Bestuurskrachtonderzoek en Buurtgesprekken

Bestuurskrachtonderzoek en Buurtgesprekken

Hilversum denkt na over haar toekomstige rol in de regio.

Bestuurskrachtonderzoek

Deze zomer vindt een Bestuurskrachtonderzoek plaats in bijna de gehele Gooi en Vechtstreek. Dit onderzoek meet het functioneren van regionale gemeenten op een aantal wettelijke taken, regionale opgaven en lokale ambities. Het onderzoek wordt gedaan in opdracht van de provincie Noord Holland door een onafhankelijk onderzoeksbureau.

Buurtgesprekken

Het Bestuurskrachtonderzoek meet of de gemeente haar taken goed uitvoert. In de buurtgesprekken vragen wij hetzelfde aan onze bewoners. Wat gaat er goed in de buurt, wat kan er beter, wat moet de gemeente daarvoor doen en wat dragen buurtbewoners zelf bij aan een sterke buurt. Wij vinden sterke buurten belangrijk voor de toekomst van de stad. Samen met u en andere buurtbewoners gaan wij aan de slag met de resultaten uit de buurtgesprekken.

De buurtgesprekken vinden plaats in 8 buurten en starten op zaterdag 25 juni aanstaande. Tevens wordt een bijeenkomst met ondernemers en een bijeenkomst met maatschappelijke organisaties georganiseerd. Eind september verwachten wij de resultaten van alle bijeenkomsten.

Via loting zijn buurtbewoners geselecteerd en krijgen een uitnodigingsbrief thuis gestuurd. Lees verder Bestuurskrachtonderzoek en Buurtgesprekken

Hilversumzuid

Zuid

De wijk Zuid bestaat uit vijf buurten: Bloemenkwartier Noord, Bloemenkwartier Zuid, Schrijvers-, Staatslieden- en Zeeheldenkwartier. Er wonen circa 17.500 inwoners in de buurten van wijk Zuid.

Samen werken aan leefbare buurten

Inwoners en professionele organisaties geven aan wat er in de buurt of wijk moet gebeuren om de leefbaarheid te verbeteren. U denkt mee, u besluit mee en u doet mee, dat is het uitgangspunt. De buurtcoördinatoren en de buurtwerkers trekken samen met u op. En waar nodig in combinatie met woningcorporaties, politie, scholen, ondernemingen en maatschappelijke organisaties (zorg, welzijn, onderwijs, sport, cultuur, etc.). Zo zorgen we gezamenlijk voor een sterkere buurt.

In Zuid is Ute Hoogeveenimage de buurtcoördinator. Zij is:ute Lees verder Hilversumzuid

Buurtbewoners over de toekomst van Hilversum

Logo gem hsumGemeente Hilversum denkt na over haar toekomstige positie in de regio. In opdracht van de provincie wordt een bestuurskrachtonderzoek onder regiogemeenten uitgevoerd, waaronder Hilversum. Naast dit onderzoek wil de gemeente ook graag van haar bewoners horen wat zij van de gemeente verwachten. Hiervoor worden buurtgesprekken georganiseerd. Eind juni starten de eerste buurtgesprekken. Eind september worden de resultaten verwacht.
Lees verder Buurtbewoners over de toekomst van Hilversum

Fietsverbod Kerkstraat

Fietsverbod in centrum
Extra aandacht en betere handhaving

Het is verleidelijk: even snel met de fiets door een van de winkelstraten in het centrum rijden. Honderden mensen doen dit dagelijks, maar het mag niet. DP1080199 (1)e komende tijd wordt er dan ook extra aandacht aan het fietsverbod besteed. In de Kerkstraat, Schoutenstraat en Leeuwenstraat staan sinds vorige week mobiele waarschuwingsborden. Daarnaast wordt de controle verscherpt. Wie het fietsverbod in het winkelgebied negeert, krijgt een boete. Voor fietsers bedraagt deze 55 euro en voor brommers 95 euro.

Marcel Schevers, eigenaar van Van Schijndel Schoenen in de Schoutenstraat, zag de afgelopen jaren al heel wat bijna-ongelukken in de straat, maar een paar maanden geleden was het echt raak. “Tijdens de verbouwing van de winkel werd een van de werkmensen, die letterlijk één st Lees verder Fietsverbod Kerkstraat

Nieuwe visie op evenementen in en rond Hilversum.

Geachte heer/mevrouw,

Gemeente Hilversum Afdeling Beleidsontwikkeling Postbus 9900
1201GM Hilversum
Oude Enghweg 23

Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuwe visie op evenementen in en rond Hilversum. Evenementen zorgen voor levendigheid en gezelligheid in Hilversum, maar kunnen ook (geluids)overlast opleveren. Hierom vindt de gemeente Hilversum het belangrijk om het evenementenkader met ondernemers en inwoners te bespreken.

