Website zonnestraalhilversum.nl gelanceerd

Zonnestraal is op weg naar de Unesco werelderfgoedlijst. De voorbereidingen voor de nominatie zijn in volle gang. Nicolien van Vroonhoven, wethouder Monumentenzorg, heeft de website van Zonnestraal,

http://www.zonnestraalhilversum.nl

gelanceerd. Op de website staat informatie over de achtergronden van Zonnestraal en actualiteiten zoals rondleidingen. Ook is het proces van de nominatie voor de Unesco werelderfgoedlijst voor iedereen goed te volgen.

“Zonnestraal is heel bijzonder,” aldus wethouder Nicolien van Vroonhoven. “Het ligt nog wat verscholen. Letterlijk op de hei en in het bos, maar ook figuurlijk wat betreft bekendheid. Op weg naar Unesco werelderfgoed willen we, binnen Hilversum én ver erbuiten, laten zien hoe bijzonder dit stuk Hilversum eigenlijk is. We willen informeren maar ook verhalen van andere horen en deze delen. De website is een eerste stap. Het biedt verdieping, inspiratie en uitdaging.”
Aan de website is ook een nieuwsbrief gekoppeld. Via de website kunnen geïnteresseerden zich hierop abonneren.

Arbeids- en nazorgkolonie
In 1928 is de arbeids- en nazorgkolonie voor aan TBC lijdende diamantbewerkers geopend. De gebouwen zijn ontworpen door de architecten Jan Duiker en Bernard Bijvoet met hulp van constructeur Jan Gerko Wiebenga. Drijvende kracht erachter was ‘Ome’ Jan van Zutphen. De gebouwen zijn bekend als icoon van het Nieuwe Bouwen. Zonnestraal vertegenwoordigt echter een rijke verscheidenheid aan waarden. Het is gebouwd op een sociaaldemocratisch ideaal in de hoop dat de patiënten zouden herstellen en weer volwaardig deel konden uitmaken van de maatschappij. Het gehele complex vormt een genezende omgeving in een gevarieerd landschap van bos en heide.

————————————————————————————-

Hilversum wil het internationaal onderwijs uitbreiden

Hiervoor starten we een haalbaarheidsonderzoek. In dit onderzoek wordt o.a. onderzocht: hoeveel leerlingen zijn te verwachten, of de huidige locaties mogelijk geschikt zijn de uitbreiding op te vangen. De planning is dat dit onderzoek eind april is afgerond.

Communicatieadviseur | Gemeente Hilversum

g.uninge@hilversum.nl|

035 629 2054 l  06 100 40 186 

 

 Kliederkerk

 blikken en vrijwilligers

Op Goede Vrijdag, 14 april is er van 10.00 – 13.00 uur Kliederkerk.

Voor wie:
– Alle kinderen die het leuk vinden om wat creatiefs te doen en te vieren. Het thema: ‘Verhalen in de nacht’.

Wat wij nodig hebben:
– Lege blikken en
– Glazen potten/vazen (doorsnede minimaal 10-15 cm en hoogte van ± 15 cm of hoger).

Kunt u ons helpen? U mag ze bij ons inleveren of in zaal 1 in de kerk zetten.

Wie wij nodig hebben:
-Ouderen/jongeren die ons komen helpen
en pannenkoekenbakkers!

Kun je ons helpen, spreek ons dan gerust aan,

Corine de Jong
( corinekos@hotmail.com )
Gonda Nieuwenhuize
( g.nieuwenhuize@live.nl )
Christa Streutker
( christa@glw11.nl )

Dierenbeschermingscentrum Amersfoort zet zich in voor informatie en educatie in Hilversum

Dierenbeschermingscentrum Amersfoort zet zich in voor informatie en educatie in Hilversum

Zwerfdieren, zoals hond, kat of konijn, die in Hilversum worden aangetroffen, worden komende vier jaar verzorgd en opgevangen in Dierenbeschermingscentrum Amersfoort (DBCA). Tijdens de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst woensdag 15 maart lichtte wethouder Nicolien van Vroonhoven toe dat de samenwerking veel verder gaat.

“Vorig jaar heeft de gemeenteraad de eerste nota dierenwelzijnsbeleid vastgesteld,” aldus Nicolien van Vroonhoven. “Waar in de wet de opvang van zwervende huisdieren is geregeld, nemen we in deze nota ook de verantwoordelijkheid voor wilde dieren. De basis is dus op orde. Nu gaan we er verder invulling aan geven. Dat doen we samen met partners, zoals DCBA. DBCA is een opvanglocatie maar ook het een kenniscentrum. Daarom gaan we met ze samenwerken om onze inwoners te informeren over dierenwelzijn, diergedrag en dieren houden. Denk bijvoorbeeld aan voorlichting op scholen, lezingen en stadssafari’s om de natuur in de stad te ontdekken.”

