Op 11 juni organiseert Rotary Hilversum3 een Culinaire Wandeling langs vier

Op 11 juni organiseert Rotary Hilversum3 een Culinaire Wandeling langs vierHilversumse restaurants én historische locaties in hartje Hilversum.Dit jaar steunen wij met de culinaire wandeling Operation Hernia. Operation Hernia corrigeert liesbreuken in ziekenhuizen die hiertoe niet in staat zijn. Een groep Nederlandse chirurgen zet zich hiervoor onbezoldigd in Ghana in om te voorkomen dat mensen arbeidsongeschikt raken of zelfs overlijden! Om dit werk te kunnen blijven doen heeft Operation Hernia geld nodig voor verdovingsmiddelen, hechtingen, matjes, medicijnen en logistiek. In bijgaande flyer is meer over deze Hilversumse actie te lezen.

CulinaireWandelingFlyer2017-LR

Opening Wijkinformatiepunt in Zuid

Dinsdag 25 april 2017

Opening Wijkinformatiepunt in Zuid

Aanstaande woensdagmiddag, 26 april om 12.15 uur wordt het Wijkinformatiepunt Zuid geopend door bewoners, gebruikers en wethouder Klamer. Het Wijkinformatiepunt is (tijdelijk) gehuisvest in een door de Albert Heijn beschikbaar gestelde ruimte aan de Hilvertsweg 131.

Wijkinformatiepunt  Zuid

Met het uitvallen van wijkcentrum De Lelie, zijn de meeste activiteiten wel ondergebracht op andere locaties in de buurt, maar ontbrak het nog aan een centraal buurtpunt waar buurtbewoners terecht kunnen voor vragen, zorgen, ideeën of informatie. Hier is nu ook dankzij buurtondernemer Albert Heijn een nieuwe locatie voor gevonden. In het Wijkinformatiepunt zijn onder andere de spreekuren van de buurtwerker, de buurtcoördinator, de kinderwerker en de jeugdwerker.

Buurtpeiling over een ontmoetingsplaats in Zuid

Vanuit het Wijkinformatiepunt Zuid wordt de buurt tevens opgeroepen mee te denken over een nieuwe ontmoetingsplaats in de wijk. Door middel van een buurtpeiling in een huis-aan-huis enquête die eind mei op ieders deurmat valt, worden alle bewoners opgeroepen aan te geven of, en waarom zij toegevoegde waarde zien voor een wijkcentrum

Nog vóór de zomervakantie organiseren de gemeente en Versa Welzijn wijkbijeenkomsten over de ingediende ideeën.

Hilversum staat Bol………

Hilversum staat bol van de activiteiten voor jong en oud de aankomende twee weken. Morgen starten we de Oranjedagen met de jaarlijkse kermis. Koningsnacht en Koningsdag worden gevierd met optredens, attracties, familieactiviteiten en de jaarlijkse vrijmarkt. Op 4 mei vindt een eervolle herdenking plaats en Bevrijdingsdag eindigen we met een vuurwerkshow. Klik hier voor het volledige programma. 

Afgiftepunt Voedselbank geinstalleerd en geopend

 

Adres : Heelo Oosterengweg  44 Hilversum. Direkt voor of na de Spoorwegovergang. Een prachtige lokatie, makkelijk bereikbaar voor fiets, lopend en per auto. Het geheel is gehuisvest in pand van Heelo, goed ingericht. Bijna 20 vrijwilligers staan cliënten bij om ieder van het nodige te voorzien. Kortom een prettige plek.

Grondwet bij de tijd: e-mail ook onder briefgeheim

Grondwet bij de tijd: e-mail ook onder briefgeheim
Nieuwsbericht | 18-04-2017 | 16:07

E-mail, sms en andere vormen van telecommunicatie krijgen voortaan ook de grondwettelijke bescherming van vertrouwelijkheid. Vandaag heeft de Tweede Kamer unaniem ingestemd met het voorstel van minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) artikel 13 van de Grondwet zo aan te passen dat ook voor deze vormen van communicatie het briefgeheim geldt.

In het huidige artikel 13 van de Grondwet wordt nog gesproken van telefoon- en telegraafgeheim. Dat is niet meer van deze tijd. In het voorstel dat vandaag is aangenomen door de Tweede Kamer staat nu: ‘Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn brief- en telecommunicatiegeheim.’

