Informatieavond over longkanker bij Viore

Persbericht

Hilversum, 17 november 2017

Informatieavond over longkanker bij Viore

Op donderdag 30 november organiseert Viore, in samenwerking met Tergooi en Longkanker Nederland, een informatieavond over longkanker. De avond is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met longkanker en op zoek is naar informatie over de ziekte en de behandelmogelijkheden, en voor andere belangstellenden.

Aan de orde komen thema’s als: wat zijn de behandelmogelijkheden bij longkanker, wat zijn de nieuwste ontwikkelingen (waaronder immunotherapie), voor welke keuzes in de behandelmogelijkheden staat een patiënt en waar vindt de patiënt goede informatie.

De presentaties op deze avond worden verzorgd door dr. J. van Haarst, longarts in Tergooi, en door mevrouw L. Barberio, van Longkanker Nederland. De avond start om  half 8.

Wilt u op deze avond aanwezig zijn of wilt u meer informatie, mail ons dan via programma@viore.org. Bellen kan ook: 035 685 35 32.

Deelname is gratis.


Bij Viore, centrum voor mensen die leven met kanker, staan de deuren op het Oostereind 115 open op alle weekdagen tussen 10 en 16 uur. Zonder afspraak of verwijzing kunnen bezoekers dan terecht voor een luisterend oor en voor informatie over het uitgebreide aanbod aan activiteiten en lezingen. Bezoekers kunnen ook een afspraak maken voor individuele gesprekken over bijvoorbeeld kanker binnen het gezin, kanker en werk, levensvragen en voorbereiding op het levenseinde. Daarnaast heeft Viore veel te bieden op het gebied van bewegen. Zie voor meer informatie ook de website: www.viore.org.

Oostereind 115, 1212 VH Hilversum.

Tel. 035 685 35 32 / info@viore.org

Alle bewoners van Hilversum en omstreken zijn van harte welkom

Alle bewoners van Hilversum en omstreken zijn van harte welkom om op zaterdag 16 december 2017 te kijken naar het kerstverhaal in de prachtig verlichte straten van Hilversum Zuid. Het is leuk en leerzaam voor jong en oud. De tocht zal starten bij de Brede School Zuid aan de Banckertlaan 130 in Hilversum. Na een wandeling van ongeveer een uur eindigt de tocht bij de Bethlehemkerk aan de Loosdrechtseweg 263 te Hilversum. Iedereen kan gratis deelnemen aan deze prachtige tocht. De tocht start om 17.30 uur en het kerstverhaal eindigt om 19.30 uur.

Praktische informatie: neem een lichtje mee tijdens de wandeling, kom ivm beperkte parkeergelegenheid zoveel mogelijk lopen, per fiets of met het OV. Het kerstverhaal wordt mogelijk gemaakt door: BSZ (Brede School Zuid), de Verbinding, Wijkcentrum de Zoutkeet, Kinderopvang Kikker Rik, Heikracht, Zuidererf, Amaris Zuiderheide, AH, HEI galerij en de Bethlehemkerk. Volg ons op onze speciale Facebook pagina: @kerstverhaaldoorhilversumzuid

 

Persbericht,  ‘Maak Seks Lekker Duidelijk, ook in het Gooi!’

Persbericht,  ‘Maak Seks Lekker Duidelijk, ook in het Gooi!’

Onder Embargo tot woensdag 15 november

Geslaagde bijeenkomst over Jongeren en Seksualiteit in de Burgerzaal van het Raadhuis

Op 14 november kwam een zestigtal mensen uit wetenschap, onderwijs en zorg in de Burgerzaal van het Raadhuis bij elkaar. Het doel van deze bijeenkomst was een gesprek over weerbaarheid van Gooise jongeren (12-20 jaar) rond seksualiteit.

Een thema met een grote actualiteitswaarde in tijden van # METOO.

De bijeenkomst was georganiseerd door Soroptimistclub Hilversum e.o. (www.soroptimistclub-hilversum.nl ) in nauwe samenwerking met de gemeente Hilversum.

In zijn aftrap benadrukte Wethouder van der Want het belang van het vergroten van de weerbaarheid van Gooise jongeren zodat zij zich veilig voelen in het ontwikkelen van hun seksuele identiteit en opgewassen zijn tegen groepsdruk en de risico’s van sexting en loverboys.

