Lopes Dias

ROMMELMARKT LOPES DIAS

In Wijkcentrum Lopes Dias is er op zondag 19 maart weer een grote ROMMELMARKT. Voor goedkope spullen kunt u rondneuzen bij de vele verkopers. De markt is van 10.00-15.00 uur. Wijkcentrum Lopes Dias , Lopes Diaslaan 213, Hilversum

 

Projectkoor De Spetters

Projectkoor De Spetters
Op 2 april zal kinderkoor ‘De Spetters’ om 10.00 uur optreden in de dienst van het Leger des Heils op de Bussumerstraat nr. 27 a/b.
Kinderen tussen de 4 en 12 jaar die het leuk vinden om eens in een koortje mee te zingen, zijn welkom op de volgende woensdagen van 15.30 – 16.15 uur:
08, 15 en 29 maart. Attendeer uw (klein)kinderen op dit aardige projectje en kom samen met hen naar de dienst, want hoe meer zielen, hoe meer vreugd.
En een kans om eens verder te kijken.

Eurodag in kledingwinkel

Het is weer zover: voor het nieuwe seizoen kan een heel nieuwe garderobe opgebouwd worden. Alle niet geprijsde kleding gaat op zaterdag 25 februari voor één euro de deur uit en alle geprijsde kleding voor de helft van de prijs.

Schoenen en gebruiksvoorwerpen worden eveneens verkocht tegen zeer geringe prijzen.

Kledingwinkel Het Palet, Nieuwe Doelen 30-32, 1211 CE

van 10.00 tot 15.00 open.  

http://www.legerdesheils.nl/korpshilversum  bijzondere web site, de moeite waard om te openen, met veel muziek enz.

Stichting Vrienden van de Clemenskerk

Buurt gepasseerd en boos door handelwijze wethouder bij trampolineplan

Wethouder Voorink sprak op 3 februari via een brief aan de gemeenteraad zijn steun uit voor het plan om in de Clemenskerk een trampolinecentrum te vestigen, ook al is het plan in strijd met het bestemmingsplan en de eerder gemaakte  afspraken. Er wordt in de brief met geen woord gerept over de overlast die het plan oplevert voor de buurt. Dat leidt tot grote ergernis, zowel bij de Vrienden van de Clemenskerk als bij buurtbewoners. Voorink en onderneemster De Wit verwijten de Vrienden bovendien dat ze niet over het plan in gesprek willen gaan, terwijl zij zelf degenen zijn de Vrienden en de buurt hierbij volledig hebben gepasseerd.

 

Het trampolineplan werd in september vorig jaar onverwachts gepresenteerd door de onderneemster en eigenaar BOEi. Ze bleken hierover al maanden in overleg met de gemeente, terwijl de buurt van niets wist. Het plan is in strijd met de in 2011 gezamenlijk door de gemeente, BOEi en de Vrienden vastgestelde kaders, waarin gesteld werd dat een plan binnen het bestemmingsplan (maatschappelijk) moet passen, rekening moet houden met het monumentale karakter, openbaar toegankelijk moet zijn en financieel haalbaar. De wethouder stelt nu simpelweg dat een invulling binnen die 4 kaders nu eenmaal lastig is gebleken en wil daarom een afwijking van het bestemmingsplan toestaan, al wijdt hij daar in zijn brief amper een woord aan.

De wethouder prijst in zijn brief het plan op dezelfde manier aan als De Wit dit zelf doorlopend doet: “Het initiatief dat voorligt, betreft een concept dat nog niet in Hilversum aanwezig is en daardoor uniek en vernieuwend. Het draagt bij aan de doelstelling om jongeren te stimuleren tot meer beweging. Vooral voor de oudere jongeren zijn beperkte mogelijkheden voor ontspanning en recreatie aanwezig.“  Dat is volgens de Vrienden klinkklare onzin, want er zijn genoeg sport- en ontspanningsmogelijkheden voor kinderen en jongeren in Hilversum, zelfs op loopafstand van de Clemenskerk, in het park De Oude Haven en op de Neuweg.  Het gaat hier niet om een maatschappelijke Lees verder Stichting Vrienden van de Clemenskerk

Wethouder Klamer Opent Inloopspreekuur Digitaal Huis Gooi op Sociaal Plein

Moeite hebben met de Nederlandse taal komt vaker voor dan gedacht. Dit bericht kan bijvoorbeeld door ongeveer 14.000 mensen in het Gooi niet of nauwelijks gelezen worden.