Alleen na tussenkomst van een rechter of in het belang van de nationale veiligheid met toestemming van in de wet aangewezen personen, kan inbreuk op dit recht worden gemaakt.

Het voorstel tot wijziging van de Grondwet gaat nu voor behandeling naar de Eerste Kamer.

Zwingli, Hus, Jansenius en Romero

Op zondag 23 april a.s. zal Kees van der Zwaard de laatste vier naamhouders in de serie: Zwingli, Hus, Jansenius en Romero in een speciaal voor ons geschreven programma over het voetlicht brengen en in een verrassende epiloog alle naamhouders van de wijk Kerkelanden de revue laten passeren.

De woonwijk Kerkelanden viert in 2017 het 50-jarig bestaan en het is mooi dat we voorafgaand aan diverse festiviteiten ons project op een bijzondere wijze kunnen afronden.

Vanaf maart 2011 heeft de projectgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de Bethlehemkerk, de Emmaus-Paulus Parochie, de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap en de Hilversumse Historische Kring “Albertus Perk” twee maal per jaar een cultureel programma georganiseerd rond de naamhouders van de wijk Kerkelanden. Voorstellingen variërend van monologen (over Luther, Calvijn en Menno Simonsz bijvoorbeeld) tot muzikale voorstellingen – een musical over Franciscus van Assisi, een uitvoering van de mis van Henny Vrienten met tekst van o.a. Augustinus tot de prachtige film over Baruch Spinoza van Robin Lutz, waarmee hij in november j.l. op het filmfestival in Cannes een belangrijke prijs heeft gewonnen! (fotograaf: Marco Baars.

Informatie over álle voorstellingen vindt u op de website van de Bethlehemkerk:

http://www.bethlehemkerk.nl/index.php/projecten

Bij het merendeel van de bijeenkomsten heeft een lid van de HHK “Albertus Perk” verteld over de historie van Kerkelanden. Deze en andere wetenswaardigheden over de woonwijk Kerkelanden én over ons project zijn gebundeld in een boek “50 jaar Kerkelanden”. Het eerste exemplaar van dit boek zal op 23 april a.s. door de voorzitter van de Hilversumse Historische Kring “Albertus Perk”, Erik van den Berg, worden aangeboden aan de locoburgemeester en wethouder van o.a. wijken en buurten van Hilversum: Wimar Jaeger.

Graag uw aandacht voor de bijzondere slotaflevering op zondag 23 april a.s. van “Het verhaal van Kerkelanden”.

Meer informatie treft u aan in bijgaand document.

Hierbij ook een paar foto’s van theatermaker Kees v.d. Zwaard. Deze zijn voor vrij gebruik. Graag wel vermelding

van de naam van de fotograaf: Marco Baars.Als u aanvullende informatie nodig hebt, aarzel niet om mij te bellen.

Met vriendelijke groeten,

Herma Bosma

projectcoördinator “Het verhaal van Kerkelanden”

tel. : 06-31057959

Kerken met Stip

Kerken met Stip

Op zondag 23 april om 10.00 uur werd korps Hilversum van het Leger des Heils officieel als ‘Kerk met Stip’ geïnstalleerd. Hiervoor kwam mevrouw Hendrine Verkade, coördinator en diaconaal pastor van de Stichting Kerken met Stip. Zij gaf  in de dienst in de Bussumerstraat 27 uitleg geven over het doel van de stichting.

Nogal wat gedetineerden krijgen in de gevangenis opnieuw of voor het eerst met God te maken. Kerkdiensten in de gevangenis worden druk bezocht en er zijn bezoekers die door de diensten herinnerd worden aan geloofservaringen uit hun jeugd, anderen worden voor het eerst geraakt door de kracht van het geloof. Voor sommigen komen mede daardoor veranderingen ten goede in hun leven.

Korps Hilversum wil een lokale geloofsgemeenschap zijn waar ex-gedetineerden een plekje kunnen vinden om hun geloof te beleven, maar ook om een sociaal netwerk op te bouwen waarin zich ook mensen bevinden waar zij op terug kunnen vallen.