Sprekers van de GGD, Universiteit Utrecht en Gooise scholen belichtten in korte presentaties van 6 minuten op een ‘pecha kucha’ achtige manier hun ideeën over dit onderwerp  en wisselden onder leiding van Yuri Ohlrichs van Rutgers met de genodigden hun inzichten en ervaringen uit.

De aanwezigen spraken van een inspirerende, energie-gevende bijeenkomst die een flinke impuls heeft gegeven aan het versterken van het netwerk van de betrokken partijen in het Gooi.

Met het organiseren van deze bijeenkomst sluit Soroptimistclub Hilversum haar jubileumjaar – de club bestaat inmiddels 85 jaar- af, en richt zij zich in het nieuwe jaar met benefietfilm en -concert op fundraising voor het project ‘School for Justice’ een initiatief van ‘Free a Girl’.
( https://www.freeagirl.nl/school-for-justice/ )

Buurtontbijt in Carolushuis.

St. Carolus is een bekend gebouw  in de buurt, aan de Bosdrift. U heeft de veranderingen ongetwijfeld al op gemerkt. Bewoners vertrekken en over enkele maanden begint de verbouwing.

Met als resultaat een prachtige locatie, ingericht op de zorgvragen van de ouder wordende  bewoner.  In een mooie en veilige omgeving, met  medewerkers die deskundig zijn. Er komen ouderen wonen met en zonder beperking. Philadelphia is verantwoordelijk voor de zorg met ouderen met een beperking. Begin 2019 hopen we dat het  pand gereed is. En dat er dan ook mogelijkheden zijn voor buurtactiviteiten. We vertellen daar graag meer over in de volgende wijkkrant. U kunt ons ook bellen of mailen: Afra Groen, a.groen@philadelphia.nl , mob. 06 23468506 of  Gilia Steffens g.steffens@philadelphia.nl.

Een eerste start  maken we afgelopen zaterdag 25 november met het Buurtontbijt in het gebouw van Carolus. Waar er gezelligheid en informatie was en de mogelijkheid om met elkaar, buurbewoners en medewerkers  en bewoners van Philadelphia kennis te maken.

Aanvang : 09.30 uur.

Kapelconcert op zaterdag 18 november 2017

Kapelconcert op zaterdag 18 november 2017

Mona Lisa, muziek uit de tijd waarin Leonardo da Vinci de Mona Lisa schilderde

 Ensemble Oriana                  

Esther Kronenburg                  sopraan

Hedesato Sygiyama                blokfluit

Anneke Hoekman                    blokfluit

Ensemble Oriana specialiseert zich in het uitvoeren van muziek uit de late middeleeuwen en renaissance. De vaste leden van het ensemble zijn de blokfluitisten Hidesato Sugiyama en Anneke Hoekman. Zij kennen elkaar van hun studie aan het Utrechts Conservatorium, waar zij beiden in 2011 hun diploma `Master of Music` behaalden. Tijdens en na hun studie deden zij onderzoek naar de uitvoering van muziek uit de middeleeuwen en renaissance. Bij Ensemble Oriana kunnen zij hun liefde voor oude muziek te delen met het publiek, waarbij samenspel op hoog niveau heel belangrijk voor hen is.

De Mona Lisa is een wereldberoemd schilderij, maar van de geportretteerde,

Lisa di Antonmaria Gherardini di Montagliari, weten we maar weinig. Zij was de vrouw van een rijke zijdehandelaar in Florance, waar de familie di Medici erg goed zaken deden voor de kunsten. ..Maar, naar welke muziek zou deze mysterieuze dame hebben geluisterd? Bij haar mooie glimlach hoort ongetwijfeld geraffineerde Italiaanse renaissancemuziek. Ensemble Oriana geeft tijdens het concert wat informatie over de wereld van Mona Lisa en haar maker, Leonardo da Vinci, en draagt sonnetten voor van zijn jongere collega, Michelangelo, die niet alleen schilderde, maar ook beeldhouwer was en gedichten schreef. Het concert speelt zich af in een intieme en informele sfeer. Kinderen die rustig kunnen luisteren, zullen dit ook zeker een leuk concert vinden.

