Brandbrief

Hilversum 10 oktober 2017

Geachte Burgemeester en Wethouders,

Namens alle vrijwilligers van de Lelie sturen wij u deze “BRAND” brief.

Op 22 maart j.l. is één van de oudste 2 nog functionerende buurthuizen van Nederland afgebrand. Buurthuis De Lelie aan de Leliestraat 6 te Hilversum. De prachtige voorjaarsbloesem van de omliggende bomen vormde een schril contrast met deze zwartgeblakerde dag.

Het is inmiddels een half jaar geleden, maar deze nare gebeurtenis is nog steeds niet vergeten. Nog dagelijks ervaren de buurtbewoners, de medewerkers, de vrijwilligers, schoolkinderen en diegenen die toen aanwezig waren de gevolgen hiervan. Het gevoel van “We zijn ons huis kwijt!” overheerst bij velen.

Na de schok zijn we zo snel mogelijk begonnen om alle activiteiten die er plaatsvonden doorgang te laten krijgen. Dit is, met dank aan de gedreven medewerkers van Versa en allerlei bereidwillige organisaties, gelukt en we zijn dankbaar voor alle hulp die we hebben gekregen.

Wat ons echter grote zorgen baart is dat er tot op heden nog geen zicht is op een definitieve herbouw van de Lelie.

Bij de herbouw van Buurthuis De Lelie zijn verschillende partijen betrokken

1. De R.K. Parochie Emmaus-Paulus
Is eigenaar van het pand en de grond en moet beslissen over de herbouw, in overleg met het Bisdom (Haarlem & Amsterdam)

2. De Gemeente: Huurde het pand van de Parochie en ondersteunt Versa financieel

3. Versa Welzijn: Faciliteert het kinder-, jeugd-, ouderen- en buurtwerk in De Lelie

4.De vrijwilligers: Die draaien de activiteiten en hebben een netwerk in de buurt

5.De buurtbewoners: Omwonenden, bezoekers van het pand en mede betrokkenen

6. De Paulusschool: Grenst aan De Lelie en kijkt er op uit, biedt deels noodopvang

Het bestuur van de Parochie c.q. het Bisdom lijkt voorzichtig en geeft aan dat het verzekeringsgeld niet voldoende is voor volledige herbouw en geeft aan te weinig expertise in huis te hebben om herbouw te coördineren.

Versa faciliteert alleen de activiteiten, wordt ingezet door de gemeente en is afhankelijk van wat de gemeente gaat besluiten. Ondertussen helpt Versa bij het onderbrengen van de activiteiten (rond de 60) op alternatieve tijdelijke locaties (16 in totaal) en begeleidt de vrijwilligers (rond de 100) waar ze kunnen en bied zo de vele bezoekers een alternatief voor de lelie. Het is nog onzeker of die verbindende rol van Versa gegarandeerd blijft.

De gemeente is bezig met een diepgaand onderzoek naar alle mogelijke alternatieven en opties. Er zijn buurtverkenningen gedaan, bijeenkomsten gehouden met organisaties en met buurtbewoners. De kern van wat De Lelie bijzonder maakte dreigt alleen ondergesneeuwd te raken. Het besluitvormingsproces lijkt zolang te duren dat de termijn waarop de verzekering plannen voor herbouw accepteert dreigt te verlopen.

Wij, vrijwilligers van De Lelie en buurtbewoners willen daarom een dringend beroep doen op u als Burgemeester en Wethouders:

Laat De Lelie voortbestaan!

Huis van de Buurt

Van oudsher is De Lelie een plek voor alle buurtbewoners om samen te komen. De huidige oplossing op 16 verschillende locaties is niet wat we willen. We missen elkaar en “het lelie buurt gevoel”. Het zou ontzettend helpen wanneer we naast een tijdelijke oplossing vooral weer zicht krijgen op een vaste plek in de toekomst, waar alle activiteiten kunnen worden georganiseerd en waar we, zoals vanouds, elkaar kunnen ontmoeten.