 

Bewust bewegen, juist bij kanker

Persbericht

Hilversum, 10 maart 2017

Bewust bewegen, juist bij kanker

Het belang van voldoende beweging is bij iedereen wel bekend. Maar wist u dat uit onderzoek blijkt dat regelmatig bewegen juist van belang is voor het herstel tijdens en na kanker. Daarom organiseert Viore op zaterdag 8 april een middag die helemaal in het teken van bewegen staat: ‘Bewust Bewegen bij Viore’.

Op deze middag kunt u kennismaken met verschillende vormen van beweging (onder deskundige begeleiding). In twee rondes kunt u zich aanmelden voor diverse workshops. U kunt een workshop Pilates volgen, nordic walking, tai chi, intuïtieve dans, wandelen met een wandelcoach, u kunt Jeu de Boules komen spelen en er is een informatieve workshop over de bewegingsmogelijkheden in de regio. De middag gaat om 13.30 uur van start met een paar enthousiaste sprekers die iedereen graag aan het bewegen zetten.

Bent u geïnteresseerd in deelname, of wilt u meer informatie, mail ons dan via programma@viore.org. Bellen kan ook: 035 685 35 32. U kunt zich tot 31 maart opgeven voor deze middag. Deelname is gratis.

Bij Viore, centrum voor mensen die leven met kanker, staan de deuren op het Oostereind 115 open op alle weekdagen tussen 10 en 16 uur. Zonder afspraak of verwijzing kunnen bezoekers dan terecht voor een luisterend oor en voor informatie over het uitgebreide aanbod aan activiteiten en lezingen. Bezoekers kunnen ook een afspraak maken voor individuele gesprekken over bijvoorbeeld vitaliteit en opbouwen na kanker. Zie voor meer informatie ook de website: www.viore.org.

Oostereind 115, 1212 VH Hilversum.

Tel. 035-6853532 info@viore.org

Projectkoor De Spetters

Projectkoor De Spetters
Op 2 april zal kinderkoor ‘De Spetters’ om 10.00 uur optreden in de dienst van het Leger des Heils op de Bussumerstraat nr. 27 a/b.
Kinderen tussen de 4 en 12 jaar die het leuk vinden om eens in een koortje mee te zingen, zijn welkom op de volgende woensdagen van 15.30 – 16.15 uur:
08, 15 en 29 maart. Attendeer uw (klein)kinderen op dit aardige projectje en kom samen met hen naar de dienst, want hoe meer zielen, hoe meer vreugd.
En een kans om eens verder te kijken.

Stichting Vrienden van de Clemenskerk

Buurt gepasseerd en boos door handelwijze wethouder bij trampolineplan

Wethouder Voorink sprak op 3 februari via een brief aan de gemeenteraad zijn steun uit voor het plan om in de Clemenskerk een trampolinecentrum te vestigen, ook al is het plan in strijd met het bestemmingsplan en de eerder gemaakte  afspraken. Er wordt in de brief met geen woord gerept over de overlast die het plan oplevert voor de buurt. Dat leidt tot grote ergernis, zowel bij de Vrienden van de Clemenskerk als bij buurtbewoners. Voorink en onderneemster De Wit verwijten de Vrienden bovendien dat ze niet over het plan in gesprek willen gaan, terwijl zij zelf degenen zijn de Vrienden en de buurt hierbij volledig hebben gepasseerd.

 

Het trampolineplan werd in september vorig jaar onverwachts gepresenteerd door de onderneemster en eigenaar BOEi. Ze bleken hierover al maanden in overleg met de gemeente, terwijl de buurt van niets wist. Het plan is in strijd met de in 2011 gezamenlijk door de gemeente, BOEi en de Vrienden vastgestelde kaders, waarin gesteld werd dat een plan binnen het bestemmingsplan (maatschappelijk) moet passen, rekening moet houden met het monumentale karakter, openbaar toegankelijk moet zijn en financieel haalbaar. De wethouder stelt nu simpelweg dat een invulling binnen die 4 kaders nu eenmaal lastig is gebleken en wil daarom een afwijking van het bestemmingsplan toestaan, al wijdt hij daar in zijn brief amper een woord aan.