Plaats:                   De Kapel

‘s  Gravelandseweg 144

1217 GA  Hilversum

Aanvang:             15.30 uur, zaal open 15.00 uur

Toegang:             € 10,-, inclusief drankje na afloop, samen met de musici

Kinderen hebben gratis toegang

Kaarten:               Aan de zaal of reserveren via koster@dekapel.nu

Alvast dank, namens de Concertcommissie,

toon heuwekemeijer

Costerustuin Vogellezing

PERSBERICHT COSTERUSTUIN

november 2017

Costerustuin: Vogellezing 10 november

Een lezing voor mensen die kennis willen maken met de Costerustuin en van vogels houden. Op 10 november geeft Paul van der Poel van Vogelwerkgroep ‘t Gooi tijdens de vriendenavond van de Costerustuin een lezing over drie vogelsoorten: het duo boomkruiper / boomklever en de Grote bonte specht. Paul gaat uitgebreid in op de leefwijze van deze vogels.

De avond wordt gehouden in Verpleeghuis Amaris Gooizicht Paulus van Loolaan 21 in Hilversum. Inloop met koffie en thee om 19.30 uur. Aanmelden vóór 9 november bij Tinka Greebe telefoon 035 6247765 of per e-mail tinka.greebe@gmail.com  ” . Toegang 3.00 euro.

Tinka Greebe

Bestuur Costerustuin

Tel: 035 6247765

Costerustuin STICHTING  BOTANISCHE TUIN  DR. COSTERUS

Gemeente, waterschap, provincie en Vitens ondertekenen overeenkomst plan Huydecopersweg:

Gemeente, waterschap, provincie en Vitens ondertekenen overeenkomst plan Huydecopersweg:

Nieuw waterbergingsgebied biedt ruimte aan natuur en recreatie

De komende jaren wordt een nieuw waterbergingsgebied ingericht bij de Huydecopersweg in Hilversum. Deze waterberging maakt de afvoer van overtollig hemelwater uit Hilversum-Oost mogelijk. Vandaag ondertekenden de provincie Noord-Holland, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Vitens en de gemeente Hilversum hiervoor een overeenkomst. Wethouder Nicolien van Vroonhoven van de gemeente Hilversum: “Ik ben trots op de integrale aanpak die we samen afspreken in deze overeenkomt: we hebben een oplossing voor de afvoer van overtollig hemelwater in Hilversum-Oost, maar bieden in het nieuwe waterbergingsgebied ook ruimte aan natuur en recreatie.”

De ondertekening vond niet toevallig plaats in Gemaal Laapersveld in Hilversum. Dat is de plek waar de waterberging wordt aangesloten op het bestaande watersysteem. In Hilversum-Oost is op dit moment weinig plaats voor het opslaan van overtollig hemelwater. De drooglegging van de Laarder Wasmeren is een van de oorzaken hiervan. De nieuwe waterberging lost dit probleem op en zorgt verder voor een structurele oplossing voor de afvoer van interceptiewater van Vitens. Dit water wordt na zuivering via de bestaande vijvers verpompt naar de waterberging Huydecopersweg waar het weer wordt geïnfiltreerd in de Hilversumse bodem.

Natuur en recreatie
Eind 2016 maakten Rijkswaterstaat, de Gemeente Hilversum en het Goois Natuurreservaat al afspraken over de aanleg van een fietspad en een fietstunnel in het gebied. Deze worden onderdeel van de fietsroute ‘Rondje Hilversum’. Verder heeft ook de natuur baat bij de afspraken: door de verbreding van de A27/A1 komt een stuk gebied vrij voor natuurontwikkeling.

Sluitstuk convenant Anna’s Hoeve
De ondertekening is niet alleen het startsein voor de inrichting van een nieuw waterbergingsgebied, maar vormt ook het sluitstuk van het Convenant Anna’s Hoeve. Veel projecten, waaronder het bouwen van een nieuwe rioolwaterzuivering en het saneren van de Laarder Wasmeren zijn al uitgevoerd. De nieuwe waterberging, met bijbehorende waterinrichtingsmaatregelen, vormt het sluitstuk hiervan.

Wie doet wat?
De gemeente Hilversum gaat de pompen en leidingen aanleggen en beheren. De provincie Noord-Holland, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Vitens leveren een financiële bijdrage. Het terrein voor het project Huydecopersweg, inclusief de nieuwe waterberging komt binnenkort beschikbaar bij de reconstructie van de A27.  Rijkswaterstaat verzorgt de inrichting, in overleg met de gemeente Hilversum en het Goois Natuurreservaat.