Wij danken u alvast voor uw aandacht en hopen op uw inzet om ons te ondersteunen en ons duidelijkheid en transparantie te geven. We gaan graag met u in gesprek om aanvullende informatie te geven en om samen verder te kijken naar de mogelijkheden voor het nieuwe buurthuis “De Lelie 2.0 – het huis van de buurt”.

Met vriendelijke groet,

Thomas Boerma, Jacqueline van Oostveen en Ottie van Diermen

namens de vrijwilligers van De Lelie & buurtbewoners van Hilversum Zuid

een dag op de bouw met de Lelyschool ; 16 oktober 2017

een dag op de bouw met de Lelyschool ; 16 oktober 2017

Later als ik  groot ben ……..      

Wat wil ik later worden? Dat is misschien wel de belangrijkste vraag die je te beantwoorden hebt in je leven. Gewoonlijk wilden jongens straaljagerpiloot, buschauffeur of astronaut worden. En meisjes, juf, verpleegkundige of kapster. Gelukkig zien we tegenwoordig ook meisjes als piloot en jongens in de zorg. Maar er is meer te kiezen.  De directie van Lelyschool in Hilversum Noord en RotaryClub Hilversum hebben de handen ineen geslagen om op maandag 16 oktober a.s. alle leerlingen van de school kennis te laten maken met de beroepen die betrokken zijn bij het bouwen van een huis. Dat is een andere belangrijke zaak in je leven: een dak boven je hoofd. En daar zijn vele beroepen  bij betrokken.  Van de architect die het ontwerpt tot de aannemer en de installateur en de andere vakmensen die voor de uitvoering zorgen.

De dag is bedoeld voor alle leerlingen van de groepen 1 t/m 8. Natuurlijk zullen die op hun eigen niveau worden aangesproken. Tussen 9 uur en 15.30 zullen 3 groepen (groep 1/2/3, 4/5/6 en 7/8)  2 bouwprojecten bezoeken in het centrum van Hilversum.  De dag zal echt niet alleen bestaan uit het aanhoren van verhalen. Ze zullen hun droomhuis mogen bedenken, maar ook een muurtje maken en berekenen hoeveel stenen er voor een project nodig zijn. Er zullen door Rotarians die zelf werkzaam zijn in bouw en vastgoed praktijksituaties nagespeeld worden, aangepast aan de leeftijd van het publiek. Kortom alle aspecten bij de bouw van een huis  komen aan bod. En vanzelfsprekend wordt er veel aandacht besteed aan veiligheid; alle kinderen krijgen een bouwhelm op maat die ze ook nog eens mee naar huis mogen nemen.

Deze dag op de bouw voor de Lelyschool is een initiatief van RotaryClub Hilversum in het kader van ondersteuning van de Lelyschool in Hilversum-Noord. Er wordt daarbij samengewerkt met Kastanje Ontwikkeling en Van Norel Bouwgroep.

De 2 te bezoeken bouwprojecten betreffen 21 nieuwbouwappartmenten tbv de Alliantie  http://www.kastanje-ontwikkeling.nl/projecten/noordse-bosje/ en de transformatie van een kantoorpand naar woningen http://www.kastanje-ontwikkeling.nl/projecten/kantoorpand-noordse-bosje-wordt-getransformeerd/ aan het Noordse Bosje 16 en 19 in Hilversum

Voor meer informatie over dit initiatief kunt u contact opnemen met Piet Nagel , mail@pietnagel.nl

06-51496366

Rotary Club Hilversum.

http://www.rotaryhilversum.nl/

Hilversumse Bouwkringloop winnaar van de Hilversum 100 Challenge

PERSBERICHT

11 oktober 2017

Hilversumse Bouwkringloop winnaar van de Hilversum 100 Challenge

(foto’s Margôt Brakel.)De initiatiefnemers van het plan ‘De eerste Hilversumse Bouwkringloop’ heeft de hoofdprijs gewonnen van de Hilversum 100 Challenge. Juryvoorzitter Lucas Mol en wethouder Nicolien van Vroonhoven reikten de prijs van 10.000 euro uit tijdens het Hilversum 100 Event op 10 oktober, de Dag van de Duurzaamheid. De jury, bestaande uit Helga van Leur, Halil Özpamuk, Paul Basset en Lucas Mol, vonden unaniem het plan voor het realiseren van een bouwkringloopwinkel in ’t Gooi het beste idee. Het wordt een plek waar je reguliere tweedehands bouwmaterialen kwijt kan en kan vinden. Het is een helder plan dat bijdraagt een circulaire economie en CO2 reduceert.