Aankomende donderdag 16 februari opent wethouder Klamer het inloopspreekuur van DigiTaalhuis Gooi op het Sociaal Plein van Hilversum voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Hiermee wordt een tweede inloopspreekuur in Hilversum in gebruik genomen, naast de al bestaande in de Bibliotheek Hilversum. “Iedereen met vragen over het leren van de Nederlandse taal kan binnenlopen en wordt geholpen door professionele taalconsulenten, ondersteund door getrainde taalvrijwilligers”, aldus Klamer.

U bent welkom op de feestelijke opening op donderdag 16 februari van 10.15 uur  tot 11.15 uur. Sociaal Plein, Wilhelminastraat 1-19.

 

 

 

HUISVESTING VOEDSALBANK HILVERSUM

 De gemeente Hilversum heeft het bestuur van de Voedselbank Gooi & Omstreken een oplossing aangedragen voor haar huisvestingproblematiek met betrekking tot haar uitgiftepunten in de gemeente Hilversum. Donderdagavond (9 februari), besluit het bestuur van de Voedselbank over dit aanbod.

Graag nodigen wij u uit voor een toelichting op het genomen besluit van de Voedselbank.

09.00 uur – Voorzitter Lex Abels licht besluit bestuur Voedselbank Gooi & Omstreken toe

09.15 uur – Wethouder Arjo Klamer licht gemeentelijk standpunt toe

Datum: vrijdag 10 februari, 09.00 uur

Locatie: Raadhuis, Dudokpark 1

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Géke Uninge, afdeling communicatie, 035 629 5024 of 06 100 40 186.

 

DE GROSSIERDERIJ

Nieuwe creatieve broedplaats in de Mediastad

Een grootte verzamel pand van creatieve bedrijven die van de oude media een nieuw media gaan maken.

Laapersveld opnieuw ingericht in geest van Dudok

   De gemeente Hilversum gaat het Laapersveldpark deels opnieuw inrichten.

Voor die herinrichting heeft ze gekeken naar de oorspronkelijke opzet van het park van de architect Dudok.

Wethouder Nicolien van Vroonhoven: “De coniferen in het park zijn in een heel slechte conditie. Steeds meer bomen vallen uit. Dat was voor ons de aanleiding goed naar de inrichting van het park te kijken en met name naar de zogenaamde zichtas. Als inspiratiebron heeft onze landschapsarchitect de schetsen van Dudok uit de kast gehaald. Elementen uit zijn plan komen terug in het nieuwe ontwerp.

Bijvoorbeeld de aanplant van twee rijen coniferen langs de binnenzijde van de zichtas en een gazon met kleurrijke bollen in het midden van de as. In de gemetselde bloembakken komen planten zoals vroeger ook het geval was. Om de belevingswaarde te verhogen gaan we bloeirijke beplanting planten, zoals sierkersen en rodondendrons. Van de zomer staat Laapersveld prachtig in bloei en is het nog meer dan voorheen een heerlijke plek om te verblijven.”

Omgevingsvergunning kap bomen

Voor het kappen van de coniferen is op 2 december 2016 een omgevingsvergunning verleend. Tegen de vergunningaanvraag was een zienswijze ingediend. Na uitleg van de plannen en de reden waarom de coniferen gekapt moeten worden, heeft de indiener besloten om die zienswijze in te trekken en af te zien van verdere bezwaren. Een quick scan heeft uitgewezen dat er geen broedende vogels in de bomen zitten, waardoor niets het kappen van de bomen nog in de weg staat

 Uitvoering

Volgende week wordt gestart met de werkzaamheden die door een aannemer in opdracht van de gemeente worden uitgevoerd. De werkzaamheden zullen circa 5 weken in beslag nemen. Daarna zullen bouwhekken tijdelijk de nieuwe groeninrichting afschermen om het gazon en de nieuwe beplanting de kans te geven om goed aan te slaan. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Communicatie, telefoon : 035 629 21 52

 

Patiënten van vertrekkend huisarts Seldenrijk steunen Viore

Patiënten van vertrekkend huisarts Seldenrijk steunen Viore

Huisarts Trudy Seldenrijk nam op 21 januari afscheid van haar praktijk aan de Neuweg in Hilversum.