Professionalsf zorg en ondersteuning kijken bij elkaar in de ‘keuken’

Persbericht – 5 april 2017

Professionalsf zorg en ondersteuning kijken bij elkaar in de ‘keuken’
Jaarlijkse ronde werkbezoeken sociaal domein Hilversum van start
Vanaf donderdag 6 april gaan er in Hilversum weer honderden professionals op het gebied van zorg en ondersteuning bij elkaar op werkbezoek. Dit unieke initiatief staat binnen het Hilversumse sociaal domein beter bekend als de ‘Kijkjes in de keuken’. Net als vorig jaar zetten tal van organisaties hun deuren open voor collega’s van andere organisaties die zorg en ondersteuning bieden aan Hilversummers.
Sherpa en De Jeugd- & Gezinbeschermers (DJGB) bijten op 6 april het spits af met de werkbezoeken ‘GeWoon op jezelf’ en ‘Complexe scheidingen en uithuisplaatsingen’. Bij Sherpa bezoeken de deelnemers de woonvoorziening aan de Otto’slaan waar jongeren met een licht verstandelijke beperking zelfstandig leren wonen. DJGB biedt een kijkje in de complexe wereld van de jeugdzorg. De vorige ronde werkbezoeken werd hoog gewaardeerd door de deelnemers en vrijwel allemaal riepen ze om een herhaling. “Een zeer goed initiatief, ik hoop dat we dit voor elkaar kunnen blijven doen.” aldus een deelnemer. Een oproep waar de Taskforce Nieuwe Zorgtaken Hilversum als initiatiefnemer graag gehoor aan geeft.
Taskforce Nieuwe Zorgtaken
De Taskforce Nieuwe Zorgtaken Hilversum is een informeel samenwerkingsverband van woningcorporatie De Alliantie, Gemeente Hilversum, GGD Gooi en Vechtstreek, GGz Centraal, HilverZorg, huisartsen, RIBW, Sherpa, SWV Unita, Tergooi en Versa Welzijn. Taskforcelid en wethouder Eric van der Want over het doel van de samenwerking: “We zijn samen altijd op zoek naar betere manieren om onze inwoners te ondersteunen. Elkaar en elkaars organisatie kennen is voor een goede samenwerking natuurlijk essentieel. Als Taskforce faciliteren we die noodzakelijke verbinding onder andere met deze ‘Kijkjes in de keuken’. Als collega’s binnen het sociaal domein elkaar beter leren kennen en van elkaar leren, hebben onze inwoners daar straks profijt van.“
Informatie en inschrijven
Ruim tweehonderd professionals hebben zich al ingeschreven, het overgrote deel voor meerdere ‘Kijkjes’. En de inschrijving loopt voorlopig nog door. Tot eind mei staan er inmiddels zestien ‘Kijkjes’ gepland, georganiseerd door het Binnenstad Service Team, De Jeugd- & Gezinsbeschermers, De Paarse Pelikaan, De Regenboog (onderwijs-zorgcombinatie). DigiTaalhuis, GGz Centraal, Leger des Heils, Sherpa, Sociaal Plein, Tabitha Ruiter, Veilig Thuis en Youké. En er zijn nog nieuwe werkbezoeken in voorbereiding. Een overzicht van alle ‘Kijkjes in de keuken’ is te vinden via https://nl.surveymonkey.com/r/kijkjes2017. Professionals kunnen zich via deze link ook direct inschrijven.

Bewust bewegen, juist bij kanker

Bewust bewegen, juist bij kanker

Het belang van voldoende beweging is bij iedereen wel bekend. Maar wist u dat uit onderzoek blijkt dat regelmatig bewegen juist van belang is voor het herstel tijdens en na kanker. Daarom organiseert Viore op zaterdag 8 april een middag die helemaal in het teken van bewegen staat: ‘Bewust Bewegen bij Viore’.