Overige prijswinnaars

De Footprint Challenge heeft het doel inwoners middels een online tool inzicht te geven in hun eigen voetafdruk en te laten zien wat de invloed is van hun keuzes op het gebied van voedsel, energie en mobiliteit. Gedurende 40 dagen worden ze uitgedaagd hun voetafdruk te verlagen. Gewoon met kleine acties in het dagelijks leven.

Prijs: 5.000 euro

De sportverenigingen Altius en HMHC hebben beide ambitieuze plannen om hun clubgebouw en sportvelden te verduurzamen. Het spreekt de jury bijzonder aan dat beide sportverenigingen ambitieuze inzendingen hebben gedaan en heeft besloten ze allebei voor dat enthousiasme en hun doorwrochte plannen te belonen.

Voetbalclub Altius: 5.000 euro

Hockeyclub HMHC: set warmtepanelen van Degree-n t.w.v. 5.000 euro

DEP-STEP: Direct Energie Besparen middels een eenvoudig stappenplan. Een degelijk plan van aanpak voor een rekentool, een kenniscentrum en een helpdesk.

Prijs: 5.000 euro

Inzender Xander Mooibroek kreeg bovendien van de Rabobank Gooi en Vechtstreek een deelname bewijs aan de masterclass Duurzaam Ondernemen t.w.v. 1000 euro

Een groene Bethlehemkerk. Jogchum Kooi heeft samen met het bestuur een plan voor het vergroenen van de Bethlehemkerk ingezonden. Zij willen als kerkelijke gemeente goede rentmeesters zijn door duurzame bezig te zijn in en rond hun kerk.

Prijs: set warmtepanelen van Degree-n t.w.v. 5.000 euro

Banden op spanning krijgt een aanmoedigingsprijs om dit plan in Hilversum uit te rollen. Een uitermate simpel initiatief om automobilisten te faciliteren om op goed opgepompte banden te rijden. Dat scheelt brandstof, scheelt fijnstof, geeft een betere wegligging, een kortere remweg en is dus veel veiliger.

Prijs: 1.000 euro

Prijzen voor samenwerkende Hilversumse scholen

Op het Hilversum 100 Event spraken KinderCampus, GBS de Wegwijzer en het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum met elkaar af om samen te werken aan het verduurzamen van Hilversumse scholen. Zij zullen hierbij worden ondersteund door Eco-Schools, Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek en de gemeente Hilversum.

Prijs: 2.500 euro

De Wegwijzer kreeg van de Rabobank Gooi en Vechtstreek nog eens prijs van 1.000 euro

Het Gymnasium ontving bovendien een set warmtepanelen van Degree-n t.w.v. 5.000 euro

Publieksprijs

Op het Hilversum 100 Event is er ook een publieksprijs uitgereikt. Na drie korte presentaties heeft de zaal Foka Visser voor haar plan Rootswood een prijs gegeven. Rootswood wil alle nieuwboren Hilversummers een boom geven en als de kinderen en bos samen groter groeien allerlei educatieve dwarsverbanden leggen.

Publieksprijs: 1.500 euro

 De winnaars zullen het prijzengeld besteden aan het realiseren van hun duurzame plannen. Het juryrapport en informatie over de plannen staan op:    www.hilversum100.nl.