 

 

Dat gebeurde met een drukbezochte en gezellige afscheidsreceptie in de Gulle Graef. Velen hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om persoonlijk afscheid te nemen of hebben een kaartje gestuurd. “In 26 jaar maak je heel wat mee “aldus Trudy Seldenrijk.” Ik wil mijn patiënten bedanken voor de mooie en ontroerende herinneringen, en het vertrouwen dat zij in mij hebben gesteld” De huisarts vroeg aan haar patiënten in plaats van een persoonlijk cadeau om een bijdrage te geven voor de dag `Bewust bewegen’ die Viore op zaterdag 8 april organiseert voor mensen die leven met kanker. “In onze huisartsenpraktijk stimuleren wij het bewegen bij patiënten, ook als ze kanker ontwikkelen. De activiteiten van Viore sluiten daar heel goed op aan”, meldt huisarts Trudy Seldenrijk. Viore is natuurlijk heel blij met de giften en de aandacht. “Geweldig, er is al ruim € 3.100,- overgemaakt! We weten dat bewegen -ook bij kanker- zo enorm belangrijk is. Daarom gaan we deze dag organiseren”, zegt Viores directeur Miranda van den Eijnden. “Ook na 8 april zullen wij diverse bewegingsactiviteiten in ons uitgebreide programma opnemen”.


Door het vertrek van huisarts Trudy Seldenrijk is huisartsenpraktijk Staring op 1 januari 2017 overgenomen door huisarts Alian Bouma, met als nieuwe naam Huisartsenpraktijk Vita, gevestigd binnen het gezondheidscentrum Casa Cura aan de Neuweg in Hilversum.

Lees verder Patiënten van vertrekkend huisarts Seldenrijk steunen Viore

Herbenoeming Burgemeester Pieter Broertjes

Burgemeester Pieter Broertjes aanbevolen voor herbenoeming

Herbenoeming | Tweede termijn | Aanbevolen door gemeenteraad

Tijdens een plenaire vergadering op woensdagavond 1 februari heeft de gemeenteraad van Hilversum besloten om burgemeester Pieter Broertjes aan te bevelen bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor herbenoeming als burgemeester van de gemeente Hilversum per 1 juli 2017.

Burgemeester Broertjes: “Ik ben ontzettend blij met de uitkomst van deze vergadering en dank de raad voor het vertrouwen in mij als burgemeester. Ik verheug mij op mijn nieuwe termijn. Ik heb er veel zin in om mij samen met inwoners, ambtenaren en raadsleden in te blijven zetten voor een mooi, veilig en bruisend Hilversum. Ik heb nog zoveel plannen voor en met Hilversum. Lees verder Herbenoeming Burgemeester Pieter Broertjes

Syrische vluchtelingenkinderen naar school dankzij Soroptimisten

Syrische vluchtelingenkinderen naar school Soroptimisten

Nederlandse Soroptimisten zamelen bijna half miljoen in voor Syrische kinderen

Dankzij de steun van Nederlandse Soroptimisten konden Syrische vluchtelingenkinderen in Turkije weer naar school. UNICEF bouwde met behulp van hun bijdrage 16 klaslokalen en voorzag 15 aangepaste schoolgebouwen van meubilair. Ook krijgen honderden gevluchte Syrische leraren onkostenvergoeding zodat zij kinderen in hun eigen taal les kunnen geven. Met acties in heel Nederland zamelden de Soroptimisten sinds 2014 al ruim 490.000 euro in. Wat begon met een paar leden die begaan waren met het lot van die kinderen, groeide uit tot een landelijke actie – Syrië Back to School – waar 2500 leden zich achter schaarden. UNICEF-directeur Suzanne Laszlo neemt de eindcheque in ontvangst tijdens de jaarvergadering van de Soroptimisten op 4 februari in Veenendaal. Lees verder Syrische vluchtelingenkinderen naar school dankzij Soroptimisten