Breiboezem organiseert ook breiworkshops bij Viore.

Vrouwen die een borstamputatie hebben ondergaan, kunnen voortaan kiezen voor een alternatief op de siliconen protheses. Stichting BreiBoezem voorziet Nederlandse vrouwen van op maat gemaakte protheses van katoen, die door vrijwilligers zijn gebreid. Borstkankerpatiënten hebben nu meer keuze in materiaal en draagcomfort dan voorheen.

De stichting heeft als doel zoveel mogelijk borstkankerpatiënten die een of beide borsten moeten missen te voorzien van gebreide protheses. Oprichtster Wendie Verweij: “Het klinkt misschien vreemd, maar de BreiBoezem voelt heel zacht en natuurlijk”. De protheses worden gemaakt van 100 procent katoen en zijn daarom heel zacht voor de huid. Volgens Verweij zijn de gebreide protheses ook heel fijn voor vrouwen die net een borstamputatie hebben ondergaan. De huid en littekens zijn dan nog heel gevoelig en daarom is een katoenen alternatief vaak prettiger in gebruik.

Siliconen protheses worden al lange tijd gebruikt, maar gebruikers klagen er regelmatig over. Ze voelen onnatuurlijk aan, er is kans op huidirritatie en ze zijn soms zo zwaar dat vrouwen last van hun nek en rug krijgen. De lichte protheses van BreiBoezem zijn geschikt voor permanent gebruik, maar kunnen ook gebruikt worden om de tijd te overbruggen totdat een borstreconstructie mogelijk is. Borstkankerpatiënten moeten daarvoor gemiddeld langer dan een jaar wachten.

De gebreide protheses zijn bedacht door een jonge Amerikaanse vrouw en zijn vervolgens overgewaaid naar Australië. Inmiddels zijn ze in Nederland via Wendie Verweij onder de aandacht gebracht. Er is inmiddels een groot aantal vrijwilligers die de protheses breien en sinds de introductie in 2015 in Nederland heeft ze al zo’n 4.500 vrouwen blij kunnen maken met een katoenen boezem. Iedere vrouw die een borstamputatie heeft ondergaan kan zich aanmelden voor een gratis setje. Stichting BreiBoezem is afhankelijk van donaties, maar hoopt zo lang mogelijk gratis gebreide protheses te kunnen blijven verstrekken aan vrouwen.

De meeste zorgverzekeringen vergoeden de dure siliconen borstprotheses 1 keer per 2 jaar. Wil je tussentijds een nieuwe of extra siliconen borstprothese, bijvoorbeeld voor het sporten, dan is deze voor eigen rekening. De BreiBoezem is dan een mooie aanvulling.

Inmiddels is er ook een Halve BreiBoezem ontwikkeld voor vrouwen die een borstsparende operatie hebben ondergaan en een deel van hun borst moeten missen.

De BreiBoezem kan aangevraagd worden via de website van de stichting www.breiboezem.nl of via het emailadres breiboezem@gmail.com . Op de website kunt u ook alle brei- en uitgiftepunten vinden.

Voor het Gooi is Viore in Hilversum het uitgiftepunt. Viore is het centrum voor mensen die leven met kanker. Adres:  Oostereind 115, 1212 VH Hilversum. Er is een voorraad van alle maten aanwezig waardoor men niet lang hoeft te wachten na de aanvraag. 

Breiboezem organiseert ook breiworkshops bij Viore. Geïnteresseerden zijn op vrijdag 10 november van 13:30 tot 16:00 uur van harte welkom bij Viore om te helpen met breien. Koffie en thee staan natuurlijk klaar!

Eerlijke Winkel Route

(fotograaf: Margôt Brakel.)

Eerlijke Winkel Route

Het behalen van de titel is overigens niet het eindpunt. Het Kernteam Fairtrade Hilversum wil eerlijke handel in Hilversum blijven stimuleren. Dat willen ze onder meer doen door fairtrade winkels, bedrijven en organisaties (de Fairtrade Heroes) onder de aandacht van consumenten te brengen. Gister is  daarom ook een Eerlijke Winkelroute Hilversum geopend. Dit mag in een levendige winkelstad als Hilversum niet ontbreken. Middels de Eerlijke Winkel Route app kunnen mensen zien waar er behalve fairtrade producten ook biologische producten worden verkocht. Deze route wordt ook op papier uitgebracht.