Hilversum Actie Bladslag

Actie Bladslag

Blad uit eigen tuin | 30 oktober | Planning

Het is duidelijk herfst. De bomen verliezen hun blad en de medewerkers van SBS zijn volop bezig om Hilversum schoon en veilig te houden. Ook uw kliko zal steeds voller en voller raken met blad. Vanaf 30 oktober bieden wij weer de helpende hand met #actiebladslag.

Wanneer

#actiebladslag begint op 30 oktober. 8 weken lang rijdt team #actiebladslag door Hilversum om ook uw blad uit eigen tuin mee te nemen.

Wat

#actiebladslag zegt het al. Al uw blad is welkom maar geen takken en overig tuinafval.

Uw hulp

Wanneer u weet dat #actiebladslag in uw straat komt vragen wij u daar rekening mee te houden met het parkeren van de auto’s. Daarnaast vinden we het leuk als u foto’s van bijvoorbeeld uw eigen bladberg deelt op social media met #actiebladslag.

Planning

U kunt de planning van #actieblad ook in de gaten houden via de gemeentepagina in de Gooi en Eembode (weekplanning), of dagelijks op Twitter via @gemeentehsum, op Facebook en Instagram .

Burgemeester en wethouders lezen voor op Dag van de Duurzaamheid

Burgemeester en wethouders lezen voor op Dag van de Duurzaamheid

Ieder jaar is er op 10 oktober, de Dag van de Duurzaamheid, een voorleesactie op basisscholen, kinderopvangcentra en kinderboerderijen door het hele land. Burgemeester Pieter Broertjes en de wethouders Van Vroonhoven, Van der Want, Jaeger en Voorink zetten zich in voor deze actie. Ze lezen voor uit een boek dat speciaal voor deze actie is geschreven met verhalen van getalenteerde pabo-studenen en tekeningen gemaakt door kinderen. Thema dit jaar is ‘De wereld van voedsel’.

Wethouders lezen voor op de Jan van Rijckenborghschool

De vier wethouders gaan dinsdag 10 oktober allemaal naar de Jan van Rijckenborghschool. Zij worden om 8.45 uur verwelkomd door het team en de kinderen van de school. De wethouders krijgen enkele duurzame producten uit eigen tuin aangeboden. Daarna verspreiden ze zich over de school om voor te lezen en gesprekken te voeren. De ouders zijn gevraagd deze dag zoveel mogelijk op een duurzame wijze de kinderen naar school te brengen. Dat betekent wandelen, fietsen of met de elektrische auto. De Jan van de Rijckenborghschool heeft veel aandacht voor duurzaamheid. Met behulp van crowdfunding zijn vorig jaar zonnepanelen op het dak geplaatst en ze hebben een eigen moes- en bloementuin.

De burgemeester leest voor op Goudenregenschool
Burgemeester Pieter Broertjes leest van 8.85 tot 9.30 uur voor aan groep 8 van de Goudenregenschool in Kerkelanden (Augustinushof 59). Na het voorlezen volgt een gesprek over duurzaamheid en voedsel. Ook deze school heeft veel aandacht voor duurzaamheid. Zij geven regelmatig lessen over zonne-energie, afval en energiebesparing. Ze hebben ook een groen schoolplein: een ware belevingstuin waar kinderen naar hartenlust kunnen spelen met zand, water en tussen het groen.

Haalbaarheidsonderzoek Mediacultuurcluster Kerkbrink

PERS uitnodiging 2 oktober 2017

afdeling Communicatie
postbus 9900
1201 gm hilversum

Haalbaarheidsonderzoek Mediacultuurcluster Kerkbrink

In de afgelopen periode is het zichtbaar en beleefbaar maken van mediacultuur in Hilversum actief opgepakt. Een van de belangrijke onderdelen zijn hotspots voor mediacultuur. Deze zijn belangrijk voor de herkenbaarheid van Hilversum als Mediastad.