De wethouder prijst in zijn brief het plan op dezelfde manier aan als De Wit dit zelf doorlopend doet: “Het initiatief dat voorligt, betreft een concept dat nog niet in Hilversum aanwezig is en daardoor uniek en vernieuwend. Het draagt bij aan de doelstelling om jongeren te stimuleren tot meer beweging. Vooral voor de oudere jongeren zijn beperkte mogelijkheden voor ontspanning en recreatie aanwezig.“  Dat is volgens de Vrienden klinkklare onzin, want er zijn genoeg sport- en ontspanningsmogelijkheden voor kinderen en jongeren in Hilversum, zelfs op loopafstand van de Clemenskerk, in het park De Oude Haven en op de Neuweg.  Het gaat hier niet om een maatschappelijke Lees verder Stichting Vrienden van de Clemenskerk

Wethouder Klamer Opent Inloopspreekuur Digitaal Huis Gooi op Sociaal Plein

Moeite hebben met de Nederlandse taal komt vaker voor dan gedacht. Dit bericht kan bijvoorbeeld door ongeveer 14.000 mensen in het Gooi niet of nauwelijks gelezen worden.

Aankomende donderdag 16 februari opent wethouder Klamer het inloopspreekuur van DigiTaalhuis Gooi op het Sociaal Plein van Hilversum voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Hiermee wordt een tweede inloopspreekuur in Hilversum in gebruik genomen, naast de al bestaande in de Bibliotheek Hilversum. “Iedereen met vragen over het leren van de Nederlandse taal kan binnenlopen en wordt geholpen door professionele taalconsulenten, ondersteund door getrainde taalvrijwilligers”, aldus Klamer.

U bent welkom op de feestelijke opening op donderdag 16 februari van 10.15 uur  tot 11.15 uur. Sociaal Plein, Wilhelminastraat 1-19.

 

 

 

HUISVESTING VOEDSALBANK HILVERSUM

 De gemeente Hilversum heeft het bestuur van de Voedselbank Gooi & Omstreken een oplossing aangedragen voor haar huisvestingproblematiek met betrekking tot haar uitgiftepunten in de gemeente Hilversum. Donderdagavond (9 februari), besluit het bestuur van de Voedselbank over dit aanbod.

Graag nodigen wij u uit voor een toelichting op het genomen besluit van de Voedselbank.

09.00 uur – Voorzitter Lex Abels licht besluit bestuur Voedselbank Gooi & Omstreken toe

09.15 uur – Wethouder Arjo Klamer licht gemeentelijk standpunt toe

Datum: vrijdag 10 februari, 09.00 uur

Locatie: Raadhuis, Dudokpark 1

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Géke Uninge, afdeling communicatie, 035 629 5024 of 06 100 40 186.

 

DE GROSSIERDERIJ

Nieuwe creatieve broedplaats in de Mediastad

Een grootte verzamel pand van creatieve bedrijven die van de oude media een nieuw media gaan maken.

Laapersveld opnieuw ingericht in geest van Dudok

   De gemeente Hilversum gaat het Laapersveldpark deels opnieuw inrichten.

Voor die herinrichting heeft ze gekeken naar de oorspronkelijke opzet van het park van de architect Dudok.

Wethouder Nicolien van Vroonhoven: “De coniferen in het park zijn in een heel slechte conditie. Steeds meer bomen vallen uit. Dat was voor ons de aanleiding goed naar de inrichting van het park te kijken en met name naar de zogenaamde zichtas. Als inspiratiebron heeft onze landschapsarchitect de schetsen van Dudok uit de kast gehaald. Elementen uit zijn plan komen terug in het nieuwe ontwerp.

Bijvoorbeeld de aanplant van twee rijen coniferen langs de binnenzijde van de zichtas en een gazon met kleurrijke bollen in het midden van de as. In de gemetselde bloembakken komen planten zoals vroeger ook het geval was. Om de belevingswaarde te verhogen gaan we bloeirijke beplanting planten, zoals sierkersen en rodondendrons. Van de zomer staat Laapersveld prachtig in bloei en is het nog meer dan voorheen een heerlijke plek om te verblijven.”

Omgevingsvergunning kap bomen

Voor het kappen van de coniferen is op 2 december 2016 een omgevingsvergunning verleend. Tegen de vergunningaanvraag was een zienswijze ingediend. Na uitleg van de plannen en de reden waarom de coniferen gekapt moeten worden, heeft de indiener besloten om die zienswijze in te trekken en af te zien van verdere bezwaren. Een quick scan heeft uitgewezen dat er geen broedende vogels in de bomen zitten, waardoor niets het kappen van de bomen nog in de weg staat

 Uitvoering

Volgende week wordt gestart met de werkzaamheden die door een aannemer in opdracht van de gemeente worden uitgevoerd. De werkzaamheden zullen circa 5 weken in beslag nemen. Daarna zullen bouwhekken tijdelijk de nieuwe groeninrichting afschermen om het gazon en de nieuwe beplanting de kans te geven om goed aan te slaan. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Communicatie, telefoon : 035 629 21 52

 

