Mantelzorg hoe?

Veelgestelde vragen mantelzorgcompliment en mantelzorgwaardering
Rond deze tijd kregen we eerdere jaren een brief van de Sociale Verzekerings Bank. Ik heb de brief nog niet gehad voor dit jaar, weet u wanneer die komt?
De gemeente is vanaf dit jaar verantwoordelijk voor de waardering en ondersteuning van de mantelzorgers. Het mantelzorgcompliment is afgeschaft. U kunt bij het WMO loket van de gemeente navragen of de gemeente een waardering heeft en hoe u deze kunt aanvragen.

Ik hoor dit jaar pas voor het eerst over een mantelzorgcompliment/waardering, maar ik ben al jaren mantelzorger. Kan ik nog een compliment krijgen voor voorgaande jaren?
U kunt het mantelzorgcompliment niet met terugwerkende kracht aanvragen. De afdeling mantelzorgcompliment van de Sociale Verzekerings Bank, die het compliment voorheen uitbetaalde, bestaat niet meer.

Ik kreeg altijd het mantelzorgcompliment, maar die van 2014 heb ik niet gehad. Kan ik die nog krijgen?
Eerdere jaren kon dit soms bij een verlenging van de AWBZ indicatie. Met de afschaffing mantelzorgcompliment per 1 januari 2015 is deze regel vervallen.image Lees verder Mantelzorg hoe?