De Kerkbrink is een van die belangrijker hotspots, naast het Stationsplein, Marktplein en het Media Park met Beeld en Geluid. De afgelopen maanden is met partners en organisaties in de stad gekeken hoe de Kerkbrink een steviger mediaprofiel kan ontwikkelen. Hierbij zijn Museum Hilversum, Bibliotheek Hilversum, , het Grafisch Atelier, Scenecs Filmfestival, Stichting RTi/6FM en vastgoedpartijen op en rond de Kerkbrink betrokken. Deze partijen hebben aangegeven meerwaarde te zien in de ontwikkeling van een sterk mediacultuurcluster en de gemeente gevraagd deze ontwikkeling te ondersteunen.

De betrokken partijen zullen op woensdag 4 oktober een intentieovereenkomst tekenen met als doel om in 2017 een intensieve haalbaarheidsstudie uit te voeren naar de realisatie van een mediacultuurcluster. Het college heeft besloten een actieve rol te spelen in deze haalbaarheidsstudie gezien de subsidiëring van een aantal betrokken organisaties en de intentieovereenkomst mede te tekenen. Het voornemen is begin 2018 de resultaten van het onderzoek aan de raad voor te leggen.

U bent van harte uitgenodigd om op woensdag 4 oktober om 17.30 uur aanwezig te zijn bij de ondertekening van de intentieovereenkomst voor het Mediacultuurcluster Kerkbrink in de B&W kamer van het Raadhuis, Dudokpark 1, Hilversum.

Tevens zal wethouder Wimar Jaeger van Cultuur een toelichting geven over de mogelijke invulling op zowel inhoudelijk, ruimtelijk als organisatorisch gebied.

Donatie van € 23.750,- voor Stichting Viore bij feestelijk 10e Charity Event

Persbericht

Hilversum, 24 september 2017

Donatie van € 23.750,- voor Stichting Viore bij feestelijk 10e Charity Event

Afgelopen zaterdag (23 september) was Gooiland te Hilversum het decor van een Charity Event voor Stichting Viore.

Stichting Viore is een regionaal informatie- activiteitencentrum voor (ex-) kankerpatiënten, hun naasten en nabestaanden. De opbrengst van deze avond zal worden besteed aan uitbreiding en intensivering van het aangeboden bewegingsprogramma in het centrum. Directeur, Miranda van den Eijnden, zegt: “Wat enorm fijn, dat er zo’n groot bedrag is gedoneerd aan Viore! Uit onderzoek is gebleken dat bewegen veel gunstige effecten voor kankerpatiënten heeft. Dit bedrag zorgt ervoor dat er ruim 1.600 keer aan een bewegingsactiviteit bij Viore kan worden deelgenomen. Heel veel dank aan de donateurs!”


De organisatie van de avond was in handen van leden van tennisvereniging HLTC ’t Melkhuisje en Gooiland Hilversum. Deze leden organiseerden voor het 10e en tevens laatste jaar dit Charity Event. Dit leverde in die 10 jaar maar liefst ruim 200.000 euro op voor Lees verder Donatie van € 23.750,- voor Stichting Viore bij feestelijk 10e Charity Event

2017 Burgemeester Hilversum ontvangt PAX Duif

PERSBERICHT                                                                                        21 SEPT 201 Burgemeester Hilversum ontvangt PAX Duif

 Op 20 september ontving Burgemeester Broertjes de “PAX Duif”. Vredesorganisatie PAX geeft hiermee een blijk van waardering voor de inzet van de gemeente in de Vredesweek. De gemeente Hilversum houdt tijdens de landelijke Vredesweek van 18-24 september voor de eerste keer een Hilversumse Vredesweek en neemt hieraan actief deel met een programma voor jong en oud.

De overhandiging van de PAX Duif vond plaats tijdens het scholierendebat in het Raadhuis. Carla Kuijpers van de Raad van Toezicht van PAX, overhandigde het beeldje gemaakt van olijfbomenhout aan de burgemeester.

Burgemeester Pieter Broertjes: “Wij leven in een land waar al ruim zeventig jaar geen oorlog meer is. Lees verder 2017 Burgemeester Hilversum ontvangt PAX Duif

Kikker Rik Kinderopvang in Zuid.