Hiervoor worden de komende maand een aantal inloopavonden georganiseerd. Op deze avonden worden naast het evenementenkader zelf vooral de locatieprofielen besproken. Hierin staat onder anderen tot hoe laat een evenement op een plek mag plaatvinden, wat de geluidsnormen zijn, hoeveel mensen aanwezig mogen zijn, enzovoort. Alle locaties die hieronder genoemd worden zijn de (beoogde) evenementenlocaties. De inloopavonden zijn op basis van ligging van evenementenlocaties door Hilversum verdeeld. De inloopavonden zullen op de volgende data en plekken gaan plaatsvinden:

Noord-West: (Dudokpark, Beeld & Geluid)
Maandag 20 juni 19.30- 21.30 (inloop, start 20.00) Gemeentehuis, Raadzaal

Zuid/Zuidwest: (Oude Haven, Havenstraat, Gijsbrecht van Amstelstraat, Zonnestraal, Diependaalselaan, Vliegveld Hilversum, Kerkelanden)
Maandag 27 juni 19.30- 21.30 (inloop, start 20.00) Bethlehemkerk,
Loosdrechtseweg 263

Centrum: (Marktplein, Vorstin, Kop v/d Groest, Groest Midden, Groest Zuid, Leeuwenstraat, Biersteeg, Kerkstraat, Wagemakersplein, Kerkbrink, Hoek Leeuwenstraat/Kampstraat, Stationsplein, Weversplein, Keiplein, C&A Plein, Herenplein, Gooilandplein.)
Woensdag 29 juni 18.00-20.00 (inloop, start 18.30) De Vorstin

Zuidoost/Oost: (Oosterspoorplein, Seinhorst, Laapersveld, Werf 35, Lucentterrein, Arenapark) Donderdag 7 juli 19.30-21.30 (inloop, start 20.00) Heelo, Oosterengweg 44

Wij hopen u daar te zien.

Hoogachtend

Wimar Jaeger, wethouder economische zaken
namens college van burgemeester en wethouders van Hilversum

Hondenbezitters opgelet!

Hondenbezitters opgelet!Esther Mobiel 20160229_115744

Als hondenbezitter hoort u bij een bijzondere groep inwoners. U laat elke dag de hond uit bij u in de wijk. U loopt meestal vaste rondjes en omdat u zo vertrouwd bent met uw eigen omgeving, vallen afwijkende situaties u snel op. Denk aan een onbekende in de tuin van de buren, vreemde personen die aan auto’s rommelen of verdachte personen die rondhangen op straat. www.geefinbrekersgeenkans.nl

Beste Waaks-deelnemer,

Met dit toegevoegde bericht wil ik u informeren over drie mogelijkheden voor het volgen van een Waaks-clinic.

Te weten op 30-6 en 1-7 (van 19.30 – 21.30) en op 2-7 ( van 13.00 – 14.30 uur. Deze trainingen kunt u volgen in de Burgerzaal van het Raadhuis Hilversum. Politiemensen zijn aanwezig om de training te geven en kunnen antwoord geven op uw vragen. Het Team openbare orde en veiligheid van de gemeente zal ook aanwezig zijn.

U treft in de Gooi en Eembode van vandaag een stukje tekst aan over het project Waaks, zoals dat ook in de bijlage is weergegeven.

Hoe werkt Waaks?

Bij het project Waaks! vragen politie en gemeente aan hondenbezitters om samen te zorgen voor meer veiligheid. Als hondeneigenaar let u extra goed op tijdens het uitlaatrondje in uw buurt. Ziet u een verdachte situatie? Bel dan altijd 1-1-2 en geef aan dat u een Waaks-deelnemer bent. Als u verdachte situaties meldt, kunt u helpen criminaliteit te voorkomen en vergroten we de pakkans.

Aanmelden en clinic

Momenteel draait het project Waaks in de Hilversum. Meedoen gebeurt op geheel vrijwillige basis. Het plan is om eind juni of begin juli een clinic speciaal voor Waaks! – deelnemers te houden op een avond tussen 19.30 en 21.30 uur. Tijdens de clinic geven politie en gemeente meer uitleg over het project en worden de deelnemers meegenomen in de geheimen van het signaleren, opsporen en herkennen van verdachte situaties. Uiteraard is er ook voldoende ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. De datum melden we u zo spoedig mogelijk.

U kunt u aanmelden door het formulier in te vullen dat staat op de www.hilversum.nl waar u terecht komt als u zoekt op WAAKS en dan en te versturen. De gegevens komen terecht bij team Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Hilversum. Hebt u geen computer? Dan graag even aanmelden op tel.nr. 14035 (vragen naar Team openbare orde en veiligheid)

Uw gegevens worden alleen gebruikt om te inventariseren wie meedoen en om u verder te kunnen informeren over de voortgang van het project Waaks!.

Geen hondenbezitter en toch in actie tegen criminaliteit

Waaks! is voor hondenbezitters. Wilt u graag ook in actie komen tegen criminaliteit!? Kijk dan eens op onze gemeentepagina – burgerparticipatie   Of meld u aan als deelnemer bij een van de Whatsapp-groepen in uw buurt. Ga hiervoor naar www.wabp.nl. Samen kunnen we de strijd aan tegen criminaliteit.

Voor meer informatie:

Gemeente Hilversum, Team Beleidsuitvoering

Openbare Orde en veiligheid (veilig@Hilversum.nl )

Tel. 14035.