Op deze middag kunt u kennismaken met verschillende vormen van beweging (onder deskundige begeleiding). In twee rondes kunt u zich aanmelden voor diverse workshops. U kunt een workshop Pilates volgen, nordic walking, tai chi, intuïtieve dans, wandelen met een wandelcoach, u kunt Jeu de Boules komen spelen en er is een informatieve workshop over de bewegingsmogelijkheden in de regio. De middag gaat om 13.30 uur van start met een paar enthousiaste sprekers die iedereen graag aan het bewegen zetten.
Bent u geïnteresseerd in deelname, of wilt u meer informatie, mail ons dan via programma@viore.org. Bellen kan ook: 035 685 35 32. U kunt zich tot 31 maart opgeven voor deze middag. Deelname is gratis. Lees verder Bewust bewegen, juist bij kanker

Bill Minco-lezing door Jolande Withuis op 4 mei herdenking Hilversum

De zesde Bill Minco-lezing wordt dit jaar gehouden door dr. Jolande Withuis.
Withuis (1949) was tot 2014 als onderzoekster verbonden aan het NIOD Instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies. Ze was jarenlang columniste voor Opzij en schrijft voor NRC Handelsblad, Trouw en de Volkskrant.
De Bill Minco-lezing, genoemd naar de bekende verzetsstrijder en oud Hilversums gemeenteraadslid en wethouder, is een vast onderdeel van de 4 mei herdenking in Hilversum.

Withuis beschrijft in haar aangrijpende lezing het verzetsverleden, de arrestatie, de gevangenschap en het naoorlogse politieke werk van de Hilversumse Rie Lips-Odinot. Een schokkend levensverhaal van een vrouw die na haar bevrijding door de Russen uit Ravensbrück eerst zweeg over haar ervaringen en tien jaar later haar politieke illusies verloor. Maakt ideologie blind? Na de meeslepende lezing van Jolande Withuis kunnen mensen hier zelf over oordelen.

Thema en programma 4 mei 2017
Ieder jaar kiest het Nationaal Comité 4 en 5 mei een thema dat als rode draad door de activiteiten op 4 en 5 mei loopt. Het jaarthema inspireert om herdenken en vieren aan elkaar te verbinden en om de historis Lees verder Bill Minco-lezing door Jolande Withuis op 4 mei herdenking Hilversum

Hilversum Speld uitgereikt aan Sytze Haenen.

Woensdag 29 maart 2017

Hilversum Speld uitgereikt aan Sytze Haenen.

Na een carrière van ruim 38 jaar binnen het Hilversums onderwijs neemt Sytze Haenen vandaag bij zijn afscheid van het Comenius College. Tijdens dit afscheid heeft Haenen de Hilversum Speld ontvangen uit handen van wethouder Eric van der Want.  “Haenen is een bijzonder gerespecteerd bestuurder, bescheiden en invloedrijk en kan worden aangemerkt als een ambassadeur voor het Hilversums onderwijs”, aldus Van der Want.

Van leraar geschiedenis, conrector naar rector van het Comeniuscollege, van rector naar algemeen-directeur van CVO ’t Gooi, een samenwerkingsverband met meerdere vestigingen van middelbare scholen in Hilversum.  Haenen ademt onderwijs.

Sytze Jan Haenen speelde een belangrijke rol in de vorming van veel Hilversumse jongeren op weg naar volwassenheid. Hij liet zich daarbij telkens opnieuw leiden door de vraag ‘wat wordt de leerling er beter van?’.  Ongeacht het soort onderwijs zorgde hij ervoor dat de leerlingen het beste onderwijs kregen dat bij hen paste en stelde die leerlingen daardoor in staat goed voorbereid en zelfstandig hun eigen carrière op te bouwen.

Verbinder

In 2006 sloten de gemeente en de schoolbesturen een convenant waarin er afspraken werden gemaakt om de huisvesting voor alle scholen in Hilversum op orde te krijgen. Sytze speelde daarbij een belangrijke verbindende rol tussen scholen en gemeente.

Nieuwbouw van Da Costa, Hilfertsheem, renovatie van Comenius College. De Savornin Lohmanschool, is deel uit gaan maken van de Brede School Zuid, een samenwerkingsproject met de Van Hasseltschool en Bink, het oude schoolgedeelte is door het schoolbestuur tegelijk gerenoveerd. Haenen hield scholen en gemeente bijeen bij de verdeling van de onderwijshuisvestingsgelden

Hilversum Speld 

De gemeentespeld wordt in bijzondere gevallen toegekend als blijk van erkentelijkheid aan degenen, die zich voor Hilversum in grote mate verdienstelijk hebben gemaakt. Wethouder van der Want; “Als wethouder Onderwijs wil ik hiermee Haenen bedanken voor zijn bijzondere en langdurige bijdrage aan het onderwijs en daarmee aan Hilversum”.