Persbericht: Kikker Rik kinderopvang start met vernieuwd flexibel opvangproduct en krijgt ruimere openingstijden

Hilversum 13 september 2017 – Vanaf 2 oktober biedt Kikker Rik Kinderopvang een vernieuwd flexibel opvangproduct genaamd Kikker Rik Super Flexibel!. Flexibele opvang betekent dat je steeds wisselende dagen/dagdelen gebruik maakt van de opvang op alle werkdagen van de week. Door deze vernieuwde flexibele opvang, kunnen ouders de opvang optimaal afstemmen op hun wensen en behoeften.

Ze kunnen de opvang zelf inplannen tot 24 uur van tevoren en weten dan direct of er opvangmogelijkheden voor het gewenste moment beschikbaar zijn. Deze opvang biedt Kikker Rik aan op een Flexgroep met maximaal 14 kindplaatsen voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. De kinderen worden, net als bij de standaard opvanggroepen, opgevangen door een team van vaste medewerkers zodat het kind een vertrouwde, veilige en uitdagende omgeving ervaart. Ouders die Super Flexibel! afnemen krijgen standaard de mogelijkheid om opvang van 07.00 tot 19.00 uur in te plannen.

Sommige ouders hebben behoefte aan ruimere openingstijden dan huidige openingstijden (07.30 tot 18.30 uur). Daarom biedt Kikker Rik vanaf 2 oktober verlengde opvang aan. Indien ouders hun kind vroeger willen brengen of later te kunnen ophalen, dan kunnen ze gebruik maken van verlengde opvang met als keuze; vroege opvang (vanaf 07.00 uur tot 18.30 uur) of late opvang (vanaf 07.30 tot 19.00 uur).

Kikker Rik biedt al 20 jaar vertrouwde, veilige en uitdagende kinderopvang voor kinderen en is een vertrouwd adres inHilversum-Zuid.
Meer info over kinderopvang Kikker Rik vindt u op de website: http://kikkerrik.nl/. Hier kan je ook een rondleiding aanvragen of een inschrijving doen.

 

Activiteiten de Lelie

ACTIVITEITEN DE LELIE 17-18 Situatie per 05072017, dus alles onder klein voorbehoud

MAANDAG
09.00-11.00​Engelstalig Kinderkoor​​​€15.00 (½ jr)​​Zoutkeet​
09.30-12.00​Biljartinloop​​​​Klok​​​Egelantier​
09.45-11.30​Taalgroep Nederlands​​​€15,00 (10 wkn)​Bibliotheek​
13.30-15.30​Kaarten Maken​​​​€ 2,00 (pk)​​St Joseph​
13.30-16.00​Biljartinloop​​​​Klok​​​Egelantier​
13.30-16.00​Joker-tafel​​​​€ 0,50 (pk)​​Egelantier​
13.30-16.00​Rummikub-tafel​​​€ 0,50 (pk)​​Egelantier​
14.00-16.00​Koersbal​​​​€27,00 (½ jr)​​Koepel​
14.30-15.15​Taalondersteuning `​​​€ 0,50​​​Paulusschool​
15.30-16.15​Taalondersteuning​​​€ 0,50​​​Paulusschool​
16.15-17.15​Tekenlesgroep 4-8​​​€3,00​​​Paulusschool​
19.30-21.30​Dartclub vtbt​​​​€ 3.50 (mnd)​​JC de Mix​