Syrische vluchtelingenkinderen naar school dankzij Soroptimisten

Syrische vluchtelingenkinderen naar school Soroptimisten

Nederlandse Soroptimisten zamelen bijna half miljoen in voor Syrische kinderen

Dankzij de steun van Nederlandse Soroptimisten konden Syrische vluchtelingenkinderen in Turkije weer naar school. UNICEF bouwde met behulp van hun bijdrage 16 klaslokalen en voorzag 15 aangepaste schoolgebouwen van meubilair. Ook krijgen honderden gevluchte Syrische leraren onkostenvergoeding zodat zij kinderen in hun eigen taal les kunnen geven. Met acties in heel Nederland zamelden de Soroptimisten sinds 2014 al ruim 490.000 euro in. Wat begon met een paar leden die begaan waren met het lot van die kinderen, groeide uit tot een landelijke actie – Syrië Back to School – waar 2500 leden zich achter schaarden. UNICEF-directeur Suzanne Laszlo neemt de eindcheque in ontvangst tijdens de jaarvergadering van de Soroptimisten op 4 februari in Veenendaal. Lees verder Syrische vluchtelingenkinderen naar school dankzij Soroptimisten

Perikelen over de Clemenskerk

Persbericht Stichting Vrienden van de Clemenskerk, 30 jan. 2017
Handelwijze gemeente en BOEi rond Clemenskerk zet kwaad bloed
Eigenaar BOEi gaat door met het plan om in de Clemenskerk een trampolinecentrum te vestigen. De Stichting Vrienden van de Clemenskerk verbrak de samenwerking omdat dit plan opnieuw in strijd is met de eerder gemaakte afspraken. Zowel BOEi als de gemeente Hilversum hebben informatie achtergehouden en negeren bezwaren, terwijl beide partijen de mond vol hebben van lokaal draagvlak. Dat zet kwaad bloed in de buurt.
Op dinsdag 31 januari a.s. tussen 17.00 en 18.30 uur hebben omwonenden rond de Clemenskerk nog kans om projectleider Han Wartna van BOEi en onderneemster Saskia de Wit vragen te stellen over het beoogde trampolinecentrum. Lees verder Perikelen over de Clemenskerk

Pastoor Jules Dresmé in Gulden Boek van Hilversum

PERSBERICHT
25 januari 2017

Pastoor Jules Dresmé in Gulden Boek

Het gemeentebestuur heeft besloten dat pastoor Jules Dresmé (64) op de verjaardag van de gemeente Hilversum, zaterdag 4 maart, wordt ingeschreven in het ‘Gulden Boek der gemeente Hilversum’.

De pastoor heeft na de MH17- ramp, waarbij vijftien Hilversummers omkwamen, een zeer belangrijke rol vervuld voor nabestaanden en Hilversummers.
Direct na de ramp zocht de pastoor contact met

Stadsdichter Hilversum Robert Grijzen

burgemeester Broertjes waarbij hij zijn hulp aanbood. Uitgangspunt werd dat iedereen in de Vituskerk welkom moest zijn. Volgens Dresmé was zijn ’huis’ groot genoeg.

Het ’huis’ – de kerk – later de kapel die dag en nacht open was, werd een plaats van verwerking voor nabestaanden, betrokkenen en voor ieder ander die was geraakt.
Jules Dresmé was en is voor de betrokkenen van de MH17- ramp een mensenbinder, hij is meer dan alleen de pastoor. Zijn inzet blijft enorm. Met wegcijferen van zichzelf was hij dienend, hij troostte de rouwenden, was er voor iedereen die hulp nodig had. Hij biedt steun voor velen in onze samenleving, ongeacht achtergrond, geloof en afkomst.

Ook bij de totstandkoming van het Hilversumse MH17-monument speelde Jules Dresmé een belangrijke rol voor de nabestaanden.

Gulden boek
Lees verder Pastoor Jules Dresmé in Gulden Boek van Hilversum

MBVO SENIORENGYM

Op dinsdag 31januari is er weer de SENIORENGYM. Voor senioren die hun conditie en souplesse willen verbeteren en op peil willen houden.

Het is van 10.30-11.30 uur. Het kost 42,50 euro voor 10 weken.

Aanmelden en informatie :

Riet van Engelen : 035-6219353.

Buurthuis de Lelie, Leliestraat 6-8, Hilversum.

BUURTBOEKENKAST

Er zijn weer nieuwe boeken ingebracht voor de BUURTBOEKENKAST. Mensen kunnen hier boeken achterlaten, ruilen of meenemen.

Kom eens kijken of er wat voor u tussenstaat.    Allemaal zonder kosten.

Buurthuis de Lelie, Leliestraat 6-8, Hilversum.