Perikelen over de Clemenskerk

Persbericht Stichting Vrienden van de Clemenskerk, 30 jan. 2017
Handelwijze gemeente en BOEi rond Clemenskerk zet kwaad bloed
Eigenaar BOEi gaat door met het plan om in de Clemenskerk een trampolinecentrum te vestigen. De Stichting Vrienden van de Clemenskerk verbrak de samenwerking omdat dit plan opnieuw in strijd is met de eerder gemaakte afspraken. Zowel BOEi als de gemeente Hilversum hebben informatie achtergehouden en negeren bezwaren, terwijl beide partijen de mond vol hebben van lokaal draagvlak. Dat zet kwaad bloed in de buurt.
Op dinsdag 31 januari a.s. tussen 17.00 en 18.30 uur hebben omwonenden rond de Clemenskerk nog kans om projectleider Han Wartna van BOEi en onderneemster Saskia de Wit vragen te stellen over het beoogde trampolinecentrum. Lees verder Perikelen over de Clemenskerk

Pastoor Jules Dresmé in Gulden Boek van Hilversum

PERSBERICHT
25 januari 2017

Pastoor Jules Dresmé in Gulden Boek

Het gemeentebestuur heeft besloten dat pastoor Jules Dresmé (64) op de verjaardag van de gemeente Hilversum, zaterdag 4 maart, wordt ingeschreven in het ‘Gulden Boek der gemeente Hilversum’.

De pastoor heeft na de MH17- ramp, waarbij vijftien Hilversummers omkwamen, een zeer belangrijke rol vervuld voor nabestaanden en Hilversummers.
Direct na de ramp zocht de pastoor contact met

Stadsdichter Hilversum Robert Grijzen

burgemeester Broertjes waarbij hij zijn hulp aanbood. Uitgangspunt werd dat iedereen in de Vituskerk welkom moest zijn. Volgens Dresmé was zijn ’huis’ groot genoeg.

Het ’huis’ – de kerk – later de kapel die dag en nacht open was, werd een plaats van verwerking voor nabestaanden, betrokkenen en voor ieder ander die was geraakt.
Jules Dresmé was en is voor de betrokkenen van de MH17- ramp een mensenbinder, hij is meer dan alleen de pastoor. Zijn inzet blijft enorm. Met wegcijferen van zichzelf was hij dienend, hij troostte de rouwenden, was er voor iedereen die hulp nodig had. Hij biedt steun voor velen in onze samenleving, ongeacht achtergrond, geloof en afkomst.

Ook bij de totstandkoming van het Hilversumse MH17-monument speelde Jules Dresmé een belangrijke rol voor de nabestaanden.

Gulden boek
Lees verder Pastoor Jules Dresmé in Gulden Boek van Hilversum

MBVO SENIORENGYM

Op dinsdag 31januari is er weer de SENIORENGYM. Voor senioren die hun conditie en souplesse willen verbeteren en op peil willen houden.

Het is van 10.30-11.30 uur. Het kost 42,50 euro voor 10 weken.

Aanmelden en informatie :

Riet van Engelen : 035-6219353.

Buurthuis de Lelie, Leliestraat 6-8, Hilversum.

BUURTBOEKENKAST

Er zijn weer nieuwe boeken ingebracht voor de BUURTBOEKENKAST. Mensen kunnen hier boeken achterlaten, ruilen of meenemen.

Kom eens kijken of er wat voor u tussenstaat.    Allemaal zonder kosten.

Buurthuis de Lelie, Leliestraat 6-8, Hilversum.

Buurthuisnieuws Concerten Theater en wat opvalt in de Hilversumse media.