DINSDAG
09.30-12.00​Biljartinloop​​​​Klok​​​Egelantier​
09.30-11.00​Inloop Digitale Zaken​​​gratis​​​Egelantier​
10.30-11.30​Seniorengymnastiek​​​€ 42,50 (10x)​​Egelantier​
12.00-13.15​Lunchtafel senioren​​​€ 3,00 pk​​Tijdelijk gestopt
13.30-15.00​InloopspreekuurZorgnetwerk Zuid​gratis​​​Wijkinformatiepunt
13.30-15.30​Handwerktafel​​​​gratis​​​Egelantier​
13.30-16,00​Schilderclub​​​​€ 80.00 (40 wk)​​Zoutkeet​
13.30-16.00​Trefpunt seniorenmiddag​​€ 3,00 mnd​​Egelantier​
13.30-16.00​Trefpunt biljarten​​​€ 3,00 mnd​​Egelantier​
14.00-16.00​Trefpunt bingo​​​​€ 3,00 pk​​Egelantier​
14.30-15.15​Taalondersteuning `​​​€ 0,50​​​Paulusschool​
15.30-16.15​Taalondersteuning​​​€ 0,50​​​Paulusschool​
16.00-17.00​Kinderyoga​​​​€3,00 pk​​Paulusschool​
19.30-22.30​Jongeren Avond​​​gratis​​​De Bus​

WOENSDAG
09.00-10.30​Speelinloop Lelie​​​Gratis​​​Paulusschool​
14.15-15.15​Spel/Crea kinderen​​​variabel​​Paulusschool​
15.30-17.00​Sport/Spel/Inloop kinderen​​Gratis​​​Paulusschool​
19.00-21.00​Leliesoos gehandicapten​​Gratis​​​Carolus huis​
19.15-20.30​Countrylinedans gehandicapten​€65,00 seizoen​​Carolus huis​
19.15-20.30​Creaclub gehandicapten​​€65,00 seizoen​​Carolus huis​
19.15-20.30​Biljartgroep gehandicapten​​€35,00 seizoen​​Carolus huis​

DONDERDAG
09.00-10.30​Tekentafel​​​​gratis​​​Egelantier​
09.30-11.00​Computerinloop​​​gratis​​​Egelantier​
09.30-12.00​Biljartinloop​​​​gratis​​​Egelantier​
09.30-11.30​Engelstalige Speelinloop​​€2,00​​​ThousandHills​
12.45-14.15​Taalgroep Nederlands​​​€15,00 (10 wkn)​Paulusschool​
13.30-16.00​Biljartinloop​​​​Klok​​​Egelantier​
13.30-16.00​Klaverjassoos De Lelie​​​€3,00 mnd​​Egelantier​
15.15-17.00​Keukenmeiden 9-13 jr​​​€2,00 pk​​Scouting Zuiderkruis
14.30-15.15​Taalondersteuning `​​​€ 0,50​​​Paulusschool​
15.30-16.15​Taalondersteuning​​​€ 0,50​​​Paulusschool​
19.00-21.30​Rock&Roll 2 groepen​​​nnb ​​​Lopes Dias​
19.30-22.30​Jongeren Avond​​​gratis​​​De Bus​

VRIJDAG
09.15-10.15​Yoga​​​​​ 125.00* (½ jr) ​​Zoutkeet​
10.45-11.45​Yoga​​​​​€ 125.00* (½ jr) ​Zoutkeet​
14.00-16.00​Creaclub Ans​​​​€7,00 mnd​​Egelantier​
16.00-18.30​Koken voor Mannen​​​€50,00 (5x)​​Lopes Dias​
18.30-20.00​Kinderdisco (2e vr)​​​€1,50​​​Beatrix Neuweg

ZATERDAG
10.00-14.00​Arabische Taalles​​​nnb​​​Maatjesproject
13.00-14.30​Kindertoneel beginners​​​€ 15.00 (10 wkn)​nnb​
14.30-16.00​Kindertoneel gevorderden​​€ 15.00 (10 wkn)​nnb​
20.00-22.00​Leliedisco gehandicapten (2e za)​€2,00​​​De Koepel​
20.00-23.00​Toneelavonden​​​​nnb​
20.00-23.00​Vriendenkring (3e za)​​​€2,50 ​​​Koepel

ZONDAG
Tijd​Wat​Prijs​Locatie​Toelichting
10.00-14.00​Arabische Taalles​​​nnb​​​Maatjesproject
14.00-16.00​UitinZuid-bingo senioren​​€3,50​​​nnb​
14.00-16.00​Familiebingo​​​​€5,00​​​nnb​

Informatie Activiteiten Buurthuis de Lelie ​