Bijenlint: zaai voor bijen en vlinders

Bijenlint: zaai voor bijen en vlinders

De Bijenstichting heeft de internationale Dag van de Aarde, vrijdag 22 april, aangegrepen om iedereen op te roepen te zaaien voor de bijen en vlinders. De gemeente Hilversum steunt deze actie en roept bewoners op ook in hun tuin bloemen te planten voor de bij.

Groenstrook Diependaalselaan met bloemenWethouder Nicolien van Vroonhoven: “In de raadsvergadering van 30 maart wezen de fracties van D66, VVD en SP mij op het initiatief van de Bijenstiimagechting. Een prachtig initiatief dat ik natuurlijk steun. Privé in mijn eigen tuin maar ook met de gemeente. In 2012 heeft het college het bijenconvenant ondertekend en daarmee verklaard bijvriendelijk te handelen. Waarom we dat doen? Omdat de bij enorm belangrijk is voor de biodiversiteit en omdat zij een grote rol speelt in de keten van het menselijk voedsel. Zonder bijen geen appels.” Lees verder Bijenlint: zaai voor bijen en vlinders

Campagnelied veilig naar school

Veilig naar School is een campagne met het doel om de verkeersveiligheid rondom basisscholen te vergroten. Groep 8b van de Fabritiusschool in Hilversum heeft hiervoor het winnende campagnelied gemaakt. Zij hebben de mooiste én meest leerzame tekst gemaakt op de melodie van ‘Als er dan geen morgen was’ van rapper Yes-

www.hilversumveilignaarschool.nl  klik op de link en vindt het enthousiaste zingen gebeuren.

Sneller aan het werk

Sneller aan het werk

Kleinschalige workshops voor en door werkzoekenden. Dat is de succesvolle werkwijze van De Broekriem Hilversum.

Een gesprek met Pieter Vermeer, uit het kernteam van De Broekriem: “Door de persoonlijke aandacht zie je mensen meer zelfvertrouwen krijgen.”

De Broekriem is een platform voor werkzoekenden. Het is gestart in Utrecht en mede dankzij wethouder Arjo Klamer worden er nu ook in Hilversum workshops georganiseerd. Vermeer: “Dat zijn kleinschalige bijeenkomsten, voor tussen de tien en dertig personen. Zodat je jezelf kan zijn en je hart kan luchten als dat nodig is. De onderwerpen van de workshops worden door de werkzoekenden zelf bepaald. Zij kijken waar behoefte aan is, schrijven de persberichten en zorgen ook op LinkedIn voor Lees verder Sneller aan het werk

Afscheid en Herinnering Dichtbij

Afscheid en Herinnering Dichtbij Kleinschalig crematorium in het ontwerp van Dudok

Bouw crematorium

Gemeente Hilversum kan binnen afzienbare tijd complete dienstverlening bieden bij een uitvaart. Met een kleinschalig crematorium binnen de gemeentegrenzen, kunnen inwoners van Gemeente Hilversum na overlijden behalve begraven, ook in hun directe woonomgeving gecremeerd worden. Inmiddels kiest 70 % van de inwoners van Gemeente Hilversum na een overlijden voor een crematie. Begin augustus is de opening van het crematorium gepland.

Diverse functies die samenkomen

Het nieuwe crematorium wordt gerealiseerd in de bestaande bebouwing op de begraafplaats Zuiderhof. Geheel in de lijn van de architectonische kenmerken van Dudok, krijgen de gebouwen ieder een eigen invulling die past bij de diverse fasen van een uitvaartplechtigheid. De meest karakteristieke eigenschappen van Zuiderhof zijn de kleinschaligheid, de verbinding met de natuur en het gebruik van de diverse gebouwen. De opzet is om zowel in tijd als in de omgeving veel ruimte voor afscheid en herinneren te creëren.

P1080124

Ontwerpen in de lijn van Dudok

De begraafplaatsen van Dudok vormen een geheel, waarbij de gebouwen onlosmakelijk onderdeel zijn van het gedenkpark. Met routes en zichtlijnen wordt het oorspronkelijke lijnenspel in het plan van Dudok versterkt. Even zorgvuldig en gedetailleerd als de ontwerpen buiten, is de nieuwe indeling en het interieur van drie van de vier gebouwen (administratie, crematorium, condoleanceruimte) vorm gegeven.

Tijdens de lezing worden de nieuwe ontwerpen gepresenteerd. De plannen voor zowel exterieur als interieur zijn van de hand van architect Yvonne Segers, van architectenbureau Bierman en Henket.

Deze lezing wordt verzorgd door Mieke Verkuil, bedrijfsleider begraafplaatsen en crematorium, Gemeente Hilversum

In de Bibliotheek Hilversum www.bibliotheekhilversum.nl

Een plek vol inspiratie voor iedereen!

Lees verder Afscheid en Herinnering Dichtbij

hou ’t Schoon

Hilversum brengt zwerfvuil onder de aandacht met televisieprogramma Hou ’t Schoon 

In Hilversum is zwerfvuil een groot probleem. De gemeente probeert dit probleem op diverse manieren aan te pakken. Zo wordt er in het centrum dagelijks geveegd en moedigt de gemeente buurtbewoners aan om zelf een steentje bij dragen en hun wijk schoon te houden.

Door mee te doen met het televisieprogramma Hou ’t Schoon wil de gemeente zwerfvuil onder de aandacht brengen van de schoolkinderen in Hilversum. In dit programma gaan acht kinderen de strijd met elkaar aan. Alle basisscholen in Hilversum worden benaderd door BazarMedia, het productiebedrijf van Hou ’t Schoon. Zij bieden de scholen een lespakket over zwerfvuil aan. Kinderen leren hierbij op speelse wijze over duurzaamheid, milieu en waarom het belangrijk is zwerfvuil aan te pakken.  Lees verder hou ’t Schoon