 

Wat is Fairtrade?

Meer dan 60% van alle werkenden in ontwikkelingslanden leeft op of onder de armoedegrens. Om te zorgen dat meer mensen in ontwikkelingslanden een kans krijgen om op een menswaardige manier te werken en aan armoede te ontsnappen, is het belangrijk dat meer producten volgens de fairtrade principes worden verhandeld. Dat kan wanneer meer consumenten en bedrijven fairtrade producten kopen, maar ook wanneer meer winkels, horeca en groothandels fairtrade producten aanbieden. Het Kernteam Fairtrade Hilversum vergroot daarom de vraag en het aanbod van fairtrade in Hilversum.

 

Iedereen kan actief bij de fairtrade campagne aanhaken. Voor meer informatie kunt u kijken opwww.fairtradehilversum.nl of terecht bij Sebastiaan Hexspoor: Fairtradehilversum@gmail.com

 

Theater Kleintjekunst

Vrijdag 17 november, aanvang 20.15 uur treedt cabaretier Pieter Jouke bij ons op met zijn programma ‘Dingen Die Ik Dacht’.

Hij werd in 1973 geboren in Kampen. Zijn vader was dominee en zijn moeder lerares Nederlands. Na zijn studie Arbeid- en Organisatiepsychologie ging hij werken als Personeel- en Organisatieadviseur bij verschillende multinationals totdat hij hoofd P&O werd. In 2000 stapte hij voor het eerst op het podium als komiek. Dat smaakte naar meer en in 2004 stopte hij met zijn reguliere werk en stortte zich volledig op zijn comedycarriere. Hij maakte avondvullende cabaretprogramma’s en schreef veel voor radio, tv en collega-cabaretiers. Hij richtte samen met Edo Schoonbeek en Arjen Lubach Buro Renkema op. Daarmee staat hij zelfs in het Comedycanon van de Volkskrant. Pieter Jouke schreef 3 boeken, rende 10 marathons, leerde de krijgskunst Krav Maga en verscheen regelmatig op televisie in o.a. Koppensnellers, CQC, Staat van Verwarring en Padoem Patsss. Daarnaast geeft Pieter Krav Maga workshops voor bedrijven, is hij dagvoorzitter, leidt hij debatten, brengt hij comedy op maat, samenvattende columns en presentaties. Maar vooral geeft hij zich volledig aan u in zijn vierde avondvullende voorstelling: ‘Dingen Die Ik Dacht’.

De Pers:

“Briljante redeneringen over de liefde… Jouke weet op intelligente wijze de rijkdom van taal, de valstrikken en de dubbelzinnigheden prachtig uit te buiten. Woord Houden is een verrukkelijke exposé
Kester Freriks Theaterkrant ****

“Pieter Jouke laat je luisteren, nadenken maar vooral veel lachen”.
Jiska van Sprang 1erang.nl ****

“Aan al geslaagde grappen knoopt hij doorlopend onderliggende komische toevoegingen vast”.
Dagblad van het Noorden ****

“…..Jouke is uitgegroeid tot een alternatief voor Herman Finkers en Kees Torn…..”
NRC ****

Reserveren noodzakelijk: theaterkk@gmail.com of bel/sms 06-54220108                                                Entree: € 17,00

Het is eindelijk weer zo ver: Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten komen weer in zicht en zo ook de voorstelling, waarin hij zo graag meespeelt. Dit jaar heet het avontuur:

“Sinterklaas en de Stoute Bakker”

Op de woensdagen 22 & 29 nov. en zondag 26 nov. is het te zien, aanvang 14.30 uur*)

Vóór aanvang krijgen de kinderen limonade en lekkernijen. De voorstelling duurt ca 40 minuten en na afloop ontvangen alle kinderen een mooi cadeautje!

*) Bij voldoende belangstelling is er een tweede voorstelling om 16.30 uur.

Reserveren noodzakelijk: theaterkk@gmail.com of bel/sms 06-54220108                                                  Entree: € 7,50

Buurthuisnieuws, wat gebeurt er in Hilversumzuid, Theater en wat opvalt in de Hilversumse media.