vergroten. Morgen geeft Schippers samen met de voorzitter van de Mental Health Foundation, Bram Bakker en met medewerking van Mike Boddé in Bussum het officiële startsein. De campagne zal meerdere jaren duren. Lees verder Landelijke campagne moet taboe op depressie wegnemen

Gemeenteraad zoekt inwoners met ideeën

Levendige handel tussen raad en inwoners tijdens motiemarkt
In het raadhuis van Hilversum vindt op maandagavond 31 oktober de eerste motiemarkt plaats. Tijdens een motiemarkt brengen inwoners hun Logo motie marktideeën voor Hilversum zelf onder de aandacht van raadsleden. De raad verwacht tijdens de motiemarkt een levendige handel in goede voorstellen. Raadsleden kunnen de voorstellen adopteren. In de vorm van een motie worden deze door de raadsleden ingebracht in de Begrotingsraad van 9 november.

Directe aandacht voor voorstellen van inwoners
Tijdens de motiemarkt op 31 oktober brengen inwoners zelf hun voorstel onder de aandacht van raadsleden. Raadsleden die iets zien in het voorstel kunnen het adopteren; het wordt een motie. Het voorstel blijft eigendom van de inwoner die het inbrengt. Op deze manier is er direct contact tussen raad en inwoners op een informele manier.
Lees verder Gemeenteraad zoekt inwoners met ideeën